Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Landelijk Katholiek Vrouwengilde

Naam archiefvormer Landelijk Katholiek Vrouwengilde
Periode van bestaan 1947-2005
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

RK Katholiek Vrouwengilde; Landelijk Katholiek Vrouwengilde, Katholiek Vrouwengilde Nederland; KV; KVN

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

In januari 1947 werd de afdeling Den Bosch-Vught van het Katholiek Vrouwengilde opgericht. Het Katholiek Vrouwengilde vormde qua sociale samenstelling een voortzetting van de RK Vrouwenbonden, maar was - in tegenstelling tot laatstgenoemde - formeel een standsorganisatie 'voor vrouwen die niet bij de standsorganisaties voor Arbeidersvrouwen of Boerinnen zijn aangesloten'. In praktijk betekende dit dat het Gilde vooral vrouwen van de 'hogere stand, de intellectuele en de middenstand' organiseerde (en daarmee een vrij divers ledenbestand kende, zonder direct gemeenschappelijk belang). Het Gilde had plaatselijke afdelingen en was/is diocesaan (provinciaal) georganiseerd. Het Gilde was onafhankelijk van mannenbonden, had geen betaalde secretariële ondersteuning, maar werkte op basis van vrijwilligsters. Eens per jaar werd een algemene vergadering gehouden.

 

In 2005 is het Katholiek Vrouwengilde Nederland opgeheven en zijn de afdelingen zelfstandig of in provinciaal verband zelfstandig doorgegaan.

 

Het Katholiek Vrouwengilde nam deel aan het bestuur van het Centrum van de Katholieke Vrouwenbeweging. Vanaf 1963 had het Gilde tevens zitting in de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. Op grond van deze lidmaatschappen konden Gilde-vertegenwoordigsters zitting hebben in de Raad voor de Emigratie en het Emigratiebestuur.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Doel van het katholiek Vrouwengilde was 'de bevordering van alles wat in het licht van en op grondslag van de katholieke beginselen kan bijdragen tot geestelijke vervolmaking en het materiële bewustzijn van de katholieke vrouwen van Nederland, en hen bewust te maken van haar taak ten opzichte van de gemeenschap.' Het trachtte dit te bereiken door vorming op persoonlijk, godsdienstig en sociaal-cultureel gebied via cursussen, lezingen, studiedagen etc. en door sociale hulpverlening.

Voorloper

RK Vrouwenbonden

Opvolger

(provinciale) afdelingen van het Katholiek Vrouwengilde Nederland

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

 

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Doorkijk. Ledenblad voor het Katholiek Vrouwengilde in de Bisdommen Den Bosch, Breda, Groningen, Haarlem, Rotterdam, Utrecht 1958-2006.

 

 

literatuur

Derks, M.E.B. en C.J.M. Halkes, 'Roomse dochters'. Katholieke vrouwen en hun beweging (Baarn 1992).

 

Schilder, Marian, Vrouwen tussen de zuilen: emigratie en katholieke vrouwen, de katholieke vrouwenbeweging in de emigratieorganisatie, ca. 1950 - ca. 1960 (Doctoraalscriptie Vrije Universiteit Amsterdam). [Aanwezig in Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen KDC-scripties 188]

 

Vega, Judith, 'Vrouwelijkheid in het spoor van de zuil. Katholieke vrouwenorganisaties' in: Akkerman, Tjitske en Siep Stuurman, De zondige riviera van het katholicisme. Een lokale studie over feminisme en ontzuiling 1950-1975 (Amsterdam 1985).

Doorgenomen archieven / series

a) collectie 208 Archief Landelijk Katholiek Vrouwengilde 1945-1983

 

b) collectie 587 Archief Katholiek Vrouwengilde, aartsbisdom Utrecht 1915-1975

 

c) collectie 689 Archief Katholiek Vrouwengilde, afdeling Nijmegen 1918-1988

 

d) collectie 712 Archief Katholiek Vrouwengilde, provincie Limburg 1928-1990

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

a) volledig

b) beperkt. Toestemming voor inzage kan verkregen worden via de archivaris van het KDC

c) beperkt. Toestemming voor inzage kan verkregen worden via de archivaris van het KDC

d) volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 1,12 m.

b) 1,75 m.

c) 1,12 m.

d) 2,62 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) Inventaris van het Archief Landelijk Katholiek Vrouwengilde 1945-1983 (digitaal raadpleegbaar)

 

b) Inventaris van het Archief Katholiek Vrouwengilde, aartsbisdom Utrecht 1915-1975 (digitaal raadpleegbaar)

 

c) Inventaris van het Archief Katholiek Vrouwengilde, afdeling Nijmegen 1918-1988 (digitaal raadpleegbaar)

 

d) Inventaris van het Archief Katholiek Vrouwengilde, provincie Limburg 1928-1990 (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-d) geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-d) geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Archief Katholiek Vrouwengilde, afdeling Nijmegen 1918-1988

- Stukken betreffende de Emigratie-Commissie van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbond 1951, z.j. (inv.nr. 55) [vermoedelijk bedoeld: Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging]

 

Archief Katholiek Vrouwengilde, provincie Limburg 1928-1990

- Verslagen van de Emigratie-Studiedagen van het Diocesaan Centrum der Katholieke Vrouwenbeweging (DCKV) op 23 en 24 maart te Ubbergen. Met bijlagen 1955 (inv.nr. 107).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De inventarissen van het Landelijk Katholiek Vrouwengilde en van het KV van het aartsbisdom bevatten geen verwijzingen naar het onderwerp emigratie.

 

2) Ook in andere archiefbewaarplaatsen kunnen afdelingsarchieven van het Katholiek Vrouwengilde worden aangetroffen (bijv. in het Bredase Stadsarchief). Mogelijk bevindt zich in deze afdelingsarchieven nog relevant materiaal voor het onderwerp emigratie.

Algemeen

Naam, varianten

RK Katholiek Vrouwengilde; Landelijk Katholiek Vrouwengilde, Katholiek Vrouwengilde Nederland; KV; KVN

Organisatie en inrichting

In januari 1947 werd de afdeling Den Bosch-Vught van het Katholiek Vrouwengilde opgericht. Het Katholiek Vrouwengilde vormde qua sociale samenstelling een voortzetting van de RK Vrouwenbonden, maar was - in tegenstelling tot laatstgenoemde - formeel een standsorganisatie 'voor vrouwen die niet bij de standsorganisaties voor Arbeidersvrouwen of Boerinnen zijn aangesloten'. In praktijk betekende dit dat het Gilde vooral vrouwen van de 'hogere stand, de intellectuele en de middenstand' organiseerde (en daarmee een vrij divers ledenbestand kende, zonder direct gemeenschappelijk belang). Het Gilde had plaatselijke afdelingen en was/is diocesaan (provinciaal) georganiseerd. Het Gilde was onafhankelijk van mannenbonden, had geen betaalde secretariële ondersteuning, maar werkte op basis van vrijwilligsters. Eens per jaar werd een algemene vergadering gehouden.

 

In 2005 is het Katholiek Vrouwengilde Nederland opgeheven en zijn de afdelingen zelfstandig of in provinciaal verband zelfstandig doorgegaan.

 

Het Katholiek Vrouwengilde nam deel aan het bestuur van het Centrum van de Katholieke Vrouwenbeweging. Vanaf 1963 had het Gilde tevens zitting in de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. Op grond van deze lidmaatschappen konden Gilde-vertegenwoordigsters zitting hebben in de Raad voor de Emigratie en het Emigratiebestuur.

Taak, activiteiten

Doel van het katholiek Vrouwengilde was 'de bevordering van alles wat in het licht van en op grondslag van de katholieke beginselen kan bijdragen tot geestelijke vervolmaking en het materiële bewustzijn van de katholieke vrouwen van Nederland, en hen bewust te maken van haar taak ten opzichte van de gemeenschap.' Het trachtte dit te bereiken door vorming op persoonlijk, godsdienstig en sociaal-cultureel gebied via cursussen, lezingen, studiedagen etc. en door sociale hulpverlening.

Voorloper

RK Vrouwenbonden

Opvolger

(provinciale) afdelingen van het Katholiek Vrouwengilde Nederland

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

 

Literatuur

periodieken

Doorkijk. Ledenblad voor het Katholiek Vrouwengilde in de Bisdommen Den Bosch, Breda, Groningen, Haarlem, Rotterdam, Utrecht 1958-2006.

 

 

literatuur

Derks, M.E.B. en C.J.M. Halkes, 'Roomse dochters'. Katholieke vrouwen en hun beweging (Baarn 1992).

 

Schilder, Marian, Vrouwen tussen de zuilen: emigratie en katholieke vrouwen, de katholieke vrouwenbeweging in de emigratieorganisatie, ca. 1950 - ca. 1960 (Doctoraalscriptie Vrije Universiteit Amsterdam). [Aanwezig in Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen KDC-scripties 188]

 

Vega, Judith, 'Vrouwelijkheid in het spoor van de zuil. Katholieke vrouwenorganisaties' in: Akkerman, Tjitske en Siep Stuurman, De zondige riviera van het katholicisme. Een lokale studie over feminisme en ontzuiling 1950-1975 (Amsterdam 1985).

Doorgenomen archieven / series

a) collectie 208 Archief Landelijk Katholiek Vrouwengilde 1945-1983

 

b) collectie 587 Archief Katholiek Vrouwengilde, aartsbisdom Utrecht 1915-1975

 

c) collectie 689 Archief Katholiek Vrouwengilde, afdeling Nijmegen 1918-1988

 

d) collectie 712 Archief Katholiek Vrouwengilde, provincie Limburg 1928-1990

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

a) volledig

b) beperkt. Toestemming voor inzage kan verkregen worden via de archivaris van het KDC

c) beperkt. Toestemming voor inzage kan verkregen worden via de archivaris van het KDC

d) volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 1,12 m.

b) 1,75 m.

c) 1,12 m.

d) 2,62 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) Inventaris van het Archief Landelijk Katholiek Vrouwengilde 1945-1983 (digitaal raadpleegbaar)

 

b) Inventaris van het Archief Katholiek Vrouwengilde, aartsbisdom Utrecht 1915-1975 (digitaal raadpleegbaar)

 

c) Inventaris van het Archief Katholiek Vrouwengilde, afdeling Nijmegen 1918-1988 (digitaal raadpleegbaar)

 

d) Inventaris van het Archief Katholiek Vrouwengilde, provincie Limburg 1928-1990 (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-d) geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-d) geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Archief Katholiek Vrouwengilde, afdeling Nijmegen 1918-1988

- Stukken betreffende de Emigratie-Commissie van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbond 1951, z.j. (inv.nr. 55) [vermoedelijk bedoeld: Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging]

 

Archief Katholiek Vrouwengilde, provincie Limburg 1928-1990

- Verslagen van de Emigratie-Studiedagen van het Diocesaan Centrum der Katholieke Vrouwenbeweging (DCKV) op 23 en 24 maart te Ubbergen. Met bijlagen 1955 (inv.nr. 107).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De inventarissen van het Landelijk Katholiek Vrouwengilde en van het KV van het aartsbisdom bevatten geen verwijzingen naar het onderwerp emigratie.

 

2) Ook in andere archiefbewaarplaatsen kunnen afdelingsarchieven van het Katholiek Vrouwengilde worden aangetroffen (bijv. in het Bredase Stadsarchief). Mogelijk bevindt zich in deze afdelingsarchieven nog relevant materiaal voor het onderwerp emigratie.


Doorgenomen archieven / series

a) collectie 208 Archief Landelijk Katholiek Vrouwengilde 1945-1983

 

b) collectie 587 Archief Katholiek Vrouwengilde, aartsbisdom Utrecht 1915-1975

 

c) collectie 689 Archief Katholiek Vrouwengilde, afdeling Nijmegen 1918-1988

 

d) collectie 712 Archief Katholiek Vrouwengilde, provincie Limburg 1928-1990

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

a) volledig

b) beperkt. Toestemming voor inzage kan verkregen worden via de archivaris van het KDC

c) beperkt. Toestemming voor inzage kan verkregen worden via de archivaris van het KDC

d) volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 1,12 m.

b) 1,75 m.

c) 1,12 m.

d) 2,62 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) Inventaris van het Archief Landelijk Katholiek Vrouwengilde 1945-1983 (digitaal raadpleegbaar)

 

b) Inventaris van het Archief Katholiek Vrouwengilde, aartsbisdom Utrecht 1915-1975 (digitaal raadpleegbaar)

 

c) Inventaris van het Archief Katholiek Vrouwengilde, afdeling Nijmegen 1918-1988 (digitaal raadpleegbaar)

 

d) Inventaris van het Archief Katholiek Vrouwengilde, provincie Limburg 1928-1990 (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-d) geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-d) geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Archief Katholiek Vrouwengilde, afdeling Nijmegen 1918-1988

- Stukken betreffende de Emigratie-Commissie van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbond 1951, z.j. (inv.nr. 55) [vermoedelijk bedoeld: Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging]

 

Archief Katholiek Vrouwengilde, provincie Limburg 1928-1990

- Verslagen van de Emigratie-Studiedagen van het Diocesaan Centrum der Katholieke Vrouwenbeweging (DCKV) op 23 en 24 maart te Ubbergen. Met bijlagen 1955 (inv.nr. 107).

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De inventarissen van het Landelijk Katholiek Vrouwengilde en van het KV van het aartsbisdom bevatten geen verwijzingen naar het onderwerp emigratie.

 

2) Ook in andere archiefbewaarplaatsen kunnen afdelingsarchieven van het Katholiek Vrouwengilde worden aangetroffen (bijv. in het Bredase Stadsarchief). Mogelijk bevindt zich in deze afdelingsarchieven nog relevant materiaal voor het onderwerp emigratie.


Analyse archivalia