Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Provinciaal Bestuur, Groningen

Naam archiefvormer Provinciaal Bestuur, Groningen
Periode van bestaan 1849 -
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Provinciale Staten, P.S.;

Gedeputeerde Staten, G.S.;

Commissaris der Koningin, C.d.K; Commissaris van de Koningin C.v.d.K.

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Provinciaal Bestuur Friesland

 

Provinciaal Bestuur en emigratie:

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn de provincies Friesland, Groningen, Limburg; Noord-Brabant; Overijssel en Zuid-Holland vertegenwoordigd in de Raad.

 

Commissaris der Koningin in de provincie Groningen:

1945-1954 E.H. Ebels

1954-1961 W.A. Offerhaus

1962-1970 C.L.W. Fock

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Algemeen:

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

 

Provinciaal Bestuur, Groningen:

Commissaris der Koningin Ebels was plaatsvervangend lid van de Raad voor de Emigratie van 1952 tot medio 1954.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Literatuur
Toon

Verberg

Algemeen

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

 

Groningen

Verslag van de Handelingen der Staten van de provincie Groningen (v.a.1876); Handelingen van de Provinciale Staten van Groningen (v.a. 1962). [185 -<1999> samen 121 delen]

 

Register op de resolutiën der Staten van de provincie Groningen 1814-1956. [5 delen]

 

Provinciaal blad van Groningen 1849-1976. [132 delen]

Doorgenomen archieven / series

Archief van het Provinciaal Bestuur van Groningen (Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Commissaris der Koningin)

Periode archief

1942-1976

Vindplaats

Groninger Archieven, Groningen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

9008 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

nr. 1776

Kenmerk toegang

Inventaris van het archief van het Provinciaal Bestuur van Groningen (Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Commissaris der Koningin) [zonder inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Handelingen van de Provinciale Staten van Groningen [niet doorgenomen]

Statistische gegevens

- Overzicht uit 1964 van binnenlandse en buitenlandse migratiesaldi Groningen, Friesland, Drente (totaal Noorden) 1952-1963 (inliggend in inv.nr. 7001)*

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
Inhoud overig

- Emigratie en immigratie, 1947 -1953 (1964) (inv.nr. 7001)*

 

- Raad voor de Emigratie 1952-1953 (inv.nr. 7003)*

 

Ter signalering:

- Arbeid algemeen, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan arbeidskrachten i.v.m. bouwnijverheid te Delfzijl; Bespreking met Stichting voor de Landbouw in Groningen over arbeidsaangelegenheden (inv.nr. 6963)*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Provinciaal Bestuur, Groningen
Inventaristekst

- inv.nr. 7001 Emigratie en immigratie 1947 -1953 (1964)

Het dossier is ingedeeld naar bestemmingsland (Australië, Brazilië, Canada, Suriname) en bevat daarnaast een rubriek 'migratiebalans'. Het bevat inkomende circulaires, correspondentie, reisverslagen en notities en minuten van uitgaande correspondentie en antwoorden. Tevens bevat het dossier enige interne notities gewisseld tussen Gedeputeerde Staten en de Commissaris der Koningin.

Correspondenten zijn het Ministerie van Sociale Zaken; het Ministerie van Binnenlandse Zaken; het Consulaat-generaal van Brazilië (Amsterdam); het Braziliaanse bedrijf voor import, export en transfer van industrieën naar Brazilië, Matarazzo en Koppens (directeur afkomstig uit Winschoten); de Stichting Landverhuizing Nederland; de Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie Groningen (NETO); Districtsarbeidsbureau Groningen.

De inhoud van de correspondentie betreft onder andere: verzoeken aan de Commissaris der Koningin om de specifieke mogelijkheden voor vestiging van boeren en industrieën in Brazilië in de provincie Groningen onder de aandacht te brengen; mogelijkheden tot stimulering van emigratie naar Canada en Australië en een notitie uit 1964 betreffende 'migratiebalans en bevolkingsaanwas' in relatie tot het ontwikkelingsplan 'De toekomst van het noorden des lands 1960'.

 

- inv.nr. 7003 Raad voor de Emigratie 1952-1953

Het dossier is gevormd n.a.v. de benoeming van E.H. Ebels als plaatsvervangend lid van de Raad voor de Emigratie, maar bevat in tegenstelling tot het vermelde in de inventaris geen benoemingsbesluit. Het bevat een kopie van de Wet op de organen voor de emigratie en het Reglement van Orde 1953 met aanbiedingsbrief.

 

- inv.nr. 6963 Arbeid algemeen, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan arbeidskrachten i.v.m. bouwnijverheid te Delfzijl; Bespreking met Stichting voor de Landbouw in Groningen over arbeidsaangelegenheden

Het dossier beslaat de periode 1945-1956. Het bevat o.a. een lezing van F.L. Polak over arbeidsreserve in de cyclus 'Groningen in Nederland' 1952, waarin emigratie wordt gepresenteerd als één van de instrumenten m.b.t. werkgelegenheidsbeleid; notities van besprekingen tussen de Stichting voor de Landbouw en College van Gedeputeerde Staten inzake angst voor tekort aan agrarische arbeidskrachten 1954; correspondentie en notities van overleg tussen de Nederlandse aannemersbond en patroonsbond voor de bouwbedrijven in Nederland, het districtsarbeidsbureau Groningen en het college van Gedeputeerde Staten 1956 inzake overspannen arbeidsmarkt in relatie tot industrialisatie in Delfzijl. Er wordt geen direct verband met emigratie gelegd.

Algemeen

Naam, varianten

Provinciale Staten, P.S.;

Gedeputeerde Staten, G.S.;

Commissaris der Koningin, C.d.K; Commissaris van de Koningin C.v.d.K.

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Provinciaal Bestuur Friesland

 

Provinciaal Bestuur en emigratie:

Volgens de Wet op de Organen voor de Emigratie (1952) benoemde de Kroon één of twee vertegenwoordigers van lagere overheden (provincie of gemeente) in de Raad voor de Emigratie. In de periode 1952-1967 zijn de provincies Friesland, Groningen, Limburg; Noord-Brabant; Overijssel en Zuid-Holland vertegenwoordigd in de Raad.

 

Commissaris der Koningin in de provincie Groningen:

1945-1954 E.H. Ebels

1954-1961 W.A. Offerhaus

1962-1970 C.L.W. Fock

Taak, activiteiten

Algemeen:

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

 

Provinciaal Bestuur, Groningen:

Commissaris der Koningin Ebels was plaatsvervangend lid van de Raad voor de Emigratie van 1952 tot medio 1954.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Literatuur

Algemeen

zie: Provinciaal Bestuur, Friesland

 

Groningen

Verslag van de Handelingen der Staten van de provincie Groningen (v.a.1876); Handelingen van de Provinciale Staten van Groningen (v.a. 1962). [185 -<1999> samen 121 delen]

 

Register op de resolutiën der Staten van de provincie Groningen 1814-1956. [5 delen]

 

Provinciaal blad van Groningen 1849-1976. [132 delen]

Doorgenomen archieven / series

Archief van het Provinciaal Bestuur van Groningen (Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Commissaris der Koningin)

Periode archief

1942-1976

Vindplaats

Groninger Archieven, Groningen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

9008 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

nr. 1776

Kenmerk toegang

Inventaris van het archief van het Provinciaal Bestuur van Groningen (Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Commissaris der Koningin) [zonder inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Handelingen van de Provinciale Staten van Groningen [niet doorgenomen]

Statistische gegevens

- Overzicht uit 1964 van binnenlandse en buitenlandse migratiesaldi Groningen, Friesland, Drente (totaal Noorden) 1952-1963 (inliggend in inv.nr. 7001)*

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
Inhoud overig

- Emigratie en immigratie, 1947 -1953 (1964) (inv.nr. 7001)*

 

- Raad voor de Emigratie 1952-1953 (inv.nr. 7003)*

 

Ter signalering:

- Arbeid algemeen, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan arbeidskrachten i.v.m. bouwnijverheid te Delfzijl; Bespreking met Stichting voor de Landbouw in Groningen over arbeidsaangelegenheden (inv.nr. 6963)*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Archief van het Provinciaal Bestuur van Groningen (Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Commissaris der Koningin)

Periode archief

1942-1976

Vindplaats

Groninger Archieven, Groningen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

9008 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

nr. 1776

Kenmerk toegang

Inventaris van het archief van het Provinciaal Bestuur van Groningen (Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Commissaris der Koningin) [zonder inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Handelingen van de Provinciale Staten van Groningen [niet doorgenomen]

Statistische gegevens

- Overzicht uit 1964 van binnenlandse en buitenlandse migratiesaldi Groningen, Friesland, Drente (totaal Noorden) 1952-1963 (inliggend in inv.nr. 7001)*

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
Inhoud overig

- Emigratie en immigratie, 1947 -1953 (1964) (inv.nr. 7001)*

 

- Raad voor de Emigratie 1952-1953 (inv.nr. 7003)*

 

Ter signalering:

- Arbeid algemeen, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan arbeidskrachten i.v.m. bouwnijverheid te Delfzijl; Bespreking met Stichting voor de Landbouw in Groningen over arbeidsaangelegenheden (inv.nr. 6963)*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Provinciaal Bestuur, Groningen
Inventaristekst

- inv.nr. 7001 Emigratie en immigratie 1947 -1953 (1964)

Het dossier is ingedeeld naar bestemmingsland (Australië, Brazilië, Canada, Suriname) en bevat daarnaast een rubriek 'migratiebalans'. Het bevat inkomende circulaires, correspondentie, reisverslagen en notities en minuten van uitgaande correspondentie en antwoorden. Tevens bevat het dossier enige interne notities gewisseld tussen Gedeputeerde Staten en de Commissaris der Koningin.

Correspondenten zijn het Ministerie van Sociale Zaken; het Ministerie van Binnenlandse Zaken; het Consulaat-generaal van Brazilië (Amsterdam); het Braziliaanse bedrijf voor import, export en transfer van industrieën naar Brazilië, Matarazzo en Koppens (directeur afkomstig uit Winschoten); de Stichting Landverhuizing Nederland; de Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie Groningen (NETO); Districtsarbeidsbureau Groningen.

De inhoud van de correspondentie betreft onder andere: verzoeken aan de Commissaris der Koningin om de specifieke mogelijkheden voor vestiging van boeren en industrieën in Brazilië in de provincie Groningen onder de aandacht te brengen; mogelijkheden tot stimulering van emigratie naar Canada en Australië en een notitie uit 1964 betreffende 'migratiebalans en bevolkingsaanwas' in relatie tot het ontwikkelingsplan 'De toekomst van het noorden des lands 1960'.

 

- inv.nr. 7003 Raad voor de Emigratie 1952-1953

Het dossier is gevormd n.a.v. de benoeming van E.H. Ebels als plaatsvervangend lid van de Raad voor de Emigratie, maar bevat in tegenstelling tot het vermelde in de inventaris geen benoemingsbesluit. Het bevat een kopie van de Wet op de organen voor de emigratie en het Reglement van Orde 1953 met aanbiedingsbrief.

 

- inv.nr. 6963 Arbeid algemeen, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan arbeidskrachten i.v.m. bouwnijverheid te Delfzijl; Bespreking met Stichting voor de Landbouw in Groningen over arbeidsaangelegenheden

Het dossier beslaat de periode 1945-1956. Het bevat o.a. een lezing van F.L. Polak over arbeidsreserve in de cyclus 'Groningen in Nederland' 1952, waarin emigratie wordt gepresenteerd als één van de instrumenten m.b.t. werkgelegenheidsbeleid; notities van besprekingen tussen de Stichting voor de Landbouw en College van Gedeputeerde Staten inzake angst voor tekort aan agrarische arbeidskrachten 1954; correspondentie en notities van overleg tussen de Nederlandse aannemersbond en patroonsbond voor de bouwbedrijven in Nederland, het districtsarbeidsbureau Groningen en het college van Gedeputeerde Staten 1956 inzake overspannen arbeidsmarkt in relatie tot industrialisatie in Delfzijl. Er wordt geen direct verband met emigratie gelegd.