Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

De Nederlandsche Bank

Naam archiefvormer De Nederlandsche Bank
Periode van bestaan 1814 -
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

DNB

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen: zie: Ministerie van Financiën

 

De Nederlandsche Bank, door Koning Willem I in 1814 opgericht als particuliere kredietverschaffer voor het bedrijfsleven, ontwikkelde zich van circulatiebank (1814-1863) tot centrale bank (1863-1945). In 1948 werd de Nederlandsche Bank genationaliseerd (Bankwet 1948) en ressorteerde onder de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën. De DNB groeide in deze periode uit tot een moderne monetaire instelling. Vanaf 1998 werd het monetaire beleid een internationale aangelegenheid van de Eurolanden, bepaald door de Europese Centrale Bank. De minister van Financiën raakte haar aanwijzingsrecht ter coördinatie van het Nederlandse monetaire en fiscale regeringsbeleid kwijt (Bankwet 1998).

 

De Nederlandsche Bank stond onder dagelijkse leiding van een directie met aan het hoofd een president. Toezicht op het beheer en de algemene gang van zaken werd uitgeoefend door een Raad van Commissarissen. Een Bankraad, onder voorzitterschap van een bij Koninklijk Besluit benoemde commissaris diende o.m. de minster van Financiën van advies over het beleid van DNB. De hoofdbank te Amsterdam was onderverdeeld in afdelingen en bureaus (o.m. Ontwikkeling Betalingsverkeer (afdeling Buitenland)). Daarnaast was er een Kantoor Deviezenvergunningen te Amsterdam (eveneens onderverdeeld in afdelingen).

In Rotterdam was een bijbank gevestigd en eveneens een kantoor Deviezenvergunningen. Daarnaast waren er diverse agentschappen en correspondentschappen.

 

presidenten DNB:

1946-1967 M.W. Holtrop

1967-1982 J. Zijlstra

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

DNB is van oudsher verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten en voor het vertrouwen in het papiergeld. De Bankwet van 1948 omschrijft de belangrijkste taak als volgt: '..de waarde van de Nederlandse geldeenheid te reguleren op zodanige wijze als voor 's lands welvaart het meest dienstig is, en daarbij die waarde zoveel mogelijk te stabiliseren…'

Voorts is DNB verantwoordelijk voor de circulatie van het papiergeld, het vereenvoudigen van giraalgeldverkeer, het bevorderen van het betalingsverkeer met het buitenland (deviezenverkeer) en het toezicht op banken en kredietinstellingen.

 

Het Kantoor Deviezenvergunningen (KDV) behandelde vergunningen voor deviezenverkeer naar Nederland en naar het buitenland. De afdeling Algemene Zaken van het KDV onderhield het contact met deviezenbanken en ontwierp regels voor het deviezenverkeer, de zgn. deviezenbeschikkingen en deviezenbekendmakingen. Voor de behandeling van de eigenlijke deviezenkwesties had het KDV een grote eigen organisatie (688 medewerkers in 1949), maar stootte het ook werkzaamheden af, door machtigingen te verlenen, o.m. aan de Stichting Landverhuizing Nederland t.b.v. (aspirant-)emigranten.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Verslag van De Nederlandsche Bank over het boekjaar…uitgebracht in de algemeen aandeelhoudersvergadering op …/ 1933-1953

[voortgezet als: Verslag over het boekjaar…. uitgebracht in de algemeen aandeelhoudersvergadering op…/ Ook onder de titel Jaarverslag / De Nederlandsche Bank].

 

literatuur

Jager, J.L. de, De bank van de gulden. Organisatie en personeel van de Nederlandsche Bank 1814-1989 (Amsterdam 1989).

 

Vanthoor, W.F.V., De Nederlandsche Bank 1814-1998 . Van Amsterdamse kredietinstelling naar Europese stelselbank (Amsterdam 2004).

 

Geschiedenis van DNB

Doorgenomen archieven / series

2.25.08 Archief van De Nederlandsche Bank NV, voor zover overgedragen 1814-1980

 

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

 

Openbaarheid

beperkt. Inv.nrs. waarvoor toestemming voor inzage dient te worden gevraagd bij DNB zijn gespecificeerd in de inventaris.

Omvang; inventarisnummers

496 m., 9192 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleiding inventaris

 

Toegang(en)

Glaudemans, Arnoud, Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank NV, voorzover overgedragen aan het Nationaal Archief te 's-Gravenhage (1643)1814-1980(1995)

 

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het overgedragen gedeelte betreft tot nu toe vooral seriële bescheiden: o.m. de administratie van de inlevering van goud, andere edele metalen en buitenlandse betaalmiddelen als gevolg van Deviezenverordening 1940 en het Deviezenbesluit 1945 (1940 - 1962). Hieronder bevinden zich nog niet de gemicrofilmde doorslagen van uitgaande correspondentie van het kantoor Deviezenvergunningen.

Seriële bescheiden

zie [opmerkingen structuur archief]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

De inventaris geeft geen aanwijzingen, dat zich in dit gedeelte van de overgedragen archivalia materiaal van belang voor emigratieonderzoek bevindt. Zie ook onder [opmerkingen]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

In het kader van een ander ING-project is in de jaren negentig onderzoek gedaan in het historische archief van de Nederlandsche Bank (DNB hoofdbank, Amsterdam).

In het gedeelte 'persoonlijke archieven van de directeuren' 1945-1970 'buitenland' zijn toen de volgende omschrijvingen aangetroffen:

- Brazilië. Voorlopige betalingsregeling met Nederland, 1 september 1948, emigratie van Nederlandse boeren naar Brazilië en export vee (afd. 97, dossiernr. 1199, map 1)

- Canada, betalingsverkeer met Canada, emigratie, correspondentie met o.m. de Nederlandse ambassadeur; Stichting Landverhuizing Nederland, 1948 (afd. 97, dossiernr. 734, map 1)

Algemeen

Naam, varianten

DNB

Organisatie en inrichting

Algemeen: zie: Ministerie van Financiën

 

De Nederlandsche Bank, door Koning Willem I in 1814 opgericht als particuliere kredietverschaffer voor het bedrijfsleven, ontwikkelde zich van circulatiebank (1814-1863) tot centrale bank (1863-1945). In 1948 werd de Nederlandsche Bank genationaliseerd (Bankwet 1948) en ressorteerde onder de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën. De DNB groeide in deze periode uit tot een moderne monetaire instelling. Vanaf 1998 werd het monetaire beleid een internationale aangelegenheid van de Eurolanden, bepaald door de Europese Centrale Bank. De minister van Financiën raakte haar aanwijzingsrecht ter coördinatie van het Nederlandse monetaire en fiscale regeringsbeleid kwijt (Bankwet 1998).

 

De Nederlandsche Bank stond onder dagelijkse leiding van een directie met aan het hoofd een president. Toezicht op het beheer en de algemene gang van zaken werd uitgeoefend door een Raad van Commissarissen. Een Bankraad, onder voorzitterschap van een bij Koninklijk Besluit benoemde commissaris diende o.m. de minster van Financiën van advies over het beleid van DNB. De hoofdbank te Amsterdam was onderverdeeld in afdelingen en bureaus (o.m. Ontwikkeling Betalingsverkeer (afdeling Buitenland)). Daarnaast was er een Kantoor Deviezenvergunningen te Amsterdam (eveneens onderverdeeld in afdelingen).

In Rotterdam was een bijbank gevestigd en eveneens een kantoor Deviezenvergunningen. Daarnaast waren er diverse agentschappen en correspondentschappen.

 

presidenten DNB:

1946-1967 M.W. Holtrop

1967-1982 J. Zijlstra

Taak, activiteiten

DNB is van oudsher verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten en voor het vertrouwen in het papiergeld. De Bankwet van 1948 omschrijft de belangrijkste taak als volgt: '..de waarde van de Nederlandse geldeenheid te reguleren op zodanige wijze als voor 's lands welvaart het meest dienstig is, en daarbij die waarde zoveel mogelijk te stabiliseren…'

Voorts is DNB verantwoordelijk voor de circulatie van het papiergeld, het vereenvoudigen van giraalgeldverkeer, het bevorderen van het betalingsverkeer met het buitenland (deviezenverkeer) en het toezicht op banken en kredietinstellingen.

 

Het Kantoor Deviezenvergunningen (KDV) behandelde vergunningen voor deviezenverkeer naar Nederland en naar het buitenland. De afdeling Algemene Zaken van het KDV onderhield het contact met deviezenbanken en ontwierp regels voor het deviezenverkeer, de zgn. deviezenbeschikkingen en deviezenbekendmakingen. Voor de behandeling van de eigenlijke deviezenkwesties had het KDV een grote eigen organisatie (688 medewerkers in 1949), maar stootte het ook werkzaamheden af, door machtigingen te verlenen, o.m. aan de Stichting Landverhuizing Nederland t.b.v. (aspirant-)emigranten.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

periodieken

Verslag van De Nederlandsche Bank over het boekjaar…uitgebracht in de algemeen aandeelhoudersvergadering op …/ 1933-1953

[voortgezet als: Verslag over het boekjaar…. uitgebracht in de algemeen aandeelhoudersvergadering op…/ Ook onder de titel Jaarverslag / De Nederlandsche Bank].

 

literatuur

Jager, J.L. de, De bank van de gulden. Organisatie en personeel van de Nederlandsche Bank 1814-1989 (Amsterdam 1989).

 

Vanthoor, W.F.V., De Nederlandsche Bank 1814-1998 . Van Amsterdamse kredietinstelling naar Europese stelselbank (Amsterdam 2004).

 

Geschiedenis van DNB

Doorgenomen archieven / series

2.25.08 Archief van De Nederlandsche Bank NV, voor zover overgedragen 1814-1980

 

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

 

Openbaarheid

beperkt. Inv.nrs. waarvoor toestemming voor inzage dient te worden gevraagd bij DNB zijn gespecificeerd in de inventaris.

Omvang; inventarisnummers

496 m., 9192 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleiding inventaris

 

Toegang(en)

Glaudemans, Arnoud, Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank NV, voorzover overgedragen aan het Nationaal Archief te 's-Gravenhage (1643)1814-1980(1995)

 

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het overgedragen gedeelte betreft tot nu toe vooral seriële bescheiden: o.m. de administratie van de inlevering van goud, andere edele metalen en buitenlandse betaalmiddelen als gevolg van Deviezenverordening 1940 en het Deviezenbesluit 1945 (1940 - 1962). Hieronder bevinden zich nog niet de gemicrofilmde doorslagen van uitgaande correspondentie van het kantoor Deviezenvergunningen.

Seriële bescheiden

zie [opmerkingen structuur archief]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

De inventaris geeft geen aanwijzingen, dat zich in dit gedeelte van de overgedragen archivalia materiaal van belang voor emigratieonderzoek bevindt. Zie ook onder [opmerkingen]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

In het kader van een ander ING-project is in de jaren negentig onderzoek gedaan in het historische archief van de Nederlandsche Bank (DNB hoofdbank, Amsterdam).

In het gedeelte 'persoonlijke archieven van de directeuren' 1945-1970 'buitenland' zijn toen de volgende omschrijvingen aangetroffen:

- Brazilië. Voorlopige betalingsregeling met Nederland, 1 september 1948, emigratie van Nederlandse boeren naar Brazilië en export vee (afd. 97, dossiernr. 1199, map 1)

- Canada, betalingsverkeer met Canada, emigratie, correspondentie met o.m. de Nederlandse ambassadeur; Stichting Landverhuizing Nederland, 1948 (afd. 97, dossiernr. 734, map 1)


Doorgenomen archieven / series

2.25.08 Archief van De Nederlandsche Bank NV, voor zover overgedragen 1814-1980

 

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

 

Openbaarheid

beperkt. Inv.nrs. waarvoor toestemming voor inzage dient te worden gevraagd bij DNB zijn gespecificeerd in de inventaris.

Omvang; inventarisnummers

496 m., 9192 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleiding inventaris

 

Toegang(en)

Glaudemans, Arnoud, Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank NV, voorzover overgedragen aan het Nationaal Archief te 's-Gravenhage (1643)1814-1980(1995)

 

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het overgedragen gedeelte betreft tot nu toe vooral seriële bescheiden: o.m. de administratie van de inlevering van goud, andere edele metalen en buitenlandse betaalmiddelen als gevolg van Deviezenverordening 1940 en het Deviezenbesluit 1945 (1940 - 1962). Hieronder bevinden zich nog niet de gemicrofilmde doorslagen van uitgaande correspondentie van het kantoor Deviezenvergunningen.

Seriële bescheiden

zie [opmerkingen structuur archief]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

De inventaris geeft geen aanwijzingen, dat zich in dit gedeelte van de overgedragen archivalia materiaal van belang voor emigratieonderzoek bevindt. Zie ook onder [opmerkingen]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

In het kader van een ander ING-project is in de jaren negentig onderzoek gedaan in het historische archief van de Nederlandsche Bank (DNB hoofdbank, Amsterdam).

In het gedeelte 'persoonlijke archieven van de directeuren' 1945-1970 'buitenland' zijn toen de volgende omschrijvingen aangetroffen:

- Brazilië. Voorlopige betalingsregeling met Nederland, 1 september 1948, emigratie van Nederlandse boeren naar Brazilië en export vee (afd. 97, dossiernr. 1199, map 1)

- Canada, betalingsverkeer met Canada, emigratie, correspondentie met o.m. de Nederlandse ambassadeur; Stichting Landverhuizing Nederland, 1948 (afd. 97, dossiernr. 734, map 1)


Analyse archivalia