Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of Immigration, New South Wales Branch

Naam archiefvormer Department of Immigration, New South Wales Branch
Periode van bestaan 1945-1974
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen: zie: Department of Immigration

 

In 1945 werd de eerste Migration Officer aangesteld om leiding te geven aan de New South Wales Branch van het departement. Er werden ca. 37 formatieplaatsen gecreëerd. De New South Wales Branch had, naast een administratieve afdeling, een afdeling Encouraged Migration (bestaande uit de onderafdelingen Child Migration, British Migration en Foreign Migration) en een afdeling Restricted Migration (bestaande uit de onderafdelingen Restricted Migration, Foreign Migration, Nationality, Naturalization, Passports). In 1948 werd een aparte afdeling gecreëerd voor het zogenaamde British Assisted Migrant system. Halverwege de jaren zestig had de New South Wales Branch vier hoofdafdelingen, die elk weer waren onderverdeeld in diverse onderafdelingen: Operations Migrant Promotion; Citizenship Nationality and Citizenship; Entry Control en Establishments and Finance.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Tot de taken van de New South Wales Branch van het Department of Immigration behoorden het (mede) bepalen en implementeren van het nationale immigratiebeleid van Australië in de deelstaat New South Wales.

Voorloper

Department of the Interior [II] (officiëel); Department of Trade and Customs (feitelijk)

Opvolger

Immigration Group, Department of Labor and Immigration, New South Wales Branch

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Department of Immigration, New South Wales Branch. CA 957

 

Het Department of Immigration, New South Wales Branch heeft 172 series gevormd. Daarvan zijn de onderstaande series op grond van trefwoordselectie nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen.

 

- C321 Case files, 1968

- C1491 General correspondence files, 1946-1950

- C3939 Correspondence files, 1952-1977

- SP11/2 Application for registration (Aliens Registration Files forms A1, B1 and C by nationality)

- SP105/1 Incoming passengercards -ships 1948-1950

- SP244/2 Correspondence of the Chief Migration Officer relating to restricted migration 1950

- SP244/3 Applications for Landing Permits

- SP244/4 Correspondence of the Chief Migration Officer relating to assisted migration 1950

- SP248/1 Applications for Landing Permits [Migrant Selection Documents] Forms 40,47 en 47A

- SP267/1 Index to Aliens Registered under National Security Regulations in NSW 1939-1947

- SP606/1 Schedules of nominated Migrants, British and Foreign 1949-1963

- SP606/2 Basic Documents of Migrants 1950-1957

- SP1121/1 Applications for registration of Aliens 1939-1968

- SP1122/1 General correspondence files 1897-1967

- SP1362/1 General correspondence files, 1954

- SP1514/1 Aliens registration cards - Aliens departing Australia permanently (wholeseries)

- SP1603/1 General correspondence files, class 25 policy 1951-1956

- SP1655/1 Correspondence files, class 25 policy (1953-1955)

- SP1655/2 Correspondence files 1956-1977

- SP1655/3 - SP1655/6 Correspondence files, migrants class 20 - class 23, A-Z 1951-1975

- SP1732/2 Alien Registration Cards (Form M341)

- SP1732/5 Miscellaneous collection of Alien registration forms and personal statements of aliens visiting Australia 1939-1966

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Sydney New South Wales, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series / Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

op serieniveau doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

SP11/2 Application for registration (Aliens Registration Files forms A1, B1 and C by nationality)

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP105/1 Incoming passengercards -ships 1948-1950 [niet ontsloten op dossierniveau]

 

SP244/3 Applications for landing Permits [niet ontsloten op dossierniveau]

 

SP248/1 Applications for Landing Permits [Migrant Selection Documents] Forms 40,47 en 47A [alfabetisch geordend]

 

SP606/1 Schedules of nominated Migrants, British and Foreign 1949-1963

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1514/1 Aliens registration cards - Aliens departing Australia permanently

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1732/2 Alien Registration Cards (Form M341) [niet ontsloten op dossierniveau]

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
Inhoud overig

C321 Case files 1968

Serie beschrijving algemeen*

 

C1491 General correspondence files 1946-1950

Seriebeschrijving algemeen*

 

C3939 Correspondence file, 1952-1977

Seriebeschrijving algemeen*

- N1955/25/75106 Immigration - Registration of Dutch Aliens 1950-1951*

- N1963/75187 Immigration - Visit by Dutch Emigration officials from Holland (1963-1966)*

- N1955/25/75655 Immigration - Transport to Australia of Dutch Assisted Migrants on KLM Commercial Flights 1953-1964*

- N1960/75109 PART 15 Immigration - Admission from Dutch New Guinea 1962-1971*

- N1963/75103 Immigration- Possibilities for Dutch Migrants to Engage in Oyster Farming in New South Wales 1963*

- N1958/75079 Immigration - Dutch Migrants from Indonesia 1958*

- N1959/75176 Immigration - Information Officers on Dutch and ICEM vessels*

- N1960/75023 Immigration - "de Open Deur" Dutch Youth Club 1960*

- N1963/75001 Immigration - Catholic Dutch Migrants Associated Limited [Box 163] 1952-1977*

- N1962/75086 Immigration - Catholic Dutch Migrants Association Limited [Box 154] 1962-1970*

- N1963/75241 Immigration - Visit by Dr. E.G.A. Lapré September -October 1963 Director of Algemene Emigratie Centrale Dutch Emigration Agency [box 176] 1963*

- N1962/75079 Immigration - Temporary Accommodation for Dutch Full Fare New Arrivals [box 153] 1961-1963*

- N1960/75159 Immigration - Presbyterian Church Dutch Congregation [box 131] 1960*

- N1956/75019 Immigration - Netherlands Government Sponsored Tour of Australia [Box 61] 1952-1956*

- N1959/75131 Immigration Netherlands Society Neerlandia and Netherlands Society of Bankstown [box 109] 1959-1963*

- N1960/75066 Immigration - Australia Netherlands Agreement Scheme [box 122] 1950-1969*

- N1964/75111 Immigration - Netherlands Migration Officers Visits 1957-1965*

- N1963/75156 Immigration - Netherlands Emigration Service Agency Scheme Procedure [box 169] 1963-1969*

- N1962/75177 Immigration - 35mm Colour slides and Filmstrips (for Recruitment Lectures in Holland 1962*

 

SP244/2 Correspondence of the Chief Migration Officer relating to restricted migration 1950

Seriebeschrijving algemeen*

- N1950/2/162 Ship SS Nieuw Holland 15 December 1949*

- N1950/2/11163 Aircraft PH-TDM Sydney 12 Ocober 1950

- N1950/2/7088 Aircraft VH-EBO Sydney 8 June 1950 ex-service personnel

- N1950/2/7089 Aircraft VH-EBO Sydney 8 June 1950. Permission to land 32 Dutch nationals for transhipment to Auckland, New Zealand

- N1950/2/5121 Aircraft VH-EBN Sydney 11 May 1950 dischargees Dutch Army

- N1950/2/6245 Aircraft VH-EBO Sydney 2 June 1950 Dutch ex-servicemen

- N1950/2/10357 SS Johan van Oldenbarnevelt Sydney 12 october 1950*

- N1950/2/7920 Aircraft PH-TEZ Sydney 27 June 1950 Dutch ex servicemen*

- N1950/2/10684 Aircraft PH-TLW Sydney 26 september 1950

- N1950/2/8945 Aircraft VH-EBM Sydney 1 August 1950

- N1950/2/4975 Aircraft PH-TDL Sydney 24 April 1950

- N1950/2/7734 Aircraft VH-EBN Sydney 8 July 1950 40 Dutch ex-servicemen

- N1950/2/11157 Aircraft VH-PTL [PHTLW] Sydney 30 September 1950

 

SP244/4 Correspondence of the Chief Migration Officer relating to assisted migration 1950

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP267/1 Index to Aliens Registered under National Security Regulations in NSW 1939-1947 (Current portion)

Seriebeschrijving algemeen.*

[Bevat Nederlandse dossiers]

 

SP606/2 Basic Documents of Migrants 1950-1957

Seriebeschrijving algemeen*

- 56/35587 LONKHUIZEN*

 

SP1121/1 Applications for registration of Aliens 1939-1968

Serie beschrijving algemeen*

 

SP1122/1 General correspondence files 1897-1967

Seriebeschrijving algemeen*

- N1951/24/214 PART 1 SS GROOTE BEER, Dutch Migrants, Sydney, 1.7.1951*

 

SP1362/1 General correspondence files, 1954

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1603/1 General correspondence files, class 25 policy 1951-1956

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1655/1 Correspondence files, class 25 policy (1953-1955)

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1655/2 Correspondence files 1956-1977

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1655/3 - SP1655/6 Correspondence files, migrants class 20 - class 23, A-Z 1951-1975

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1732/5 Miscellaneous collection of Alien registration forms and personal statements of aliens visiting Australia 1939-1966

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse dossiers]

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Department of Immigration, New South Wales Branch. CA 957
Inventaristekst

Algemeen:

De omvang van de serie, het aantal dossiers, de openbaarheidsbepalingen en het aantal hits op trefwoorden betreffen de periode van onderzoek 2003 en zijn slechts bedoeld om een indicatie te geven. Naarmate de ontsluiting van dit soort dossiers vordert, zullen deze kerngetallen veranderen.

 

 

SP11/2 Application for registration (Aliens Registration Files forms A1, B1 and C by nationality)

Omvang serie: 39,96 m., Aantal dossiers: 11001, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit persoonsdossiers met ingevulde aanvraagformulieren voor registratie en adreswijziging. Formulier A1 bevat naast persoonsgegevens, bijzondere kenmerken en beroep, tevens een pasfoto van de aanvrager.

 

De database is doorzoekbaar op achternaam/nationaliteit. De database geeft gegevens over aankomstdatum, aankomsthaven; vervoermiddel en (soms) over geboorteplaats (Indonesia)

Trefwoord 'Dutch': 1439 hits.

Trefwoord 'Netherlands': 5 hits.

Trefwoord 'Indonesia': 178 hits (merendeels verdubbeling van 'Dutch').

 

 

SP606/1 Schedules of nominated Migrants, British and Foreign 1949-1963

Omvang serie: onbekend, Aantal dossiers: onbekend, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

trefwoord 'Dutch': 1 hit.

 

 

SP1514/1 Aliens registration cards - Aliens departing Australia permanently

(wholeseries)

Omvang serie: 16,92 m., Aantal dozen 111, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit ingevulde vreemdelingenregistratiekaarten van personen die Australië permanent verlaten. De kaart vermeldt persoonlijke details (naam, geboortedatum, sekse, huwelijkse staat) en bevat een pasfoto.

 

De kaarten zijn niet op dossierniveau ontsloten in de database. De kaarten zijn alfabetisch gerangschikt; in de papieren plaatsingslijst is begin en eind van elke doos vermeld (doos 1: Aalten-Albustin; doos 111: Zourbanou-Zydenbos).

 

 

 

C321 Case files 1968

Omvang serie: 5670, 18 m., Aantal dossiers: 42, Openbaarheid: beperkt

 

De serie bevat persoonsdossiers met correspondentie over diverse onderwerpen zoals aanvragen voor toelating tot Australië; aanvragen voor registratie onder de vreemdelingenwet; correspondentie over accommodatie; assimilatie; onderwijs; naturalisatie; deportatie; repatriatie.

 

De dossiers zijn op naam opvraagbaar. In principe worden de dossiers niet gedeclassificeerd, tenzij op aanvraag en dan met inachtneming van de gesloten periode. De National Archives hebben toegang tot de database van het Department of Immigration en kunnen gerichte zoekacties doen. Er zijn geen inventaris of naamlijsten in de database of de leeszalen beschikbaar. Deze serie bevat het dossier van één Nederlandse emigrante over de jaren 1959-1979 (beperkt openbaar) met een aanvraag voor naturalisatie.

 


C1491 General correspondence files 1946-1950

Omvang serie: 0,18 m., Aantal dozen: 1, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit ca. 35 'dossiertjes' (elk bijeengehouden door een clip, geen omslagen).

De dossiertjes bevatten vooral telegramwisselingen en correspondentie tussen het Commonwealth Department of Immigration; de Commonwealth Migration Officer en de migrantenopvangcentra betreffende de aankomst (datum en soort vervoer) van Nederlandse emigranten en Nederlandse ex-militairen reizend vanuit Nederland en Indonesië en de bijbehorende passagierslijsten (vermelding van achternaam; voorletters, leeftijd; voorgestelde arbeidsplaats; huwelijkse staat; sekse en soms het schema waaronder gereisd werd) en verzoeken tot verzorging van de accommodatie.

 

NB: De opgegeven periode wijkt af van de daadwerkelijke periode van de inhoud van de doos.

 

 

 

C3939 Correspondence files 1952-1977

Omvang serie: 38,7 m., Aantal dossiers: 2045, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit dossiers met aanvragen voor landing permits; aanvragen voor gesubsidieerde emigratie; betreffende (onderzoeken naar) accommodatie in migrantenhostels; onderzoeken naar assimilatie; opleiding van emigranten en repatriëring. Daarnaast bevat de serie dossiers met een meer algemeen beleidsmatig karakter over subsidiëringsbeleid; toelatingsbeleid; procedures ten aanzien van het verzorgen van accommodatie van migranten; instructies en rapportages en dossiers inzake activiteiten van de New Settlers League.

 

- N1955/25/75106 Immigration - Registration of Dutch Aliens 1950-1951

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie; telegrammen en rapportages aan de Commonwealth Immigration Officer en het Commonwealth Immigration Department betreffende het niet nakomen van de verplichting zich bij aankomst in Australië te registreren onder de Aliens Act van 1947 door veel Nederlandse immigranten.

 

- N1963/75187 Immigration - Visit by Dutch Emigration officials from Holland (1963-1966)

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie tussen het Commonwealth Department of Immigration en de Commonweath Migration Officer (CMO) in Sydney; enkele interne aantekeningen van de CMO en het programma van een 'routine-oriëntatiebezoek' van informatieambtenaren van de Christelijke Emigratie Centrale; de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en het Arbeidsbureau in 1963 en van een oriëntatiebezoek van de directeur van de Algemene Emigratie Centrale in 1966.

 

- N1955/25/75655 Immigration - Transport to Australia of Dutch Assisted Migrants on KLM Commercial Flights 1953-1964

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie betreffende het voorstel van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) aan het Commonwealth Department of Immigration om emigranten niet alleen via door de Nederlandse overheid gecharterde vluchten te laten reizen, maar ook op de lijnvluchten plaatsen voor emigranten ter beschikking te stellen. Daarnaast bevat het correspondentie over de problemen die zich hebben voorgedaan bij de implementatie van dit voorstel (te hoge vervoerskosten landtransport voor Australische overheid bij vluchten op Sydney en eindbestemming West-Australië en foutief invullen van passagierslijsten).

 

- N1960/75109 PART 15 Immigration - Admission from Dutch New Guinea 1962-1971

Beperkt openbaar. 1 folio gesloten ten tijde van declassificatie

Het dossier betreft voornamelijk de periode 1962-1963.

Het dossier bevat de toelatingsvisa voor een tijdelijk (in een enkel geval permanent) verblijf in Australia van Nederlanders, reizend vanuit Nederlands Nieuw Guinea (het zogenaamde Temporary Entry Permit). De visa bevatten persoonsgegevens van de aanvrager (naam, leeftijd; verblijfplaats); van het meereizende gezelschap en pasfoto's van het gehele reisgezelschap. Het dossier bevat daarnaast enkele persoonlijke aanvragen voor het visum.

 

- N1963/75103 Immigration- Possibilities for Dutch Migrants to Engage in Oyster Farming in New South Wales 1963

Openbaar

Correspondentie tussen de Migration Officer op de Australische ambassade in Den Haag en de Commonwealth Migration Officer in Sydney betreffende het opsturen van informatie over de mogelijkheden om te werken in de Oesterteelt in Australië. Naar aanleiding van een particulier verzoek uit Goes, verwacht de Migration Officer meer immigranten te kunnen werven, gezien de verwachte teruglopende werkgelegenheid in de oesterteelt in Nederland als gevolg van de Deltawerken.

 

- N1958/75079 Immigration - Dutch Migrants from Indonesia 1958

Openbaar

Het dossier bevat één brief van het Commonwealth Department of Immigration aan de Commonwealth Migration Officer over de (financiële) voorwaarden voor toelating van niet-gesubsidiëerde Nederlandse emigranten naar Australië, vanuit Indonesië.

 

- N1959/75176 Immigration - Information Officers on Dutch and ICEM vessels

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie tussen het Commonwealth Department of Immigration en de Commonwealth Migration Officer in Sydney over het aanstellen van Australische 'information officers', die het laatste gedeelte van de reis dienden mee te reizen op migrantenschepen (Nederlandse schepen; schepen, gecharterd door het International Committee on European Migration en Italiaanse schepen), niet alleen ten behoeve van de vreemdelingenregistratie, maar vooral om informatie te verstrekken en over de implementatie van dit besluit. Daarnaast bevat het dossier rapportages van diverse information officers.

NB: De verslagen van de migration officers betreffen geen van allen verslagen inzake voorlichting aan Nederlandse emigranten.

 

- N1960/75023 Immigration - "de Open Deur" Dutch Youth Club 1960

Openbaar

Correspondentie (en krantenknipsel) met het Commonwealth Department of Immigration, New South Wales Branch betreffende de oprichting door de Nederlandse gemeente in de Presbyterian Church (Sydney Metropolitan Area) van de jeugdclub 'De open deur'.

 

- N1962/75086 Immigration - Catholic Dutch Migrants Association Limited [Box 154] 1962-1970

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie met het Department of Immigration (New South Wales Branch) inzake de oprichting en werkzaamheden van de Catholic Dutch Migrant Association.

 

 

- N1963/75001 Immigration - Catholic Dutch Migrants Associated Limited [Box 163] 1952-1977

Openbaar

De opgegeven periode van de inhoud van het dossier (1952-1977) verschilt aanmerkelijk van de werkelijke periode: 1962-1963.

Het dossier bevat correspondentie van de Catholic Dutch Migrants Association Ltd (CDMA) met het Department of Immigration (New South Wales Branch) betreffende een studieweekeinde over onder andere 'integratie en assimilatie' en het inhoudelijke antwoord (met de visie van) de Commonwealth Migration Officer hierop.

 

 

- N1963/75241 Immigration - Visit by Dr. E.G.A. Lapré September-October 1963

Director of Algemene Emigratie Centrale Dutch Emigration Agency [box 176] 1963

Openbaar

Het dossier bevat een afschrift van het programma van het bezoek van Lapré opgestuurd door het Commonwealth Department of Immigration aan de Common Wealth Migration Officer in Sydney.

 

- N1962/75079 Immigration - Temporary Accommodation for Dutch Full Fare New Arrivals [box 153] 1961-1963

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie tussen de Nederlandse emigratieambtenaar in Australië; het Commonwealth Department of Immigration, het New South Wales Department of Touristactivities and Immigration en de Australische ambassade in Nederland betreffende het verkrijgen van garanties voor accommodatie voor niet-gesubsidieerde Nederlandse emigranten naar Australië (zogenaamde 'full fare migrants'), die niet in aanmerking komen voor een verblijf in de daarvoor bestemde migrantenopvangcentra.

 

- N1960/75159 Immigration - Presbyterian Church Dutch Congregation [box 131] 1960

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie betreffende de uitnodiging van de Nederlandse gemeente in de Presbyterian Church (Sydney Metropolitan Area) aan het Commonwealth Department of Immigration om de opening van het eigen kerkgbouw in Ultimo bij te wonen en een verslag van de bijeenkomst van de Naturalization Officer aan de Migration Officer.

 

- N1956/75019 Immigration - Netherlands Government Sponsored Tour of Australia [Box 61] 1952-1956

Openbaar

Het dossier bevat de programma's en correspondentie tussen het Commonwealth Department of Immigration en de diverse migrantenopvangcentra en het New South Wales Department of Tourist Activities and Immigration betreffende twee bezoeken die de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman in maart-april 1952 en maart-april 1956 aan Australië heeft gebracht.

 

- N1959/75131 Immigration Netherlands Society Neerlandia and Netherlands Society of Bankstown [box 109] 1959-1963

Het dossier bevat enige correspondentie betreffende een verzoek van de Netherlands Society Neerlandia (Fairlight NSW) aan het Department of Immigration (1959) om G.van Rijn van de afdeling publiciteit als gastspreker te mogen ontvangen op een avond bestemd om de assimilatie van Nederlandse emigranten in Australië te stimuleren en correspondentie over een tweetal vragen van de Netherlands Society of Bankstown (1963) over de verdeling van verantwoordelijkheden van de Nederlandse en Australische overheid ten aanzien van sociale verzekeringen / voorzieningen (pensioenrechten, ziektekostenvergoeding in geval iemand nog niet genaturaliseerd is).

 

- N1960/75066 Immigration - Australia Netherlands Agreement Scheme [box 122] 1950-1969

Beperkt openbaar

28 folio's over de periode 1964-1969 gesloten ten tijde van declassificatie.

Het dossier bevat naast kopieën van het Netherlands Australia Migration Agreement (1951) vooral correspondentie tussen de Migration Officer in Sydney en het Department of Immigration; correspondentie tussen de Migration Officer in Sydney en de Australische ambassade in Den Haag; en rapportages aan en van de Migration Officer betreffende de problemen die zich voordoen bij het arriveren van de emigrantenschepen, met name door gebrek aan of onjuiste voorlichting in Den Haag / Djakarta over hoeveelheid toegestane bagage en wijze van verpakken (bijvoorbeeld niet in stro met het oog op quarantainebepalingen); accommodatie voor de eerste nacht; passagierslijsten opgesteld in Nederland (die niet meer kloppen omdat mensen tijdens de reis besluiten van bestemming te veranderen). Daarnaast bevat het dossier instructies aan de Migration Officer (bijvoorbeeld over aanvraagprocedures voor het zogenaamde Nominated Dependants Scheme) en enige documentatie (krantenknipsels).

 

- N1964/75111 Immigration - Netherlands Migration Officers Visits 1957-1965

Openbaar

Het dossier betreft de voorbereiding en programma's van diverse bezoeken aan Australië van ambtenaren en medewerkers van het Gewestelijke Arbeidsbureaus en diverse particuliere Emigratieorganen (Algemene Emigratie Centrale; Christelijke Emigratie Centrale; Katholieke Centrale Emigratie Stichting) in 1957, 1964 en 1965. Daarnaast bevat het dossier een tamelijk uitgebreide correspondentie tussen het Commonweath Department of Immigration (Public Relations); de Commonwealth Migration Officer; de Australische ambassade in Den Haag en de Australian Broadcasting Corporation over de mediavoorbereiding van het driedaagse bezoek aan Sydney van de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman, dat (uit 'immigratie-publiciteitsoverwegingen') uitgebreid aandacht heeft gekregen in de Australische en Nederlandse media.

 

- N1963/75156 Immigration - Netherlands Emigration Service Agency Scheme Procedure [box 169] 1963-1969

Openbaar

Het dossier bevat een procedure-instructie aan de Australische posten in Nederland m.b.t. de inwerkingtreding van het Netherlands Emigration Service Agency Scheme in 1963 en correspondentie over individuele verzoeken tot herplaatsing in andere opvangcentra.

 

- N1962/75177 Immigration - 35mm Colour slides and Filmstrips (for Recruitment Lectures in Holland 1962

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie tussen de Public Relations Officer in Sydney en de afdeling publiciteit van het Department of Immigration naar aanleiding van een verzoek van de Australische ambassade in Den Haag om twee sledes dia's van Australische schilderijen te mogen ontvangen om de publiciteit voor Australië op Nederlandse scholen te intensiveren (winter van 1961). De selectie van de schilderijen is gemaakt met het oog op het overtuigen van Nederlandse onderwijzers en leerlingen dat Australië 'cultureel en intellectueel' tot de 'Europese familie van naties' behoort. De lijst met geselecteerde werken inliggend in het dossier, evenals een commerciële catalogus van kleurendia's van Australië.

 

 

SP244/2 Correspondence of the Chief Migration Officer relating to restricted migration 1950

Omvang serie: 16,2 m., Aantal dossiers: 4053, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

De serie bevat dossiers die te maken hebben met de uitvoering van de Immigration (Restriction) Act. Met name betreffende aanvragen voor uitzondering op deze wet; illigale binnenkomst in Australië en deportatie. De dossiers betreffen vaak zaken betreffende personen van Chinese afkomst. Daarnaast bevatten sommige dossiers correspondentie tussen de Commonwealth Migration Officer en het Department of Immigration betreffende het toepassingsbeleid op grond van bovengenoemde wet voor bepaalde categorieën immigranten. De dossiers over Nederlanders betreffen meestal 'immigratierapporten' (soms inclusief passagierslijsten per schip of vliegtuig; soms inclusief medische rapportages van sommige passagiers) over groepen Nederlanders, veelal ex-militairen met familie, met de vermelding van het (al dan niet) verlenen van Landing Permits.

 

Aangezien de titels van de dossiers betreffende Nederlanders naamlijsten bevatten (vaak van degenen die medisch onderzocht waren en/of aan wie Landing Permits werden verleend), zijn hierboven alleen verkorte titels weergegeven. De naamlijsten zijn raadpleegbaar via de database. De dikte van de dossiers hangt samen met de hoeveelheid inliggende medische verklaringen of passagierslijsten.

 

- N1950/2/162 Ship SS Nieuw Holland 15 December 1949

Openbaar

Het dossier bevat het 'immigrationreport' van de Senior Boarding Officer, doorgestuurd door de Commonwealth Immigration Officer aan het Commonwealth Department of Immigration. Het rapport bevat enkele staten van medisch onderzoek en een rapportage over een aantal personen van Nederlandse, Braziliaanse, Britse en Chinese afkomst die als 'restricted' waren aangemerkt, alsmede de over deze kwestie genomen beslissing.

 

- N1950/2/10357 SS JAN VAN OLDENBARNEVELT arrived Sydney 12 October 1950. Large list of Dutch Passengers [box 95]

Openbaar

Het dossier bevat de 'immigratierapporten', die waren opgesteld aan boord van de SS Johan van Oldenbarnevelt en werden doorgestuurd door de Commonwealth Immigration Officers te Freemantle (West Australia) en Sydney. De rapporten bevatten een opgave van aantallen doorreizende passagiers naar Nieuw Zeeland; een passagierslijst van Nederlandse immigranten (met vermelding van Landing Permitnummers voor eindbestemming Sydney); een rapport van de Medical Officer (met vermelding van ziektegevallen aan boord - mazelen - en de daarop ondernomen actie).

 

- N1950/2/7920 Aircraft PH-TEZ Sydney 27 June 1950 Dutch ex servicemen

Openbaar

Het dossier bevat het samenvattende 'immigratierapport' betreffende 54 Nederlandse ex-militairen (en familieleden) en de ingevulde individuele aanvraagformulieren (2 pagina's per aanvraag) voor permanente toelating tot Australië. De aanvraagformulieren bevatten een karaktertypering (zoals opgegeven door de Nederlandse legerautoriteiten) en een pasfoto, naast persoonlijke gegevens.

 

- N1950/2/5121 Aircraft VH-EBN Sydney 11 May 1950 dischargees Dutch Army

- N1950/2/7088 Aircraft VH-EBO Sydney 8 June 1950 ex-service personnel

Als boven: N1950/2/7920 Aircraft PH-TEZ Sydney 27 June 1950 Dutch ex servicemen

 

 

 

SP244/4 Correspondence of the Chief Migration Officer relating to assisted migration 1950

Omvang serie: 1,98 m., Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: voor academische onderzoekers met toestemming van de Chief Migration Officer; vernietiging van routinezaken

 

De serie bestaat uit dossiers met nominaties (individuele en groepsnominaties; nominaties van instituties als weeshuizen) voor emigratie naar Australië. Daarnaast bevat de serie correspondentie tussen de Migration Officer en het Commonwealth Department of Immigration.

De serie is niet op dossierniveau ontsloten in de database. De gegevens zijn opvraagbaar op jaar/section of onderwerp/dossiernummer, via de papieren plaatsingslijst (van 11-8-1950).

 

 

 

SP267/1 Index to Aliens Registered under National Security Regulations in NSW 1939-1947 (Current portion)

Omvang serie: 1,26 m., Aantal dossiers: 141, Openbaarheid: volledig

 

De serie bevat dossiers met ingevulde vreemdelingenregistratiekaarten opgesteld onder de National Security Regulations in New South Wales. De kaart bevat persoonsgegevens als naam, geboortedatum, sekse, beroep, huwelijkse staat, aankomstdatum, scheepsnaam, vertrekhaven, persoonlijke kenmerken, registratienummer; ruimte voor opmerkingen op de andere kant het huidige adres en (eventueel) het nieuwe adres.

 

De dossiers zijn in de database opvraagbaar op achternaam/nationaliteit

Trefwoord 'Dutch': 7.

 

 


SP606/2 Basic Documents of Migrants 1950-1957

Omvang serie: 1,08 m., Aantal dossiers: 1092

 

De serie bestaat uit dossiers met ingevulde standaardformulieren: formulier 40: aanvraag voor toelating van een vriend of familielid. Deze formulieren geven gegevens van zowel de aanvrager als de genomineerde; formulier 47: aanvraag voor toelating in Australië. Deze formulieren geven persoonsgegevens van de aanvrager. Formulier 47A: verklaring van medische keuring van de aanvrager.

De serie bevat (tot nu toe) één Nederlands dossier.

 

- 56/35587 LONKHUIZEN

Het dossier bevat formulier D3 en Schedule of Personal Nominations for Assisted Passage for Dutch Relatives and Fiancees.

 

 


SP1121/1 Applications for registration of Aliens 1939-1968

Omvang serie: 359,04 m., Aantal dossiers: 885, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

De serie bevat de ingevulde aanvraagformulieren voor de registratie onder Aliens Act 1947-1952 ten behoeve van een tijdelijk of permanent verblijf in Australië. De aanvraagformulieren zijn voorzien van een pasfoto.

 

De formulieren zijn in de database opvraagbaar op achternaam en geven informatie over datum van aankomst en scheepsnaam.

Trefwoord 'Dutch': 120 hits.

Trefwoord 'Holland': 1 hit.

Gezien de verhouding tussen het aantal opgegeven meters en het aantal items zijn niet alle namen ingevoerd.

 

 


SP1122/1 General correspondence files 1897-1967

Omvang serie: 2372,76 m., Aantal dossiers: 1376, Openbaarheid: verschilt per dossier

 

De serie bevat persoonsdossiers met aanvragen voor registratie onder de vreemdelingenwet (Aliens Act 1947-1952); aanvragen voor naturalisatie (en de bijbehorende formulieren bij de soms herhaalde aanvraag), vermelding van naamswijzigingen e.d.); paspoorten, veranderingen in paspoorten e.d. Soms bevatten de dossiers correspondentie over de naturalisatieaanvraag. Daarnaast bevat de serie dossiers met correspondentie over bepaalde vaarten van migrantenschepen, dossiers inzake deportatie e.d.

 

De database is op achternaam/nationaliteit doorzoekbaar. Gezien de verhouding tussen het aantal opgegeven meters en het aantal items zijn niet alle namen ingevoerd. De dossiers uit de vijftiger jaren bevatten bij aanvraag tot naturalisatie van een echtpaar de gegevens van beide echtelieden. Later werden in dit soort gevallen gescheiden dossiers aangelegd. Kinderen onder de 16 werden automatisch met de aanvraag van de ouders genaturaliseerd. De dossiers verschillen nogal van dikte en qua informatieve inhoud. Soms bevat het dossier informatie over vernietiging van documenten of verwijzingsnotities wanneer er documenten naar andere departementen zijn doorgestuurd.

Trefwoord 'Dutch' 34 hits.

 

- N1951/24/214 PART 1 SS GROOTE BEER, Dutch Migrants, Sydney, 1.7.1951

Openbaar.

Het dossier bevat correspondentie en passagierslijsten over de betreffende vaart van de Groote Beer; met naamlijsten voor de diverse bestemmingen (en migrantenopvangcentra) in New South Wales, naamlijsten voor de andere bestemmingen in Australië; het schema waaaronder geëmigreerd werd. Naast de persoonsgegevens bevat het dossier ook gegevens over de hoeveelheid subsidie en boordgeld per passagier.

 

 

 

SP1362/1 General correspondence files 1954

Omvang serie: 1,4 m., Aantal dossiers: onbekend, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

De serie bevat zowel beleidsmatige als zaakdossiers over naturalisatie, deportatie, accommodatie, gesteunde migratie, scholing en repatriatie etc. Naast correspondentie bevatten de dossiers soms ook foto's, paspoorten e.d.

 

De serie is niet ontsloten in de database. De papieren inventairs geeft weliswaar inventarisnummers (controlsymbols), maar geen onderwerpsaanduiding. Deze staan op indexkaarten, die volgens de verstrekte informatie op dat moment (3.3.1973) werden bewaard op het Department of Immigration and Ethnic Affairs, NSW Branch, Sydney.

 

 

SP1603/1 General correspondence files, class 25 policy 1951-1956

Omvang serie: 2,5 m., Aantal dossiers: onbekend, Openbaarheid: onbekend

 

De serie bestaat uit beleids- en zaakdossiers (over individuele migranten en soms van migranten die via Sydney in Australië arriveren en daarvandaan vertrekken). De dossiers behandelen diverse onderwerpen als naturalisatie; deportatie; hostelaccommodatie; scholing, repatriëring etc.

Serie SP1603/1 is niet op dossierniveau ontsloten in de database. Op grond van de papieren plaatsingslijst valt niet uit te maken of de serie dossiers betreffende Nederlanders bevat.

 

 


SP1655/1 Correspondence files, class 25 policy (1953-1955)

Omvang serie: 0,5 m., Aantal dossiers: 20, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit beleids- en zaakdossiers (over individuele migranten en soms van migranten die via Sydney in Australië arriveren en daarvandaan vertrekken). De dossiers behandelen diverse onderwerpen als naturalisatie; deportatie; hostelaccommodatie; scholing, repatriëring etc.

De 20 beschreven dossiers in de database bevatten geen Neerlandica.

 

 


SP1655/2 Correspondence files 1956-1977

Omvang serie: 4,3 m., Aantal dossiers: 3, Openbaarheid: verschilt per dossier

 

De serie bevat vooral zaakdossiers. De dossiers behandelen diverse onderwerpen als naturalisatie; deportatie; hostelaccommodatie; scholing, repatriëring etc.

De papieren plaatsingslijst geeft geen nadere bijzonderheden.

 

 

 

SP1655/3 - SP1655/6 Correspondence files, migrants class 20 - class 23, A-Z 1951-1975

Omvang serie: onbekend, Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: onbekend

 

De vier series bevatten persoonsdossiers betreffende immigranten over diverse onderwerpen als huisvesting, naturalisatie e.d. De dossiers bevatten vaak paspoorten, foto's e.d.

De papieren plaatsingslijst geeft geen nadere bijzonderheden.

 

 


SP1732/5 Miscellaneous collection of Alien registration forms and personal statements of aliens visiting Australia 1939-1966

Omvang serie: 4,32 m., Aantal dossiers: 3418, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

De serie bevat dossiers met ingevulde standaardformulieren van het Commonwealth Department of Immigration: aanvraagformulieren voor registratie onder de vreemdelingenwet en persoonlijke verklaring, af te leggen door buitenlanders bij binnenkomst in Australië.

De dossiers zijn opvraagbaar op naam/nationaliteit in de database. De database geeft wijze van vervoer en aankomstdatum en vermeldt soms bijzonderheden wanneer het kinderen of ambassadepersoneel betreft.

 

Trefwoord 'Dutch': 106 hits.

Trefwoord 'Netherlands': 40 hits (deze betreffen een verdubbeling van bovenstaande groep 'dutch', personeel Nederlandse diplomatieke posten).

Algemeen

Organisatie en inrichting

Algemeen: zie: Department of Immigration

 

In 1945 werd de eerste Migration Officer aangesteld om leiding te geven aan de New South Wales Branch van het departement. Er werden ca. 37 formatieplaatsen gecreëerd. De New South Wales Branch had, naast een administratieve afdeling, een afdeling Encouraged Migration (bestaande uit de onderafdelingen Child Migration, British Migration en Foreign Migration) en een afdeling Restricted Migration (bestaande uit de onderafdelingen Restricted Migration, Foreign Migration, Nationality, Naturalization, Passports). In 1948 werd een aparte afdeling gecreëerd voor het zogenaamde British Assisted Migrant system. Halverwege de jaren zestig had de New South Wales Branch vier hoofdafdelingen, die elk weer waren onderverdeeld in diverse onderafdelingen: Operations Migrant Promotion; Citizenship Nationality and Citizenship; Entry Control en Establishments and Finance.

Taak, activiteiten

Tot de taken van de New South Wales Branch van het Department of Immigration behoorden het (mede) bepalen en implementeren van het nationale immigratiebeleid van Australië in de deelstaat New South Wales.

Voorloper

Department of the Interior [II] (officiëel); Department of Trade and Customs (feitelijk)

Opvolger

Immigration Group, Department of Labor and Immigration, New South Wales Branch

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Department of Immigration, New South Wales Branch. CA 957

 

Het Department of Immigration, New South Wales Branch heeft 172 series gevormd. Daarvan zijn de onderstaande series op grond van trefwoordselectie nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen.

 

- C321 Case files, 1968

- C1491 General correspondence files, 1946-1950

- C3939 Correspondence files, 1952-1977

- SP11/2 Application for registration (Aliens Registration Files forms A1, B1 and C by nationality)

- SP105/1 Incoming passengercards -ships 1948-1950

- SP244/2 Correspondence of the Chief Migration Officer relating to restricted migration 1950

- SP244/3 Applications for Landing Permits

- SP244/4 Correspondence of the Chief Migration Officer relating to assisted migration 1950

- SP248/1 Applications for Landing Permits [Migrant Selection Documents] Forms 40,47 en 47A

- SP267/1 Index to Aliens Registered under National Security Regulations in NSW 1939-1947

- SP606/1 Schedules of nominated Migrants, British and Foreign 1949-1963

- SP606/2 Basic Documents of Migrants 1950-1957

- SP1121/1 Applications for registration of Aliens 1939-1968

- SP1122/1 General correspondence files 1897-1967

- SP1362/1 General correspondence files, 1954

- SP1514/1 Aliens registration cards - Aliens departing Australia permanently (wholeseries)

- SP1603/1 General correspondence files, class 25 policy 1951-1956

- SP1655/1 Correspondence files, class 25 policy (1953-1955)

- SP1655/2 Correspondence files 1956-1977

- SP1655/3 - SP1655/6 Correspondence files, migrants class 20 - class 23, A-Z 1951-1975

- SP1732/2 Alien Registration Cards (Form M341)

- SP1732/5 Miscellaneous collection of Alien registration forms and personal statements of aliens visiting Australia 1939-1966

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Sydney New South Wales, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series / Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

op serieniveau doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

SP11/2 Application for registration (Aliens Registration Files forms A1, B1 and C by nationality)

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP105/1 Incoming passengercards -ships 1948-1950 [niet ontsloten op dossierniveau]

 

SP244/3 Applications for landing Permits [niet ontsloten op dossierniveau]

 

SP248/1 Applications for Landing Permits [Migrant Selection Documents] Forms 40,47 en 47A [alfabetisch geordend]

 

SP606/1 Schedules of nominated Migrants, British and Foreign 1949-1963

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1514/1 Aliens registration cards - Aliens departing Australia permanently

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1732/2 Alien Registration Cards (Form M341) [niet ontsloten op dossierniveau]

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
Inhoud overig

C321 Case files 1968

Serie beschrijving algemeen*

 

C1491 General correspondence files 1946-1950

Seriebeschrijving algemeen*

 

C3939 Correspondence file, 1952-1977

Seriebeschrijving algemeen*

- N1955/25/75106 Immigration - Registration of Dutch Aliens 1950-1951*

- N1963/75187 Immigration - Visit by Dutch Emigration officials from Holland (1963-1966)*

- N1955/25/75655 Immigration - Transport to Australia of Dutch Assisted Migrants on KLM Commercial Flights 1953-1964*

- N1960/75109 PART 15 Immigration - Admission from Dutch New Guinea 1962-1971*

- N1963/75103 Immigration- Possibilities for Dutch Migrants to Engage in Oyster Farming in New South Wales 1963*

- N1958/75079 Immigration - Dutch Migrants from Indonesia 1958*

- N1959/75176 Immigration - Information Officers on Dutch and ICEM vessels*

- N1960/75023 Immigration - "de Open Deur" Dutch Youth Club 1960*

- N1963/75001 Immigration - Catholic Dutch Migrants Associated Limited [Box 163] 1952-1977*

- N1962/75086 Immigration - Catholic Dutch Migrants Association Limited [Box 154] 1962-1970*

- N1963/75241 Immigration - Visit by Dr. E.G.A. Lapré September -October 1963 Director of Algemene Emigratie Centrale Dutch Emigration Agency [box 176] 1963*

- N1962/75079 Immigration - Temporary Accommodation for Dutch Full Fare New Arrivals [box 153] 1961-1963*

- N1960/75159 Immigration - Presbyterian Church Dutch Congregation [box 131] 1960*

- N1956/75019 Immigration - Netherlands Government Sponsored Tour of Australia [Box 61] 1952-1956*

- N1959/75131 Immigration Netherlands Society Neerlandia and Netherlands Society of Bankstown [box 109] 1959-1963*

- N1960/75066 Immigration - Australia Netherlands Agreement Scheme [box 122] 1950-1969*

- N1964/75111 Immigration - Netherlands Migration Officers Visits 1957-1965*

- N1963/75156 Immigration - Netherlands Emigration Service Agency Scheme Procedure [box 169] 1963-1969*

- N1962/75177 Immigration - 35mm Colour slides and Filmstrips (for Recruitment Lectures in Holland 1962*

 

SP244/2 Correspondence of the Chief Migration Officer relating to restricted migration 1950

Seriebeschrijving algemeen*

- N1950/2/162 Ship SS Nieuw Holland 15 December 1949*

- N1950/2/11163 Aircraft PH-TDM Sydney 12 Ocober 1950

- N1950/2/7088 Aircraft VH-EBO Sydney 8 June 1950 ex-service personnel

- N1950/2/7089 Aircraft VH-EBO Sydney 8 June 1950. Permission to land 32 Dutch nationals for transhipment to Auckland, New Zealand

- N1950/2/5121 Aircraft VH-EBN Sydney 11 May 1950 dischargees Dutch Army

- N1950/2/6245 Aircraft VH-EBO Sydney 2 June 1950 Dutch ex-servicemen

- N1950/2/10357 SS Johan van Oldenbarnevelt Sydney 12 october 1950*

- N1950/2/7920 Aircraft PH-TEZ Sydney 27 June 1950 Dutch ex servicemen*

- N1950/2/10684 Aircraft PH-TLW Sydney 26 september 1950

- N1950/2/8945 Aircraft VH-EBM Sydney 1 August 1950

- N1950/2/4975 Aircraft PH-TDL Sydney 24 April 1950

- N1950/2/7734 Aircraft VH-EBN Sydney 8 July 1950 40 Dutch ex-servicemen

- N1950/2/11157 Aircraft VH-PTL [PHTLW] Sydney 30 September 1950

 

SP244/4 Correspondence of the Chief Migration Officer relating to assisted migration 1950

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP267/1 Index to Aliens Registered under National Security Regulations in NSW 1939-1947 (Current portion)

Seriebeschrijving algemeen.*

[Bevat Nederlandse dossiers]

 

SP606/2 Basic Documents of Migrants 1950-1957

Seriebeschrijving algemeen*

- 56/35587 LONKHUIZEN*

 

SP1121/1 Applications for registration of Aliens 1939-1968

Serie beschrijving algemeen*

 

SP1122/1 General correspondence files 1897-1967

Seriebeschrijving algemeen*

- N1951/24/214 PART 1 SS GROOTE BEER, Dutch Migrants, Sydney, 1.7.1951*

 

SP1362/1 General correspondence files, 1954

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1603/1 General correspondence files, class 25 policy 1951-1956

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1655/1 Correspondence files, class 25 policy (1953-1955)

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1655/2 Correspondence files 1956-1977

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1655/3 - SP1655/6 Correspondence files, migrants class 20 - class 23, A-Z 1951-1975

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1732/5 Miscellaneous collection of Alien registration forms and personal statements of aliens visiting Australia 1939-1966

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse dossiers]

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Department of Immigration, New South Wales Branch. CA 957

 

Het Department of Immigration, New South Wales Branch heeft 172 series gevormd. Daarvan zijn de onderstaande series op grond van trefwoordselectie nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen.

 

- C321 Case files, 1968

- C1491 General correspondence files, 1946-1950

- C3939 Correspondence files, 1952-1977

- SP11/2 Application for registration (Aliens Registration Files forms A1, B1 and C by nationality)

- SP105/1 Incoming passengercards -ships 1948-1950

- SP244/2 Correspondence of the Chief Migration Officer relating to restricted migration 1950

- SP244/3 Applications for Landing Permits

- SP244/4 Correspondence of the Chief Migration Officer relating to assisted migration 1950

- SP248/1 Applications for Landing Permits [Migrant Selection Documents] Forms 40,47 en 47A

- SP267/1 Index to Aliens Registered under National Security Regulations in NSW 1939-1947

- SP606/1 Schedules of nominated Migrants, British and Foreign 1949-1963

- SP606/2 Basic Documents of Migrants 1950-1957

- SP1121/1 Applications for registration of Aliens 1939-1968

- SP1122/1 General correspondence files 1897-1967

- SP1362/1 General correspondence files, 1954

- SP1514/1 Aliens registration cards - Aliens departing Australia permanently (wholeseries)

- SP1603/1 General correspondence files, class 25 policy 1951-1956

- SP1655/1 Correspondence files, class 25 policy (1953-1955)

- SP1655/2 Correspondence files 1956-1977

- SP1655/3 - SP1655/6 Correspondence files, migrants class 20 - class 23, A-Z 1951-1975

- SP1732/2 Alien Registration Cards (Form M341)

- SP1732/5 Miscellaneous collection of Alien registration forms and personal statements of aliens visiting Australia 1939-1966

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Sydney New South Wales, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series / Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

op serieniveau doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

SP11/2 Application for registration (Aliens Registration Files forms A1, B1 and C by nationality)

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP105/1 Incoming passengercards -ships 1948-1950 [niet ontsloten op dossierniveau]

 

SP244/3 Applications for landing Permits [niet ontsloten op dossierniveau]

 

SP248/1 Applications for Landing Permits [Migrant Selection Documents] Forms 40,47 en 47A [alfabetisch geordend]

 

SP606/1 Schedules of nominated Migrants, British and Foreign 1949-1963

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1514/1 Aliens registration cards - Aliens departing Australia permanently

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1732/2 Alien Registration Cards (Form M341) [niet ontsloten op dossierniveau]

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
Inhoud overig

C321 Case files 1968

Serie beschrijving algemeen*

 

C1491 General correspondence files 1946-1950

Seriebeschrijving algemeen*

 

C3939 Correspondence file, 1952-1977

Seriebeschrijving algemeen*

- N1955/25/75106 Immigration - Registration of Dutch Aliens 1950-1951*

- N1963/75187 Immigration - Visit by Dutch Emigration officials from Holland (1963-1966)*

- N1955/25/75655 Immigration - Transport to Australia of Dutch Assisted Migrants on KLM Commercial Flights 1953-1964*

- N1960/75109 PART 15 Immigration - Admission from Dutch New Guinea 1962-1971*

- N1963/75103 Immigration- Possibilities for Dutch Migrants to Engage in Oyster Farming in New South Wales 1963*

- N1958/75079 Immigration - Dutch Migrants from Indonesia 1958*

- N1959/75176 Immigration - Information Officers on Dutch and ICEM vessels*

- N1960/75023 Immigration - "de Open Deur" Dutch Youth Club 1960*

- N1963/75001 Immigration - Catholic Dutch Migrants Associated Limited [Box 163] 1952-1977*

- N1962/75086 Immigration - Catholic Dutch Migrants Association Limited [Box 154] 1962-1970*

- N1963/75241 Immigration - Visit by Dr. E.G.A. Lapré September -October 1963 Director of Algemene Emigratie Centrale Dutch Emigration Agency [box 176] 1963*

- N1962/75079 Immigration - Temporary Accommodation for Dutch Full Fare New Arrivals [box 153] 1961-1963*

- N1960/75159 Immigration - Presbyterian Church Dutch Congregation [box 131] 1960*

- N1956/75019 Immigration - Netherlands Government Sponsored Tour of Australia [Box 61] 1952-1956*

- N1959/75131 Immigration Netherlands Society Neerlandia and Netherlands Society of Bankstown [box 109] 1959-1963*

- N1960/75066 Immigration - Australia Netherlands Agreement Scheme [box 122] 1950-1969*

- N1964/75111 Immigration - Netherlands Migration Officers Visits 1957-1965*

- N1963/75156 Immigration - Netherlands Emigration Service Agency Scheme Procedure [box 169] 1963-1969*

- N1962/75177 Immigration - 35mm Colour slides and Filmstrips (for Recruitment Lectures in Holland 1962*

 

SP244/2 Correspondence of the Chief Migration Officer relating to restricted migration 1950

Seriebeschrijving algemeen*

- N1950/2/162 Ship SS Nieuw Holland 15 December 1949*

- N1950/2/11163 Aircraft PH-TDM Sydney 12 Ocober 1950

- N1950/2/7088 Aircraft VH-EBO Sydney 8 June 1950 ex-service personnel

- N1950/2/7089 Aircraft VH-EBO Sydney 8 June 1950. Permission to land 32 Dutch nationals for transhipment to Auckland, New Zealand

- N1950/2/5121 Aircraft VH-EBN Sydney 11 May 1950 dischargees Dutch Army

- N1950/2/6245 Aircraft VH-EBO Sydney 2 June 1950 Dutch ex-servicemen

- N1950/2/10357 SS Johan van Oldenbarnevelt Sydney 12 october 1950*

- N1950/2/7920 Aircraft PH-TEZ Sydney 27 June 1950 Dutch ex servicemen*

- N1950/2/10684 Aircraft PH-TLW Sydney 26 september 1950

- N1950/2/8945 Aircraft VH-EBM Sydney 1 August 1950

- N1950/2/4975 Aircraft PH-TDL Sydney 24 April 1950

- N1950/2/7734 Aircraft VH-EBN Sydney 8 July 1950 40 Dutch ex-servicemen

- N1950/2/11157 Aircraft VH-PTL [PHTLW] Sydney 30 September 1950

 

SP244/4 Correspondence of the Chief Migration Officer relating to assisted migration 1950

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP267/1 Index to Aliens Registered under National Security Regulations in NSW 1939-1947 (Current portion)

Seriebeschrijving algemeen.*

[Bevat Nederlandse dossiers]

 

SP606/2 Basic Documents of Migrants 1950-1957

Seriebeschrijving algemeen*

- 56/35587 LONKHUIZEN*

 

SP1121/1 Applications for registration of Aliens 1939-1968

Serie beschrijving algemeen*

 

SP1122/1 General correspondence files 1897-1967

Seriebeschrijving algemeen*

- N1951/24/214 PART 1 SS GROOTE BEER, Dutch Migrants, Sydney, 1.7.1951*

 

SP1362/1 General correspondence files, 1954

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1603/1 General correspondence files, class 25 policy 1951-1956

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1655/1 Correspondence files, class 25 policy (1953-1955)

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1655/2 Correspondence files 1956-1977

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1655/3 - SP1655/6 Correspondence files, migrants class 20 - class 23, A-Z 1951-1975

Seriebeschrijving algemeen*

 

SP1732/5 Miscellaneous collection of Alien registration forms and personal statements of aliens visiting Australia 1939-1966

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse dossiers]

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Department of Immigration, New South Wales Branch. CA 957
Inventaristekst

Algemeen:

De omvang van de serie, het aantal dossiers, de openbaarheidsbepalingen en het aantal hits op trefwoorden betreffen de periode van onderzoek 2003 en zijn slechts bedoeld om een indicatie te geven. Naarmate de ontsluiting van dit soort dossiers vordert, zullen deze kerngetallen veranderen.

 

 

SP11/2 Application for registration (Aliens Registration Files forms A1, B1 and C by nationality)

Omvang serie: 39,96 m., Aantal dossiers: 11001, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit persoonsdossiers met ingevulde aanvraagformulieren voor registratie en adreswijziging. Formulier A1 bevat naast persoonsgegevens, bijzondere kenmerken en beroep, tevens een pasfoto van de aanvrager.

 

De database is doorzoekbaar op achternaam/nationaliteit. De database geeft gegevens over aankomstdatum, aankomsthaven; vervoermiddel en (soms) over geboorteplaats (Indonesia)

Trefwoord 'Dutch': 1439 hits.

Trefwoord 'Netherlands': 5 hits.

Trefwoord 'Indonesia': 178 hits (merendeels verdubbeling van 'Dutch').

 

 

SP606/1 Schedules of nominated Migrants, British and Foreign 1949-1963

Omvang serie: onbekend, Aantal dossiers: onbekend, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

trefwoord 'Dutch': 1 hit.

 

 

SP1514/1 Aliens registration cards - Aliens departing Australia permanently

(wholeseries)

Omvang serie: 16,92 m., Aantal dozen 111, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit ingevulde vreemdelingenregistratiekaarten van personen die Australië permanent verlaten. De kaart vermeldt persoonlijke details (naam, geboortedatum, sekse, huwelijkse staat) en bevat een pasfoto.

 

De kaarten zijn niet op dossierniveau ontsloten in de database. De kaarten zijn alfabetisch gerangschikt; in de papieren plaatsingslijst is begin en eind van elke doos vermeld (doos 1: Aalten-Albustin; doos 111: Zourbanou-Zydenbos).

 

 

 

C321 Case files 1968

Omvang serie: 5670, 18 m., Aantal dossiers: 42, Openbaarheid: beperkt

 

De serie bevat persoonsdossiers met correspondentie over diverse onderwerpen zoals aanvragen voor toelating tot Australië; aanvragen voor registratie onder de vreemdelingenwet; correspondentie over accommodatie; assimilatie; onderwijs; naturalisatie; deportatie; repatriatie.

 

De dossiers zijn op naam opvraagbaar. In principe worden de dossiers niet gedeclassificeerd, tenzij op aanvraag en dan met inachtneming van de gesloten periode. De National Archives hebben toegang tot de database van het Department of Immigration en kunnen gerichte zoekacties doen. Er zijn geen inventaris of naamlijsten in de database of de leeszalen beschikbaar. Deze serie bevat het dossier van één Nederlandse emigrante over de jaren 1959-1979 (beperkt openbaar) met een aanvraag voor naturalisatie.

 


C1491 General correspondence files 1946-1950

Omvang serie: 0,18 m., Aantal dozen: 1, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit ca. 35 'dossiertjes' (elk bijeengehouden door een clip, geen omslagen).

De dossiertjes bevatten vooral telegramwisselingen en correspondentie tussen het Commonwealth Department of Immigration; de Commonwealth Migration Officer en de migrantenopvangcentra betreffende de aankomst (datum en soort vervoer) van Nederlandse emigranten en Nederlandse ex-militairen reizend vanuit Nederland en Indonesië en de bijbehorende passagierslijsten (vermelding van achternaam; voorletters, leeftijd; voorgestelde arbeidsplaats; huwelijkse staat; sekse en soms het schema waaronder gereisd werd) en verzoeken tot verzorging van de accommodatie.

 

NB: De opgegeven periode wijkt af van de daadwerkelijke periode van de inhoud van de doos.

 

 

 

C3939 Correspondence files 1952-1977

Omvang serie: 38,7 m., Aantal dossiers: 2045, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit dossiers met aanvragen voor landing permits; aanvragen voor gesubsidieerde emigratie; betreffende (onderzoeken naar) accommodatie in migrantenhostels; onderzoeken naar assimilatie; opleiding van emigranten en repatriëring. Daarnaast bevat de serie dossiers met een meer algemeen beleidsmatig karakter over subsidiëringsbeleid; toelatingsbeleid; procedures ten aanzien van het verzorgen van accommodatie van migranten; instructies en rapportages en dossiers inzake activiteiten van de New Settlers League.

 

- N1955/25/75106 Immigration - Registration of Dutch Aliens 1950-1951

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie; telegrammen en rapportages aan de Commonwealth Immigration Officer en het Commonwealth Immigration Department betreffende het niet nakomen van de verplichting zich bij aankomst in Australië te registreren onder de Aliens Act van 1947 door veel Nederlandse immigranten.

 

- N1963/75187 Immigration - Visit by Dutch Emigration officials from Holland (1963-1966)

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie tussen het Commonwealth Department of Immigration en de Commonweath Migration Officer (CMO) in Sydney; enkele interne aantekeningen van de CMO en het programma van een 'routine-oriëntatiebezoek' van informatieambtenaren van de Christelijke Emigratie Centrale; de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en het Arbeidsbureau in 1963 en van een oriëntatiebezoek van de directeur van de Algemene Emigratie Centrale in 1966.

 

- N1955/25/75655 Immigration - Transport to Australia of Dutch Assisted Migrants on KLM Commercial Flights 1953-1964

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie betreffende het voorstel van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) aan het Commonwealth Department of Immigration om emigranten niet alleen via door de Nederlandse overheid gecharterde vluchten te laten reizen, maar ook op de lijnvluchten plaatsen voor emigranten ter beschikking te stellen. Daarnaast bevat het correspondentie over de problemen die zich hebben voorgedaan bij de implementatie van dit voorstel (te hoge vervoerskosten landtransport voor Australische overheid bij vluchten op Sydney en eindbestemming West-Australië en foutief invullen van passagierslijsten).

 

- N1960/75109 PART 15 Immigration - Admission from Dutch New Guinea 1962-1971

Beperkt openbaar. 1 folio gesloten ten tijde van declassificatie

Het dossier betreft voornamelijk de periode 1962-1963.

Het dossier bevat de toelatingsvisa voor een tijdelijk (in een enkel geval permanent) verblijf in Australia van Nederlanders, reizend vanuit Nederlands Nieuw Guinea (het zogenaamde Temporary Entry Permit). De visa bevatten persoonsgegevens van de aanvrager (naam, leeftijd; verblijfplaats); van het meereizende gezelschap en pasfoto's van het gehele reisgezelschap. Het dossier bevat daarnaast enkele persoonlijke aanvragen voor het visum.

 

- N1963/75103 Immigration- Possibilities for Dutch Migrants to Engage in Oyster Farming in New South Wales 1963

Openbaar

Correspondentie tussen de Migration Officer op de Australische ambassade in Den Haag en de Commonwealth Migration Officer in Sydney betreffende het opsturen van informatie over de mogelijkheden om te werken in de Oesterteelt in Australië. Naar aanleiding van een particulier verzoek uit Goes, verwacht de Migration Officer meer immigranten te kunnen werven, gezien de verwachte teruglopende werkgelegenheid in de oesterteelt in Nederland als gevolg van de Deltawerken.

 

- N1958/75079 Immigration - Dutch Migrants from Indonesia 1958

Openbaar

Het dossier bevat één brief van het Commonwealth Department of Immigration aan de Commonwealth Migration Officer over de (financiële) voorwaarden voor toelating van niet-gesubsidiëerde Nederlandse emigranten naar Australië, vanuit Indonesië.

 

- N1959/75176 Immigration - Information Officers on Dutch and ICEM vessels

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie tussen het Commonwealth Department of Immigration en de Commonwealth Migration Officer in Sydney over het aanstellen van Australische 'information officers', die het laatste gedeelte van de reis dienden mee te reizen op migrantenschepen (Nederlandse schepen; schepen, gecharterd door het International Committee on European Migration en Italiaanse schepen), niet alleen ten behoeve van de vreemdelingenregistratie, maar vooral om informatie te verstrekken en over de implementatie van dit besluit. Daarnaast bevat het dossier rapportages van diverse information officers.

NB: De verslagen van de migration officers betreffen geen van allen verslagen inzake voorlichting aan Nederlandse emigranten.

 

- N1960/75023 Immigration - "de Open Deur" Dutch Youth Club 1960

Openbaar

Correspondentie (en krantenknipsel) met het Commonwealth Department of Immigration, New South Wales Branch betreffende de oprichting door de Nederlandse gemeente in de Presbyterian Church (Sydney Metropolitan Area) van de jeugdclub 'De open deur'.

 

- N1962/75086 Immigration - Catholic Dutch Migrants Association Limited [Box 154] 1962-1970

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie met het Department of Immigration (New South Wales Branch) inzake de oprichting en werkzaamheden van de Catholic Dutch Migrant Association.

 

 

- N1963/75001 Immigration - Catholic Dutch Migrants Associated Limited [Box 163] 1952-1977

Openbaar

De opgegeven periode van de inhoud van het dossier (1952-1977) verschilt aanmerkelijk van de werkelijke periode: 1962-1963.

Het dossier bevat correspondentie van de Catholic Dutch Migrants Association Ltd (CDMA) met het Department of Immigration (New South Wales Branch) betreffende een studieweekeinde over onder andere 'integratie en assimilatie' en het inhoudelijke antwoord (met de visie van) de Commonwealth Migration Officer hierop.

 

 

- N1963/75241 Immigration - Visit by Dr. E.G.A. Lapré September-October 1963

Director of Algemene Emigratie Centrale Dutch Emigration Agency [box 176] 1963

Openbaar

Het dossier bevat een afschrift van het programma van het bezoek van Lapré opgestuurd door het Commonwealth Department of Immigration aan de Common Wealth Migration Officer in Sydney.

 

- N1962/75079 Immigration - Temporary Accommodation for Dutch Full Fare New Arrivals [box 153] 1961-1963

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie tussen de Nederlandse emigratieambtenaar in Australië; het Commonwealth Department of Immigration, het New South Wales Department of Touristactivities and Immigration en de Australische ambassade in Nederland betreffende het verkrijgen van garanties voor accommodatie voor niet-gesubsidieerde Nederlandse emigranten naar Australië (zogenaamde 'full fare migrants'), die niet in aanmerking komen voor een verblijf in de daarvoor bestemde migrantenopvangcentra.

 

- N1960/75159 Immigration - Presbyterian Church Dutch Congregation [box 131] 1960

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie betreffende de uitnodiging van de Nederlandse gemeente in de Presbyterian Church (Sydney Metropolitan Area) aan het Commonwealth Department of Immigration om de opening van het eigen kerkgbouw in Ultimo bij te wonen en een verslag van de bijeenkomst van de Naturalization Officer aan de Migration Officer.

 

- N1956/75019 Immigration - Netherlands Government Sponsored Tour of Australia [Box 61] 1952-1956

Openbaar

Het dossier bevat de programma's en correspondentie tussen het Commonwealth Department of Immigration en de diverse migrantenopvangcentra en het New South Wales Department of Tourist Activities and Immigration betreffende twee bezoeken die de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman in maart-april 1952 en maart-april 1956 aan Australië heeft gebracht.

 

- N1959/75131 Immigration Netherlands Society Neerlandia and Netherlands Society of Bankstown [box 109] 1959-1963

Het dossier bevat enige correspondentie betreffende een verzoek van de Netherlands Society Neerlandia (Fairlight NSW) aan het Department of Immigration (1959) om G.van Rijn van de afdeling publiciteit als gastspreker te mogen ontvangen op een avond bestemd om de assimilatie van Nederlandse emigranten in Australië te stimuleren en correspondentie over een tweetal vragen van de Netherlands Society of Bankstown (1963) over de verdeling van verantwoordelijkheden van de Nederlandse en Australische overheid ten aanzien van sociale verzekeringen / voorzieningen (pensioenrechten, ziektekostenvergoeding in geval iemand nog niet genaturaliseerd is).

 

- N1960/75066 Immigration - Australia Netherlands Agreement Scheme [box 122] 1950-1969

Beperkt openbaar

28 folio's over de periode 1964-1969 gesloten ten tijde van declassificatie.

Het dossier bevat naast kopieën van het Netherlands Australia Migration Agreement (1951) vooral correspondentie tussen de Migration Officer in Sydney en het Department of Immigration; correspondentie tussen de Migration Officer in Sydney en de Australische ambassade in Den Haag; en rapportages aan en van de Migration Officer betreffende de problemen die zich voordoen bij het arriveren van de emigrantenschepen, met name door gebrek aan of onjuiste voorlichting in Den Haag / Djakarta over hoeveelheid toegestane bagage en wijze van verpakken (bijvoorbeeld niet in stro met het oog op quarantainebepalingen); accommodatie voor de eerste nacht; passagierslijsten opgesteld in Nederland (die niet meer kloppen omdat mensen tijdens de reis besluiten van bestemming te veranderen). Daarnaast bevat het dossier instructies aan de Migration Officer (bijvoorbeeld over aanvraagprocedures voor het zogenaamde Nominated Dependants Scheme) en enige documentatie (krantenknipsels).

 

- N1964/75111 Immigration - Netherlands Migration Officers Visits 1957-1965

Openbaar

Het dossier betreft de voorbereiding en programma's van diverse bezoeken aan Australië van ambtenaren en medewerkers van het Gewestelijke Arbeidsbureaus en diverse particuliere Emigratieorganen (Algemene Emigratie Centrale; Christelijke Emigratie Centrale; Katholieke Centrale Emigratie Stichting) in 1957, 1964 en 1965. Daarnaast bevat het dossier een tamelijk uitgebreide correspondentie tussen het Commonweath Department of Immigration (Public Relations); de Commonwealth Migration Officer; de Australische ambassade in Den Haag en de Australian Broadcasting Corporation over de mediavoorbereiding van het driedaagse bezoek aan Sydney van de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman, dat (uit 'immigratie-publiciteitsoverwegingen') uitgebreid aandacht heeft gekregen in de Australische en Nederlandse media.

 

- N1963/75156 Immigration - Netherlands Emigration Service Agency Scheme Procedure [box 169] 1963-1969

Openbaar

Het dossier bevat een procedure-instructie aan de Australische posten in Nederland m.b.t. de inwerkingtreding van het Netherlands Emigration Service Agency Scheme in 1963 en correspondentie over individuele verzoeken tot herplaatsing in andere opvangcentra.

 

- N1962/75177 Immigration - 35mm Colour slides and Filmstrips (for Recruitment Lectures in Holland 1962

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie tussen de Public Relations Officer in Sydney en de afdeling publiciteit van het Department of Immigration naar aanleiding van een verzoek van de Australische ambassade in Den Haag om twee sledes dia's van Australische schilderijen te mogen ontvangen om de publiciteit voor Australië op Nederlandse scholen te intensiveren (winter van 1961). De selectie van de schilderijen is gemaakt met het oog op het overtuigen van Nederlandse onderwijzers en leerlingen dat Australië 'cultureel en intellectueel' tot de 'Europese familie van naties' behoort. De lijst met geselecteerde werken inliggend in het dossier, evenals een commerciële catalogus van kleurendia's van Australië.

 

 

SP244/2 Correspondence of the Chief Migration Officer relating to restricted migration 1950

Omvang serie: 16,2 m., Aantal dossiers: 4053, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

De serie bevat dossiers die te maken hebben met de uitvoering van de Immigration (Restriction) Act. Met name betreffende aanvragen voor uitzondering op deze wet; illigale binnenkomst in Australië en deportatie. De dossiers betreffen vaak zaken betreffende personen van Chinese afkomst. Daarnaast bevatten sommige dossiers correspondentie tussen de Commonwealth Migration Officer en het Department of Immigration betreffende het toepassingsbeleid op grond van bovengenoemde wet voor bepaalde categorieën immigranten. De dossiers over Nederlanders betreffen meestal 'immigratierapporten' (soms inclusief passagierslijsten per schip of vliegtuig; soms inclusief medische rapportages van sommige passagiers) over groepen Nederlanders, veelal ex-militairen met familie, met de vermelding van het (al dan niet) verlenen van Landing Permits.

 

Aangezien de titels van de dossiers betreffende Nederlanders naamlijsten bevatten (vaak van degenen die medisch onderzocht waren en/of aan wie Landing Permits werden verleend), zijn hierboven alleen verkorte titels weergegeven. De naamlijsten zijn raadpleegbaar via de database. De dikte van de dossiers hangt samen met de hoeveelheid inliggende medische verklaringen of passagierslijsten.

 

- N1950/2/162 Ship SS Nieuw Holland 15 December 1949

Openbaar

Het dossier bevat het 'immigrationreport' van de Senior Boarding Officer, doorgestuurd door de Commonwealth Immigration Officer aan het Commonwealth Department of Immigration. Het rapport bevat enkele staten van medisch onderzoek en een rapportage over een aantal personen van Nederlandse, Braziliaanse, Britse en Chinese afkomst die als 'restricted' waren aangemerkt, alsmede de over deze kwestie genomen beslissing.

 

- N1950/2/10357 SS JAN VAN OLDENBARNEVELT arrived Sydney 12 October 1950. Large list of Dutch Passengers [box 95]

Openbaar

Het dossier bevat de 'immigratierapporten', die waren opgesteld aan boord van de SS Johan van Oldenbarnevelt en werden doorgestuurd door de Commonwealth Immigration Officers te Freemantle (West Australia) en Sydney. De rapporten bevatten een opgave van aantallen doorreizende passagiers naar Nieuw Zeeland; een passagierslijst van Nederlandse immigranten (met vermelding van Landing Permitnummers voor eindbestemming Sydney); een rapport van de Medical Officer (met vermelding van ziektegevallen aan boord - mazelen - en de daarop ondernomen actie).

 

- N1950/2/7920 Aircraft PH-TEZ Sydney 27 June 1950 Dutch ex servicemen

Openbaar

Het dossier bevat het samenvattende 'immigratierapport' betreffende 54 Nederlandse ex-militairen (en familieleden) en de ingevulde individuele aanvraagformulieren (2 pagina's per aanvraag) voor permanente toelating tot Australië. De aanvraagformulieren bevatten een karaktertypering (zoals opgegeven door de Nederlandse legerautoriteiten) en een pasfoto, naast persoonlijke gegevens.

 

- N1950/2/5121 Aircraft VH-EBN Sydney 11 May 1950 dischargees Dutch Army

- N1950/2/7088 Aircraft VH-EBO Sydney 8 June 1950 ex-service personnel

Als boven: N1950/2/7920 Aircraft PH-TEZ Sydney 27 June 1950 Dutch ex servicemen

 

 

 

SP244/4 Correspondence of the Chief Migration Officer relating to assisted migration 1950

Omvang serie: 1,98 m., Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: voor academische onderzoekers met toestemming van de Chief Migration Officer; vernietiging van routinezaken

 

De serie bestaat uit dossiers met nominaties (individuele en groepsnominaties; nominaties van instituties als weeshuizen) voor emigratie naar Australië. Daarnaast bevat de serie correspondentie tussen de Migration Officer en het Commonwealth Department of Immigration.

De serie is niet op dossierniveau ontsloten in de database. De gegevens zijn opvraagbaar op jaar/section of onderwerp/dossiernummer, via de papieren plaatsingslijst (van 11-8-1950).

 

 

 

SP267/1 Index to Aliens Registered under National Security Regulations in NSW 1939-1947 (Current portion)

Omvang serie: 1,26 m., Aantal dossiers: 141, Openbaarheid: volledig

 

De serie bevat dossiers met ingevulde vreemdelingenregistratiekaarten opgesteld onder de National Security Regulations in New South Wales. De kaart bevat persoonsgegevens als naam, geboortedatum, sekse, beroep, huwelijkse staat, aankomstdatum, scheepsnaam, vertrekhaven, persoonlijke kenmerken, registratienummer; ruimte voor opmerkingen op de andere kant het huidige adres en (eventueel) het nieuwe adres.

 

De dossiers zijn in de database opvraagbaar op achternaam/nationaliteit

Trefwoord 'Dutch': 7.

 

 


SP606/2 Basic Documents of Migrants 1950-1957

Omvang serie: 1,08 m., Aantal dossiers: 1092

 

De serie bestaat uit dossiers met ingevulde standaardformulieren: formulier 40: aanvraag voor toelating van een vriend of familielid. Deze formulieren geven gegevens van zowel de aanvrager als de genomineerde; formulier 47: aanvraag voor toelating in Australië. Deze formulieren geven persoonsgegevens van de aanvrager. Formulier 47A: verklaring van medische keuring van de aanvrager.

De serie bevat (tot nu toe) één Nederlands dossier.

 

- 56/35587 LONKHUIZEN

Het dossier bevat formulier D3 en Schedule of Personal Nominations for Assisted Passage for Dutch Relatives and Fiancees.

 

 


SP1121/1 Applications for registration of Aliens 1939-1968

Omvang serie: 359,04 m., Aantal dossiers: 885, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

De serie bevat de ingevulde aanvraagformulieren voor de registratie onder Aliens Act 1947-1952 ten behoeve van een tijdelijk of permanent verblijf in Australië. De aanvraagformulieren zijn voorzien van een pasfoto.

 

De formulieren zijn in de database opvraagbaar op achternaam en geven informatie over datum van aankomst en scheepsnaam.

Trefwoord 'Dutch': 120 hits.

Trefwoord 'Holland': 1 hit.

Gezien de verhouding tussen het aantal opgegeven meters en het aantal items zijn niet alle namen ingevoerd.

 

 


SP1122/1 General correspondence files 1897-1967

Omvang serie: 2372,76 m., Aantal dossiers: 1376, Openbaarheid: verschilt per dossier

 

De serie bevat persoonsdossiers met aanvragen voor registratie onder de vreemdelingenwet (Aliens Act 1947-1952); aanvragen voor naturalisatie (en de bijbehorende formulieren bij de soms herhaalde aanvraag), vermelding van naamswijzigingen e.d.); paspoorten, veranderingen in paspoorten e.d. Soms bevatten de dossiers correspondentie over de naturalisatieaanvraag. Daarnaast bevat de serie dossiers met correspondentie over bepaalde vaarten van migrantenschepen, dossiers inzake deportatie e.d.

 

De database is op achternaam/nationaliteit doorzoekbaar. Gezien de verhouding tussen het aantal opgegeven meters en het aantal items zijn niet alle namen ingevoerd. De dossiers uit de vijftiger jaren bevatten bij aanvraag tot naturalisatie van een echtpaar de gegevens van beide echtelieden. Later werden in dit soort gevallen gescheiden dossiers aangelegd. Kinderen onder de 16 werden automatisch met de aanvraag van de ouders genaturaliseerd. De dossiers verschillen nogal van dikte en qua informatieve inhoud. Soms bevat het dossier informatie over vernietiging van documenten of verwijzingsnotities wanneer er documenten naar andere departementen zijn doorgestuurd.

Trefwoord 'Dutch' 34 hits.

 

- N1951/24/214 PART 1 SS GROOTE BEER, Dutch Migrants, Sydney, 1.7.1951

Openbaar.

Het dossier bevat correspondentie en passagierslijsten over de betreffende vaart van de Groote Beer; met naamlijsten voor de diverse bestemmingen (en migrantenopvangcentra) in New South Wales, naamlijsten voor de andere bestemmingen in Australië; het schema waaaronder geëmigreerd werd. Naast de persoonsgegevens bevat het dossier ook gegevens over de hoeveelheid subsidie en boordgeld per passagier.

 

 

 

SP1362/1 General correspondence files 1954

Omvang serie: 1,4 m., Aantal dossiers: onbekend, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

De serie bevat zowel beleidsmatige als zaakdossiers over naturalisatie, deportatie, accommodatie, gesteunde migratie, scholing en repatriatie etc. Naast correspondentie bevatten de dossiers soms ook foto's, paspoorten e.d.

 

De serie is niet ontsloten in de database. De papieren inventairs geeft weliswaar inventarisnummers (controlsymbols), maar geen onderwerpsaanduiding. Deze staan op indexkaarten, die volgens de verstrekte informatie op dat moment (3.3.1973) werden bewaard op het Department of Immigration and Ethnic Affairs, NSW Branch, Sydney.

 

 

SP1603/1 General correspondence files, class 25 policy 1951-1956

Omvang serie: 2,5 m., Aantal dossiers: onbekend, Openbaarheid: onbekend

 

De serie bestaat uit beleids- en zaakdossiers (over individuele migranten en soms van migranten die via Sydney in Australië arriveren en daarvandaan vertrekken). De dossiers behandelen diverse onderwerpen als naturalisatie; deportatie; hostelaccommodatie; scholing, repatriëring etc.

Serie SP1603/1 is niet op dossierniveau ontsloten in de database. Op grond van de papieren plaatsingslijst valt niet uit te maken of de serie dossiers betreffende Nederlanders bevat.

 

 


SP1655/1 Correspondence files, class 25 policy (1953-1955)

Omvang serie: 0,5 m., Aantal dossiers: 20, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit beleids- en zaakdossiers (over individuele migranten en soms van migranten die via Sydney in Australië arriveren en daarvandaan vertrekken). De dossiers behandelen diverse onderwerpen als naturalisatie; deportatie; hostelaccommodatie; scholing, repatriëring etc.

De 20 beschreven dossiers in de database bevatten geen Neerlandica.

 

 


SP1655/2 Correspondence files 1956-1977

Omvang serie: 4,3 m., Aantal dossiers: 3, Openbaarheid: verschilt per dossier

 

De serie bevat vooral zaakdossiers. De dossiers behandelen diverse onderwerpen als naturalisatie; deportatie; hostelaccommodatie; scholing, repatriëring etc.

De papieren plaatsingslijst geeft geen nadere bijzonderheden.

 

 

 

SP1655/3 - SP1655/6 Correspondence files, migrants class 20 - class 23, A-Z 1951-1975

Omvang serie: onbekend, Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: onbekend

 

De vier series bevatten persoonsdossiers betreffende immigranten over diverse onderwerpen als huisvesting, naturalisatie e.d. De dossiers bevatten vaak paspoorten, foto's e.d.

De papieren plaatsingslijst geeft geen nadere bijzonderheden.

 

 


SP1732/5 Miscellaneous collection of Alien registration forms and personal statements of aliens visiting Australia 1939-1966

Omvang serie: 4,32 m., Aantal dossiers: 3418, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

De serie bevat dossiers met ingevulde standaardformulieren van het Commonwealth Department of Immigration: aanvraagformulieren voor registratie onder de vreemdelingenwet en persoonlijke verklaring, af te leggen door buitenlanders bij binnenkomst in Australië.

De dossiers zijn opvraagbaar op naam/nationaliteit in de database. De database geeft wijze van vervoer en aankomstdatum en vermeldt soms bijzonderheden wanneer het kinderen of ambassadepersoneel betreft.

 

Trefwoord 'Dutch': 106 hits.

Trefwoord 'Netherlands': 40 hits (deze betreffen een verdubbeling van bovenstaande groep 'dutch', personeel Nederlandse diplomatieke posten).