Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of Immigration

Naam archiefvormer Department of Immigration
Periode van bestaan 13 juli 1945 - 12 juni 1974
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het departement bestond uit een Central Office, gevestigd in Canberra ACT. Daarnaast was er in de hoofdstad van elke staat en Northern Territory een bijkantoor van het departement gevestigd, met een Migration Officer aan het hoofd.

 

Het Central Office was ingericht om een drietal functies te verrichten: het ontwikkelen en uitvoeren van a) het Australische immigratie en emigratiebeleid (zowel de 'restricted immigration' als de 'encouraged migration'); b) van het naturalisatiebeleid en c) van de ontvangst en het assimilatie-/integratiebeleid. Hiertoe was het Central Office ingedeeld in diverse functionele afdelingen, waaronder o.m. een Migration Planning- en Migration Selection Division; Encouraged Migration Division; Aliens Control Division (v.a. 1949 Aliens Assimilations Division); Citizenship Branch; een Social Welfare Section (vanaf 1947); Integration Section; Public Relations Section (vanaf 1955, voor die tijd werd dit verzorgd door het Australian News and Information Bureau); Translation Division (vanaf 1957, bestemd voor contacten met de immigranten). Daarnaast bezat het departement onderzoeks- en statistische afdelingen (onder andere ter ondersteuning van de Immigration Planning Council en de Immigration Advisory Council).

 

Aanvankelijk bezat het departement één vertegenwoordiging in het buitenland: de Chief Migration Officer in Londen (inclusief staf). Tussen 1947 en 1963 werden ook vertegenwoordigingen gevestigd in Berlijn, Parijs, New York, San Francisco, New Delhi, Stockholm, Den Haag (1950), Keulen, Genève, Rome, Athene, Madrid, Wenen, Malta, Caïro, Nairobi en Brussel. In Hong Kong had het departement een vertegenwoordiging voor de implementatie van het beleid van tijdelijke toelating van niet-Europeanen in Australië. De Australian Migration Offices waren in het algemeen verbonden aan de Australische ambassades. De selectieteams bestonden meestal uit een Chief Migration Officer, een arts (via het Department of Health) en twee selection officers. In de landen waar geen Migration Office was gevestigd, liepen de contacten betreffende migratie en de immigratieprocedures via de diplomatieke vertegenwoordigingen (Department of External Affairs).

 

Voor de opvang van de immigranten waren er o.m. de zogenaamde Department of Immigration Reception and Training of Holding Centres.

 

De minister voor immigratie werd geadviseerd door drie externe adviesraden:

- Immigration Advisory Council

- Immigration Planning Council

- Immigration Publicity Council

De Planning Division van het Department of Immigration (Commonwealth Immigration Planning and Advisory Councils Section) was verantwoordelijk voor de agendabepaling, de informatievoorziening en het bijeenroepen van de drie adviesraden evenals voor de eventuele uitvoering van adviezen.

 

Ministers for Immigration:

13-07-1945 - 19-12-1949: Arthur A. Calwell (CP 82)

19-12-1949 - 24-10-1956: Harold Edward Holt (CP 27)

24-10-1956 - 19-03-1958: Athol Gordon Townley

20-03-1958 - 18-12-1963: Alexander Russell Downer (CP 26)

18-12-1963 - 14-12-1966: Hubert Frederick Opperman

14-12-1966 - 12-11-1969: Billy Mackie Snedden (CP 77)

 

De Secretaries van het departement:

13-07-1945 - 17-05-1946: A.R. Peters (acting) (Zie ook: Interdepartmental Committee on Migration)

17-05-1946 - 06-11-1961: T.H.E. Heyes

06-11-1961 - 15-05-1971: P.R. Heydon

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Tot de belangrijkste taken in de beginjaren van het departement behoorden gesteunde immigratie; toelating van contractarbeiders; nationaliteits- en naturalisatievraagstukken; deportatie en registratie van vreemdelingen.

 

Na 1951 werden de taken van het departement uitgebreid tot de formulering en implementatie van het Australische immigratiebeleid in het algemeen; de controle en organisatie in Australië en in het buitenland van alle gesubsidieerde migratie, inclusief de zogenaamde British Free and Assisted Passages; de kinderimmigratie (m.n. uit Groot-Brittannië); immigratie van ex-militairen uit de Britse Commonwealth en voormalig geallieerde landen; gesubsidieerde emigratie uit Nederland en Ierland en immigratie van vluchtelingen, de zogenaamde 'Displaced Persons Schemes'. Uitvaardiging van toelatingspapieren (landing permits) behoorde eveneens tot de taken, evenals vreemdelingenregistratie; controle op immigratie die aan beperkingen onderhevig was; naturalisatie- en burgerschapszaken; controle op de ontvangstcentra voor immigranten; planning en onderzoek naar alle aspecten van immigratie en secretariaats- en onderzoekswerkzaamheden voor de Immigration Planning Council (CA 511) en de Immigration Advisory Council (CA 510).

Voorloper

Department of Interior [II]; (CA 31)

Opvolger

Department of Labor and Immigration

(Andere departementen werden verantwoordelijk voor een aantal specifieke taken: Housing and Construction voor de migrantenaccommodatie; Education voor onderwijs voor immigranten; Social Security voor kindermigratie; Foreign Affairs voor visumaanvragen)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Intergovernmental Committee for European Migration (en taakopvolgers)

 

Literatuur
Toon

Verberg

History of the Department of Immigration (Canberra 1969).

 

Immigration in focus 1946-1975. A photographic archive (Canberra 1986).  [Uitgave van het Australian Department of Immigration and Ethnic Affairs, waarin de fotocollectie van het departement van ca 18.000 zwart-wit foto's wordt ontsloten, vgl. CA 51, serie A12111]

 

Hughes, Colin A. and Graham, B.A., A Handbook of Australian Government and Politics, 1890-1964 (Canberra 1968).

 

Jordens, Ann-Mari, Alien to citizen. Settling migrants in Australia, 1945-75 (Australia 1997). [Published in association with the Australian National Archives]

 

Jupp, J. (ed.), The Australian People. An Encyclopedia of the Nation, Its People and Their Origins (Cambridge/Oakleigh (Vic.) 2001). [2e druk, met beredeneerde bibliografie over het Australische regeringsbeleid, de wetgeving, de opvang, de diverse immigrantengroepen w.o. de Nederlanders]

 

Peters, Nonja, Milk and Honey - but No Gold. Postwar Migration to Western Australia 1945-1964 (Crawley WA 2001).

Doorgenomen archieven / series

Department of Immigration, Central Office. CA 51

Tijdens het jaar van onderzoek 2003 waren er 441 series van het departement ontsloten. Daarvan zijn de onderstaande 69 series, beschreven in [inhoud overig] geselecteerd op grond van trefwoordselectie en vervolgens nader onderzocht op archivalia die migratie / emigratie vanuit Nederland betreffen. In een aantal gevallen betreft het een serie die een eigentijdse toegang biedt tot een besproken dossier. Deze series zijn niet verder uitgewerkt.

 

Department of Immigration and Ethnic Affairs [I] (1975-1987), Central Office. CA 1955

 

Department of Immigration, New South Wales Branch (1 Nov 1945 - 12 Jun 1974). CA 957

 

Department of Immigration, Migrant Information Service, Australian Capital Territory Office, CA 2271

 

Department of Immigration, Migrant Reception and Training Centre Bonegilla (Victoria)

 

Commonwealth Immigration Advisory Council. CA 510

 

Commonwealth Immigration Planning Council. CA 511

 

Commonwealth Immigration Publicity Council. CA 964

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series / Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

zie dossierbeschrijving series:

A261, A1147, A1225, A1226, A1870, A1878, A1886, A2279, A2280, A2559, A2562, A2565, A2769, A2917, A2918, A2919, A3335, A3781, A3904, A3905, A3906, A3907, A7109, A7110, A12508, A12508, AA1969/340, B6522, CP181/1, CP900/6

Statistische gegevens

A445,

- 170/1/32 Monthly Progress Report and Statistical return from the Netherlands

- 170/3/4 Monthly Statistical Report - Progress with the Recruitment of Dutch Migrants

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1946 (onofficiële) Migratieovereenkomst met Australië (extern)
 • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Nieuw-Zeeland (extern)
 • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
 • 1956 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1951) (extern)
 • 1965 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1956) (extern)
Inhoud overig

Department of Immigration, Central Office. CA 51

 

A261 Application forms (culled from other series) for admission of relatives or friends to Australia (form 40) 1920-1957

Seriebeschijving algemeen.*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A433 Correspondence files, Class 2 (Restricted Immigration) 1919-1950

Seriebeschrijving algemeen*

- 1949/2/8515 Netherlands subjects evacuated from Netherlands East Indies to Australia*

 

A434 Correspondence files, Class 3 (Non-British European Migrants) 1908-1976

Seriebeschrijving algemeen *

- 1946/3/7608 Policy of no longer issuing "No objection" letters by NEI Consulate to Dutch Nationals*

- 1947/3/10 Dutch Migration Agreement Copy*

- 1947/3/702 Dutch Shipping SS 'Johann de Witt'Passage 700-800 Migrants - Also 'Oranje' and 'Johan van Oldenbarnevelt'*

- 1948/3/809 Employment of U.S. & Dutch ex-Servicemen in Australian Airlines*

- 1949/3/14814 S.S. 'Maetsuyker' Assisted Dutch Migrants*

- 1949/3/3937 Dutch Nationals sent to Australia for discharge*

- 1949/3/86 Dutch Ex servicemen - Question of Admission*

- 1950/3/35741 Flight ex Djakarta Dutch ex servicemen from Indonesia 17 september 1950*

 

A435 Class 4 correspondence files relating to naturalization 1908-1976

Seriebeschijving algemeen.*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A436 Correspondence files, Class 5 (British Migrants) 1920-1957

Seriebeschrijving algemeen*

- 1949/5/1849 Employment for women in Australia*

- 1949/5/2448 Mrs. A.E. Westhoff - Enquiry - Re - Allotments by Netherlands Government to wives of Dutch servicemen 1947-1948

 

A437 Correspondence files, class 6 (aliens registration) 1923-1957

Seriebeschrijving algemeen*

- 1946/6/239 Complaints by Dutch woolgrovers*

- 1946/6/79 Registration of Dutch evacuees*

 

A438 Correspondence files, class 7 (general administration) 1832-1955

Seriebeschrijving algemeen*

-1949/7/1067 Report on Ministers (A.A. Calwell) visit to Europe*

 

A439 Correspondence files, multiple number series, Class 11 (Migrants A-C) 1949-1958

Seriebeschrijving algemeen*

- 1951/11/3360 Reciprocal Agreement between Australia and the Netherlands relative to Importation of Motor Vehicles belonging to Diplomats and Immigration officers 1951

- 1951/11/1752 Reciprocal Agreement between New-Zealand and Netherlands on migration 1951*

- 1951/11/972 Payment of War Pensions to Dutch ex-servicemen emigrating to Australia 1950-1952*

 

A440 Correspondence files, multiple number series, Class 12 (Migrants D-G) 1904-1995

Seriebeschrijving algemeen*

- 1951/12/3766 Dutch agricultural workers - Question of admission*

 

A441 Correspondence files, multiple number series, Class 13 (Migrants H-K) 1904-1976

Seriebeschijving algemeen*

 

A442 Correspondence files, multiple number series, Class 14 (Migrants L-N) 1901-1992

Seriebeschrijving algemeen*

- 1951/14/2063 Visa abolition agreement between the United Kingdom and Denmark, Sweden and the Netherlands (1947-1954, 30 pagina's)

- 1951/14/5064 Issue of new type of Netherlands passport [6 pages and passport]*

 

A443 Correspondence files, multiple number series, Class 15 (Migrants O-S) 1942-1955

Seriebeschrijving algemeen*

-1951/15/4019 Accommodation of non-agreement of Dutch migrants in immigration centres*

- 1951/15/4020 Netherlands building industry - Possibilities in Australia*

- 1951/15/6364 Dutch Service Office, Victoria*

- 1952/15/1261 Publication of newspapers in foreign languages - Regulations 'Maandelijks Contactorgaan van de Netherlands Protestanten in Australië'.

 

A444 Correspondence files, multiple number series, Class 16 (Migrants T-Z) 1947-1956

Seriebeschrijving algemeen*

- 1951/16/4590 Dutch journalists visit to Australia 1951*

 

A445 Correspondence files, multiple number series (policy matters) 1922-1968

Seriebeschrijving algemeen*

- 145/4/16 International Catholic Migration Committee - Conference - Netherlands -September 1954*

- 170/1/15 Baggage of Netherlands Agreement Migrants. Part 1*

- 170/1/21 Migration of Netherlands Volunteers form Korea and New Guinea (Hollandia)*

- 170/1/24 Admission of Dutch Rural Families under Auspices of Presbyterian Church Organizations in Australia*

- 170/1/27 Sponsorship of Dutch Domestics by Church Organizations in Australia*

- 170/1/30 Working Draft - Australia/Holland Migration Agreement*

- 170/1/31 Dutch Migrant Accommodation on British Ships*

- 170/1/33 Requisitions for Recruitment of Commonwealth Nominees in the Netherlands for Financial Year 1954/1955*

- 170/3/4 Monthly Statistical Report -Progress with the Recruitment of Dutch Migrants*

- 178/1/4 Dutch servicemen from Indonesia*

- 178/1/16 Dutch servicemen from Indonesia Part 2*

- 178/1/20 Empire and Allied Servicemen's Scheme - Nominations of Dependants under Netherlands Agreement*

- 220/5/11 Admission of Dutch Landing Permits Holders into Centres -Accounts Action*

- 261/11/1 Radio Australia broadcasts to the Netherlands*

 

A446 Correspondence files, annual single number series with block allocations 1953-

Seriebeschrijving algemeen*

- 1962/65283 Netherlands Emigration Foundation - Dutch Migration to Australia (1925-1950 - part 1)*

- 1962/65284 Netherlands Emigration Foundation - Dutch Migration to Australia (1925-1950 - part 2)*

- 1962/65285 Netherlands Emigration Foundation - Dutch Migration to Australia (1925-1950 - part 3)*

- 1962/65286 Netherlands Emigration Foundation - Dutch Migration to Australia (1925-1950 - part 4)*

 

- 1962/65331 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1950 - april 1951 part 1*

- 1962/65332 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1951 part 2

- 1962/65333 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1952 part 3

- 1962/65334 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1953/1955 part 4

- 1962/65335 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1956/1959 part 5

- 1962/65336 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1960-1962 part 6

 

- 1970/95579 Australian Netherlands Migration Agreement - part 1*

- 1970/95580 Australian Netherlands Migration Agreement - part 2

- 1970/95581 Australian Netherlands Migration Agreement - part 3

 

- 1965/45447 Australia/Netherlands cultural agreement*

- 1970/95123 Visit - Netherlands minister for social services - Doctor Veldkamp -March 1964

- 1960/66453 Netherlands government -financial proposals for assisted migration (policy)*

- 1962/67389 Nominall roll for GROOTE BEER departing Europe for - - 1958-1962 under Netherlands Australian Migration Agreement*

- 1970/75519 Netherlands - Political survey*

- 1970/95578 Emigration from Netherlands*

- 1970/77476 Migration from Netherlands - Trade selection*

- 1970/76601 Netherlands - Economic material

- 1970/95123 Visit - Netherlands minister for social services - Doctor Veldkamp - March 1964*

- 1981/95549 Visa agreement between Netherlands and Australia*

- 1966/45035 Persons convicted of criminal offence of inmates of a mental institution - Liable for Deportation 1951-1985*

 

A659 Correspondence files, class 1 (general, passports) 1892-1970

Seriebeschrijving algemeen*

- 1947/1/2433 Royal Netherlands legation re retention of passports of Dutch travellers on enty into Australia (10 pages)

 

A997 Applications for Permit to enter Australia, Form 47, 47A

Seriebeschijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A1197 Incoming passenger cards 1965-1972

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1198 Outgoing passenger cards 1965-1972

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1225 Incoming passenger cards-Aircraft 1949-1964

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1226 Outgoing passenger cards: Aircraft (Form XLIV) 1949-1964

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1652 Name index cards - Naturalization 1904-1956

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1870 Aliens registration files- residents of ACT and surrounding areas 1939-1972

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A1878 Migrant Selection Documents for refugees selected by International Refugee Organisation [IRO] at Samar, Phillipines, 1949

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1886 X-ray films of persons applying to enter Australia 1959-1972

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1887 Correspondence files, IPS Series (Immigration Publicity) 1949-1955

Seriebeschrijving algemeen*

- IPS/62 Dutch Migration Scheme 1951-1953*

- IPS/176 Reports on publicity activity Netherlands 1953-1954*

 

A2279 Migrant Selection Documents- Returning Australian Scheme 1968-

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A2280 Migrant Selection Documents -Second assistance Scheme 1968-1971

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A2559 Non-British European Migrant Selection Documents, Assisted Passage Schemes, numerical series 1966-1973

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A2562 General Assisted Passage Scheme, Special Passage Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements selection documents, annual single number series, 1968-1973

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A2565 Name Index and Registration Cards for incoming-selection documents, General Assisted Passage Scheme (GAPS) Special Passage Assistance Program (SPAP), and Netherlands Australia Migration Agreement (NAMA) 1966-1973

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A2769 Incoming and outgoing passenger cards (controlled by microfilm reel number) 1973

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2917 Migrant Selection Documents, annual single number series with 'SD' prefix 1971-

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2918 Alphabetical index cards for migrant selection documents, 1966-

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2919 X-rays (MigranSelection Documents), annual single number with 'X' prefix 1971

Seriebeschrijving algemeen.*

 

A2998 Correspondence files [Restricted Immigration] annual single number series 1909-1973

Seriebeschrijving algemeen.*

 

A3335 Alien registration index cards (form M98, M300 and M341), single number series 1948-

Seriebeschrijving algemeen.*

 

A3781 Personal case files, alphabetical numerical series, 1970-

Seriebeschrijving algemeen*

 

A3904 Registration and movement cards for correspondence files, annual single number series with block allocations 1953-

 

A3905 Policy index catalogue -List of indexable headings for policymatters in CRS A446, Correspondence files, annual single number series with block allocations 1956-

 

A3906 subject index cards for policy matters in correspondence files, annual single number series with block allocations 1956-

 

A3907 Nominal index cards for correspondence files, annual single number series with block allocations (Europeans) 1901-1964

Seriebeschrijving algemeen.*

 

A3909 Nominal index cards for CRS A446 1965-

Seriebeschrijving algemeen.*

 

A3944 Alien registration 'dead' index cards (forms RA10, M98, M300) 1945-1971

Seriebeschrijving algemeen*

 

A4143 General correspondence files 1950-1980

Seriebeschrijving algemeen*

 

A6064 Registers for CRS A659 1946-1960

A6065 Registers for CRS A433 1939-1956

A6066 File Register for CRS A434 1939-1958

A6067 File register for CRS A435 1944-1961

A6069 Register for CRS A437 1946-1955

A6070 Registers for CRS 441, CRS A442, 1951-1960

A6071 Registers for CRS A443, CRS A444, 1951-1960

A6072 Register for CRS A2998 1951-1959

 

A6980 Secret correspondence files, single number series with block allocations and 'S' [Secret] prefix 1932-

Seriebeschrijving algemeen*

- S250247 Evacuation of Dutch nationals from Indonesia to Australia 1957-1958*

- S250028 Security Policy Indonesia 1954-1989

- S250846 Security Screening Procedure - Netherlands 1952-1992

- S250478 Visit of the Netherlands Minister for Social Services Dr. Veldkamp - March 1964 - Part 2 (A446 1970/95123 - part 1)*

 

A7109 'Dead' card index of registered Aliens (1948-1951 accumulated)

Seriebeschrijving algemeen*

 

A7110 Central card index of registered aliens 1948-1952

Seriebeschrijving algemeen*

 

A7804 Index Cards of Maintenance Guarantees/Assurance of Support for People Migrating to Australia (for A446) 1956-1983

 

A8858 Registers for CRS A439, A440, 1951-1952

 

A11519 Migrant Selection Documents for Displaced Persons who

travelled to Australia per Volendam departing Rotterdam 11 december 1948

Seriebeschrijving algemeen*

 

A12111 Immigration Photograhic Archive 1946- Today 1946-

Seriebeschrijving algemeen*

 

A12508 Personal Statement and Declaration by alien passengers (Forms A 42)

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A12569 Professional Non-British Migrant selection documents 1947-1956

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

AA1969/340 Applications for Admission of Relative or Friend to Australia (forms 40), (1949-1965 acc.date)

Seriebeschrijving algemeen.*

 

AA1969/435 Papers relating to ICEM, (1952-1964 acc.date)

 

AA1969/441 Papers relating to and records from Migrant Accommodation Centres (1945-1968 acc.date)

Seriebeschrijving algemeen.*

 

AA1971/501 Records of the Benalla Migrant reception and Training Centre (1964-1966 acc.date)

Seriebeschrijving algemeen.*

 

B6522 Citizenship (naturalisation) index cards on microfilm cassettes (3-M), lexicographical series 1958-1968

Seriebeschrijving algemeen*

 

C413 Alien registrations forms (A1 and A2) 1939-1947

 

CP181/1 Forms A42 personal statement and declaration by alien passengers 1937-1948 (acc.date)

Seriebeschrijving algemeen*

 

CP900/6 Selection Documents (Forms XS 1 and 2) of Empire and Allied Ex-Servicemen, 1946-1951 (acc. date)

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Hieronder worden de Agencynummers gegeven van de bijkantoren van het Department of Immigration in de afzonderlijke staten. Ook deze hebben archivalia over Nederlandse emigranten nagelaten. Voor deze gids is alleen nader onderzoek gedaan in de New South Wales Branch (CA 957).

 

- CA 958 Department of Immigration, Queensland Branch (6 Dec 1945 - 12 Jun 1974)

- CA 959 Department of Immigration, South Australia Branch (29 Aug 1946 - 12 Jun 1974)

- CA 960 Department of Immigration, Tasmanian Branch (1 Jan 1946 - 12 Jun 1974)

- CA 961 Department of Immigration, Victorian Branch (1 Nov 1945 - 12 Jun 1974)

- CA 962 Department of Immigration, Western Australian Branch (1 Nov 1945 - 12 Jun 1974)

- CA 759 Department of Immigration, Northern Territory Branch (by 6 May 1948 - 12 Jun 1974)

 

2) De CP-nummers achter de ministers van Immigratie geven aan of de National Archives een particuliere collectie van deze minister bezitten. Indien op grond van de database/inventarisomschrijving aanleiding was te veronderstellen dat de collecties materiaal bevatten over de Nederlandse emigratie, is dit steekproefsgewijs gecontroleerd. Op grond van de uitkomst hiervan zijn aparte beschrijvingen van Holt en Calwell in de gids opgenomen.

 

Daarnaast bezit de National Library of Australia, Manuscript Section particuliere collecties van de ministers of Immigration Hubert Frederick Opperman (MS 6429; periode 1914-1976; 3,4 m.; openbaar) en Billy Mackie Snedden (MS 6216; periode 1941-1983; 37,3 m.; beperkt openbaar) en van de secretary P.R. Heydon (MS 3155). Deze collecties bezitten volgens de inventarisomschrijving o.a. correspondentie m.b.t. immigratie. De collecties zijn niet nader doorgenomen.

Titel Dossierbeschrijving Department of Immigration, Central Office. CA 51
Inventaristekst

Algemeen :

Tijdens het jaar van onderzoek 2003 waren er 441 series van het departement ontsloten. Daarvan zijn de onderstaande 69 series geselecteerd op grond van trefwoordselectie en vervolgens nader onderzocht op archivalia die migratie / emigratie vanuit Nederland betreffen. Gebruikte zoektermen (en combinaties/afkortingen etc.):

Dutch, Holland, Netherlands, Netherlands East Indies, Refugees, Displaced Persons, Displaced Persons (Dutch, Netherlands, Holland, Netherlands East Indies), policy files, correspondence, repatriation, servicemen, NAMA, GAPS, SPAP, Aliens, outgoing, incoming.

 

De omvang van de serie, het aantal dossiers, de openbaarheidsbepalingen en het aantal hits op trefwoorden betreffen de periode van onderzoek 2003 en zijn slechts bedoeld om een indicatie te geven. Naarmate de ontsluiting van dit soort dossiers vordert, zullen deze kerngetallen veranderen.

 

 

A261 Application forms (culled from other series) for admission of relatives or friends to Australia (form 40), 1920-1957

Omvang serie: 9,36 m., Aantal dossiers: 23636, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

Aanvraagformulieren voor toelating van familieleden of vrienden in Australië, met vermelding van voornaam/achternaam aanvrager; voornaam/achternaam voorgedragenen, nationaliteit voorgedragenen.

Trefwoord 'Dutch': 135 hits

Trefwoord: 'Netherlands': 2 hits

Trefwoord: 'Holland': 0 hits

Trefwoord: 'Netherlands East Indies': 0 hits

Trefwoord: 'Indonesia': 0 hits

 

 

A433 Correspondence files, Class 2 (Restricted Immigration) 1919-1950

Omvang serie: 12,6 m., Aantal dossiers: 1189, Openbaarheid: volledig

 

Dossiers betreffende immigratie onder beperkende voorwaarden. De dossiers betreffen vooral toelating van Aziaten, gekleurden, gedeserteerden, gedeporteerden, ongewenste personen en zakenbezoeken.

 

- 1949/2/8515 Netherlands subjects evacuated from Netherlands East Indies to Australia

Openbaar

Correspondentie, naamlijsten en enige documentatie (knipsels) over opvang van ca. 9000 vluchtelingen en voormalig geïnterneerden van Nederlandse en niet-Nederlandse nationaliteit uit Nederlands-Indië.

Digitale kopie beschikbaar (187 p.).

 

 

A434 Correspondence files, Class 3 (Non-British European Migrants) 1908-1976

Omvang serie: 12,45 m., Aantal dossiers: 1243, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

- 1946/3/7608 Policy of no longer issuing "No objection" letters by NEI Consulate to Dutch Nationals

Openbaar

Correspondentie tussen het Nederlandse Consulaat in Victoria en het Immigration Department. De Nederlandse autoriteiten wensen niet langer verklaringen van 'geen bezwaar' af te geven indien personen met de Nederlandse nationaliteit aangeven in Australië te willen verblijven. Dit wordt een zaak van de Australische regering geacht. Achterliggende reden is dat Nederlandse regering geen verantwoordelijkheid wil dragen voor het geval iemand op een bepaald tijdstip na afgifte van de verklaring alsnog door de Nederlandse justitie of politie vervolgd zou blijken te zijn of te worden.

 

- 1947/3/10 Dutch Migration Agreement Copy

Openbaar

Doorslag van de reactie van het Department of Immigration op de vraag van de Australische ambassadeur in Den Haag welke stappen Nederlandse aspirant-emigranten zouden moeten nemen om toestemming tot emigratie naar Australië te verkrijgen. (De vraag kwam voort uit een verzoek van Stichting Landverhuizing Nederland) Fragmentarisch.

 

- 1947/3/702 Dutch Shipping SS 'Johann de Witt' Passage 700-800 Migrants -Also 'Oranje' and 'Johan van Oldenbarnevelt'

Openbaar

Correspondentie en telegramwisselingen tussen Department of External Affairs, Department of Immigration en Australische ambassade te Den Haag. Het dossier bevat daarnaast enige documentatie (krantenknipsels), telefoonnotities, passagierslijsten.

Onderwerp: informeel voorstel van het Nederlandse ministerie van Scheepvaart om de Johann de Witt van Amsterdam naar Australië (via Batavia) te laten varen met 700-800 joodse (vluchtelingen)emigranten uit Duitsland en Frankrijk (in het bezit van vooroorlogse en recentelijk hernieuwde landingpermits) voor Australië, ondersteund door de Hebrew Immigration Aid Society en de American Joint Organizations. Inscheping van deze groep emigranten zou plaatsvinden in havens tussen Amsterdam en Marseille. Het dossier vermeldt uiteindelijk vier emigrantenschepen met Joodse vluchtelingen en handelt tevens over een smokkelaffaire met diamanten t.w.v. 400.000 engelse ponden. Oorspronkelijk was een deel (enkele honderden plaatsen) van de scheepsruimte geclaimed door de Stichting Landverhuizing Nederland om boerenzoons via een speciaal project naar Australië te laten reizen. Hiervan blijkt geen gebruik te zijn gemaakt (A446 1922/65284).

 

- 1948/3/809 Employment of U.S. & Dutch ex-Servicemen in Australian Airlines

Openbaar

Correspondentie tussen Minister for Civil Aviation, Department of Immigration en Quantas Empire Airways Ltd. betreffende in dienstneming van in Australië gevestigde gedemobiliseerde Nederlandse (en Amerikaanse) militairen in de burgerluchtvaart in Australië (inclusief de opheffing van de beperkende bepaling dat uitsluitend personen van Britse nationaliteit in dienst mogen worden genomen).

 

- 1949/3/14814 S.S. 'Maetsuyker' Assisted Dutch Migrants

Openbaar

Het dossier behandelt de aankondiging van de komst van (14) Nederlandse emigranten naar Australië, die reizen onder het Empire & Allied Ex-Servicemen Scheme. Het dossier bevat de naamlijst, referenties en antecedenten (Bewijzen van Goed Gedrag afgegeven in de laatste woonplaats), de opleiding van de emigrant en een memorandum inzake de accommodatie en/of opvang door familie, die zich reeds in Australië bevindt.

 

- 1949/3/3937 Dutch Nationals sent to Australia for discharge

Openbaar

Correspondentie, hoofdzakelijk tussen Department of External Affairs en Department of Immigration betreffende eventuele permanente toelating van 20 Nederlandse mariniers en 40 Nederlandse militairen in Australië vanuit Batavia. Ten aanzien van de Nederlanders van 'Euraziatische' afkomst, die getrouwd zijn met Australische vrouwen, wordt bepaald dat permanente toelating slechts wordt toegestaan als blijkt dat zij voor meer dan 50 % van 'Europese bloede' zijn en de Nederlandse regering zich garant stelt voor het vertrek uit Australië, wanneer permanente toelating wordt afgewezen.

 

- 1949/3/86 Dutch Ex servicemen- Question of Admission

Openbaar

Correspondentie tussen het Department of Immigration en het Department of External Affairs over de toelating van (5000) Nederlandse gedemobiliseerde militairen in Australië en Nieuw- Zeeland en de voorwaarden waaronder dit wordt toegestaan.

 

- 1950/3/35741 Flight ex Djakarta Dutch ex servicemen from Indonesia 17 september 1950

Openbaar

Dit dossier bevat correspondentie tussen de Commonwealth Migration Officer en de Secretary van het Department of Immigration over aankomst van emigranten, plaats van accommodatie (Bathurst), nadere bijzonderheden (ziekenhuisopname), naamlijsten en gegevens over refund certificates (Quantas chartervlucht).

De dossiers over gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde emigranten zijn op scheepsnaam of op vlucht geordend en de plaats van vertrek is aangegeven in de database.

 

 

A435 Class 4 correspondence files relating to naturalization 1908-1976

Omvang serie: 227, 34 m., Aantal dossiers: 28186, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

Individuele naturalisatiedossiers. Elk dossier bevat een aantal standaardformulieren (aanvraag, verklaring etc.)

De database is doorzoekbaar op achternaam en geeft geboortedatum en nationaliteit

Trefwoord 'Dutch': 467 hits

Trefwoord 'Netherlands': 14 hits

 

 

A436 Correspondence files, Class 5 (British Migrants) 1920-1957

Omvang serie: 5,94 m., Aantal dossiers: 525, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

De serie bevat beleidsdossiers betreffende de immigratie van personen met de Britse nationaliteit, en organisaties die zich met de de daarmee samenhangende problematiek (huisvesting, opleiding e.d.) bezighouden. Daarnaast bevat de serie persoonsdossiers.

 

- 1949/5/1849 Employment for women in Australia

Openbaar

Dossier bevat correspondentie over de vraag van het Department of Immigration aan het Department of the Interior / Labor wat de mogelijkheden zijn voor vrouwen om werk te vinden (beroepsgroepen) en welke 'mentale instelling' dat van emigrantenvrouwen vergt.

 

 

A437 Correspondence files, class 6 (aliens registration) 1923-1957

Omvang serie: 2,16 m., Aantal dossiers: 262, Openbaarheid: volledig

 

Beleidsdossiers bestaande uit correspondentie, rapportages, krantenknipsels m.b.t. assimilatie, scholing en welzijn van displaced persons, geïnterneerden en krijgsgevangenen, die naar Australië zijn geëmigreerd.

 

- 1946/6/239 Complaints by Dutch woolgrovers

Openbaar

Dossier over pogingen om Nederlandse textielfabrikanten (en -handelaars) te ontheffen van de vermeende classificatie als 'vijandelijk vreemdeling' (enemy alien). Het bestaan van een dergelijke classificatie voor Nederlandse onderdanen wordt ontkend door de Australische overheid.

 

- 1946/6/79 Registration of Dutch evacuees

Openbaar

Correspondentie tussen Department of Immigration, Aliens Control Officer, Commonwealth Investigation Branch etc. m.b.t. registratie van Europese Nederlandse vluchtelingen uit Nederlands-Indië, die (tijdelijk) in Australië verblijven. Het dossier bevat tevens naamlijsten en (betrouwbaarheids)onderzoek naar enkele personen.

 

 

A438 Correspondence files, class 7 (general administration) 1832-1955

Omvang serie: 1,8 m., Aantal dossiers: 114, Openbaarheid: verschilt per dossier

 

De serie bestaat uit 114 beleidsdossiers met correspondentie, interne memoranda en rapportages betreffende de noodzaak van immigratie, het transport, assimilatie, welzijn en scholing van emigranten uit Europa en de wijze waarop de Commonwealth regering het beleid in deze trachtte uit te voeren. De serie bevat ook dossiers over bijeenkomsten van de International Labour Office, de International Refugee Organisation, United Nations Council (bijvoorbeeld Status of Women Commission), financiële en administratieve zaken, parlementaire moties (Senate en House of Representatives); circulaires en brochures (bijvoorbeeld het Migration Bulletin van de Verenigde Naties, brochure over het gebruik van publiciteitsfilms op migrantenschepen), notulen van bijeenkomsten van de Immigration Planning Council (1949-1950), conferenties van de Good Neighbour Councils and New Settlers Leagues (1950).

 

-1949/7/1067 Report on Ministers (A.A. Calwell) visit to Europe

Openbaar

Rapportage bevat 2 pagina's inzake bezoek Calwell aan Nederland (16 juli 1947) waarin gesproken wordt over scheepsallocatie, huisvestingsproblematiek en de overeenkomst tussen de Stichting Landverhuizing Nederland en Australië, waarin is overeengekomen 50 boerenzoons per maand naar Australië te zenden.

 


A439 Correspondence files, multiple number series, Class 11 (Migrants A-C) 1949-1958

Omvang serie: 6,66 m., Aantal dossiers: 1714, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit individuele persoonsdossiers (alfabetisch A-C) betreffende aanvragen voor naturalisatie, herplaatsing (verhuizing), deportatie of paspoortaanvragen. Tevens bevat de serie een aantal algemene (beleids)dossiers over bouwprojecten, beleid m.b.t. transitvisa, rapportages.

De meeste algemene dossiers over Nederlandse emigranten dragen het opschrift 'KLM chartervluchten (op datum) vanaf Schiphol (1951-1954)'; 'vluchten vanuit Djakarta met ex-militairen vanuit Indonesië'. Deze dossiers bevatten correspondentie over aankomst van Nederlandse gesubsidieerde en ongesubsidieerde emigranten, passagierslijsten op naam, voorlopige accommodatie van de emigranten en de eventuele financiële afhandeling van de emigratiekosten.

 

- 1951/11/1752 'Reciprocal Agreement between New-Zealand and Netherlands on migration 1951'

Openbaar

Dossier inzake aanbieding van het Agreement between the Government of New Zealand and the Government of the Netherlands concerning Migration (16-10-1950)

 

- 1951/11/972 Payment of War Pensions to Dutch ex-servicemen emigrating to Australia 1950-1952

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie en onderliggende documenten betreffende vragen uit het parlement over het feit dat naar Australië geëmigreerde Nederlandse ex-militairen hun pensioen niet kunnen ontvangen in Australië. De vraag wordt behandeld tijdens de onderhandelingen tussen Nederland en Australië over het Netherlands-Australian Migration Agreement.

 

 

A440 Correspondence files, multiple number series, Class 12 (Migrants D-G) 1904-1995

Omvang serie: 8,82 m., Aantal dossiers: 1174, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit individuele persoonsdossiers (alfabetisch D-G) inzake aanvragen voor naturalisatie, herplaatsing (verhuizing), deportatie of paspoortaanvragen. Tevens bevat de serie een aantal algemene (beleids)dossiers inzake bouwprojecten, beleid inzake transitvisa, rapportages.

 

Dossiers betreffende Nederlandse emigranten betreffen 'KLM chartervluchten (op datum) vanaf Schiphol (1951)'; 'vluchten vanuit Djakarta met ex-militairen vanuit Indonesië' (1951) en SS Strathaird met Nederlandse emigranten vanuit Londen (1951). Deze dossiers bevatten over het algemeen correspondentie over aankomst van Nederlandse gesubsidieerde en ongesubsidieerde emigranten, passagierslijsten op naam, voorlopige accommodatie en eventuele financiële afhandeling van de emigratie.

Trefwoord 'Dutch': 4

Trefwoord 'Netherlands': 0 hits

 

- 1951/12/3766 Dutch agricultural workers - Question of admission

Openbaar

Het dossier behandelt voornamelijk de beleidsreactie van het Department of Immigration op de rapportage van Australische ambassade in Den Haag dat de Nederlandse Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman zijn verbazing heeft uitgesproken over de strenge selectiecriteria van Australië en de aankondiging van een grote conferentie over emigratie. Het bevat telegrammen, handgeschreven notities, memoranda en correspondentie tussen Departmentment for External Affairs en het Department of Immigration en een vertaling van een artikel in Algemeen Handelsblad 30-08-1951. Fragmentarisch.

 

 

A441 Correspondence files, multiple number series, Class 13 (Migrants H-K) 1904-1976

Omvang serie: 9,18 m., Aantal dossiers: 1861, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit individuele persoonsdossiers (alfabetisch H-K) over aanvragen voor naturalisatie, herplaatsing (verhuizing), deportatie of paspoortaanvragen. Tevens bevat de serie een aantal algemene (beleids)dossiers betreffende bouwprojecten, beleid m.b.t. transitvisa, rapportages.

De serie bevat geen algemene dossiers over Nederlandse emigratie. De database is op achternaam doorzoekbaar.

 

 

A442 Correspondence files, multiple number series, Class 14 (Migrants L-N) 1901-1992

Omvang serie: 8,28 m., Aantal dossiers: 1681, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit individuele persoonsdossiers (alfabetisch L-N) betreffende aanvragen voor naturalisatie, herplaatsing (verhuizing), deportatie of paspoortaanvragen. Tevens bevat de serie een aantal algemene (beleids)dossiers betreffende bouwprojecten, beleid m.b.t. transitvisa, rapportages.

 

- 1951/14/5064 Issue of new type of Netherlands passport [6 pages and passport]

Openbaar

Deze algemene dossiers betreffende Nederlandse emigratie bevatten een visumovereenkomst en de uitgifte van een nieuw Nederlands paspoort.

 


A443 Correspondence files, multiple number series, Class 15 (Migrants O-S) 1942-1955

Omvang serie: 9,54 m., Aantal dossiers: 1630, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit individuele persoonsdossiers (alfabetisch O-S) betreffende aanvragen voor naturalisatie, herplaatsing (verhuizing), deportatie of paspoortaanvragen. Tevens bevat de serie een aantal algemene rapportages en (beleids)dossiers, onder meer over bouwprojecten, beleid over transitvisa en over de migrantenopvangcentra Bathurst, Benalla, Bonegilla, Cairns holding centre, Greta, Holden, Mildura holding centre, Rushworth Holding Centre, Parkes Holding Centre, Scheyville, Wacol, Woodside.

 

-1951/15/4019 Accommodation of non-agreement of Dutch migrants in immigration centres

Openbaar

Beleidsdossier betreffende de toewijzing van accommodatie aan Nederlandse emigranten. Het dossier bevat correspondentie, doorslagen van statistische overzichten, telegrammen, instructies en correspondentie m.b.t. enkele individuele gevallen. Het beleid van het Department of Immigration over toewijzing van accommodatie verandert na het tot standkomen van het Netherlands Australian Migration Agreement. Fragmentarisch.

 

- 1951/15/4020 Netherlands building industry -possibilities in Australia

Openbaar

Doorslag van een artikel van Baron G.E. van Ittersum in het tijdschrift 'Bouw' van 17 maart 1951. Van Ittersum attendeerde het Department of Immigration zelf op dit artikel tijdens de onderhandelingen over het Netherlands Australian Migration Agreement.

 

- 1951/15/6364 Dutch Service Office, Victoria

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie tussen het Department of Immigration, Chief Migration Officer Melbourne en Department of Labour en handgeschreven notities en memoranda.

Het betreft een onderzoek, ingesteld door het Department of Immigration naar de activiteiten van de Nederlandse emigrant Jan Meyer, manager van de Dutch Service Office (DSO, Williamstown, Victoria). De particuliere onderneming DSO functioneerde als een soort 'immigratieorganisatie' door arbeidsplaatsen en onderdak te verzorgen en adverteerde hiermee in Nederlandse kranten. De Christelijke Emigratie Centrale verwees in sommige gevallen naar Meyer. Problemen ontstonden nadat de DSO niet in alle gevallen kon voorzien in de huisvesting en de Australische overheid Nederlandse emigranten (die niet onder het NAMA reisden) moest opvangen.

 

 

A444 Correspondence files, multiple number series, Class 16 (Migrants T-Z) 1947-1956

Omvang serie: 6,84 m., Aantal dossiers: 1413, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit individuele persoonsdossiers (alfabetisch T-Z) m.b.t. aanvragen voor naturalisatie, herplaatsing (verhuizing), deportatie of paspoortaanvragen. Tevens bevat de serie een aantal algemene (beleids)dossiers over bouwprojecten, beleid betreffende transitvisa, rapportages.

 

De meeste algemene dossiers over Nederlandse emigranten dragen het opschrift 'KLM chartervluchten (op datum) vanaf Schiphol (1951-1954)'; 'vluchten vanuit Djakarta met ex-militairen vanuit Indonesië' of scheepsnaam en vertrekdatum. Deze dossiers bevatten correspondentie over aankomst Nederlandse gesubsidieerde en ongesubsidieerde emigranten, passagierslijsten op naam, voorlopige accommodatie en eventuele financiële afhandeling van de emigratiekosten.

 

- 1951/16/4590 Dutch journalists visit to Australia 1951

Openbaar

Het dossier bevat telegrammen, memoranda, documentatie (krantenknipsels) betreffende de (voorbereiding van de) komst van drie Nederlandse journalisten: J.D. Rempt (International Economic Press Bureau Den Haag); A.J.M. Raven (De Gelderlander); L.J. Kleijn (Het Vrije Volk); de eerste twee als emigranten, de laatste uit beroepsmatige overwegingen om de omstandigheden waaronder Nederlandse emigranten in de opvangcentra en -kampen verkeerden, te verslaan.

 

 

A445 Correspondence files, multiple number series (policy matters), 1922-1968

Omvang serie: 28,81 m., Aantal dossiers: 1268, Openbaarheid: volledig en 'not yet eximinated'

De serie bestaat uit dossiers betreffende het Australische immigratiebeleid. Onderwerpen zijn onder andere assimilatie, welzijn en scholing van de immigranten. De dossiers betreffen wetgeving, migrantenorganisaties, transportproblematiek, sponsorshipschemes, huisvesting en migrantenaccommodatie, congressen over migrantenproblematiek, vluchtelingenproblematiek en beperkingen op het immigratiebeleid.

 

De dossiers (gevonden op trefwoord Dutch/Netherlands/Holland) betreffende Nederlandse emigranten/emigratie zijn onder hun itemnummer gespecificeerd.

De dossiers inzake 'KLM' betreffen KLM charterflights -ex Europe (1950-1954). Idem dossiers over 'Groote Beer', 'Waterman', 'Sibajak'.

Trefwoord 'Dutch': 8 hits

Trefwoord 'Netherlands': 7 hits

Trefwoord 'Holland': 1 hit

Trefwoord 'KLM': 10 hits

Trefwoord 'Groote Beer': 1 hit

 

- 145/4/16 International Catholic Migration Committee -Conference - Netherlands -September 1954

Openbaar

Het dossier bevat (concept)rapportages van de Australische ambassade in Den Haag betreffende het 2e 'International Catholic Migration Congress, Breda 1954' aan het Department of Immigration; gestencilde speeches en gestencilde voorbereidende verslagen van de acht werkgroepen die het congres telde.

 

- 170/1/15 Baggage of Netherlands Agreement Migrants. Part 1

Openbaar

Beleidsdossier betreffende de problematiek van te grote hoeveelheden bagage, meegenomen door Nederlandse emigranten. Het dossier bevat telegrammen, concepten en minuten en doorslagen van brieven, memoranda en handgeschreven notities voor de minister en de Secretary van het Department of Immigration, correspondentie met vervoersmaatschappijen en opslagbedrijven (meestal over bagagekwesties, individuele gevallen).

De algemene problematiek vloeide voort uit het feit dat a) Nederlandse emigranten onder twee verschillende regimes met verschillende 'bagagevoorwaarden' emigreerden: degenen die ongesubsidieerd emigreerden en degenen die gesubsidieerd onder het Netherlands Australian Migration Agreement emigreerden; b) de Nederlandse emigrantenschepen tegelijkertijd commerciële lading meenamen, zodat de havenafhandeling langer duurde dan van emigrantenschepen uit andere landen. Hierdoor bleef er emigrantenbagage achter, hetgeen tot extra opslagkosten leidde. In het antwoord op de vraag wie deze kosten op zich zou moet nemen (de emigrant, of (één van) beide overheden) was niet voorzien in het Netherlands Australian Migration Agreement.

 

- 170/1/21 Migration of Netherlands Volunteers form Korea and New Guinea (Hollandia)

Openbaar

Beleidsdossier betreffende de emigratie naar Australië van ca. 50-70 Nederlandse vrijwilligers uit Korea en Nederlands-Nieuw Guinea. Het dossier bevat handgeschreven notities voor de Secretary van het Department of Immigration over selectie van de vrijwilligers (met het oog op Europese afstamming); (concept)brieven, telegramwisselingen tussen het Department van External Affairs, Department of Immigration, de Nederlandse ambassade in Australië en de Australische ambassade in Tokyo m.b.t. landingpermits, naamlijsten, medische keuring, soort overeenkomst waaronder gereist zou worden (in verband met subsidie en subsidiegever), accommodatie en vervoersmogelijkheden.

 

- 170/1/24 Admission of Dutch Rural Families under Auspices of Presbyterian Church Organizations in Australia

Openbaar

Correspondentie tussen de Presbyterian Church of Australia (General Assembly en Immigration Committee), het Department of Immigration, de Chief Migration Officer in Den Haag inzake het opzetten van een Presbyterian Sponsorship Scheme, vergelijkbaar met het katholieke 'Father Maas' Scheme. De kwestie werd op 29 juni 1953 door J.J. Mol (lid Immigration Committee Presbyterian Church, NSW) aanhangig gemaakt bij de Secretary van het Department of Immigration. De Presbyteriaanse kerk vreesde dat negatieve verhalen in vooral de Protestantse pers in Nederland negatieve gevolgen had voor de Nederlandse protestantse emigratie naar Australië, met name omdat de Christelijke Emigratie Centrale vooral gericht was op Canada. In juni 1955 werd overeengekomen dat de Presbyterian Church (op Commonwealth basis) in samenwerking met de Hervormde Emigratie Commissie opgeleide arbeidskrachten mocht selecteren volgens de gangbare Commonwealthregels, waarna de emigranten onder dezelfde regels als andere gesubsidieerde emigranten (de zogenaamde 'assisted' of 'agreement migrants') zouden vallen: ev. plaatsing in opvangkampen en een tweejarig arbeidscontract met de Australische overheid. J.J. Mol hoopte dat een dergelijk Presbyterian Sponsorship Scheme de overkomst van alleenstaande Nederlandse vrouwen zou vergroten.

 

- 170/1/27 Sponsorship of Dutch Domestics by Church Organizations in Australia

Openbaar

Correspondentie tussen het Department of Labour and National Service, het Department of Immigration; het Australische Federal Catholic Immigration Committee en J.J. Mol (Presbyterian Immigration Committee NSW). Op grond van de verwachting van het Departement of Labor dat niet voldaan zou worden aan het verzoek om 1000 hulpen in de huishouding (domestics) in Duitsland te werven, verzocht het het Department of Immigration om in Nederland en Oostenrijk te werven. Op grond van rapportages uit Den Haag werd verwacht dat de meeste kans op succesvolle werving van alleenstaande vrouwen wordt gemaakt als dit via de religieuze organisaties (kerkelijke sponsorship schemes) gebeurde. De benaderde organisaties reageerden terughoudend: de meeste emigratie van vrouwen geschiedde in gezinsverband, deze vrouwen opteerden zelden voor een zelfstandige positie als 'domestic'.

 

- 170/1/30 Working Draft- Australia/Holland Migration Agreement

Openbaar

Het beleidsdossier bevat een diverse concepten (met amenderingen en enkele handgeschreven notities) van wat dan nog het 'Australia - Holland Assisted Passage Agreement' wordt genoemd. De conceptovereenkomst zou ten grondslag liggen aan de onderhandelingen tussen Australië en Nederland. Vgl. Department of Immigration (CA 51) A446, 1970/95579; Attorney-Generals Department (CA 5), A432, 1950/1995.

 

- 170/1/31 Dutch Migrant Accommodation on British Ships

Openbaar

Het dossier documenteert de discussie binnen de Australische overheid inzake de wenselijkheid dat Nederlandse emigranten gebruikmaken van een Britse vervoerder (P&O). Hiertegen bestaat weinig bezwaar zolang het gaat om 1e class (niet gesubsidieerde) emigranten.

 

- 170/1/32 Monthly Progress Report and Statistical return from the Netherlands

Openbaar

Maandelijkse voortgangsrapportages van de Migration Officers (Chief en Medical) aan het Department of Immigration. De rapportages bevatten overzichten met aantallen aspirant-emigranten (uitgesplitst per overeenkomst waaronder ze geworven zijn) opgeroepen voor interviews, in afwachting van interviews en afgewezen aspirant-emigranten.

De statistische overzichten (originelen) bevatten kolommen met gegevens over:

- aantallen geworven emigranten (onderscheiden per sekse per beroepscategorie)

- aantallen daadwerkelijk vervoerden

- aantallen in afwachting van vervoer

- aantallen waarvan de aanvraagprocedure nog niet afgesloten is

- totalen - afgezet tegen het voorgenomen maandplan

 

De onderverdeling in beroepscategorieën is zeer gedetailleerd: in de categorie 'opgeleiden en semi-opgeleiden' worden 14 hoofdgroepen onderverdeeld in maximaal 230 beroepen en in de categorie 'onopgeleiden' worden maximaal 10 plaatsen van mogelijke tewerkstelling opgesomd.

De 14 hoofdgroepen beroepscategorie zijn:

- agrariërs

- metaalbewerkers, elektriciens, bouw-en constructiewerkers

- houtbewerkers en meubelmakers

- bouwmaterialenproductiewerkers

- schoenmakers en leerbewerkers

- leerlooiers

- kleermakers

- werkzaam in food-processing (bakkers, slagers)

- ziekenhuispersoneel

- laboratoriumanalisten

- drukkers

- diversen (kappers, juweliers, horlogemakers)

- clericalen

- mensen werkzaam in de handel

 

Hulpen in de huishouding (Domestics) vallen in de categorie onopgeleid.

Daarnaast bevat het dossier doorslagen van de Chief Medical Officer met redenen waarom aanvragen tot emigratie zijn afgewezen: longaandoeningen; erfelijke oogaandoeningen; hypertensie; borstkanker; Scheuermann; erfelijke pschychiatrische aandoeningen, mongolisme. Vgl. Department of Immigration (CA 51) A445 170/3/4).

 

- 170/1/33 Requisitions for Recruitment of Commonwealth Nominees in the Netherlands for Financial Year 1954/1955

Openbaar

Het dossier bevat doorslagen van een rapportage uit 1951 aan het Department of Immigration betreffende het Nederlandse Technische onderwijssysteem (met nadruk op elektrotechnisch onderwijs en modellen van Nederlandse diploma's). Daarnaast bevat het dossier de beleidsvoornemens voor het aantal te werven Nederlandse emigranten voor het financiële jaar 1953/1954 en de correspondentie daarover met de Australische ambassade in Den Haag. Fragmentarisch.

 

- 170/3/4 Monthly Statistical Report -Progress with the Recruitment of Dutch Migrants

Openbaar

Maandelijkse voortgangsrapportages van de Migration Officers (Chief en Medical) aan het Department of Immigration; soms met onderliggende memoranda met analyses van en reflectie op de cijfers.

De rapportages bevatten overzichten met aantallen aspirant-emigranten (uitgesplitst per overeenkomst waaronder ze geworven zijn) opgeroepen voor interviews, in afwachting van interviews en afgewezen aspirant-emigranten.

De statistische overzichten (originelen) bevatten kolommen met gegevens over:

- aantallen geworven emigranten (onderscheiden per sekse, per beroepscategorie)

- aantallen daadwerkelijk vervoerden

- aantallen in afwachting van vervoer

- aantallen waarvan de aanvraagprocedure nog niet afgesloten is

- totalen - afgezet tegen het voorgenomen maandplan.

De rapportage formulieren zijn minder uitgebreid dan in A445 170/1/32.

 

 

- 178/1/4 Dutch servicemen from Indonesia

Openbaar

Beleidsdossier over het tot stand komen en de uitvoering van de overeenkomst tussen de Commonwealth regering en de Nederlandse regering om ex-militairen uit Indonesië te werven voor emigratie naar Australië ('Scheme for the introduction of Dutch ex-servicemen from Indonesia', een afgeleide van het Empire and Allied Ex-Sevicemen's Scheme). Het dossier bevat concepten en minuten van brieven, telegrammen, memoranda, handgeschreven notities voor de minister en Secretary van het Department of Immigration, krantenknipsels, doorslagen van toelatingseisen.

Op grond van gesprekken met de Nederlandse Hoge Commissaris in Indonesië, Hirschveld, besloot de Australische regering een campagne te beginnen om Nederlandse ex-militairen, in afwachting van repatriëring naar Nederland, naar Australië te laten emigreren. De oorspronkelijke verwachting (1500-2000 emigranten) moest drastisch naar beneden worden bijgesteld, gezien het opgangkomen van de daadwerkelijke repatriëring, en een veronderstelde afkeer van de Australische immigratiepolitiek ten aanzien van aspirant-immigranten van niet-Europese afkomst en het Indonesiëbeleid van Australië. Vervolg in 178/1/16.

 

- 178/1/16 Dutch servicemen from Indonesia Part 2

Openbaar

Vervolg van 178/1/4. Dossier over de uitvoering van de overeenkomst tussen de Commonwealth regering en de Nederlandse regering om ex-militairen uit Indonesië te werven voor emigratie naar Australië ('Scheme for the introduction of Dutch ex-servicemen from Indonesia', een afgeleide van het Empire and Allied Ex-Sevicemen's Scheme). Het dossier bevat concepten en minuten van brieven, memoranda, handgeschreven notities voor de minister en Secretary van het Department of Immigration, doorslagen van toelatingseisen, handgeschreven passagierslijsten. Daarnaast bevat het dossier telegramwisselingen tussen het Department van Immigration, External Affairs en de Treasury inzake aankomstdata, bagagekwesties, accommodatie en de wijze waarop salarissen naar Nederland overgemaakt kunnen worden

 

- 178/1/20 Empire and Allied Servicemen's Scheme - Nominations of Dependants under Netherlands Agreement

Openbaar

Beleidsdossier met nadere gedachtewisseling binnen het Department of Immigration over de wijze waarop (en de overeenkomst waaronder) de Australische regering de gezinsleden van een naar Australië geëmigreerde Nederlandse ex-militair het liefst ziet overkomen. Het dossier bevat doorslagkopieën en een telegram naar de Australische ambassade in Den Haag. Fragmentarisch. (Vgl. A445 178/1/4)

 

- 220/5/11 Admission of Dutch Landing Permits Holders into Centres -Accounts Action

Openbaar

Uitvoeringsdossier. Bevat o.m. doorslagen van correspondentie tussen het Department of Immigration en de Nederlandse ambassade in Canberra en instructies betreffende het zogenaamde Netherlands Government Agency Scheme. Dit betrof een nadere uitwerking van het Netherlands Australian Migration Agreement, noodzakelijk geworden vanwege de Australische reductie van aantallen op te nemen gesubsidieerde migranten en de daaruit voortvloeiende problemen voor de Nederlandse regering om emigrantenschepen vol te krijgen.

 

- 261/11/1 Radio Australia broadcasts to the Netherlands

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie tussen de Australian Broadcasting Commission (ABC), het Department of Immigration, en de Immigration Publicity Officer en notities en memoranda voor de minister en Secreatry van het departement. Op instigatie van de Australische persattaché in Den Haag werd een voorstel gedaan om een wekelijkse radio-uitzending in het Nederlands vanuit Australië te verzorgen (ABC in samenwerking met de AVRO) om immigratie te stimuleren en als 'tegenzet' tegen het feit dat er (twee) Nederlandstalige uitzendingen vanuit Canada waren gelanceerd. Op grond van de beslissing de migratie-instroom voor 1952/1953 te beperken, werd het voorstel niet overgenomen.

 

 

A446 Correspondence files, annual single number series with block allocations 1953-

Omvang serie: 2696,22 (700) m., Aantal dossiers: 15978, Openbaarheid: verschilt per dossier

 

De serie bestaat uit individuele persoonsdossiers, beleidsdossiers van het Department of Immigration en dossiers van (interdepartementale en non-gouvernementele) commissies en raden (Immigration Planning Council, Federal Catholic Immigration Committee). Ten aanzien van de persoonsdossiers is na 1974 het onderscheid, dat in het archiveringssysteem werd gemaakt tussen Europese en niet-Europese migranten afgeschaft. De persoonsdossiers bevatten over het algemeen de aanvraag voor emigratie, aanvragen voor het verkrijgen van het Australische burgerschap, tijdelijke- en bezoekersvisa; eventueel gegevens over deportatie als gevolg van criminaliteit en Freedom of Information aanvragen. De persoonsdossiers zijn geordend op achternaam/nationaliteit.

De departementale dossiers handelen over zaken als vorming en implementatie van algemeen immigratiebeleid, het sluiten van immigratieovereenkomsten; multilaterale samenwerking in de International Labour Organization en het Provisional Intergovernmental Committee for European Migration (PICMME, A446, 1962/66432); gesubsidieerde immigratie, migrantenaccommodatie, medische kwesties (mental illness among migrants), naturalisatie, deportatie, verzekering en toezegging van ondersteuning (sociale verzekering), vestiging en welzijn, beleidsondersteunend onderzoek. Ze bevatten ook passagierslijsten van emigrantenschepen en emigrantenvervoer per vliegtuig (en - voor Nederlandse emigranten - de soort overeenkomst waaronder de emigranten emigreerden: Netherlands-Australian Migration Agreement (NAMA); General Assited Passage Scheme (GAPS) of gegevens over subsidies in de reiskosten door het Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM)).

 

Deze serie is één van de belangrijkste beleidsseries van het Departement of Immigration.

De persoonsdossiers zijn in de database opvraagbaar op achternaam en verschaffen gegevens over achternaam/voornaam, namen partner, namen kinderen, geboortedata, nationaliteit.

De passagierslijsten van emigrantenschepen zijn opvraagbaar via de naam van het schip. De passagierslijsten van de migranten die per luchtvervoer kwamen zijn opvraagbaar via trefwoord KLM. De database geeft meestal de overeenkomst waaronder de emigranten migreerden, vertrekdatum en plaats van vertrek. De meeste persoonsdossiers en passagierslijsten zijn 'not yet examined'.

Trefwoord 'Dutch': 133 hits

Trefwoord 'Netherlands': 60 hits

Trefwoord 'Bonegilla': 11 hits

 

- 1962/65283 Netherlands Emigration Foundation - Dutch Migration to Australia (1925-1950 - part 1)

- 1962/65284 Netherlands Emigration Foundation - Dutch Migration to Australia (1925-1950 - part 2)

- 1962/65285 Netherlands Emigration Foundation - Dutch Migration to Australia (1925-1950 - part 3)

- 1962/65286 Netherlands Emigration Foundation - Dutch Migration to Australia 1925-1950 - part 4

Beperkt openbaar. Deel 4 bevat 4 folio's uit 1962-1964, die tijdens declassificatie in 1987 gesloten zijn gebleven. Beleids- en uitvoeringsdossier in 4 omslagen. De omslagen hebben samen een omvang van 0,1 m.

 

Onderwerp: de onderhandelingen tussen Nederland (via de Stichting Landverhuizing Nederland) en Australië om te komen tot een overeenkomst betreffende emigratie van Nederlanders naar Australië en het instellen van een Nederlandse emigratieafdeling of -coördinator in Australië. Het initiatief hiertoe werd in 1925 genomen door de Stichting Landverhuizing Nederland. Na de oorlog werd - opnieuw op Nederlands initiatief - op basis van deze 'overeenkomst van 1939' een schema afgesproken, dat de emigratie van Nederlanders naar Australië zou reguleren tot het moment waarop het Netherlands Australian Migration Agreement (1951) van kracht zou worden.

De dossiers bevatten correspondentie en telegramwisselingen (tussen departementen onderling en tussen departementen en Nederlandse en Australische diplomatieke posten); interne concepten en memoranda van ambtenaren aan de minister van het Department of the Interior (variërend van algemene beleidsoverwegingen of -advisering tot praktische problemen als opvang, huisvesting of taalproblematiek). Daarnaast bevatten de dossiers documentatie (veelal krantenknipsels) en correspondentie van het ministerie met diverse Australische belangenorganisaties (Landbouw- en Tuinbouworganisaties, Kamers van Koophandel, vrouwenorganisaties), om steun te verwerven voor het voorgenomen beleid. De naoorlogse dossiers bevatten tevens aanvragen van Nederlandse 'particuliere organisaties' om in groepsverband naar Australië te mogen emigreren ('Nederlands Arbeids Comité voor emigratie en kolonisatie op coöperatieve basis', Den Haag; Associatie Onderlinge Samenwerking, Groningen); documenten over de vervoers- en deviezenproblematiek en de negatieve publiciteit die emigratie naar Australië in de Nederlandse pers kreeg. Het karakter van de laatste twee dossiers is van meer uitvoerende aard; zij bevatten correspondentie over specifieke emigrantenafvaarten, die ook in andere dossiers terug te vinden zijn (bijvoorbeeld A11519, 'Volendam', Rotterdam, 11 december 1948).

 

- 1962/65331 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1950-april 1951 part 1

- 1962/65332 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1951 part 2

- 1962/65333 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1952 part 3

- 1962/65334 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1953/1955 part 4

- 1962/65335 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1956/1959 part 5

- 1962/65336 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1960-1962 part 6

Beperkt Openbaar. In part 5 (1962/65335) en part 6 (1962/65336) bevinden zich een 2 folio's, die niet-openbaar zijn op grond van art. 33(1)(g) van de Archives Act 1933 (unreasonable disclosure of information relating to personal affairs of any person).

 

Beleids- en uitvoeringsdossier in zes omslagen. De zes omslagen hebben samen een omvang van ca. 0,18 m.

De omslagen bevatten o.m. verslagen en rapportages van de Chief Migration Officers bij de Australische ambassade in Den Haag aan het Department of Immigration over de onderhandelingen over het Netherlands Australian Migration Agreement en de vijfjaarlijkse herziening ervan; betreffende de problematiek en interpretatiekwesties, samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst (opzet van de eigen Australische organisatie in Nederland en samenwerking met de Nederlandse instanties; schaarste aan vervoermiddelen; organisatie van de medische selectie; definitie van 'family unit'; hoeveelheid toegestane bagage; migrantenaccommodatie in Australië).

Tevens bevatten de omslagen onderliggende documentatie (veelal krantenknipsels afkomstig uit de Nederlandse landelijke en lokale pers) met negatief commentaar over emigratie naar Australië (zowel t.o.v. het Nederlandse als Australische overheidsbeleid) en interdepartementale correspondentie (tussen Prime Minister en Minister of Immigration, over de negatieve berichtgeving in Nederland; tussen het Departement for Immigration en het Departement of Labour and National Service, in verband met de komst van ongeschoolde arbeiders uit Nederland).

In de latere omslagen betreft de correspondentie m.n. de teruglopende aantallen emigranten vanuit Nederland.

De beleidsreactie van het departement is over het algemeen te vinden in commentaar in de marge; in daarop gebaseerde antwoorden aan Den Haag en in (in het algemeen vrij korte) interne memoranda aan de (assistent-) Secretary.

Daarnaast bevatten de omslagen o.m. documenten betreffende de selectieplanning (cijfermatige voornemens per beroepscategorie) en selectiestaten van Nederlandse emigranten en verslagen van discussies met Nederlandse ministers of de Commissaris voor de emigratie B.W. Haveman bij bezoeken wederzijds.

 

- 1970/95579 Australian Netherlands Migration Agreement - part 1

- 1970/95580 Australian Netherlands Migration Agreement - part 2

- 1970/95581 Australian Netherlands Migration Agreement - part 3

Beperkt openbaar. De periode 1967-1970 bleef gesloten ten tijde van het declassificatieverzoek uit 1997 (30 jaar regel).

 

Beleidsdossier in 3 omslagen. De totale omvang van de drie dossiers is ca. 0,1 m.

- Part 1: Het dossier is een neerslag van de beleidsoverwegingen van het Department of Immigration met betrekking tot de onderhandelingen over en de afsluiting van de Netherlands Australian Migration Agreement (NAMA) in 1951 en de aanloop tot de (vijfjaarlijkse) herziening ervan in 1955-1956. Naast de vele interne memoranda aan de minister van Immigration en van de minister van Immigration aan de Prime Minister, bevat het dossier ook de belangrijkste correspondentie met andere betrokken Departementen (External Affairs, de Treasury en het Department of Labour and National Service) en diverse geamendeerde conceptversies van de overeenkomst.

-Part 2: Het dossier heeft als onderwerp de herziening van 1956 van het Netherlands Australian Migration Agreement (1951) en de aanloop tot een nieuwe overeenkomst in 1965: het Migration and Settlement Agreement between Australia and the Netherlands. Naast vele geamendeerde versies van hernieuwde overeenkomsten, bevat het dossier interne memoranda met de beleidsoverwegingen van het Department of Immigration en enige correspondentie met de Prime Minister en andere betrokken departementen.

-Part 3: Dit dossier bevat een neerslag van de onderhandelingen en de beleidsoverwegingen van het Department of Immigration over de nieuwe Migratieovereenkomst.

 

NB: De belangrijke beleidsoverwegingen voor de hernieuwde overeenkomst in 1965 zijn te vinden in Department of Immigration (CA 51) A446, 1965/45447.

De overige departementen of External Affairs, Social Services en het Prime Ministers Department hebben dossiers over dezelfde onderhandelingen, vanuit hun respectievelijke departementale perspectief.

 

- 1965/45447 Australia/Netherlands cultural agreement

Openbaar

Dit beleidsdossier (omvang ca. 0,04 m.) betreft de onderhandelingen over de (vijfjaarlijkse) herziening van het Netherlands Australian Migration Agreement (NAMA). Anders dan bij eerdere herzieningen begonnen de onderhandelingen in 1961 naar aanleiding van een verzoek van de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman om een 'culturele overeenkomst' te sluiten tussen Nederland en Australië. Deze onderhandelingen mondden uiteindelijk uit in de onderhandelingen ter herziening van het NAMA, waarvan de afspraken over het 'culturele overeenkomst'-gedeelte een onderdeel zouden vormen. Het dossier bevat telegramwisselingen en correspondentie van Immigration met External Affairs, Labour en andere betrokken departementen; diverse conceptteksten van een eventuele culturele overeenkomst, en zeer veel interne beleidsnotities van het Department of Immigration. Vgl. CA 51, A446 1970/95579-1970/95581 en CA 51 A446 1970/95123. Het dossier bevat de kern van het beleidsmateriaal, dat op grond van de naamgeving van de dossiers eerder in A446 1970-95581 verwacht zou worden.

 

- 1960/66453 Netherlands government -financial proposals for assisted migration (policy)

Openbaar

Het dossier heeft als onderwerp de onderhandelingen tussen de Nederlandse en de Australische overheid betreffende de Nederlandse Emigranten Bijslagregeling (1956) en de consequenties hiervan voor het Netherlands Australian Migration Agreement. Het dossier bevat naast de bilaterale correspondentie interne beleidsmemoranda aan de Secretary en de minister van het Department of Immigration.

 

- 1962/67389 Nominall roll for GROOTE BEER departing Europe for - 1958-1962 under Netherlands Australian Migration Agreement

Openbaar

Het dossier bevat passagierslijsten met nadere persoonsgegevens (sekse, geboortedatum, religie en beroep) en een aanduiding van de overeenkomst waaronder gereisd werd.

 

- 1970/75519 Netherlands- Political survey

Openbaar

Het dossier bevat afschriften en telegrammen van External Affairs aan het Department of Immigration met de politieke rapportages. In deze rapportages wordt o.m. aandacht besteed uiteraard aan de samenstelling van opeenvolgende Nederlandse kabinetten en aan werkeloosheidscijfers. Het dossier bevat daarnaast interne memoranda van het Departement of Immigration met analyses van en vergelijkingen tussen de Nederlandse en de Australische werkeloosheidscijfers.

 

- 1970/95578 Emigration from Netherlands

Beperkt openbaar. Het dossier bevat 10 folios uit 1973-1975 die bij declassificatie nog binnen de gesloten periode vielen.

Het dossier bevat onderzoeksverslagen (1959-1975) van de Australische ambassade in Den Haag, betreffende Nederlandse emigratie naar Zuid-Amerika en Zuid-Afrika en de inschatting van de concurrentie die dat opleverde voor emigratie van Nederlanders naar Australië. Tevens bevat het interne memoranda met de beleidsreactie hierop, geformuleerd door het Department of Immigration (organisatie van publiciteitscampagnes ter stimulering van emigratie naar Australië door verwanten). Het dossier bevat ook stukken betreffende een zogenaamde "peoples motivation research into Dutch migration", een initiatief van B.W. Haveman in overleg met T. Heyes (Secretary Department of Immigration) om onderzoek te doen naar Nederlandse migranten in Australië.

 

- 1970/77476 Migration from Netherlands- Trade selection

Openbaar

Het dossier betreft een uitwerking van de Tradesman's Rights Regulation Act 1946-1948 Het bevat o.m. documenten betreffende criteria op grond waarvan selectie van Nederlandse ambachtslieden plaats diende te vinden (metaalbewerkers, ketelmakers, elektriciens, smeden etc.) De formulieren beginnen met een standaardaanhef ("a person may be selected for migration to Australia from the Netherlands as a tradesman in the classification in the engeneering trades and will be eligible for a tradesman certificate under the Tradesman's Rights Regulation Act 1946-1948 if he complies by the following criteria") en bevatten vervolgens per beroepsgroep de critera.

 

- 1970/95123 Visit - Netherlands minister for social services - Doctor Veldkamp - March 1964

Openbaar

Het dossier bevat o.m. documenten en correspondentie betreffende de voorbereiding door het Department of Immigration van het werkbezoek van minister van Sociale Zaken G.M.J. Veldkamp in 1974 aan Australië. Het dossier bevat naast diverse conceptprogramma's ook notulen van overleg tussen Nederlandse en Australische emigratie-/immigratieambtenaren en de daaropvolgende beleidsreactie van het Department of Immigration. Tevens bevat het dossier materiaal over de kritiek die Nederlandse media uitten op het bezoek van Veldkamp en het instandhouden van een 'positief' emigratiebeleid in een periode van economische voorspoed. Vgl. Prime Minister's Department (CA 12), A463 1964/503.

 

- 1981/95549 Visa agreement between Netherlands and Australia

Beperkt openbaar

Het beleidsdossier bevat o.m. interne departementale memoranda en correspondentie tussen het Department of Immigration en External Affairs betreffende de discussie over een eventuele versoepeling van de uitgifte van visa aan Nederlandse aspirant-emigranten (1948). Het dossier geeft tevens inzicht in de wijze waarop de medische en veiligheidsscreening van Nederlandse emigranten plaatsvindt (het Nederlandse politieke en juridische antecedentenonderzoek werd onvoldoende geacht.) Het dossier behandelt de periode 1948-1962; in tegenstelling tot de dossieraanduiding: 1948-1981.

 

- 1966/45035 Persons convicted of criminal offence of inmates of a mental institution - Liable for Deportation 1951-1985

Openbaar

Het dossier (omvang ca 0.05 m) bevat het (deportatie)beleid van de federale regering ten aanzien van veroordeelde immigranten of immigranten, opgenomen in een psychiatrische inrichting. Naast correspondentie bevat het dossier vragen over specifieke kwesties, gesteld door het House of Parliament en de (concept)antwoorden van de minister van het Department of Immigration en interne memoranda. Daarnaast bevat het dossier naamlijsten van immigranten, opgenomen in inrichtingen of mental hospitals en statistieken van deportatieorders per nationaliteit voor bepaalde jaren. Het dossier bevat namen van personen geboren in Nederland / personen met de Nederlandse nationaliteit.

 

 

A659 Correspondence files, class 1 (general, passports) 1892-1970

Omvang serie: 101,8 m., Aantal dossiers: 13777, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

De serie bestaat voornamelijk uit persoonsdossiers van migranten die naturalisatie aanvragen en een aantal beleidsdossiers (grotendeels, maar niet uitsluitend betreffende migratie) voortgebracht door het Department of the Interior (1939-1945) en het Department of Immigration (1946-1950). De dossiers over migratie betreffen vooral kwesties als de uitgifte van paspoorten, visa, en het bieden van faciliteiten om te reizen. Een eigentijdse toegang is te vinden in serie A6064.

 

De persoonsdossiers zijn uitsluitend op naam opvraagbaar, niet op nationaliteit.

Trefwoord 'Dutch': 4 hits

Trefwoord 'Netherlands': 14 hits

 

 

A997 Applications for Permit to enter Australia, Form 47, 47A

Omvang serie: 31 m., Aantal dossiers: 13000, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

De serie is voor en tijdens WO II gevormd door achtereenvolgens het Department of Home and Territories (CA 15); het Department of Home Affairs [II], Central Office (CA 24); het Department of the Interior [I], Central Administration (CA 27); het Department of the Interior [II], Central Office (CA 31). Niet al deze archiefvormers zijn in de gids beschreven. Na de Tweede Wereldoorlog was het Department of Immigration verantwoordelijk voor het bij houden van deze serie.

 

De serie bevat twee typen aanvraagformulieren, waarvan de meeste uit dossiers van categorie 3 (niet-Britse Europese) immigranten gehaald zijn, Formulier 47 bevat de gegevens: achternaam en adres; nationaliteit; geboorteplaats en -datum; huwelijkse staat; woonplaats; beroep; hoeveelheid te importeren deviezen; talenkennis, details betreffende meereizende familieleden. Formulier 47A betreft de "Medical Examination (For persons seeking Permanent Admission to Australia). Declaration by intending Migrant". Deze is niet bij alle aanvragen tot toelating bijgevoegd.

Tijdens de onderzoeksperiode in 2003 waren slechts 358 items van deze serie ingevoerd in Recordsearch; tijdens een steekproefcontrole in 2005 bleek de serie inmiddels 13 000 items te bevatten. De serie is doorzoekbaar op achternaam, nationaliteit, geboortedatum. In februari 2005 bevatte de serie 792 dossiers gevonden op trefwoord 'Dutch'; en 10 dossiers op trefwoord 'Neth*'.

 

 

A1197 Incoming passenger cards 1965-1972

Omvang serie: 518,74 m., Aantal dossiers: 6, Openbaarheid: verschilt per dossier

 

registratieformulieren van Australië binnenkomende personen.

5 items op familienaam

1 item betreft 'whole series'

 


A1198 Outgoing passenger cards 1965-1972

Omvang serie: 453,96 m., Aantal dossiers: 11, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

Registratieformulieren van personen die Australië verlaten. Vermeld zijn: achternaam, paspoortnummer, nationaliteit, geboorteland, geboortedatum, beroep, land waar men de voorgaande maanden heeft verbleven, land waar men de komende twaalf maanden van plan is te verblijven, duur van huidige verblijf in Australië, laatste plaats van verblijf in Australië, reden van vertrek, (lucht)haven van vertrek, naam schip of vliegtuig, vertrekdatum.

In de database kan op naam gezocht worden (géén Nederlandse nationaliteit aangetroffen); via de papieren inventaris kan op vertrekperiode per half jaar worden gezocht.

 

 

 

A1225 Incoming passenger cards-Aircraft 1949-1964

Omvang serie: 135,9 m., Aantal dossiers: 1, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

Registratieformulieren van personen die Australië binnenkomen.

Van 1951-1961 zijn de kaarten chronologisch-lexicografisch gerangschikt, van 1962-1964 zijn ze chronologisch/numeriek gerangschikt. Niet doorzoekbaar in de database.

 

 

 

A1226 Outgoing passenger cards: Aircraft (Form XLIV) 1949-1964

Omvang serie: 1178 m., Aantal dossiers: 2, Openbaarheid: volledig

 

Vertrekkaarten met vermelding van plaats van vertrek, redenenen van vertrek uit Australië, duur van huidig verblijf in Australië, plaats van laatste verblijf, vluchtnummer en vluchtdatum, chronologisch geordend.

Een gedeelte van de serie 1949-1950 is in 1950 verloren gegaan.

 

 


A1652 Name index cards - Naturalization 1904-1956

Omvang serie: 8,82 m., Aantal dossiers: 98, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit 98 archiefdozen met kaartsystemen als ingang op de naturalisatiedossiers van het departement. De kaarten kunnen de volgende informatie bevatten: dossiernummer, aanvraagdatum, adres, onderwerp, geboortedatum, aankomstdatum, scheepsnaam, nationaliteit.

De gegevens uit de naturalisatiedossiers (1904-heden) zijn opgenomen in de Citizenship Database van het Department of Immigration.

 

 


A1870 Aliens registration files- residents of ACT and surrounding areas 1939-1972

Omvang serie: 13,68 m., Aantal dossiers: 6080, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

Registratiedossiers van personen van niet-Britse nationaliteit die Australië binnenkwamen (Aliens Act 1947). Vaak betreft het personen verbonden aan de Universiteit, internationale studenten en andere immigranten naar Canberra en in ACT. De dossiers bevatten gegevens over geboorteplaats, nationaliteit, fysieke beschrijving, datum en (lucht)haven van aankomst, paspoortnummer, familiegegevens, zwart-wit foto.

De database geeft bij weergave van de items per item: achternaam, voornaam, nationaliteit, datum van aankomst en scheepsnaam en is hierop doorzoekbaar.

Trefwoord 'Dutch': 556 hits

Trefwoord 'Netherlands': 4 hits

Trefwoord 'Holland': 0 hits

Trefwoord 'Indonesian': 0 hits

Trefwoord 'Jewish': 0 hits

 

 

 

A1878 Migrant Selection Documents for refugees selected by International Refugee Organisation [IRO] at Samar, Phillipines, 1949

Omvang serie: onbekend, Aantal dossiers: 665, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

Selectiedocumenten voor vluchtelingen die naar Australië willen emigreren, behandeld door de IRO.

De items zijn doorzoekbaar op achternaam. Weergegeven worden achternaam, voornaam, geboortedatum (?) en een indicatie of de aanvraag is geaccepteerd of niet.

 

 

 

A1886 X-ray films of persons applying to enter Australia 1959-1972

Omvang serie: 25 m., Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: onbekend

Vindplaats: Department of Immigration and Ethnic Affairs (CA 1955), (volgens informatie per 30-12-2000)

 

Röntgenfoto's, behorend bij serie A446, van personen die naar Australië wilden emigreren en bij wie tuberculose (TBC) of andere longaandoeningen werd vermoed of was geconstateerd.

De foto's zijn te localiseren door middel van de persoonsdossiers in A446, waarin het registratienummer van de foto's is opgenomen. Als gevolg van slechte opslagcondities zijn veel van de oudere röntgenfoto's verloren gegaan.

 

 

 

A1887 Correspondence files, IPS Series (Immigration Publicity) 1949-1955

Omvang serie: 0,36 m., Aantal dossiers: 27, Openbaarheid: volledig

 

De serie bevat dossiers betreffende de publiciteit van Australische zijde rond emigratie naar Australië, zowel gericht op aspirant-emigranten (mannen en vrouwen), als op de eigen samenleving. De dossiers bevatten correspondentie over initiatieven om posters of boekjes te publiceren ('Your New Citizenship'; 'Who are they'; 'Monthly Women's Newspaper'); films en radioprogramma's gericht op werving van emigranten en nieuw aangekomen emigranten ('Radio Migrant News') en over de resultaten van deze initiatieven.

 

- IPS/62 Dutch Migration Scheme 1951-1953

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie en een beleidsmemorandum van de Australische ambassade in Den Haag over de massadistributie in Nederland van een pamflet over de consequenties van emigratie naar Australië, met uitleg van het Dutch Migration Scheme.

 

- IPS/176 Reports on publicity activity Netherlands 1953-1954

Openbaar

Het dossier bevat interne memoranda en rapportages van de Australische ambassade in Den Haag over de beste wijze waarop in Nederland en Duitsland belangstelling voor emigratie naar Australië kan worden gewekt. In de stukken wordt gerefereerd aan 'concurrerende' activiteiten door de Canadese regering (films, pamfletten). Tevens worden de mogelijkheden overwogen om voor de publiciteitscampagnes gebruik te maken van het Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM).

Het dossier is in digitale kopie via de database beschikbaar.

 

 

 

A2279 Migrant Selection Documents- Returning Australian Scheme 1968-

Omvang serie: 1,26 m., Aantal dossiers: 109, Openbaarheid: onbekend

 

De serie bevat selectiedocumenten.

Geen nadere informatie beschikbaar via papieren inventaris. Doorzoekbaar op achternaam.

trefwoord 'Dutch': 1 hit.

 

 

A2280 Migrant Selection Documents -Second assistance Scheme 1968-1971

Omvang serie: 7,92 m., Aantal dossiers: 792, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

Persoonsdossiers van aanvragers voor een gesubsidieerde overtocht (Second Assistance Scheme) en migratie naar Australië. De dossiers bevatten onder meer de formele aanvraag voor toelating, geboortedatum, paspoorten, medische gegevens, foto's.

Doorzoekbaar op achternaam. De database geeft in sommige gevallen vervoer bij aankomst en vertrekdatum naar Nederland.

Trefwoord 'Dutch': 75 hits

Trefwoord 'Netherlands': 0 hits

 

 

A2559 Non-British European Migrant Selection Documents, Assisted Passage Schemes, numerical series 1966-1973

Omvang serie: 742,5 m., Aantal dossiers: 67125, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

Persoonsdossiers van aspirant-emigranten naar Australië van niet-Britse Europese nationaliteit. De dossiers bevatten voor elke emigrant een medisch rapport, een overeenkomst tussen de Commonwealth regering en de migrant over de emigratievoorwaarden, een vragenlijst betreffende beroepskwalificaties, een aanvraag voor gesubsidieerd vervoer en vertrek- en aankomstgegevens (datum en naam schip of vliegtuig).

De database is doorzoekbaar op achternaam en nationaliteit en geeft geboortedata; namen en geboortedata van kinderen, vertrekdata en scheeps of vluchtgegevens.

Trefwoord 'Dutch': 2894 hits

Trefwoord 'Netherlands': 2482 hits

 


A2562 General Assisted Passage Scheme, Special Passage Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements selection documents, annual single number series, 1968-1973

Omvang serie: onbekend, Aantal dossiers: 55550, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

Selectiedocumenten ten behoeve van gesubsidieerde emigratie naar Australië. De documenten bevatten een medisch rapport, een getekende overeenkomst tussen de migrant en de Commonwealth regering over emigratievoorwaarden, een vragenlijst over beroepskwalificaties en een aanvraagformulier voor gesubsidieerde overtocht.

De database is doorzoekbaar op achternaam/voornaam, (kinderen), soort vervoer (scheepsnaam / luchtvaartmaatschappij en datum/plaats van vertrek.

Trefwoord 'Dutch': 2620 hits

Trefwoord: 'Netherlands': 278 hits

Trefwoord 'Holland': 9 hits

 

 

A2565 Name Index and Registration Cards for incoming-selection documents, General Assisted Passage Scheme (GAPS) Special Passage Assistance Program (SPAP), and Netherlands Australia Migration Agreement (NAMA) 1966-1973

Omvang serie: onbekend, Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: onbekend

Vindplaats: Canberra, Department of Immigration and Ethnic Affairs (CA 1955).

 

Indexkaarten van selectiedocumenten. De kaarten bevatten de volgende gegevens: naam emigrant, nationaliteit, scheepsnaam / vliegtuig waarmee gearriveerd. In 1973 werd een nieuwe serie alfabetische indexkaarten voor migrantenselectiedocumenten geïntroduceerd (Serie A2918), sommige gegevens zijn overgenomen van de oude kaarten, deze kaarten zijn vervolgens vernietigd. Na het stopzetten van het overschrijven van gegevens zijn de resterende kaarten ingevoegd in het nieuwe systeem A2918.

 


A2769 Incoming and outgoing passenger cards (controlled by microfilm reel number) 1973

Omvang serie: n.v.t., Aantal dossiers: n.v.t, Openbaarheid: onbekend

 

Microfilms van formulieren ingevuld door arriverende en vertrekkende passagiers naar en vanuit Australië. (Kopieën in serie A8140)

 


A2917 Migrant Selection Documents, annual single number series with 'SD' prefix 1971-

Omvang serie: 535,86 m., Aantal dossiers: n.v.t, Openbaarheid: onbekend

 

Selectiedocumenten voor gesubsidieerde emigranten en vluchtelingen vanaf 1973. De dossieropschriften geven controlenummer, achternaam emigrant, vluchtnummer / scheepsnaam, land van origine, vertrekdatum (indicatie van röntgenfoto). De dossiers bevatten: medisch rapport, overeenkomst van emigratievoorwaarden, vragenlijst inzake beroepskwalificaties, aanvraagformulier voor gesubsidieerde overtocht.

Niet ontsloten op dossierniveau. Doorzoekbaar door middel van de kaartindex in serie A2918.

 

 

A2918 Alphabetical index cards for migrant selection documents 1966-

Omvang serie: 9,88m.; (25 m. in Department of Immigration CA 1955. Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: Moet worden gedeclassificeerd volgens geldende regels.

Vindplaats: Canberra, Department of Immigration and Ethnic Affairs (CA 1955)

 

Centrale kaartindex op de selectiedocumenten en röntgenfoto's in relatie tot series A2561, A2562, A2566, A2917, A2919. De kaarten geven achternaam migrant, nationaliteit, scheepsnaam of vluchtnummer, contolenummer. Vervolg op A2565.

 


A2919 X-rays (MigranSelection Documents), annual single number with 'X' prefix 1971

Omvang serie: onbekend, Aantal dossiers:onbekend, Openbaarheid: Moet worden gedeclassificeerd volgens geldende regels.

Vindplaats: Niet vermeld, vermoedelijk Department of Immigration and Multicultural Affairs, Central Office (CA 8243)

 

Röntgenfoto's. De envelop bevat de gegevens: achternaam migrant, type selectiedocument, scheepsnaam of vluchtnummer, vertrek datum, land van origine.

 

 

A2998 Correspondence files [Restricted Immigration] annual single number series 1909-1973

Omvang serie: 7,74 m., Aantal dossiers: 1277, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

De serie bevat merendeels persoonsdossiers van emigranten van niet-Europese afkomst, die onder beperkende voorwaarden vielen. De dossiers kunnen correspondentie over paspoortaanvragen, aanvragen tot registratie van Australisch burgerschap, medische informatie e.d. bevatten. De serie bevat daarnaast een tweetal dossiers m.b.t. repatriëring van Indonesiërs naar Java 1946-1949 (1951/962; 1951/963).

Geen hits op trefwoorden 'Dutch', 'Netherlands', 'Holland'.

 

 

A3335 Alien registration index cards (form M98, M300 and M341), single number series 1948-

Omvang serie: 22,68 m Canberra; 114,48 m. (NSW-branch); 0,68m (Victoria-branch), Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

Indexkaarten betreffende de registratie van migranten van niet-Britse nationaliteit. De kaarten bevatten achternaam, geboorteplaats en -datum, sexe, huwelijkse staat, fysieke kenmerken e.d., foto. De kaarten zijn gemicrofilmd (min of meer in chronologische volgorde).

 

 

A3781 Personal case files, alphabetical numerical series 1970-

Omvang serie: 1,44 m., Aantal dossiers: onbekend, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

Persoonsdossiers van migranten die hulp hebben gezocht bij de voormalige ACT office of the Migrant Information Service, bij de Migrant Welfare Services en bij de ACT Regional Administration of the Department of Immigration and Multicultural Affairs. De dossiers bevatten persoonlijke gegevens en eventuele correspondentie.

De dossiers zijn geordend op achternaam (alfabetisch-numeriek), en in die zin opvraagbaar. De dossiers zijn niet ontsloten op itemniveau en niet doorzoekbaar in de database of in de papieren inventaris.

 

 

A3907 Nominal index cards for correspondence files, annual single number series with block allocations (Europeans) 1901-1964

Omvang serie: 13,32 m., Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: volledig

 

Indexkaarten voor de belangrijkste correspondence files. De Indexkaart bevat achternaam en nummer van persoonsdossiers, geboorteplaats en -datum, aankomstdatum en scheepsnaam en soms datum en onderwerp van correspondentie met betrekking tot Europeanen. Het systeem begint vanaf C (Cervo), Kaarten A-Chan zijn ingevoegd in A3908 (Non-Europeans).

 

 

A3909 Nominal index cards for CRS A446, 1965-

Omvang serie: 49,68 m., Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: volledig

 

Indexkaarten voor serie A446. De kaarten bevatten de achternaam, geboortedatum, nationaliteit en dossiernummer. De kaarten zijn alfabetisch op naam gerangschikt. Niet doorzoekbaar via de database.

 

 

A3944 Alien registration 'dead' index cards (forms RA10, M98, M300) 1945-1971

Omvang serie: 14,18 m., Aantal dossiers: 63, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

Indexkaarten op de formulieren RA10, M98 en M300. In de database is door middel van namen aangegeven welk dossier welke kaarten bevat.

 


A4143 General correspondence files 1950-1980

Omvang serie: 4,42 m., Aantal dossiers: 26 dozen, Openbaarheid: declassificatie volgens geldende regels

 

Deze serie bevat dossiers betreffende alle aspecten van het werk van de Good Neighbour Movement, sinds de oprichting van de beweging en de Good Neighbour Councils in 1950. De dossiers zijn op onderwerp gerangschikt. Er zijn beleidsdossiers, dossiers betreffende public relations, onderzoeken door de pers, aanvragen voor arbeidsplaatsen, aanbevelingsbrieven, aanvragen van emigranten voor ondersteuning, scholing van emigranten, dossiers van de verschillende afdelingen per staat van de beweging. Daarnaast zijn er dossiers over het intern functioneren van de Good Neighbour Councils zoals jaarverslagen, financiële verslagen, oprichting van Councils, vergaderingen van voorzitters en secretarissen etc.

De serie is slecht geordend, de dossiers zijn opgeborgen in standaardarchiefdozen. De papieren inventaris bevat een titelbeschrijving van elk dossier.

 

 

A6980 Secret correspondence files, single number series with block allocations and 'S' [Secret] prefix 1932-

Omvang serie: 80,37 m., Aantal dossiers: 1694, Openbaarheid: verschilt per dossier

 

De serie 'geheime dossiers' bevat informatie die door de opeenvolgende Australische regeringen als 'gevoelig' werd en wordt beschouwd. De serie bestaat uit persoonsdossiers (aanvragen voor immigratie) en beleidsdossiers, onder meer ten aanzien van het vluchtelingenbeleid van Australië. Voor de behandelde periode in de onderzoeksgids geven de beleidsdossiers vooral inzicht in het toelatingsbeleid van migranten van niet-Europese nationaliteit - de 'White Australia Policy' - (en de gevoeligheid van de Australische regering om dit woord te gebruiken), de houding ten opzicht van het communisme als politieke beweging en de houding ten opzichte van aanvragen van als communistisch (of Nazistisch, extremistisch) beschouwde individuen. De persoonsdossiers bevatten over het algemeen de aanvraag tot toelating in Australië (tijdelijk of permanent) een betrouwbaarheidsonderzoek (security assesment) van de Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) en een daarop gebaseerd advies.

 

De persoonsdossiers zijn opvraagbaar op achternaam.

Trefwoord 'Dutch': 1 hit

Trefwoord 'Netherlands': 2 hits

Trefwoord 'Holland': 1 hit (persoonsnaam)

Trefwoord 'Indonesia': 6 hits

 

- S250247 Evacuation of Dutch nationals from Indonesia to Australia 1957-1958

Beperkt openbaar. Folio's met namen van de leden van de inlichtingendienst (ASIO) zijn gesloten.

Het beleidsdossier bevat o.m. correspondentie (tussen de Australische ambassade in Den Haag en het Department of Immigration), interne memoranda e.d. over de toelating in Australië van mensen met een Nederlandse nationaliteit, afkomstig uit Indonesië. Op grond van de verwachting van de Nederlandse regering dat het aantal verzoeken in 1957-1958 uit deze categorie zal toenemen, verzocht het de Australische regering enige soepelheid te betrachten.

 

- S250478 Visit of the Netherlands Minister for Social Services Dr. Veldkamp - March 1964 - Part 2 (A446 1970/95123 - part 1)

Openbaar

Dit dossier behandelt het 'security gedeelte' van het bezoek van minister van Sociale Zaken G. M.J. Veldkamp en bevat tevens een verslag van de Australische ambassade in Den Haag over Nederlandse perskritiek op Australië als ontvangende mogendheid (Nieuwe Limburger, 21 mei 1964 van de correspondent in Australië, C. Wouters). Vgl. Department of Immigration (CA 51) A446, 1970/95123 en Prime Minister's Department (CA 12) A463, 1964/503.

 

 

A7109 'Dead' card index of registered Aliens, (1948-1951 accumulated)

Omvang serie: 2,52 m., Aantal dossiers: 11, Openbaarheid: volledig

 

De kaartindex bevat de namen van de 'geregistreerde vreemdelingen' die in de periode 1948-1951 werden genaturaliseerd, overleden of de Commonwealth verlieten. De kaarten zijn afkomstig uit de Central Index of Registered Aliens (CRS A7110). De database geeft per item het alfabetische bereik per gedeelte van de achternaam.

 

 

A7110 Central card index of registered aliens 1948-1952

Omvang serie: 47,88 m., Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: volledig

 

Centrale kaartindex van geregistreerde vreemdelingen. De kaarten bevatten gegevens als achternaam, voornaam, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, sexe, huwelijkse staat, details over familie, gegevens over aankomst, eerste geregistreerde adres, in sommige gevallen gegegvens over latere verhuizingen.

De kaarten zijn alfabetisch-lexicografisch geordend en in de database worden per item begin-eind achternaam gegeven. Een gedeelte van de indexkaarten zijn ondergebracht in serie A7109.

 

 

A11519 Migrant Selection Documents for Displaced Persons who travelled to Australia per Volendam departing Rotterdam 11 december 1948

Omvang serie: 1,26 m., Aantal dossiers: 317, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

De serie bevat persoonsdossiers met de selectiedocumenten voor Displaced Persons die onder auspiciën van de International Refugee Organisation (IRO) naar Australië emigreerden met de 'Volendam' vanuit Rotterdam op 11 december 1948. De meesten van hen waren afkomstig uit Oost-Europa en de Baltische landen.

De persoonsdossiers zijn doorzoekbaar op achternaam.

 

 

A12111 Immigration Photograhic Archive 1946- Today, 1946-

Omvang serie: onbekend., Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: onbekend

Vindplaats: Niet vermeld. Vermoedelijk Department of Immigration and Multicultural and Indigeneous Affairs (CA 8872).

 

Ca. 36000 foto's en dia's van aankomst en vestiging van na-oorlogse immigranten en vluchtelingen in Australië. De foto's zijn ingedeeld in 53 onderwerpen, waaronder 'Aankomst', 'Kunst en Entertainment', 'Kerken/Religie', 'Steden', 'Naturalisatie', 'Migranten in de gemeenschap', 'Migranten en arbeid', 'Migranten-opleidingen', 'Migranten opvangcentra', 'Good Neighbour Movement', 'Migrantenschepen', 'Immigratiecommissies', 'Migranten en sport'.

 

 

A12508 Personal Statement and Declaration by alien passengers (Forms A 42)

Omvang serie: 74,88 m., Aantal dossiers: 40792, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

Formulieren met persoonlijke verklaring van elke buitenlandse reiziger, die in Australië arriveerde. De informatie op het formulier omvat achternaam/voornaam, geboorteplaats en-datum, persoonsbeschrijving, nationaliteit, woonplaats in land van origine, verblijfplaats in Australië, geplande verblijfsduur, eventuele meereizende familieleden, scheepsnaam / vluchtnummer, aankomstdatum en plaats van aankomst in Australië.

De serie CP181/1 is met deze serie samengevoegd.

Reizigers met de Nederlandse nationaliteit zijn geregistreerd onder itemnummers beginnend met 16/;

Reizigers met de Javaanse nationaliteit zijn geregistreerd onder itemnummers beginnend met 33/;

Reizigers met de Joodse nationaliteit zijn geregistreerd onder itemnummers beginnend met 34/.

De database geeft informatie op achternaam, voornaam, kinderen, nationaliteit, scheepsnaam, vluchtnummer.

Trefwoord 'Dutch': 2920 hits

Trefwoord 'Javanese': 10 hits

Trefwoord 'Jewish': 16 hits

 

 

A12569 Professional Non-British Migrant selection documents 1947-1956

Omvang serie: 0,54 m., Aantal dossiers: 117, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

Aanvragen voor immigratie naar Australië van beroepsbeoefenaars met niet-Britse nationaliteit. De aanvragen bevatten het aanvraagformulier ES35A en daarbij behorende papieren als fotokopieën van diploma's, accreditatiepapieren van bepaalde bedrijven en correspondentie, een foto van de aanvrager, naam aanvrager, geboorteplaats en -datum, genoten opleiding, taalbeheersing en een overzicht van opgedane werkervaring.

De database is doorzoekbaar op achternaam, geboortedatum.

Trefwoord 'Dutch': 1 hit

Trefwoord 'Netherlands': 0 hits

 


AA1969/340 Applications for Admission of Relative or Friend to Australia (forms 40), (1949-1965 acc.date)

Omvang serie: 0,54 m., Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: onbekend

 

De serie bevat aanvraagformulieren.

 


AA1969/441 Papers relating to and records from Migrant Accommodation Centres (1945-1968 acc.date)

Omvang serie: 28,26 m., Aantal dossiers: 271, Openbaarheid: volledig

 

Documenten en foto's in relatie tot Migranten Opvangcentra: bevat onder andere items over Bonegilla (VIC), Somers (VIC), Benalla (VIC), Sale (VIC), Enoggera (VIC), Greta (NSW), Scheyville 1955 (NSW),Woodside (SA), Wacol (QLD), Holden (WA): verbeterings- en ontwikkelingsplannen, personeelsorganisatie, bezoeken van ministers, plattegronden. Bevat tevens diverse foto's en fotoalbums van voor-schoolse kinderopvangcentra, speelplaatsen, onderwijsactiviteiten, kerstmisvieringen.

Van een aanzienlijk aantal foto's en documenten zijn digitale kopieën geplaatst.

 


AA1971/501 Records of the Benalla Migrant reception and Training Centre (1964-1966 acc.date)

Omvang serie: 8,1 m., Aantal dossiers: onbekend, Openbaarheid: onbekend

 

Documenten betreffende het Migranten Opvang en Trainingscentrum Benalla.

Volgens de papieren inventaris betreft het vooral de formulieren IS 1-17, aanvragen voor personeel en staf, registratie inkomende brieven, financiële administratie.

 

 

B6522 Citizenship (naturalisation) index cards on microfilm cassettes (3-M), lexicographical series, 1958-1968

Omvang serie: 0,18 m., Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: onbekend

Vindplaats: NAA, Melbourne (Victoria)

 

Microfilms van naturalisatie-indexkaarten uit alle deelstaten. De gefilmde kaarten bevatten als gevens: naturalisatiecertificaatnummer, immigratiedossiernummer, naam, adres, geboorteplaats en -datum, beroep, voormalige nationaliteit, huwelijkse staat, lengte, kleur ogen en haar, persoonlijke kenmerken, aankomstgegevens, datum, plaats en betrokken ambtenaar bij het afleggen van de eed.

 

 

CP181/1 Forms A42 personal statement and declaration by alien passengers, 1937-1948 (acc.date)

Omvang serie: 55 bundels, Aantal dossiers: n.v.t. , Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

Formulieren met gegevens van reizigers die Australië binnenkomen.

De serie, hoewel nog wel in de database vermeld onder nummer CP181/1, is ondergebracht in A12508 en A12682. Afzonderlijke dossiers moeten via deze series gevonden worden.

 

 

CP900/6 Selection Documents (Forms XS 1 and 2) of Empire and Allied Ex-Servicemen, 1946-1951 (acc. date)

Omvang serie: 3,06 m., Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: onbekend

 

Aanvraagformulieren voor gesubsidieerd vervoer naar Australië; verslag van medische onderzoeken; ondertekende gezondheidsverklaring.

Geen nadere ontsluiting in de papieren inventaris.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Het departement bestond uit een Central Office, gevestigd in Canberra ACT. Daarnaast was er in de hoofdstad van elke staat en Northern Territory een bijkantoor van het departement gevestigd, met een Migration Officer aan het hoofd.

 

Het Central Office was ingericht om een drietal functies te verrichten: het ontwikkelen en uitvoeren van a) het Australische immigratie en emigratiebeleid (zowel de 'restricted immigration' als de 'encouraged migration'); b) van het naturalisatiebeleid en c) van de ontvangst en het assimilatie-/integratiebeleid. Hiertoe was het Central Office ingedeeld in diverse functionele afdelingen, waaronder o.m. een Migration Planning- en Migration Selection Division; Encouraged Migration Division; Aliens Control Division (v.a. 1949 Aliens Assimilations Division); Citizenship Branch; een Social Welfare Section (vanaf 1947); Integration Section; Public Relations Section (vanaf 1955, voor die tijd werd dit verzorgd door het Australian News and Information Bureau); Translation Division (vanaf 1957, bestemd voor contacten met de immigranten). Daarnaast bezat het departement onderzoeks- en statistische afdelingen (onder andere ter ondersteuning van de Immigration Planning Council en de Immigration Advisory Council).

 

Aanvankelijk bezat het departement één vertegenwoordiging in het buitenland: de Chief Migration Officer in Londen (inclusief staf). Tussen 1947 en 1963 werden ook vertegenwoordigingen gevestigd in Berlijn, Parijs, New York, San Francisco, New Delhi, Stockholm, Den Haag (1950), Keulen, Genève, Rome, Athene, Madrid, Wenen, Malta, Caïro, Nairobi en Brussel. In Hong Kong had het departement een vertegenwoordiging voor de implementatie van het beleid van tijdelijke toelating van niet-Europeanen in Australië. De Australian Migration Offices waren in het algemeen verbonden aan de Australische ambassades. De selectieteams bestonden meestal uit een Chief Migration Officer, een arts (via het Department of Health) en twee selection officers. In de landen waar geen Migration Office was gevestigd, liepen de contacten betreffende migratie en de immigratieprocedures via de diplomatieke vertegenwoordigingen (Department of External Affairs).

 

Voor de opvang van de immigranten waren er o.m. de zogenaamde Department of Immigration Reception and Training of Holding Centres.

 

De minister voor immigratie werd geadviseerd door drie externe adviesraden:

- Immigration Advisory Council

- Immigration Planning Council

- Immigration Publicity Council

De Planning Division van het Department of Immigration (Commonwealth Immigration Planning and Advisory Councils Section) was verantwoordelijk voor de agendabepaling, de informatievoorziening en het bijeenroepen van de drie adviesraden evenals voor de eventuele uitvoering van adviezen.

 

Ministers for Immigration:

13-07-1945 - 19-12-1949: Arthur A. Calwell (CP 82)

19-12-1949 - 24-10-1956: Harold Edward Holt (CP 27)

24-10-1956 - 19-03-1958: Athol Gordon Townley

20-03-1958 - 18-12-1963: Alexander Russell Downer (CP 26)

18-12-1963 - 14-12-1966: Hubert Frederick Opperman

14-12-1966 - 12-11-1969: Billy Mackie Snedden (CP 77)

 

De Secretaries van het departement:

13-07-1945 - 17-05-1946: A.R. Peters (acting) (Zie ook: Interdepartmental Committee on Migration)

17-05-1946 - 06-11-1961: T.H.E. Heyes

06-11-1961 - 15-05-1971: P.R. Heydon

Taak, activiteiten

Tot de belangrijkste taken in de beginjaren van het departement behoorden gesteunde immigratie; toelating van contractarbeiders; nationaliteits- en naturalisatievraagstukken; deportatie en registratie van vreemdelingen.

 

Na 1951 werden de taken van het departement uitgebreid tot de formulering en implementatie van het Australische immigratiebeleid in het algemeen; de controle en organisatie in Australië en in het buitenland van alle gesubsidieerde migratie, inclusief de zogenaamde British Free and Assisted Passages; de kinderimmigratie (m.n. uit Groot-Brittannië); immigratie van ex-militairen uit de Britse Commonwealth en voormalig geallieerde landen; gesubsidieerde emigratie uit Nederland en Ierland en immigratie van vluchtelingen, de zogenaamde 'Displaced Persons Schemes'. Uitvaardiging van toelatingspapieren (landing permits) behoorde eveneens tot de taken, evenals vreemdelingenregistratie; controle op immigratie die aan beperkingen onderhevig was; naturalisatie- en burgerschapszaken; controle op de ontvangstcentra voor immigranten; planning en onderzoek naar alle aspecten van immigratie en secretariaats- en onderzoekswerkzaamheden voor de Immigration Planning Council (CA 511) en de Immigration Advisory Council (CA 510).

Voorloper

Department of Interior [II]; (CA 31)

Opvolger

Department of Labor and Immigration

(Andere departementen werden verantwoordelijk voor een aantal specifieke taken: Housing and Construction voor de migrantenaccommodatie; Education voor onderwijs voor immigranten; Social Security voor kindermigratie; Foreign Affairs voor visumaanvragen)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Intergovernmental Committee for European Migration (en taakopvolgers)

 

Literatuur

History of the Department of Immigration (Canberra 1969).

 

Immigration in focus 1946-1975. A photographic archive (Canberra 1986).  [Uitgave van het Australian Department of Immigration and Ethnic Affairs, waarin de fotocollectie van het departement van ca 18.000 zwart-wit foto's wordt ontsloten, vgl. CA 51, serie A12111]

 

Hughes, Colin A. and Graham, B.A., A Handbook of Australian Government and Politics, 1890-1964 (Canberra 1968).

 

Jordens, Ann-Mari, Alien to citizen. Settling migrants in Australia, 1945-75 (Australia 1997). [Published in association with the Australian National Archives]

 

Jupp, J. (ed.), The Australian People. An Encyclopedia of the Nation, Its People and Their Origins (Cambridge/Oakleigh (Vic.) 2001). [2e druk, met beredeneerde bibliografie over het Australische regeringsbeleid, de wetgeving, de opvang, de diverse immigrantengroepen w.o. de Nederlanders]

 

Peters, Nonja, Milk and Honey - but No Gold. Postwar Migration to Western Australia 1945-1964 (Crawley WA 2001).

Doorgenomen archieven / series

Department of Immigration, Central Office. CA 51

Tijdens het jaar van onderzoek 2003 waren er 441 series van het departement ontsloten. Daarvan zijn de onderstaande 69 series, beschreven in [inhoud overig] geselecteerd op grond van trefwoordselectie en vervolgens nader onderzocht op archivalia die migratie / emigratie vanuit Nederland betreffen. In een aantal gevallen betreft het een serie die een eigentijdse toegang biedt tot een besproken dossier. Deze series zijn niet verder uitgewerkt.

 

Department of Immigration and Ethnic Affairs [I] (1975-1987), Central Office. CA 1955

 

Department of Immigration, New South Wales Branch (1 Nov 1945 - 12 Jun 1974). CA 957

 

Department of Immigration, Migrant Information Service, Australian Capital Territory Office, CA 2271

 

Department of Immigration, Migrant Reception and Training Centre Bonegilla (Victoria)

 

Commonwealth Immigration Advisory Council. CA 510

 

Commonwealth Immigration Planning Council. CA 511

 

Commonwealth Immigration Publicity Council. CA 964

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series / Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

zie dossierbeschrijving series:

A261, A1147, A1225, A1226, A1870, A1878, A1886, A2279, A2280, A2559, A2562, A2565, A2769, A2917, A2918, A2919, A3335, A3781, A3904, A3905, A3906, A3907, A7109, A7110, A12508, A12508, AA1969/340, B6522, CP181/1, CP900/6

Statistische gegevens

A445,

- 170/1/32 Monthly Progress Report and Statistical return from the Netherlands

- 170/3/4 Monthly Statistical Report - Progress with the Recruitment of Dutch Migrants

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1946 (onofficiële) Migratieovereenkomst met Australië (extern)
 • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Nieuw-Zeeland (extern)
 • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
 • 1956 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1951) (extern)
 • 1965 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1956) (extern)
Inhoud overig

Department of Immigration, Central Office. CA 51

 

A261 Application forms (culled from other series) for admission of relatives or friends to Australia (form 40) 1920-1957

Seriebeschijving algemeen.*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A433 Correspondence files, Class 2 (Restricted Immigration) 1919-1950

Seriebeschrijving algemeen*

- 1949/2/8515 Netherlands subjects evacuated from Netherlands East Indies to Australia*

 

A434 Correspondence files, Class 3 (Non-British European Migrants) 1908-1976

Seriebeschrijving algemeen *

- 1946/3/7608 Policy of no longer issuing "No objection" letters by NEI Consulate to Dutch Nationals*

- 1947/3/10 Dutch Migration Agreement Copy*

- 1947/3/702 Dutch Shipping SS 'Johann de Witt'Passage 700-800 Migrants - Also 'Oranje' and 'Johan van Oldenbarnevelt'*

- 1948/3/809 Employment of U.S. & Dutch ex-Servicemen in Australian Airlines*

- 1949/3/14814 S.S. 'Maetsuyker' Assisted Dutch Migrants*

- 1949/3/3937 Dutch Nationals sent to Australia for discharge*

- 1949/3/86 Dutch Ex servicemen - Question of Admission*

- 1950/3/35741 Flight ex Djakarta Dutch ex servicemen from Indonesia 17 september 1950*

 

A435 Class 4 correspondence files relating to naturalization 1908-1976

Seriebeschijving algemeen.*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A436 Correspondence files, Class 5 (British Migrants) 1920-1957

Seriebeschrijving algemeen*

- 1949/5/1849 Employment for women in Australia*

- 1949/5/2448 Mrs. A.E. Westhoff - Enquiry - Re - Allotments by Netherlands Government to wives of Dutch servicemen 1947-1948

 

A437 Correspondence files, class 6 (aliens registration) 1923-1957

Seriebeschrijving algemeen*

- 1946/6/239 Complaints by Dutch woolgrovers*

- 1946/6/79 Registration of Dutch evacuees*

 

A438 Correspondence files, class 7 (general administration) 1832-1955

Seriebeschrijving algemeen*

-1949/7/1067 Report on Ministers (A.A. Calwell) visit to Europe*

 

A439 Correspondence files, multiple number series, Class 11 (Migrants A-C) 1949-1958

Seriebeschrijving algemeen*

- 1951/11/3360 Reciprocal Agreement between Australia and the Netherlands relative to Importation of Motor Vehicles belonging to Diplomats and Immigration officers 1951

- 1951/11/1752 Reciprocal Agreement between New-Zealand and Netherlands on migration 1951*

- 1951/11/972 Payment of War Pensions to Dutch ex-servicemen emigrating to Australia 1950-1952*

 

A440 Correspondence files, multiple number series, Class 12 (Migrants D-G) 1904-1995

Seriebeschrijving algemeen*

- 1951/12/3766 Dutch agricultural workers - Question of admission*

 

A441 Correspondence files, multiple number series, Class 13 (Migrants H-K) 1904-1976

Seriebeschijving algemeen*

 

A442 Correspondence files, multiple number series, Class 14 (Migrants L-N) 1901-1992

Seriebeschrijving algemeen*

- 1951/14/2063 Visa abolition agreement between the United Kingdom and Denmark, Sweden and the Netherlands (1947-1954, 30 pagina's)

- 1951/14/5064 Issue of new type of Netherlands passport [6 pages and passport]*

 

A443 Correspondence files, multiple number series, Class 15 (Migrants O-S) 1942-1955

Seriebeschrijving algemeen*

-1951/15/4019 Accommodation of non-agreement of Dutch migrants in immigration centres*

- 1951/15/4020 Netherlands building industry - Possibilities in Australia*

- 1951/15/6364 Dutch Service Office, Victoria*

- 1952/15/1261 Publication of newspapers in foreign languages - Regulations 'Maandelijks Contactorgaan van de Netherlands Protestanten in Australië'.

 

A444 Correspondence files, multiple number series, Class 16 (Migrants T-Z) 1947-1956

Seriebeschrijving algemeen*

- 1951/16/4590 Dutch journalists visit to Australia 1951*

 

A445 Correspondence files, multiple number series (policy matters) 1922-1968

Seriebeschrijving algemeen*

- 145/4/16 International Catholic Migration Committee - Conference - Netherlands -September 1954*

- 170/1/15 Baggage of Netherlands Agreement Migrants. Part 1*

- 170/1/21 Migration of Netherlands Volunteers form Korea and New Guinea (Hollandia)*

- 170/1/24 Admission of Dutch Rural Families under Auspices of Presbyterian Church Organizations in Australia*

- 170/1/27 Sponsorship of Dutch Domestics by Church Organizations in Australia*

- 170/1/30 Working Draft - Australia/Holland Migration Agreement*

- 170/1/31 Dutch Migrant Accommodation on British Ships*

- 170/1/33 Requisitions for Recruitment of Commonwealth Nominees in the Netherlands for Financial Year 1954/1955*

- 170/3/4 Monthly Statistical Report -Progress with the Recruitment of Dutch Migrants*

- 178/1/4 Dutch servicemen from Indonesia*

- 178/1/16 Dutch servicemen from Indonesia Part 2*

- 178/1/20 Empire and Allied Servicemen's Scheme - Nominations of Dependants under Netherlands Agreement*

- 220/5/11 Admission of Dutch Landing Permits Holders into Centres -Accounts Action*

- 261/11/1 Radio Australia broadcasts to the Netherlands*

 

A446 Correspondence files, annual single number series with block allocations 1953-

Seriebeschrijving algemeen*

- 1962/65283 Netherlands Emigration Foundation - Dutch Migration to Australia (1925-1950 - part 1)*

- 1962/65284 Netherlands Emigration Foundation - Dutch Migration to Australia (1925-1950 - part 2)*

- 1962/65285 Netherlands Emigration Foundation - Dutch Migration to Australia (1925-1950 - part 3)*

- 1962/65286 Netherlands Emigration Foundation - Dutch Migration to Australia (1925-1950 - part 4)*

 

- 1962/65331 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1950 - april 1951 part 1*

- 1962/65332 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1951 part 2

- 1962/65333 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1952 part 3

- 1962/65334 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1953/1955 part 4

- 1962/65335 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1956/1959 part 5

- 1962/65336 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1960-1962 part 6

 

- 1970/95579 Australian Netherlands Migration Agreement - part 1*

- 1970/95580 Australian Netherlands Migration Agreement - part 2

- 1970/95581 Australian Netherlands Migration Agreement - part 3

 

- 1965/45447 Australia/Netherlands cultural agreement*

- 1970/95123 Visit - Netherlands minister for social services - Doctor Veldkamp -March 1964

- 1960/66453 Netherlands government -financial proposals for assisted migration (policy)*

- 1962/67389 Nominall roll for GROOTE BEER departing Europe for - - 1958-1962 under Netherlands Australian Migration Agreement*

- 1970/75519 Netherlands - Political survey*

- 1970/95578 Emigration from Netherlands*

- 1970/77476 Migration from Netherlands - Trade selection*

- 1970/76601 Netherlands - Economic material

- 1970/95123 Visit - Netherlands minister for social services - Doctor Veldkamp - March 1964*

- 1981/95549 Visa agreement between Netherlands and Australia*

- 1966/45035 Persons convicted of criminal offence of inmates of a mental institution - Liable for Deportation 1951-1985*

 

A659 Correspondence files, class 1 (general, passports) 1892-1970

Seriebeschrijving algemeen*

- 1947/1/2433 Royal Netherlands legation re retention of passports of Dutch travellers on enty into Australia (10 pages)

 

A997 Applications for Permit to enter Australia, Form 47, 47A

Seriebeschijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A1197 Incoming passenger cards 1965-1972

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1198 Outgoing passenger cards 1965-1972

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1225 Incoming passenger cards-Aircraft 1949-1964

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1226 Outgoing passenger cards: Aircraft (Form XLIV) 1949-1964

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1652 Name index cards - Naturalization 1904-1956

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1870 Aliens registration files- residents of ACT and surrounding areas 1939-1972

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A1878 Migrant Selection Documents for refugees selected by International Refugee Organisation [IRO] at Samar, Phillipines, 1949

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1886 X-ray films of persons applying to enter Australia 1959-1972

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1887 Correspondence files, IPS Series (Immigration Publicity) 1949-1955

Seriebeschrijving algemeen*

- IPS/62 Dutch Migration Scheme 1951-1953*

- IPS/176 Reports on publicity activity Netherlands 1953-1954*

 

A2279 Migrant Selection Documents- Returning Australian Scheme 1968-

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A2280 Migrant Selection Documents -Second assistance Scheme 1968-1971

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A2559 Non-British European Migrant Selection Documents, Assisted Passage Schemes, numerical series 1966-1973

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A2562 General Assisted Passage Scheme, Special Passage Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements selection documents, annual single number series, 1968-1973

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A2565 Name Index and Registration Cards for incoming-selection documents, General Assisted Passage Scheme (GAPS) Special Passage Assistance Program (SPAP), and Netherlands Australia Migration Agreement (NAMA) 1966-1973

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A2769 Incoming and outgoing passenger cards (controlled by microfilm reel number) 1973

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2917 Migrant Selection Documents, annual single number series with 'SD' prefix 1971-

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2918 Alphabetical index cards for migrant selection documents, 1966-

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2919 X-rays (MigranSelection Documents), annual single number with 'X' prefix 1971

Seriebeschrijving algemeen.*

 

A2998 Correspondence files [Restricted Immigration] annual single number series 1909-1973

Seriebeschrijving algemeen.*

 

A3335 Alien registration index cards (form M98, M300 and M341), single number series 1948-

Seriebeschrijving algemeen.*

 

A3781 Personal case files, alphabetical numerical series, 1970-

Seriebeschrijving algemeen*

 

A3904 Registration and movement cards for correspondence files, annual single number series with block allocations 1953-

 

A3905 Policy index catalogue -List of indexable headings for policymatters in CRS A446, Correspondence files, annual single number series with block allocations 1956-

 

A3906 subject index cards for policy matters in correspondence files, annual single number series with block allocations 1956-

 

A3907 Nominal index cards for correspondence files, annual single number series with block allocations (Europeans) 1901-1964

Seriebeschrijving algemeen.*

 

A3909 Nominal index cards for CRS A446 1965-

Seriebeschrijving algemeen.*

 

A3944 Alien registration 'dead' index cards (forms RA10, M98, M300) 1945-1971

Seriebeschrijving algemeen*

 

A4143 General correspondence files 1950-1980

Seriebeschrijving algemeen*

 

A6064 Registers for CRS A659 1946-1960

A6065 Registers for CRS A433 1939-1956

A6066 File Register for CRS A434 1939-1958

A6067 File register for CRS A435 1944-1961

A6069 Register for CRS A437 1946-1955

A6070 Registers for CRS 441, CRS A442, 1951-1960

A6071 Registers for CRS A443, CRS A444, 1951-1960

A6072 Register for CRS A2998 1951-1959

 

A6980 Secret correspondence files, single number series with block allocations and 'S' [Secret] prefix 1932-

Seriebeschrijving algemeen*

- S250247 Evacuation of Dutch nationals from Indonesia to Australia 1957-1958*

- S250028 Security Policy Indonesia 1954-1989

- S250846 Security Screening Procedure - Netherlands 1952-1992

- S250478 Visit of the Netherlands Minister for Social Services Dr. Veldkamp - March 1964 - Part 2 (A446 1970/95123 - part 1)*

 

A7109 'Dead' card index of registered Aliens (1948-1951 accumulated)

Seriebeschrijving algemeen*

 

A7110 Central card index of registered aliens 1948-1952

Seriebeschrijving algemeen*

 

A7804 Index Cards of Maintenance Guarantees/Assurance of Support for People Migrating to Australia (for A446) 1956-1983

 

A8858 Registers for CRS A439, A440, 1951-1952

 

A11519 Migrant Selection Documents for Displaced Persons who

travelled to Australia per Volendam departing Rotterdam 11 december 1948

Seriebeschrijving algemeen*

 

A12111 Immigration Photograhic Archive 1946- Today 1946-

Seriebeschrijving algemeen*

 

A12508 Personal Statement and Declaration by alien passengers (Forms A 42)

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A12569 Professional Non-British Migrant selection documents 1947-1956

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

AA1969/340 Applications for Admission of Relative or Friend to Australia (forms 40), (1949-1965 acc.date)

Seriebeschrijving algemeen.*

 

AA1969/435 Papers relating to ICEM, (1952-1964 acc.date)

 

AA1969/441 Papers relating to and records from Migrant Accommodation Centres (1945-1968 acc.date)

Seriebeschrijving algemeen.*

 

AA1971/501 Records of the Benalla Migrant reception and Training Centre (1964-1966 acc.date)

Seriebeschrijving algemeen.*

 

B6522 Citizenship (naturalisation) index cards on microfilm cassettes (3-M), lexicographical series 1958-1968

Seriebeschrijving algemeen*

 

C413 Alien registrations forms (A1 and A2) 1939-1947

 

CP181/1 Forms A42 personal statement and declaration by alien passengers 1937-1948 (acc.date)

Seriebeschrijving algemeen*

 

CP900/6 Selection Documents (Forms XS 1 and 2) of Empire and Allied Ex-Servicemen, 1946-1951 (acc. date)

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Hieronder worden de Agencynummers gegeven van de bijkantoren van het Department of Immigration in de afzonderlijke staten. Ook deze hebben archivalia over Nederlandse emigranten nagelaten. Voor deze gids is alleen nader onderzoek gedaan in de New South Wales Branch (CA 957).

 

- CA 958 Department of Immigration, Queensland Branch (6 Dec 1945 - 12 Jun 1974)

- CA 959 Department of Immigration, South Australia Branch (29 Aug 1946 - 12 Jun 1974)

- CA 960 Department of Immigration, Tasmanian Branch (1 Jan 1946 - 12 Jun 1974)

- CA 961 Department of Immigration, Victorian Branch (1 Nov 1945 - 12 Jun 1974)

- CA 962 Department of Immigration, Western Australian Branch (1 Nov 1945 - 12 Jun 1974)

- CA 759 Department of Immigration, Northern Territory Branch (by 6 May 1948 - 12 Jun 1974)

 

2) De CP-nummers achter de ministers van Immigratie geven aan of de National Archives een particuliere collectie van deze minister bezitten. Indien op grond van de database/inventarisomschrijving aanleiding was te veronderstellen dat de collecties materiaal bevatten over de Nederlandse emigratie, is dit steekproefsgewijs gecontroleerd. Op grond van de uitkomst hiervan zijn aparte beschrijvingen van Holt en Calwell in de gids opgenomen.

 

Daarnaast bezit de National Library of Australia, Manuscript Section particuliere collecties van de ministers of Immigration Hubert Frederick Opperman (MS 6429; periode 1914-1976; 3,4 m.; openbaar) en Billy Mackie Snedden (MS 6216; periode 1941-1983; 37,3 m.; beperkt openbaar) en van de secretary P.R. Heydon (MS 3155). Deze collecties bezitten volgens de inventarisomschrijving o.a. correspondentie m.b.t. immigratie. De collecties zijn niet nader doorgenomen.


Doorgenomen archieven / series

Department of Immigration, Central Office. CA 51

Tijdens het jaar van onderzoek 2003 waren er 441 series van het departement ontsloten. Daarvan zijn de onderstaande 69 series, beschreven in [inhoud overig] geselecteerd op grond van trefwoordselectie en vervolgens nader onderzocht op archivalia die migratie / emigratie vanuit Nederland betreffen. In een aantal gevallen betreft het een serie die een eigentijdse toegang biedt tot een besproken dossier. Deze series zijn niet verder uitgewerkt.

 

Department of Immigration and Ethnic Affairs [I] (1975-1987), Central Office. CA 1955

 

Department of Immigration, New South Wales Branch (1 Nov 1945 - 12 Jun 1974). CA 957

 

Department of Immigration, Migrant Information Service, Australian Capital Territory Office, CA 2271

 

Department of Immigration, Migrant Reception and Training Centre Bonegilla (Victoria)

 

Commonwealth Immigration Advisory Council. CA 510

 

Commonwealth Immigration Planning Council. CA 511

 

Commonwealth Immigration Publicity Council. CA 964

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series / Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

zie dossierbeschrijving series:

A261, A1147, A1225, A1226, A1870, A1878, A1886, A2279, A2280, A2559, A2562, A2565, A2769, A2917, A2918, A2919, A3335, A3781, A3904, A3905, A3906, A3907, A7109, A7110, A12508, A12508, AA1969/340, B6522, CP181/1, CP900/6

Statistische gegevens

A445,

- 170/1/32 Monthly Progress Report and Statistical return from the Netherlands

- 170/3/4 Monthly Statistical Report - Progress with the Recruitment of Dutch Migrants

Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
 • 1946 (onofficiële) Migratieovereenkomst met Australië (extern)
 • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Nieuw-Zeeland (extern)
 • 1951 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (extern)
 • 1956 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1951) (extern)
 • 1965 Migratieovereenkomst Nederland-Australië (vervanging 1956) (extern)
Inhoud overig

Department of Immigration, Central Office. CA 51

 

A261 Application forms (culled from other series) for admission of relatives or friends to Australia (form 40) 1920-1957

Seriebeschijving algemeen.*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A433 Correspondence files, Class 2 (Restricted Immigration) 1919-1950

Seriebeschrijving algemeen*

- 1949/2/8515 Netherlands subjects evacuated from Netherlands East Indies to Australia*

 

A434 Correspondence files, Class 3 (Non-British European Migrants) 1908-1976

Seriebeschrijving algemeen *

- 1946/3/7608 Policy of no longer issuing "No objection" letters by NEI Consulate to Dutch Nationals*

- 1947/3/10 Dutch Migration Agreement Copy*

- 1947/3/702 Dutch Shipping SS 'Johann de Witt'Passage 700-800 Migrants - Also 'Oranje' and 'Johan van Oldenbarnevelt'*

- 1948/3/809 Employment of U.S. & Dutch ex-Servicemen in Australian Airlines*

- 1949/3/14814 S.S. 'Maetsuyker' Assisted Dutch Migrants*

- 1949/3/3937 Dutch Nationals sent to Australia for discharge*

- 1949/3/86 Dutch Ex servicemen - Question of Admission*

- 1950/3/35741 Flight ex Djakarta Dutch ex servicemen from Indonesia 17 september 1950*

 

A435 Class 4 correspondence files relating to naturalization 1908-1976

Seriebeschijving algemeen.*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A436 Correspondence files, Class 5 (British Migrants) 1920-1957

Seriebeschrijving algemeen*

- 1949/5/1849 Employment for women in Australia*

- 1949/5/2448 Mrs. A.E. Westhoff - Enquiry - Re - Allotments by Netherlands Government to wives of Dutch servicemen 1947-1948

 

A437 Correspondence files, class 6 (aliens registration) 1923-1957

Seriebeschrijving algemeen*

- 1946/6/239 Complaints by Dutch woolgrovers*

- 1946/6/79 Registration of Dutch evacuees*

 

A438 Correspondence files, class 7 (general administration) 1832-1955

Seriebeschrijving algemeen*

-1949/7/1067 Report on Ministers (A.A. Calwell) visit to Europe*

 

A439 Correspondence files, multiple number series, Class 11 (Migrants A-C) 1949-1958

Seriebeschrijving algemeen*

- 1951/11/3360 Reciprocal Agreement between Australia and the Netherlands relative to Importation of Motor Vehicles belonging to Diplomats and Immigration officers 1951

- 1951/11/1752 Reciprocal Agreement between New-Zealand and Netherlands on migration 1951*

- 1951/11/972 Payment of War Pensions to Dutch ex-servicemen emigrating to Australia 1950-1952*

 

A440 Correspondence files, multiple number series, Class 12 (Migrants D-G) 1904-1995

Seriebeschrijving algemeen*

- 1951/12/3766 Dutch agricultural workers - Question of admission*

 

A441 Correspondence files, multiple number series, Class 13 (Migrants H-K) 1904-1976

Seriebeschijving algemeen*

 

A442 Correspondence files, multiple number series, Class 14 (Migrants L-N) 1901-1992

Seriebeschrijving algemeen*

- 1951/14/2063 Visa abolition agreement between the United Kingdom and Denmark, Sweden and the Netherlands (1947-1954, 30 pagina's)

- 1951/14/5064 Issue of new type of Netherlands passport [6 pages and passport]*

 

A443 Correspondence files, multiple number series, Class 15 (Migrants O-S) 1942-1955

Seriebeschrijving algemeen*

-1951/15/4019 Accommodation of non-agreement of Dutch migrants in immigration centres*

- 1951/15/4020 Netherlands building industry - Possibilities in Australia*

- 1951/15/6364 Dutch Service Office, Victoria*

- 1952/15/1261 Publication of newspapers in foreign languages - Regulations 'Maandelijks Contactorgaan van de Netherlands Protestanten in Australië'.

 

A444 Correspondence files, multiple number series, Class 16 (Migrants T-Z) 1947-1956

Seriebeschrijving algemeen*

- 1951/16/4590 Dutch journalists visit to Australia 1951*

 

A445 Correspondence files, multiple number series (policy matters) 1922-1968

Seriebeschrijving algemeen*

- 145/4/16 International Catholic Migration Committee - Conference - Netherlands -September 1954*

- 170/1/15 Baggage of Netherlands Agreement Migrants. Part 1*

- 170/1/21 Migration of Netherlands Volunteers form Korea and New Guinea (Hollandia)*

- 170/1/24 Admission of Dutch Rural Families under Auspices of Presbyterian Church Organizations in Australia*

- 170/1/27 Sponsorship of Dutch Domestics by Church Organizations in Australia*

- 170/1/30 Working Draft - Australia/Holland Migration Agreement*

- 170/1/31 Dutch Migrant Accommodation on British Ships*

- 170/1/33 Requisitions for Recruitment of Commonwealth Nominees in the Netherlands for Financial Year 1954/1955*

- 170/3/4 Monthly Statistical Report -Progress with the Recruitment of Dutch Migrants*

- 178/1/4 Dutch servicemen from Indonesia*

- 178/1/16 Dutch servicemen from Indonesia Part 2*

- 178/1/20 Empire and Allied Servicemen's Scheme - Nominations of Dependants under Netherlands Agreement*

- 220/5/11 Admission of Dutch Landing Permits Holders into Centres -Accounts Action*

- 261/11/1 Radio Australia broadcasts to the Netherlands*

 

A446 Correspondence files, annual single number series with block allocations 1953-

Seriebeschrijving algemeen*

- 1962/65283 Netherlands Emigration Foundation - Dutch Migration to Australia (1925-1950 - part 1)*

- 1962/65284 Netherlands Emigration Foundation - Dutch Migration to Australia (1925-1950 - part 2)*

- 1962/65285 Netherlands Emigration Foundation - Dutch Migration to Australia (1925-1950 - part 3)*

- 1962/65286 Netherlands Emigration Foundation - Dutch Migration to Australia (1925-1950 - part 4)*

 

- 1962/65331 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1950 - april 1951 part 1*

- 1962/65332 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1951 part 2

- 1962/65333 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1952 part 3

- 1962/65334 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1953/1955 part 4

- 1962/65335 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1956/1959 part 5

- 1962/65336 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1960-1962 part 6

 

- 1970/95579 Australian Netherlands Migration Agreement - part 1*

- 1970/95580 Australian Netherlands Migration Agreement - part 2

- 1970/95581 Australian Netherlands Migration Agreement - part 3

 

- 1965/45447 Australia/Netherlands cultural agreement*

- 1970/95123 Visit - Netherlands minister for social services - Doctor Veldkamp -March 1964

- 1960/66453 Netherlands government -financial proposals for assisted migration (policy)*

- 1962/67389 Nominall roll for GROOTE BEER departing Europe for - - 1958-1962 under Netherlands Australian Migration Agreement*

- 1970/75519 Netherlands - Political survey*

- 1970/95578 Emigration from Netherlands*

- 1970/77476 Migration from Netherlands - Trade selection*

- 1970/76601 Netherlands - Economic material

- 1970/95123 Visit - Netherlands minister for social services - Doctor Veldkamp - March 1964*

- 1981/95549 Visa agreement between Netherlands and Australia*

- 1966/45035 Persons convicted of criminal offence of inmates of a mental institution - Liable for Deportation 1951-1985*

 

A659 Correspondence files, class 1 (general, passports) 1892-1970

Seriebeschrijving algemeen*

- 1947/1/2433 Royal Netherlands legation re retention of passports of Dutch travellers on enty into Australia (10 pages)

 

A997 Applications for Permit to enter Australia, Form 47, 47A

Seriebeschijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A1197 Incoming passenger cards 1965-1972

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1198 Outgoing passenger cards 1965-1972

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1225 Incoming passenger cards-Aircraft 1949-1964

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1226 Outgoing passenger cards: Aircraft (Form XLIV) 1949-1964

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1652 Name index cards - Naturalization 1904-1956

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1870 Aliens registration files- residents of ACT and surrounding areas 1939-1972

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A1878 Migrant Selection Documents for refugees selected by International Refugee Organisation [IRO] at Samar, Phillipines, 1949

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1886 X-ray films of persons applying to enter Australia 1959-1972

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1887 Correspondence files, IPS Series (Immigration Publicity) 1949-1955

Seriebeschrijving algemeen*

- IPS/62 Dutch Migration Scheme 1951-1953*

- IPS/176 Reports on publicity activity Netherlands 1953-1954*

 

A2279 Migrant Selection Documents- Returning Australian Scheme 1968-

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A2280 Migrant Selection Documents -Second assistance Scheme 1968-1971

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A2559 Non-British European Migrant Selection Documents, Assisted Passage Schemes, numerical series 1966-1973

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A2562 General Assisted Passage Scheme, Special Passage Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements selection documents, annual single number series, 1968-1973

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A2565 Name Index and Registration Cards for incoming-selection documents, General Assisted Passage Scheme (GAPS) Special Passage Assistance Program (SPAP), and Netherlands Australia Migration Agreement (NAMA) 1966-1973

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A2769 Incoming and outgoing passenger cards (controlled by microfilm reel number) 1973

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2917 Migrant Selection Documents, annual single number series with 'SD' prefix 1971-

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2918 Alphabetical index cards for migrant selection documents, 1966-

Seriebeschrijving algemeen*

 

A2919 X-rays (MigranSelection Documents), annual single number with 'X' prefix 1971

Seriebeschrijving algemeen.*

 

A2998 Correspondence files [Restricted Immigration] annual single number series 1909-1973

Seriebeschrijving algemeen.*

 

A3335 Alien registration index cards (form M98, M300 and M341), single number series 1948-

Seriebeschrijving algemeen.*

 

A3781 Personal case files, alphabetical numerical series, 1970-

Seriebeschrijving algemeen*

 

A3904 Registration and movement cards for correspondence files, annual single number series with block allocations 1953-

 

A3905 Policy index catalogue -List of indexable headings for policymatters in CRS A446, Correspondence files, annual single number series with block allocations 1956-

 

A3906 subject index cards for policy matters in correspondence files, annual single number series with block allocations 1956-

 

A3907 Nominal index cards for correspondence files, annual single number series with block allocations (Europeans) 1901-1964

Seriebeschrijving algemeen.*

 

A3909 Nominal index cards for CRS A446 1965-

Seriebeschrijving algemeen.*

 

A3944 Alien registration 'dead' index cards (forms RA10, M98, M300) 1945-1971

Seriebeschrijving algemeen*

 

A4143 General correspondence files 1950-1980

Seriebeschrijving algemeen*

 

A6064 Registers for CRS A659 1946-1960

A6065 Registers for CRS A433 1939-1956

A6066 File Register for CRS A434 1939-1958

A6067 File register for CRS A435 1944-1961

A6069 Register for CRS A437 1946-1955

A6070 Registers for CRS 441, CRS A442, 1951-1960

A6071 Registers for CRS A443, CRS A444, 1951-1960

A6072 Register for CRS A2998 1951-1959

 

A6980 Secret correspondence files, single number series with block allocations and 'S' [Secret] prefix 1932-

Seriebeschrijving algemeen*

- S250247 Evacuation of Dutch nationals from Indonesia to Australia 1957-1958*

- S250028 Security Policy Indonesia 1954-1989

- S250846 Security Screening Procedure - Netherlands 1952-1992

- S250478 Visit of the Netherlands Minister for Social Services Dr. Veldkamp - March 1964 - Part 2 (A446 1970/95123 - part 1)*

 

A7109 'Dead' card index of registered Aliens (1948-1951 accumulated)

Seriebeschrijving algemeen*

 

A7110 Central card index of registered aliens 1948-1952

Seriebeschrijving algemeen*

 

A7804 Index Cards of Maintenance Guarantees/Assurance of Support for People Migrating to Australia (for A446) 1956-1983

 

A8858 Registers for CRS A439, A440, 1951-1952

 

A11519 Migrant Selection Documents for Displaced Persons who

travelled to Australia per Volendam departing Rotterdam 11 december 1948

Seriebeschrijving algemeen*

 

A12111 Immigration Photograhic Archive 1946- Today 1946-

Seriebeschrijving algemeen*

 

A12508 Personal Statement and Declaration by alien passengers (Forms A 42)

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

A12569 Professional Non-British Migrant selection documents 1947-1956

Seriebeschrijving algemeen*

[Bevat Nederlandse aanvraagformulieren]

 

AA1969/340 Applications for Admission of Relative or Friend to Australia (forms 40), (1949-1965 acc.date)

Seriebeschrijving algemeen.*

 

AA1969/435 Papers relating to ICEM, (1952-1964 acc.date)

 

AA1969/441 Papers relating to and records from Migrant Accommodation Centres (1945-1968 acc.date)

Seriebeschrijving algemeen.*

 

AA1971/501 Records of the Benalla Migrant reception and Training Centre (1964-1966 acc.date)

Seriebeschrijving algemeen.*

 

B6522 Citizenship (naturalisation) index cards on microfilm cassettes (3-M), lexicographical series 1958-1968

Seriebeschrijving algemeen*

 

C413 Alien registrations forms (A1 and A2) 1939-1947

 

CP181/1 Forms A42 personal statement and declaration by alien passengers 1937-1948 (acc.date)

Seriebeschrijving algemeen*

 

CP900/6 Selection Documents (Forms XS 1 and 2) of Empire and Allied Ex-Servicemen, 1946-1951 (acc. date)

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Hieronder worden de Agencynummers gegeven van de bijkantoren van het Department of Immigration in de afzonderlijke staten. Ook deze hebben archivalia over Nederlandse emigranten nagelaten. Voor deze gids is alleen nader onderzoek gedaan in de New South Wales Branch (CA 957).

 

- CA 958 Department of Immigration, Queensland Branch (6 Dec 1945 - 12 Jun 1974)

- CA 959 Department of Immigration, South Australia Branch (29 Aug 1946 - 12 Jun 1974)

- CA 960 Department of Immigration, Tasmanian Branch (1 Jan 1946 - 12 Jun 1974)

- CA 961 Department of Immigration, Victorian Branch (1 Nov 1945 - 12 Jun 1974)

- CA 962 Department of Immigration, Western Australian Branch (1 Nov 1945 - 12 Jun 1974)

- CA 759 Department of Immigration, Northern Territory Branch (by 6 May 1948 - 12 Jun 1974)

 

2) De CP-nummers achter de ministers van Immigratie geven aan of de National Archives een particuliere collectie van deze minister bezitten. Indien op grond van de database/inventarisomschrijving aanleiding was te veronderstellen dat de collecties materiaal bevatten over de Nederlandse emigratie, is dit steekproefsgewijs gecontroleerd. Op grond van de uitkomst hiervan zijn aparte beschrijvingen van Holt en Calwell in de gids opgenomen.

 

Daarnaast bezit de National Library of Australia, Manuscript Section particuliere collecties van de ministers of Immigration Hubert Frederick Opperman (MS 6429; periode 1914-1976; 3,4 m.; openbaar) en Billy Mackie Snedden (MS 6216; periode 1941-1983; 37,3 m.; beperkt openbaar) en van de secretary P.R. Heydon (MS 3155). Deze collecties bezitten volgens de inventarisomschrijving o.a. correspondentie m.b.t. immigratie. De collecties zijn niet nader doorgenomen.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Department of Immigration, Central Office. CA 51
Inventaristekst

Algemeen :

Tijdens het jaar van onderzoek 2003 waren er 441 series van het departement ontsloten. Daarvan zijn de onderstaande 69 series geselecteerd op grond van trefwoordselectie en vervolgens nader onderzocht op archivalia die migratie / emigratie vanuit Nederland betreffen. Gebruikte zoektermen (en combinaties/afkortingen etc.):

Dutch, Holland, Netherlands, Netherlands East Indies, Refugees, Displaced Persons, Displaced Persons (Dutch, Netherlands, Holland, Netherlands East Indies), policy files, correspondence, repatriation, servicemen, NAMA, GAPS, SPAP, Aliens, outgoing, incoming.

 

De omvang van de serie, het aantal dossiers, de openbaarheidsbepalingen en het aantal hits op trefwoorden betreffen de periode van onderzoek 2003 en zijn slechts bedoeld om een indicatie te geven. Naarmate de ontsluiting van dit soort dossiers vordert, zullen deze kerngetallen veranderen.

 

 

A261 Application forms (culled from other series) for admission of relatives or friends to Australia (form 40), 1920-1957

Omvang serie: 9,36 m., Aantal dossiers: 23636, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

Aanvraagformulieren voor toelating van familieleden of vrienden in Australië, met vermelding van voornaam/achternaam aanvrager; voornaam/achternaam voorgedragenen, nationaliteit voorgedragenen.

Trefwoord 'Dutch': 135 hits

Trefwoord: 'Netherlands': 2 hits

Trefwoord: 'Holland': 0 hits

Trefwoord: 'Netherlands East Indies': 0 hits

Trefwoord: 'Indonesia': 0 hits

 

 

A433 Correspondence files, Class 2 (Restricted Immigration) 1919-1950

Omvang serie: 12,6 m., Aantal dossiers: 1189, Openbaarheid: volledig

 

Dossiers betreffende immigratie onder beperkende voorwaarden. De dossiers betreffen vooral toelating van Aziaten, gekleurden, gedeserteerden, gedeporteerden, ongewenste personen en zakenbezoeken.

 

- 1949/2/8515 Netherlands subjects evacuated from Netherlands East Indies to Australia

Openbaar

Correspondentie, naamlijsten en enige documentatie (knipsels) over opvang van ca. 9000 vluchtelingen en voormalig geïnterneerden van Nederlandse en niet-Nederlandse nationaliteit uit Nederlands-Indië.

Digitale kopie beschikbaar (187 p.).

 

 

A434 Correspondence files, Class 3 (Non-British European Migrants) 1908-1976

Omvang serie: 12,45 m., Aantal dossiers: 1243, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

- 1946/3/7608 Policy of no longer issuing "No objection" letters by NEI Consulate to Dutch Nationals

Openbaar

Correspondentie tussen het Nederlandse Consulaat in Victoria en het Immigration Department. De Nederlandse autoriteiten wensen niet langer verklaringen van 'geen bezwaar' af te geven indien personen met de Nederlandse nationaliteit aangeven in Australië te willen verblijven. Dit wordt een zaak van de Australische regering geacht. Achterliggende reden is dat Nederlandse regering geen verantwoordelijkheid wil dragen voor het geval iemand op een bepaald tijdstip na afgifte van de verklaring alsnog door de Nederlandse justitie of politie vervolgd zou blijken te zijn of te worden.

 

- 1947/3/10 Dutch Migration Agreement Copy

Openbaar

Doorslag van de reactie van het Department of Immigration op de vraag van de Australische ambassadeur in Den Haag welke stappen Nederlandse aspirant-emigranten zouden moeten nemen om toestemming tot emigratie naar Australië te verkrijgen. (De vraag kwam voort uit een verzoek van Stichting Landverhuizing Nederland) Fragmentarisch.

 

- 1947/3/702 Dutch Shipping SS 'Johann de Witt' Passage 700-800 Migrants -Also 'Oranje' and 'Johan van Oldenbarnevelt'

Openbaar

Correspondentie en telegramwisselingen tussen Department of External Affairs, Department of Immigration en Australische ambassade te Den Haag. Het dossier bevat daarnaast enige documentatie (krantenknipsels), telefoonnotities, passagierslijsten.

Onderwerp: informeel voorstel van het Nederlandse ministerie van Scheepvaart om de Johann de Witt van Amsterdam naar Australië (via Batavia) te laten varen met 700-800 joodse (vluchtelingen)emigranten uit Duitsland en Frankrijk (in het bezit van vooroorlogse en recentelijk hernieuwde landingpermits) voor Australië, ondersteund door de Hebrew Immigration Aid Society en de American Joint Organizations. Inscheping van deze groep emigranten zou plaatsvinden in havens tussen Amsterdam en Marseille. Het dossier vermeldt uiteindelijk vier emigrantenschepen met Joodse vluchtelingen en handelt tevens over een smokkelaffaire met diamanten t.w.v. 400.000 engelse ponden. Oorspronkelijk was een deel (enkele honderden plaatsen) van de scheepsruimte geclaimed door de Stichting Landverhuizing Nederland om boerenzoons via een speciaal project naar Australië te laten reizen. Hiervan blijkt geen gebruik te zijn gemaakt (A446 1922/65284).

 

- 1948/3/809 Employment of U.S. & Dutch ex-Servicemen in Australian Airlines

Openbaar

Correspondentie tussen Minister for Civil Aviation, Department of Immigration en Quantas Empire Airways Ltd. betreffende in dienstneming van in Australië gevestigde gedemobiliseerde Nederlandse (en Amerikaanse) militairen in de burgerluchtvaart in Australië (inclusief de opheffing van de beperkende bepaling dat uitsluitend personen van Britse nationaliteit in dienst mogen worden genomen).

 

- 1949/3/14814 S.S. 'Maetsuyker' Assisted Dutch Migrants

Openbaar

Het dossier behandelt de aankondiging van de komst van (14) Nederlandse emigranten naar Australië, die reizen onder het Empire & Allied Ex-Servicemen Scheme. Het dossier bevat de naamlijst, referenties en antecedenten (Bewijzen van Goed Gedrag afgegeven in de laatste woonplaats), de opleiding van de emigrant en een memorandum inzake de accommodatie en/of opvang door familie, die zich reeds in Australië bevindt.

 

- 1949/3/3937 Dutch Nationals sent to Australia for discharge

Openbaar

Correspondentie, hoofdzakelijk tussen Department of External Affairs en Department of Immigration betreffende eventuele permanente toelating van 20 Nederlandse mariniers en 40 Nederlandse militairen in Australië vanuit Batavia. Ten aanzien van de Nederlanders van 'Euraziatische' afkomst, die getrouwd zijn met Australische vrouwen, wordt bepaald dat permanente toelating slechts wordt toegestaan als blijkt dat zij voor meer dan 50 % van 'Europese bloede' zijn en de Nederlandse regering zich garant stelt voor het vertrek uit Australië, wanneer permanente toelating wordt afgewezen.

 

- 1949/3/86 Dutch Ex servicemen- Question of Admission

Openbaar

Correspondentie tussen het Department of Immigration en het Department of External Affairs over de toelating van (5000) Nederlandse gedemobiliseerde militairen in Australië en Nieuw- Zeeland en de voorwaarden waaronder dit wordt toegestaan.

 

- 1950/3/35741 Flight ex Djakarta Dutch ex servicemen from Indonesia 17 september 1950

Openbaar

Dit dossier bevat correspondentie tussen de Commonwealth Migration Officer en de Secretary van het Department of Immigration over aankomst van emigranten, plaats van accommodatie (Bathurst), nadere bijzonderheden (ziekenhuisopname), naamlijsten en gegevens over refund certificates (Quantas chartervlucht).

De dossiers over gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde emigranten zijn op scheepsnaam of op vlucht geordend en de plaats van vertrek is aangegeven in de database.

 

 

A435 Class 4 correspondence files relating to naturalization 1908-1976

Omvang serie: 227, 34 m., Aantal dossiers: 28186, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

Individuele naturalisatiedossiers. Elk dossier bevat een aantal standaardformulieren (aanvraag, verklaring etc.)

De database is doorzoekbaar op achternaam en geeft geboortedatum en nationaliteit

Trefwoord 'Dutch': 467 hits

Trefwoord 'Netherlands': 14 hits

 

 

A436 Correspondence files, Class 5 (British Migrants) 1920-1957

Omvang serie: 5,94 m., Aantal dossiers: 525, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

De serie bevat beleidsdossiers betreffende de immigratie van personen met de Britse nationaliteit, en organisaties die zich met de de daarmee samenhangende problematiek (huisvesting, opleiding e.d.) bezighouden. Daarnaast bevat de serie persoonsdossiers.

 

- 1949/5/1849 Employment for women in Australia

Openbaar

Dossier bevat correspondentie over de vraag van het Department of Immigration aan het Department of the Interior / Labor wat de mogelijkheden zijn voor vrouwen om werk te vinden (beroepsgroepen) en welke 'mentale instelling' dat van emigrantenvrouwen vergt.

 

 

A437 Correspondence files, class 6 (aliens registration) 1923-1957

Omvang serie: 2,16 m., Aantal dossiers: 262, Openbaarheid: volledig

 

Beleidsdossiers bestaande uit correspondentie, rapportages, krantenknipsels m.b.t. assimilatie, scholing en welzijn van displaced persons, geïnterneerden en krijgsgevangenen, die naar Australië zijn geëmigreerd.

 

- 1946/6/239 Complaints by Dutch woolgrovers

Openbaar

Dossier over pogingen om Nederlandse textielfabrikanten (en -handelaars) te ontheffen van de vermeende classificatie als 'vijandelijk vreemdeling' (enemy alien). Het bestaan van een dergelijke classificatie voor Nederlandse onderdanen wordt ontkend door de Australische overheid.

 

- 1946/6/79 Registration of Dutch evacuees

Openbaar

Correspondentie tussen Department of Immigration, Aliens Control Officer, Commonwealth Investigation Branch etc. m.b.t. registratie van Europese Nederlandse vluchtelingen uit Nederlands-Indië, die (tijdelijk) in Australië verblijven. Het dossier bevat tevens naamlijsten en (betrouwbaarheids)onderzoek naar enkele personen.

 

 

A438 Correspondence files, class 7 (general administration) 1832-1955

Omvang serie: 1,8 m., Aantal dossiers: 114, Openbaarheid: verschilt per dossier

 

De serie bestaat uit 114 beleidsdossiers met correspondentie, interne memoranda en rapportages betreffende de noodzaak van immigratie, het transport, assimilatie, welzijn en scholing van emigranten uit Europa en de wijze waarop de Commonwealth regering het beleid in deze trachtte uit te voeren. De serie bevat ook dossiers over bijeenkomsten van de International Labour Office, de International Refugee Organisation, United Nations Council (bijvoorbeeld Status of Women Commission), financiële en administratieve zaken, parlementaire moties (Senate en House of Representatives); circulaires en brochures (bijvoorbeeld het Migration Bulletin van de Verenigde Naties, brochure over het gebruik van publiciteitsfilms op migrantenschepen), notulen van bijeenkomsten van de Immigration Planning Council (1949-1950), conferenties van de Good Neighbour Councils and New Settlers Leagues (1950).

 

-1949/7/1067 Report on Ministers (A.A. Calwell) visit to Europe

Openbaar

Rapportage bevat 2 pagina's inzake bezoek Calwell aan Nederland (16 juli 1947) waarin gesproken wordt over scheepsallocatie, huisvestingsproblematiek en de overeenkomst tussen de Stichting Landverhuizing Nederland en Australië, waarin is overeengekomen 50 boerenzoons per maand naar Australië te zenden.

 


A439 Correspondence files, multiple number series, Class 11 (Migrants A-C) 1949-1958

Omvang serie: 6,66 m., Aantal dossiers: 1714, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit individuele persoonsdossiers (alfabetisch A-C) betreffende aanvragen voor naturalisatie, herplaatsing (verhuizing), deportatie of paspoortaanvragen. Tevens bevat de serie een aantal algemene (beleids)dossiers over bouwprojecten, beleid m.b.t. transitvisa, rapportages.

De meeste algemene dossiers over Nederlandse emigranten dragen het opschrift 'KLM chartervluchten (op datum) vanaf Schiphol (1951-1954)'; 'vluchten vanuit Djakarta met ex-militairen vanuit Indonesië'. Deze dossiers bevatten correspondentie over aankomst van Nederlandse gesubsidieerde en ongesubsidieerde emigranten, passagierslijsten op naam, voorlopige accommodatie van de emigranten en de eventuele financiële afhandeling van de emigratiekosten.

 

- 1951/11/1752 'Reciprocal Agreement between New-Zealand and Netherlands on migration 1951'

Openbaar

Dossier inzake aanbieding van het Agreement between the Government of New Zealand and the Government of the Netherlands concerning Migration (16-10-1950)

 

- 1951/11/972 Payment of War Pensions to Dutch ex-servicemen emigrating to Australia 1950-1952

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie en onderliggende documenten betreffende vragen uit het parlement over het feit dat naar Australië geëmigreerde Nederlandse ex-militairen hun pensioen niet kunnen ontvangen in Australië. De vraag wordt behandeld tijdens de onderhandelingen tussen Nederland en Australië over het Netherlands-Australian Migration Agreement.

 

 

A440 Correspondence files, multiple number series, Class 12 (Migrants D-G) 1904-1995

Omvang serie: 8,82 m., Aantal dossiers: 1174, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit individuele persoonsdossiers (alfabetisch D-G) inzake aanvragen voor naturalisatie, herplaatsing (verhuizing), deportatie of paspoortaanvragen. Tevens bevat de serie een aantal algemene (beleids)dossiers inzake bouwprojecten, beleid inzake transitvisa, rapportages.

 

Dossiers betreffende Nederlandse emigranten betreffen 'KLM chartervluchten (op datum) vanaf Schiphol (1951)'; 'vluchten vanuit Djakarta met ex-militairen vanuit Indonesië' (1951) en SS Strathaird met Nederlandse emigranten vanuit Londen (1951). Deze dossiers bevatten over het algemeen correspondentie over aankomst van Nederlandse gesubsidieerde en ongesubsidieerde emigranten, passagierslijsten op naam, voorlopige accommodatie en eventuele financiële afhandeling van de emigratie.

Trefwoord 'Dutch': 4

Trefwoord 'Netherlands': 0 hits

 

- 1951/12/3766 Dutch agricultural workers - Question of admission

Openbaar

Het dossier behandelt voornamelijk de beleidsreactie van het Department of Immigration op de rapportage van Australische ambassade in Den Haag dat de Nederlandse Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman zijn verbazing heeft uitgesproken over de strenge selectiecriteria van Australië en de aankondiging van een grote conferentie over emigratie. Het bevat telegrammen, handgeschreven notities, memoranda en correspondentie tussen Departmentment for External Affairs en het Department of Immigration en een vertaling van een artikel in Algemeen Handelsblad 30-08-1951. Fragmentarisch.

 

 

A441 Correspondence files, multiple number series, Class 13 (Migrants H-K) 1904-1976

Omvang serie: 9,18 m., Aantal dossiers: 1861, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit individuele persoonsdossiers (alfabetisch H-K) over aanvragen voor naturalisatie, herplaatsing (verhuizing), deportatie of paspoortaanvragen. Tevens bevat de serie een aantal algemene (beleids)dossiers betreffende bouwprojecten, beleid m.b.t. transitvisa, rapportages.

De serie bevat geen algemene dossiers over Nederlandse emigratie. De database is op achternaam doorzoekbaar.

 

 

A442 Correspondence files, multiple number series, Class 14 (Migrants L-N) 1901-1992

Omvang serie: 8,28 m., Aantal dossiers: 1681, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit individuele persoonsdossiers (alfabetisch L-N) betreffende aanvragen voor naturalisatie, herplaatsing (verhuizing), deportatie of paspoortaanvragen. Tevens bevat de serie een aantal algemene (beleids)dossiers betreffende bouwprojecten, beleid m.b.t. transitvisa, rapportages.

 

- 1951/14/5064 Issue of new type of Netherlands passport [6 pages and passport]

Openbaar

Deze algemene dossiers betreffende Nederlandse emigratie bevatten een visumovereenkomst en de uitgifte van een nieuw Nederlands paspoort.

 


A443 Correspondence files, multiple number series, Class 15 (Migrants O-S) 1942-1955

Omvang serie: 9,54 m., Aantal dossiers: 1630, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit individuele persoonsdossiers (alfabetisch O-S) betreffende aanvragen voor naturalisatie, herplaatsing (verhuizing), deportatie of paspoortaanvragen. Tevens bevat de serie een aantal algemene rapportages en (beleids)dossiers, onder meer over bouwprojecten, beleid over transitvisa en over de migrantenopvangcentra Bathurst, Benalla, Bonegilla, Cairns holding centre, Greta, Holden, Mildura holding centre, Rushworth Holding Centre, Parkes Holding Centre, Scheyville, Wacol, Woodside.

 

-1951/15/4019 Accommodation of non-agreement of Dutch migrants in immigration centres

Openbaar

Beleidsdossier betreffende de toewijzing van accommodatie aan Nederlandse emigranten. Het dossier bevat correspondentie, doorslagen van statistische overzichten, telegrammen, instructies en correspondentie m.b.t. enkele individuele gevallen. Het beleid van het Department of Immigration over toewijzing van accommodatie verandert na het tot standkomen van het Netherlands Australian Migration Agreement. Fragmentarisch.

 

- 1951/15/4020 Netherlands building industry -possibilities in Australia

Openbaar

Doorslag van een artikel van Baron G.E. van Ittersum in het tijdschrift 'Bouw' van 17 maart 1951. Van Ittersum attendeerde het Department of Immigration zelf op dit artikel tijdens de onderhandelingen over het Netherlands Australian Migration Agreement.

 

- 1951/15/6364 Dutch Service Office, Victoria

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie tussen het Department of Immigration, Chief Migration Officer Melbourne en Department of Labour en handgeschreven notities en memoranda.

Het betreft een onderzoek, ingesteld door het Department of Immigration naar de activiteiten van de Nederlandse emigrant Jan Meyer, manager van de Dutch Service Office (DSO, Williamstown, Victoria). De particuliere onderneming DSO functioneerde als een soort 'immigratieorganisatie' door arbeidsplaatsen en onderdak te verzorgen en adverteerde hiermee in Nederlandse kranten. De Christelijke Emigratie Centrale verwees in sommige gevallen naar Meyer. Problemen ontstonden nadat de DSO niet in alle gevallen kon voorzien in de huisvesting en de Australische overheid Nederlandse emigranten (die niet onder het NAMA reisden) moest opvangen.

 

 

A444 Correspondence files, multiple number series, Class 16 (Migrants T-Z) 1947-1956

Omvang serie: 6,84 m., Aantal dossiers: 1413, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

De serie bestaat uit individuele persoonsdossiers (alfabetisch T-Z) m.b.t. aanvragen voor naturalisatie, herplaatsing (verhuizing), deportatie of paspoortaanvragen. Tevens bevat de serie een aantal algemene (beleids)dossiers over bouwprojecten, beleid betreffende transitvisa, rapportages.

 

De meeste algemene dossiers over Nederlandse emigranten dragen het opschrift 'KLM chartervluchten (op datum) vanaf Schiphol (1951-1954)'; 'vluchten vanuit Djakarta met ex-militairen vanuit Indonesië' of scheepsnaam en vertrekdatum. Deze dossiers bevatten correspondentie over aankomst Nederlandse gesubsidieerde en ongesubsidieerde emigranten, passagierslijsten op naam, voorlopige accommodatie en eventuele financiële afhandeling van de emigratiekosten.

 

- 1951/16/4590 Dutch journalists visit to Australia 1951

Openbaar

Het dossier bevat telegrammen, memoranda, documentatie (krantenknipsels) betreffende de (voorbereiding van de) komst van drie Nederlandse journalisten: J.D. Rempt (International Economic Press Bureau Den Haag); A.J.M. Raven (De Gelderlander); L.J. Kleijn (Het Vrije Volk); de eerste twee als emigranten, de laatste uit beroepsmatige overwegingen om de omstandigheden waaronder Nederlandse emigranten in de opvangcentra en -kampen verkeerden, te verslaan.

 

 

A445 Correspondence files, multiple number series (policy matters), 1922-1968

Omvang serie: 28,81 m., Aantal dossiers: 1268, Openbaarheid: volledig en 'not yet eximinated'

De serie bestaat uit dossiers betreffende het Australische immigratiebeleid. Onderwerpen zijn onder andere assimilatie, welzijn en scholing van de immigranten. De dossiers betreffen wetgeving, migrantenorganisaties, transportproblematiek, sponsorshipschemes, huisvesting en migrantenaccommodatie, congressen over migrantenproblematiek, vluchtelingenproblematiek en beperkingen op het immigratiebeleid.

 

De dossiers (gevonden op trefwoord Dutch/Netherlands/Holland) betreffende Nederlandse emigranten/emigratie zijn onder hun itemnummer gespecificeerd.

De dossiers inzake 'KLM' betreffen KLM charterflights -ex Europe (1950-1954). Idem dossiers over 'Groote Beer', 'Waterman', 'Sibajak'.

Trefwoord 'Dutch': 8 hits

Trefwoord 'Netherlands': 7 hits

Trefwoord 'Holland': 1 hit

Trefwoord 'KLM': 10 hits

Trefwoord 'Groote Beer': 1 hit

 

- 145/4/16 International Catholic Migration Committee -Conference - Netherlands -September 1954

Openbaar

Het dossier bevat (concept)rapportages van de Australische ambassade in Den Haag betreffende het 2e 'International Catholic Migration Congress, Breda 1954' aan het Department of Immigration; gestencilde speeches en gestencilde voorbereidende verslagen van de acht werkgroepen die het congres telde.

 

- 170/1/15 Baggage of Netherlands Agreement Migrants. Part 1

Openbaar

Beleidsdossier betreffende de problematiek van te grote hoeveelheden bagage, meegenomen door Nederlandse emigranten. Het dossier bevat telegrammen, concepten en minuten en doorslagen van brieven, memoranda en handgeschreven notities voor de minister en de Secretary van het Department of Immigration, correspondentie met vervoersmaatschappijen en opslagbedrijven (meestal over bagagekwesties, individuele gevallen).

De algemene problematiek vloeide voort uit het feit dat a) Nederlandse emigranten onder twee verschillende regimes met verschillende 'bagagevoorwaarden' emigreerden: degenen die ongesubsidieerd emigreerden en degenen die gesubsidieerd onder het Netherlands Australian Migration Agreement emigreerden; b) de Nederlandse emigrantenschepen tegelijkertijd commerciële lading meenamen, zodat de havenafhandeling langer duurde dan van emigrantenschepen uit andere landen. Hierdoor bleef er emigrantenbagage achter, hetgeen tot extra opslagkosten leidde. In het antwoord op de vraag wie deze kosten op zich zou moet nemen (de emigrant, of (één van) beide overheden) was niet voorzien in het Netherlands Australian Migration Agreement.

 

- 170/1/21 Migration of Netherlands Volunteers form Korea and New Guinea (Hollandia)

Openbaar

Beleidsdossier betreffende de emigratie naar Australië van ca. 50-70 Nederlandse vrijwilligers uit Korea en Nederlands-Nieuw Guinea. Het dossier bevat handgeschreven notities voor de Secretary van het Department of Immigration over selectie van de vrijwilligers (met het oog op Europese afstamming); (concept)brieven, telegramwisselingen tussen het Department van External Affairs, Department of Immigration, de Nederlandse ambassade in Australië en de Australische ambassade in Tokyo m.b.t. landingpermits, naamlijsten, medische keuring, soort overeenkomst waaronder gereist zou worden (in verband met subsidie en subsidiegever), accommodatie en vervoersmogelijkheden.

 

- 170/1/24 Admission of Dutch Rural Families under Auspices of Presbyterian Church Organizations in Australia

Openbaar

Correspondentie tussen de Presbyterian Church of Australia (General Assembly en Immigration Committee), het Department of Immigration, de Chief Migration Officer in Den Haag inzake het opzetten van een Presbyterian Sponsorship Scheme, vergelijkbaar met het katholieke 'Father Maas' Scheme. De kwestie werd op 29 juni 1953 door J.J. Mol (lid Immigration Committee Presbyterian Church, NSW) aanhangig gemaakt bij de Secretary van het Department of Immigration. De Presbyteriaanse kerk vreesde dat negatieve verhalen in vooral de Protestantse pers in Nederland negatieve gevolgen had voor de Nederlandse protestantse emigratie naar Australië, met name omdat de Christelijke Emigratie Centrale vooral gericht was op Canada. In juni 1955 werd overeengekomen dat de Presbyterian Church (op Commonwealth basis) in samenwerking met de Hervormde Emigratie Commissie opgeleide arbeidskrachten mocht selecteren volgens de gangbare Commonwealthregels, waarna de emigranten onder dezelfde regels als andere gesubsidieerde emigranten (de zogenaamde 'assisted' of 'agreement migrants') zouden vallen: ev. plaatsing in opvangkampen en een tweejarig arbeidscontract met de Australische overheid. J.J. Mol hoopte dat een dergelijk Presbyterian Sponsorship Scheme de overkomst van alleenstaande Nederlandse vrouwen zou vergroten.

 

- 170/1/27 Sponsorship of Dutch Domestics by Church Organizations in Australia

Openbaar

Correspondentie tussen het Department of Labour and National Service, het Department of Immigration; het Australische Federal Catholic Immigration Committee en J.J. Mol (Presbyterian Immigration Committee NSW). Op grond van de verwachting van het Departement of Labor dat niet voldaan zou worden aan het verzoek om 1000 hulpen in de huishouding (domestics) in Duitsland te werven, verzocht het het Department of Immigration om in Nederland en Oostenrijk te werven. Op grond van rapportages uit Den Haag werd verwacht dat de meeste kans op succesvolle werving van alleenstaande vrouwen wordt gemaakt als dit via de religieuze organisaties (kerkelijke sponsorship schemes) gebeurde. De benaderde organisaties reageerden terughoudend: de meeste emigratie van vrouwen geschiedde in gezinsverband, deze vrouwen opteerden zelden voor een zelfstandige positie als 'domestic'.

 

- 170/1/30 Working Draft- Australia/Holland Migration Agreement

Openbaar

Het beleidsdossier bevat een diverse concepten (met amenderingen en enkele handgeschreven notities) van wat dan nog het 'Australia - Holland Assisted Passage Agreement' wordt genoemd. De conceptovereenkomst zou ten grondslag liggen aan de onderhandelingen tussen Australië en Nederland. Vgl. Department of Immigration (CA 51) A446, 1970/95579; Attorney-Generals Department (CA 5), A432, 1950/1995.

 

- 170/1/31 Dutch Migrant Accommodation on British Ships

Openbaar

Het dossier documenteert de discussie binnen de Australische overheid inzake de wenselijkheid dat Nederlandse emigranten gebruikmaken van een Britse vervoerder (P&O). Hiertegen bestaat weinig bezwaar zolang het gaat om 1e class (niet gesubsidieerde) emigranten.

 

- 170/1/32 Monthly Progress Report and Statistical return from the Netherlands

Openbaar

Maandelijkse voortgangsrapportages van de Migration Officers (Chief en Medical) aan het Department of Immigration. De rapportages bevatten overzichten met aantallen aspirant-emigranten (uitgesplitst per overeenkomst waaronder ze geworven zijn) opgeroepen voor interviews, in afwachting van interviews en afgewezen aspirant-emigranten.

De statistische overzichten (originelen) bevatten kolommen met gegevens over:

- aantallen geworven emigranten (onderscheiden per sekse per beroepscategorie)

- aantallen daadwerkelijk vervoerden

- aantallen in afwachting van vervoer

- aantallen waarvan de aanvraagprocedure nog niet afgesloten is

- totalen - afgezet tegen het voorgenomen maandplan

 

De onderverdeling in beroepscategorieën is zeer gedetailleerd: in de categorie 'opgeleiden en semi-opgeleiden' worden 14 hoofdgroepen onderverdeeld in maximaal 230 beroepen en in de categorie 'onopgeleiden' worden maximaal 10 plaatsen van mogelijke tewerkstelling opgesomd.

De 14 hoofdgroepen beroepscategorie zijn:

- agrariërs

- metaalbewerkers, elektriciens, bouw-en constructiewerkers

- houtbewerkers en meubelmakers

- bouwmaterialenproductiewerkers

- schoenmakers en leerbewerkers

- leerlooiers

- kleermakers

- werkzaam in food-processing (bakkers, slagers)

- ziekenhuispersoneel

- laboratoriumanalisten

- drukkers

- diversen (kappers, juweliers, horlogemakers)

- clericalen

- mensen werkzaam in de handel

 

Hulpen in de huishouding (Domestics) vallen in de categorie onopgeleid.

Daarnaast bevat het dossier doorslagen van de Chief Medical Officer met redenen waarom aanvragen tot emigratie zijn afgewezen: longaandoeningen; erfelijke oogaandoeningen; hypertensie; borstkanker; Scheuermann; erfelijke pschychiatrische aandoeningen, mongolisme. Vgl. Department of Immigration (CA 51) A445 170/3/4).

 

- 170/1/33 Requisitions for Recruitment of Commonwealth Nominees in the Netherlands for Financial Year 1954/1955

Openbaar

Het dossier bevat doorslagen van een rapportage uit 1951 aan het Department of Immigration betreffende het Nederlandse Technische onderwijssysteem (met nadruk op elektrotechnisch onderwijs en modellen van Nederlandse diploma's). Daarnaast bevat het dossier de beleidsvoornemens voor het aantal te werven Nederlandse emigranten voor het financiële jaar 1953/1954 en de correspondentie daarover met de Australische ambassade in Den Haag. Fragmentarisch.

 

- 170/3/4 Monthly Statistical Report -Progress with the Recruitment of Dutch Migrants

Openbaar

Maandelijkse voortgangsrapportages van de Migration Officers (Chief en Medical) aan het Department of Immigration; soms met onderliggende memoranda met analyses van en reflectie op de cijfers.

De rapportages bevatten overzichten met aantallen aspirant-emigranten (uitgesplitst per overeenkomst waaronder ze geworven zijn) opgeroepen voor interviews, in afwachting van interviews en afgewezen aspirant-emigranten.

De statistische overzichten (originelen) bevatten kolommen met gegevens over:

- aantallen geworven emigranten (onderscheiden per sekse, per beroepscategorie)

- aantallen daadwerkelijk vervoerden

- aantallen in afwachting van vervoer

- aantallen waarvan de aanvraagprocedure nog niet afgesloten is

- totalen - afgezet tegen het voorgenomen maandplan.

De rapportage formulieren zijn minder uitgebreid dan in A445 170/1/32.

 

 

- 178/1/4 Dutch servicemen from Indonesia

Openbaar

Beleidsdossier over het tot stand komen en de uitvoering van de overeenkomst tussen de Commonwealth regering en de Nederlandse regering om ex-militairen uit Indonesië te werven voor emigratie naar Australië ('Scheme for the introduction of Dutch ex-servicemen from Indonesia', een afgeleide van het Empire and Allied Ex-Sevicemen's Scheme). Het dossier bevat concepten en minuten van brieven, telegrammen, memoranda, handgeschreven notities voor de minister en Secretary van het Department of Immigration, krantenknipsels, doorslagen van toelatingseisen.

Op grond van gesprekken met de Nederlandse Hoge Commissaris in Indonesië, Hirschveld, besloot de Australische regering een campagne te beginnen om Nederlandse ex-militairen, in afwachting van repatriëring naar Nederland, naar Australië te laten emigreren. De oorspronkelijke verwachting (1500-2000 emigranten) moest drastisch naar beneden worden bijgesteld, gezien het opgangkomen van de daadwerkelijke repatriëring, en een veronderstelde afkeer van de Australische immigratiepolitiek ten aanzien van aspirant-immigranten van niet-Europese afkomst en het Indonesiëbeleid van Australië. Vervolg in 178/1/16.

 

- 178/1/16 Dutch servicemen from Indonesia Part 2

Openbaar

Vervolg van 178/1/4. Dossier over de uitvoering van de overeenkomst tussen de Commonwealth regering en de Nederlandse regering om ex-militairen uit Indonesië te werven voor emigratie naar Australië ('Scheme for the introduction of Dutch ex-servicemen from Indonesia', een afgeleide van het Empire and Allied Ex-Sevicemen's Scheme). Het dossier bevat concepten en minuten van brieven, memoranda, handgeschreven notities voor de minister en Secretary van het Department of Immigration, doorslagen van toelatingseisen, handgeschreven passagierslijsten. Daarnaast bevat het dossier telegramwisselingen tussen het Department van Immigration, External Affairs en de Treasury inzake aankomstdata, bagagekwesties, accommodatie en de wijze waarop salarissen naar Nederland overgemaakt kunnen worden

 

- 178/1/20 Empire and Allied Servicemen's Scheme - Nominations of Dependants under Netherlands Agreement

Openbaar

Beleidsdossier met nadere gedachtewisseling binnen het Department of Immigration over de wijze waarop (en de overeenkomst waaronder) de Australische regering de gezinsleden van een naar Australië geëmigreerde Nederlandse ex-militair het liefst ziet overkomen. Het dossier bevat doorslagkopieën en een telegram naar de Australische ambassade in Den Haag. Fragmentarisch. (Vgl. A445 178/1/4)

 

- 220/5/11 Admission of Dutch Landing Permits Holders into Centres -Accounts Action

Openbaar

Uitvoeringsdossier. Bevat o.m. doorslagen van correspondentie tussen het Department of Immigration en de Nederlandse ambassade in Canberra en instructies betreffende het zogenaamde Netherlands Government Agency Scheme. Dit betrof een nadere uitwerking van het Netherlands Australian Migration Agreement, noodzakelijk geworden vanwege de Australische reductie van aantallen op te nemen gesubsidieerde migranten en de daaruit voortvloeiende problemen voor de Nederlandse regering om emigrantenschepen vol te krijgen.

 

- 261/11/1 Radio Australia broadcasts to the Netherlands

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie tussen de Australian Broadcasting Commission (ABC), het Department of Immigration, en de Immigration Publicity Officer en notities en memoranda voor de minister en Secreatry van het departement. Op instigatie van de Australische persattaché in Den Haag werd een voorstel gedaan om een wekelijkse radio-uitzending in het Nederlands vanuit Australië te verzorgen (ABC in samenwerking met de AVRO) om immigratie te stimuleren en als 'tegenzet' tegen het feit dat er (twee) Nederlandstalige uitzendingen vanuit Canada waren gelanceerd. Op grond van de beslissing de migratie-instroom voor 1952/1953 te beperken, werd het voorstel niet overgenomen.

 

 

A446 Correspondence files, annual single number series with block allocations 1953-

Omvang serie: 2696,22 (700) m., Aantal dossiers: 15978, Openbaarheid: verschilt per dossier

 

De serie bestaat uit individuele persoonsdossiers, beleidsdossiers van het Department of Immigration en dossiers van (interdepartementale en non-gouvernementele) commissies en raden (Immigration Planning Council, Federal Catholic Immigration Committee). Ten aanzien van de persoonsdossiers is na 1974 het onderscheid, dat in het archiveringssysteem werd gemaakt tussen Europese en niet-Europese migranten afgeschaft. De persoonsdossiers bevatten over het algemeen de aanvraag voor emigratie, aanvragen voor het verkrijgen van het Australische burgerschap, tijdelijke- en bezoekersvisa; eventueel gegevens over deportatie als gevolg van criminaliteit en Freedom of Information aanvragen. De persoonsdossiers zijn geordend op achternaam/nationaliteit.

De departementale dossiers handelen over zaken als vorming en implementatie van algemeen immigratiebeleid, het sluiten van immigratieovereenkomsten; multilaterale samenwerking in de International Labour Organization en het Provisional Intergovernmental Committee for European Migration (PICMME, A446, 1962/66432); gesubsidieerde immigratie, migrantenaccommodatie, medische kwesties (mental illness among migrants), naturalisatie, deportatie, verzekering en toezegging van ondersteuning (sociale verzekering), vestiging en welzijn, beleidsondersteunend onderzoek. Ze bevatten ook passagierslijsten van emigrantenschepen en emigrantenvervoer per vliegtuig (en - voor Nederlandse emigranten - de soort overeenkomst waaronder de emigranten emigreerden: Netherlands-Australian Migration Agreement (NAMA); General Assited Passage Scheme (GAPS) of gegevens over subsidies in de reiskosten door het Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM)).

 

Deze serie is één van de belangrijkste beleidsseries van het Departement of Immigration.

De persoonsdossiers zijn in de database opvraagbaar op achternaam en verschaffen gegevens over achternaam/voornaam, namen partner, namen kinderen, geboortedata, nationaliteit.

De passagierslijsten van emigrantenschepen zijn opvraagbaar via de naam van het schip. De passagierslijsten van de migranten die per luchtvervoer kwamen zijn opvraagbaar via trefwoord KLM. De database geeft meestal de overeenkomst waaronder de emigranten migreerden, vertrekdatum en plaats van vertrek. De meeste persoonsdossiers en passagierslijsten zijn 'not yet examined'.

Trefwoord 'Dutch': 133 hits

Trefwoord 'Netherlands': 60 hits

Trefwoord 'Bonegilla': 11 hits

 

- 1962/65283 Netherlands Emigration Foundation - Dutch Migration to Australia (1925-1950 - part 1)

- 1962/65284 Netherlands Emigration Foundation - Dutch Migration to Australia (1925-1950 - part 2)

- 1962/65285 Netherlands Emigration Foundation - Dutch Migration to Australia (1925-1950 - part 3)

- 1962/65286 Netherlands Emigration Foundation - Dutch Migration to Australia 1925-1950 - part 4

Beperkt openbaar. Deel 4 bevat 4 folio's uit 1962-1964, die tijdens declassificatie in 1987 gesloten zijn gebleven. Beleids- en uitvoeringsdossier in 4 omslagen. De omslagen hebben samen een omvang van 0,1 m.

 

Onderwerp: de onderhandelingen tussen Nederland (via de Stichting Landverhuizing Nederland) en Australië om te komen tot een overeenkomst betreffende emigratie van Nederlanders naar Australië en het instellen van een Nederlandse emigratieafdeling of -coördinator in Australië. Het initiatief hiertoe werd in 1925 genomen door de Stichting Landverhuizing Nederland. Na de oorlog werd - opnieuw op Nederlands initiatief - op basis van deze 'overeenkomst van 1939' een schema afgesproken, dat de emigratie van Nederlanders naar Australië zou reguleren tot het moment waarop het Netherlands Australian Migration Agreement (1951) van kracht zou worden.

De dossiers bevatten correspondentie en telegramwisselingen (tussen departementen onderling en tussen departementen en Nederlandse en Australische diplomatieke posten); interne concepten en memoranda van ambtenaren aan de minister van het Department of the Interior (variërend van algemene beleidsoverwegingen of -advisering tot praktische problemen als opvang, huisvesting of taalproblematiek). Daarnaast bevatten de dossiers documentatie (veelal krantenknipsels) en correspondentie van het ministerie met diverse Australische belangenorganisaties (Landbouw- en Tuinbouworganisaties, Kamers van Koophandel, vrouwenorganisaties), om steun te verwerven voor het voorgenomen beleid. De naoorlogse dossiers bevatten tevens aanvragen van Nederlandse 'particuliere organisaties' om in groepsverband naar Australië te mogen emigreren ('Nederlands Arbeids Comité voor emigratie en kolonisatie op coöperatieve basis', Den Haag; Associatie Onderlinge Samenwerking, Groningen); documenten over de vervoers- en deviezenproblematiek en de negatieve publiciteit die emigratie naar Australië in de Nederlandse pers kreeg. Het karakter van de laatste twee dossiers is van meer uitvoerende aard; zij bevatten correspondentie over specifieke emigrantenafvaarten, die ook in andere dossiers terug te vinden zijn (bijvoorbeeld A11519, 'Volendam', Rotterdam, 11 december 1948).

 

- 1962/65331 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1950-april 1951 part 1

- 1962/65332 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1951 part 2

- 1962/65333 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1952 part 3

- 1962/65334 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1953/1955 part 4

- 1962/65335 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1956/1959 part 5

- 1962/65336 Implementation of Netherlands Australia Agreement (NAMA) 1960-1962 part 6

Beperkt Openbaar. In part 5 (1962/65335) en part 6 (1962/65336) bevinden zich een 2 folio's, die niet-openbaar zijn op grond van art. 33(1)(g) van de Archives Act 1933 (unreasonable disclosure of information relating to personal affairs of any person).

 

Beleids- en uitvoeringsdossier in zes omslagen. De zes omslagen hebben samen een omvang van ca. 0,18 m.

De omslagen bevatten o.m. verslagen en rapportages van de Chief Migration Officers bij de Australische ambassade in Den Haag aan het Department of Immigration over de onderhandelingen over het Netherlands Australian Migration Agreement en de vijfjaarlijkse herziening ervan; betreffende de problematiek en interpretatiekwesties, samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst (opzet van de eigen Australische organisatie in Nederland en samenwerking met de Nederlandse instanties; schaarste aan vervoermiddelen; organisatie van de medische selectie; definitie van 'family unit'; hoeveelheid toegestane bagage; migrantenaccommodatie in Australië).

Tevens bevatten de omslagen onderliggende documentatie (veelal krantenknipsels afkomstig uit de Nederlandse landelijke en lokale pers) met negatief commentaar over emigratie naar Australië (zowel t.o.v. het Nederlandse als Australische overheidsbeleid) en interdepartementale correspondentie (tussen Prime Minister en Minister of Immigration, over de negatieve berichtgeving in Nederland; tussen het Departement for Immigration en het Departement of Labour and National Service, in verband met de komst van ongeschoolde arbeiders uit Nederland).

In de latere omslagen betreft de correspondentie m.n. de teruglopende aantallen emigranten vanuit Nederland.

De beleidsreactie van het departement is over het algemeen te vinden in commentaar in de marge; in daarop gebaseerde antwoorden aan Den Haag en in (in het algemeen vrij korte) interne memoranda aan de (assistent-) Secretary.

Daarnaast bevatten de omslagen o.m. documenten betreffende de selectieplanning (cijfermatige voornemens per beroepscategorie) en selectiestaten van Nederlandse emigranten en verslagen van discussies met Nederlandse ministers of de Commissaris voor de emigratie B.W. Haveman bij bezoeken wederzijds.

 

- 1970/95579 Australian Netherlands Migration Agreement - part 1

- 1970/95580 Australian Netherlands Migration Agreement - part 2

- 1970/95581 Australian Netherlands Migration Agreement - part 3

Beperkt openbaar. De periode 1967-1970 bleef gesloten ten tijde van het declassificatieverzoek uit 1997 (30 jaar regel).

 

Beleidsdossier in 3 omslagen. De totale omvang van de drie dossiers is ca. 0,1 m.

- Part 1: Het dossier is een neerslag van de beleidsoverwegingen van het Department of Immigration met betrekking tot de onderhandelingen over en de afsluiting van de Netherlands Australian Migration Agreement (NAMA) in 1951 en de aanloop tot de (vijfjaarlijkse) herziening ervan in 1955-1956. Naast de vele interne memoranda aan de minister van Immigration en van de minister van Immigration aan de Prime Minister, bevat het dossier ook de belangrijkste correspondentie met andere betrokken Departementen (External Affairs, de Treasury en het Department of Labour and National Service) en diverse geamendeerde conceptversies van de overeenkomst.

-Part 2: Het dossier heeft als onderwerp de herziening van 1956 van het Netherlands Australian Migration Agreement (1951) en de aanloop tot een nieuwe overeenkomst in 1965: het Migration and Settlement Agreement between Australia and the Netherlands. Naast vele geamendeerde versies van hernieuwde overeenkomsten, bevat het dossier interne memoranda met de beleidsoverwegingen van het Department of Immigration en enige correspondentie met de Prime Minister en andere betrokken departementen.

-Part 3: Dit dossier bevat een neerslag van de onderhandelingen en de beleidsoverwegingen van het Department of Immigration over de nieuwe Migratieovereenkomst.

 

NB: De belangrijke beleidsoverwegingen voor de hernieuwde overeenkomst in 1965 zijn te vinden in Department of Immigration (CA 51) A446, 1965/45447.

De overige departementen of External Affairs, Social Services en het Prime Ministers Department hebben dossiers over dezelfde onderhandelingen, vanuit hun respectievelijke departementale perspectief.

 

- 1965/45447 Australia/Netherlands cultural agreement

Openbaar

Dit beleidsdossier (omvang ca. 0,04 m.) betreft de onderhandelingen over de (vijfjaarlijkse) herziening van het Netherlands Australian Migration Agreement (NAMA). Anders dan bij eerdere herzieningen begonnen de onderhandelingen in 1961 naar aanleiding van een verzoek van de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman om een 'culturele overeenkomst' te sluiten tussen Nederland en Australië. Deze onderhandelingen mondden uiteindelijk uit in de onderhandelingen ter herziening van het NAMA, waarvan de afspraken over het 'culturele overeenkomst'-gedeelte een onderdeel zouden vormen. Het dossier bevat telegramwisselingen en correspondentie van Immigration met External Affairs, Labour en andere betrokken departementen; diverse conceptteksten van een eventuele culturele overeenkomst, en zeer veel interne beleidsnotities van het Department of Immigration. Vgl. CA 51, A446 1970/95579-1970/95581 en CA 51 A446 1970/95123. Het dossier bevat de kern van het beleidsmateriaal, dat op grond van de naamgeving van de dossiers eerder in A446 1970-95581 verwacht zou worden.

 

- 1960/66453 Netherlands government -financial proposals for assisted migration (policy)

Openbaar

Het dossier heeft als onderwerp de onderhandelingen tussen de Nederlandse en de Australische overheid betreffende de Nederlandse Emigranten Bijslagregeling (1956) en de consequenties hiervan voor het Netherlands Australian Migration Agreement. Het dossier bevat naast de bilaterale correspondentie interne beleidsmemoranda aan de Secretary en de minister van het Department of Immigration.

 

- 1962/67389 Nominall roll for GROOTE BEER departing Europe for - 1958-1962 under Netherlands Australian Migration Agreement

Openbaar

Het dossier bevat passagierslijsten met nadere persoonsgegevens (sekse, geboortedatum, religie en beroep) en een aanduiding van de overeenkomst waaronder gereisd werd.

 

- 1970/75519 Netherlands- Political survey

Openbaar

Het dossier bevat afschriften en telegrammen van External Affairs aan het Department of Immigration met de politieke rapportages. In deze rapportages wordt o.m. aandacht besteed uiteraard aan de samenstelling van opeenvolgende Nederlandse kabinetten en aan werkeloosheidscijfers. Het dossier bevat daarnaast interne memoranda van het Departement of Immigration met analyses van en vergelijkingen tussen de Nederlandse en de Australische werkeloosheidscijfers.

 

- 1970/95578 Emigration from Netherlands

Beperkt openbaar. Het dossier bevat 10 folios uit 1973-1975 die bij declassificatie nog binnen de gesloten periode vielen.

Het dossier bevat onderzoeksverslagen (1959-1975) van de Australische ambassade in Den Haag, betreffende Nederlandse emigratie naar Zuid-Amerika en Zuid-Afrika en de inschatting van de concurrentie die dat opleverde voor emigratie van Nederlanders naar Australië. Tevens bevat het interne memoranda met de beleidsreactie hierop, geformuleerd door het Department of Immigration (organisatie van publiciteitscampagnes ter stimulering van emigratie naar Australië door verwanten). Het dossier bevat ook stukken betreffende een zogenaamde "peoples motivation research into Dutch migration", een initiatief van B.W. Haveman in overleg met T. Heyes (Secretary Department of Immigration) om onderzoek te doen naar Nederlandse migranten in Australië.

 

- 1970/77476 Migration from Netherlands- Trade selection

Openbaar

Het dossier betreft een uitwerking van de Tradesman's Rights Regulation Act 1946-1948 Het bevat o.m. documenten betreffende criteria op grond waarvan selectie van Nederlandse ambachtslieden plaats diende te vinden (metaalbewerkers, ketelmakers, elektriciens, smeden etc.) De formulieren beginnen met een standaardaanhef ("a person may be selected for migration to Australia from the Netherlands as a tradesman in the classification in the engeneering trades and will be eligible for a tradesman certificate under the Tradesman's Rights Regulation Act 1946-1948 if he complies by the following criteria") en bevatten vervolgens per beroepsgroep de critera.

 

- 1970/95123 Visit - Netherlands minister for social services - Doctor Veldkamp - March 1964

Openbaar

Het dossier bevat o.m. documenten en correspondentie betreffende de voorbereiding door het Department of Immigration van het werkbezoek van minister van Sociale Zaken G.M.J. Veldkamp in 1974 aan Australië. Het dossier bevat naast diverse conceptprogramma's ook notulen van overleg tussen Nederlandse en Australische emigratie-/immigratieambtenaren en de daaropvolgende beleidsreactie van het Department of Immigration. Tevens bevat het dossier materiaal over de kritiek die Nederlandse media uitten op het bezoek van Veldkamp en het instandhouden van een 'positief' emigratiebeleid in een periode van economische voorspoed. Vgl. Prime Minister's Department (CA 12), A463 1964/503.

 

- 1981/95549 Visa agreement between Netherlands and Australia

Beperkt openbaar

Het beleidsdossier bevat o.m. interne departementale memoranda en correspondentie tussen het Department of Immigration en External Affairs betreffende de discussie over een eventuele versoepeling van de uitgifte van visa aan Nederlandse aspirant-emigranten (1948). Het dossier geeft tevens inzicht in de wijze waarop de medische en veiligheidsscreening van Nederlandse emigranten plaatsvindt (het Nederlandse politieke en juridische antecedentenonderzoek werd onvoldoende geacht.) Het dossier behandelt de periode 1948-1962; in tegenstelling tot de dossieraanduiding: 1948-1981.

 

- 1966/45035 Persons convicted of criminal offence of inmates of a mental institution - Liable for Deportation 1951-1985

Openbaar

Het dossier (omvang ca 0.05 m) bevat het (deportatie)beleid van de federale regering ten aanzien van veroordeelde immigranten of immigranten, opgenomen in een psychiatrische inrichting. Naast correspondentie bevat het dossier vragen over specifieke kwesties, gesteld door het House of Parliament en de (concept)antwoorden van de minister van het Department of Immigration en interne memoranda. Daarnaast bevat het dossier naamlijsten van immigranten, opgenomen in inrichtingen of mental hospitals en statistieken van deportatieorders per nationaliteit voor bepaalde jaren. Het dossier bevat namen van personen geboren in Nederland / personen met de Nederlandse nationaliteit.

 

 

A659 Correspondence files, class 1 (general, passports) 1892-1970

Omvang serie: 101,8 m., Aantal dossiers: 13777, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

De serie bestaat voornamelijk uit persoonsdossiers van migranten die naturalisatie aanvragen en een aantal beleidsdossiers (grotendeels, maar niet uitsluitend betreffende migratie) voortgebracht door het Department of the Interior (1939-1945) en het Department of Immigration (1946-1950). De dossiers over migratie betreffen vooral kwesties als de uitgifte van paspoorten, visa, en het bieden van faciliteiten om te reizen. Een eigentijdse toegang is te vinden in serie A6064.

 

De persoonsdossiers zijn uitsluitend op naam opvraagbaar, niet op nationaliteit.

Trefwoord 'Dutch': 4 hits

Trefwoord 'Netherlands': 14 hits

 

 

A997 Applications for Permit to enter Australia, Form 47, 47A

Omvang serie: 31 m., Aantal dossiers: 13000, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

De serie is voor en tijdens WO II gevormd door achtereenvolgens het Department of Home and Territories (CA 15); het Department of Home Affairs [II], Central Office (CA 24); het Department of the Interior [I], Central Administration (CA 27); het Department of the Interior [II], Central Office (CA 31). Niet al deze archiefvormers zijn in de gids beschreven. Na de Tweede Wereldoorlog was het Department of Immigration verantwoordelijk voor het bij houden van deze serie.

 

De serie bevat twee typen aanvraagformulieren, waarvan de meeste uit dossiers van categorie 3 (niet-Britse Europese) immigranten gehaald zijn, Formulier 47 bevat de gegevens: achternaam en adres; nationaliteit; geboorteplaats en -datum; huwelijkse staat; woonplaats; beroep; hoeveelheid te importeren deviezen; talenkennis, details betreffende meereizende familieleden. Formulier 47A betreft de "Medical Examination (For persons seeking Permanent Admission to Australia). Declaration by intending Migrant". Deze is niet bij alle aanvragen tot toelating bijgevoegd.

Tijdens de onderzoeksperiode in 2003 waren slechts 358 items van deze serie ingevoerd in Recordsearch; tijdens een steekproefcontrole in 2005 bleek de serie inmiddels 13 000 items te bevatten. De serie is doorzoekbaar op achternaam, nationaliteit, geboortedatum. In februari 2005 bevatte de serie 792 dossiers gevonden op trefwoord 'Dutch'; en 10 dossiers op trefwoord 'Neth*'.

 

 

A1197 Incoming passenger cards 1965-1972

Omvang serie: 518,74 m., Aantal dossiers: 6, Openbaarheid: verschilt per dossier

 

registratieformulieren van Australië binnenkomende personen.

5 items op familienaam

1 item betreft 'whole series'

 


A1198 Outgoing passenger cards 1965-1972

Omvang serie: 453,96 m., Aantal dossiers: 11, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

Registratieformulieren van personen die Australië verlaten. Vermeld zijn: achternaam, paspoortnummer, nationaliteit, geboorteland, geboortedatum, beroep, land waar men de voorgaande maanden heeft verbleven, land waar men de komende twaalf maanden van plan is te verblijven, duur van huidige verblijf in Australië, laatste plaats van verblijf in Australië, reden van vertrek, (lucht)haven van vertrek, naam schip of vliegtuig, vertrekdatum.

In de database kan op naam gezocht worden (géén Nederlandse nationaliteit aangetroffen); via de papieren inventaris kan op vertrekperiode per half jaar worden gezocht.

 

 

 

A1225 Incoming passenger cards-Aircraft 1949-1964

Omvang serie: 135,9 m., Aantal dossiers: 1, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

Registratieformulieren van personen die Australië binnenkomen.

Van 1951-1961 zijn de kaarten chronologisch-lexicografisch gerangschikt, van 1962-1964 zijn ze chronologisch/numeriek gerangschikt. Niet doorzoekbaar in de database.

 

 

 

A1226 Outgoing passenger cards: Aircraft (Form XLIV) 1949-1964

Omvang serie: 1178 m., Aantal dossiers: 2, Openbaarheid: volledig

 

Vertrekkaarten met vermelding van plaats van vertrek, redenenen van vertrek uit Australië, duur van huidig verblijf in Australië, plaats van laatste verblijf, vluchtnummer en vluchtdatum, chronologisch geordend.

Een gedeelte van de serie 1949-1950 is in 1950 verloren gegaan.

 

 


A1652 Name index cards - Naturalization 1904-1956

Omvang serie: 8,82 m., Aantal dossiers: 98, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit 98 archiefdozen met kaartsystemen als ingang op de naturalisatiedossiers van het departement. De kaarten kunnen de volgende informatie bevatten: dossiernummer, aanvraagdatum, adres, onderwerp, geboortedatum, aankomstdatum, scheepsnaam, nationaliteit.

De gegevens uit de naturalisatiedossiers (1904-heden) zijn opgenomen in de Citizenship Database van het Department of Immigration.

 

 


A1870 Aliens registration files- residents of ACT and surrounding areas 1939-1972

Omvang serie: 13,68 m., Aantal dossiers: 6080, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

Registratiedossiers van personen van niet-Britse nationaliteit die Australië binnenkwamen (Aliens Act 1947). Vaak betreft het personen verbonden aan de Universiteit, internationale studenten en andere immigranten naar Canberra en in ACT. De dossiers bevatten gegevens over geboorteplaats, nationaliteit, fysieke beschrijving, datum en (lucht)haven van aankomst, paspoortnummer, familiegegevens, zwart-wit foto.

De database geeft bij weergave van de items per item: achternaam, voornaam, nationaliteit, datum van aankomst en scheepsnaam en is hierop doorzoekbaar.

Trefwoord 'Dutch': 556 hits

Trefwoord 'Netherlands': 4 hits

Trefwoord 'Holland': 0 hits

Trefwoord 'Indonesian': 0 hits

Trefwoord 'Jewish': 0 hits

 

 

 

A1878 Migrant Selection Documents for refugees selected by International Refugee Organisation [IRO] at Samar, Phillipines, 1949

Omvang serie: onbekend, Aantal dossiers: 665, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

Selectiedocumenten voor vluchtelingen die naar Australië willen emigreren, behandeld door de IRO.

De items zijn doorzoekbaar op achternaam. Weergegeven worden achternaam, voornaam, geboortedatum (?) en een indicatie of de aanvraag is geaccepteerd of niet.

 

 

 

A1886 X-ray films of persons applying to enter Australia 1959-1972

Omvang serie: 25 m., Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: onbekend

Vindplaats: Department of Immigration and Ethnic Affairs (CA 1955), (volgens informatie per 30-12-2000)

 

Röntgenfoto's, behorend bij serie A446, van personen die naar Australië wilden emigreren en bij wie tuberculose (TBC) of andere longaandoeningen werd vermoed of was geconstateerd.

De foto's zijn te localiseren door middel van de persoonsdossiers in A446, waarin het registratienummer van de foto's is opgenomen. Als gevolg van slechte opslagcondities zijn veel van de oudere röntgenfoto's verloren gegaan.

 

 

 

A1887 Correspondence files, IPS Series (Immigration Publicity) 1949-1955

Omvang serie: 0,36 m., Aantal dossiers: 27, Openbaarheid: volledig

 

De serie bevat dossiers betreffende de publiciteit van Australische zijde rond emigratie naar Australië, zowel gericht op aspirant-emigranten (mannen en vrouwen), als op de eigen samenleving. De dossiers bevatten correspondentie over initiatieven om posters of boekjes te publiceren ('Your New Citizenship'; 'Who are they'; 'Monthly Women's Newspaper'); films en radioprogramma's gericht op werving van emigranten en nieuw aangekomen emigranten ('Radio Migrant News') en over de resultaten van deze initiatieven.

 

- IPS/62 Dutch Migration Scheme 1951-1953

Openbaar

Het dossier bevat correspondentie en een beleidsmemorandum van de Australische ambassade in Den Haag over de massadistributie in Nederland van een pamflet over de consequenties van emigratie naar Australië, met uitleg van het Dutch Migration Scheme.

 

- IPS/176 Reports on publicity activity Netherlands 1953-1954

Openbaar

Het dossier bevat interne memoranda en rapportages van de Australische ambassade in Den Haag over de beste wijze waarop in Nederland en Duitsland belangstelling voor emigratie naar Australië kan worden gewekt. In de stukken wordt gerefereerd aan 'concurrerende' activiteiten door de Canadese regering (films, pamfletten). Tevens worden de mogelijkheden overwogen om voor de publiciteitscampagnes gebruik te maken van het Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM).

Het dossier is in digitale kopie via de database beschikbaar.

 

 

 

A2279 Migrant Selection Documents- Returning Australian Scheme 1968-

Omvang serie: 1,26 m., Aantal dossiers: 109, Openbaarheid: onbekend

 

De serie bevat selectiedocumenten.

Geen nadere informatie beschikbaar via papieren inventaris. Doorzoekbaar op achternaam.

trefwoord 'Dutch': 1 hit.

 

 

A2280 Migrant Selection Documents -Second assistance Scheme 1968-1971

Omvang serie: 7,92 m., Aantal dossiers: 792, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

Persoonsdossiers van aanvragers voor een gesubsidieerde overtocht (Second Assistance Scheme) en migratie naar Australië. De dossiers bevatten onder meer de formele aanvraag voor toelating, geboortedatum, paspoorten, medische gegevens, foto's.

Doorzoekbaar op achternaam. De database geeft in sommige gevallen vervoer bij aankomst en vertrekdatum naar Nederland.

Trefwoord 'Dutch': 75 hits

Trefwoord 'Netherlands': 0 hits

 

 

A2559 Non-British European Migrant Selection Documents, Assisted Passage Schemes, numerical series 1966-1973

Omvang serie: 742,5 m., Aantal dossiers: 67125, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

Persoonsdossiers van aspirant-emigranten naar Australië van niet-Britse Europese nationaliteit. De dossiers bevatten voor elke emigrant een medisch rapport, een overeenkomst tussen de Commonwealth regering en de migrant over de emigratievoorwaarden, een vragenlijst betreffende beroepskwalificaties, een aanvraag voor gesubsidieerd vervoer en vertrek- en aankomstgegevens (datum en naam schip of vliegtuig).

De database is doorzoekbaar op achternaam en nationaliteit en geeft geboortedata; namen en geboortedata van kinderen, vertrekdata en scheeps of vluchtgegevens.

Trefwoord 'Dutch': 2894 hits

Trefwoord 'Netherlands': 2482 hits

 


A2562 General Assisted Passage Scheme, Special Passage Assistance Program and Netherlands Australia Migration Agreements selection documents, annual single number series, 1968-1973

Omvang serie: onbekend, Aantal dossiers: 55550, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

Selectiedocumenten ten behoeve van gesubsidieerde emigratie naar Australië. De documenten bevatten een medisch rapport, een getekende overeenkomst tussen de migrant en de Commonwealth regering over emigratievoorwaarden, een vragenlijst over beroepskwalificaties en een aanvraagformulier voor gesubsidieerde overtocht.

De database is doorzoekbaar op achternaam/voornaam, (kinderen), soort vervoer (scheepsnaam / luchtvaartmaatschappij en datum/plaats van vertrek.

Trefwoord 'Dutch': 2620 hits

Trefwoord: 'Netherlands': 278 hits

Trefwoord 'Holland': 9 hits

 

 

A2565 Name Index and Registration Cards for incoming-selection documents, General Assisted Passage Scheme (GAPS) Special Passage Assistance Program (SPAP), and Netherlands Australia Migration Agreement (NAMA) 1966-1973

Omvang serie: onbekend, Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: onbekend

Vindplaats: Canberra, Department of Immigration and Ethnic Affairs (CA 1955).

 

Indexkaarten van selectiedocumenten. De kaarten bevatten de volgende gegevens: naam emigrant, nationaliteit, scheepsnaam / vliegtuig waarmee gearriveerd. In 1973 werd een nieuwe serie alfabetische indexkaarten voor migrantenselectiedocumenten geïntroduceerd (Serie A2918), sommige gegevens zijn overgenomen van de oude kaarten, deze kaarten zijn vervolgens vernietigd. Na het stopzetten van het overschrijven van gegevens zijn de resterende kaarten ingevoegd in het nieuwe systeem A2918.

 


A2769 Incoming and outgoing passenger cards (controlled by microfilm reel number) 1973

Omvang serie: n.v.t., Aantal dossiers: n.v.t, Openbaarheid: onbekend

 

Microfilms van formulieren ingevuld door arriverende en vertrekkende passagiers naar en vanuit Australië. (Kopieën in serie A8140)

 


A2917 Migrant Selection Documents, annual single number series with 'SD' prefix 1971-

Omvang serie: 535,86 m., Aantal dossiers: n.v.t, Openbaarheid: onbekend

 

Selectiedocumenten voor gesubsidieerde emigranten en vluchtelingen vanaf 1973. De dossieropschriften geven controlenummer, achternaam emigrant, vluchtnummer / scheepsnaam, land van origine, vertrekdatum (indicatie van röntgenfoto). De dossiers bevatten: medisch rapport, overeenkomst van emigratievoorwaarden, vragenlijst inzake beroepskwalificaties, aanvraagformulier voor gesubsidieerde overtocht.

Niet ontsloten op dossierniveau. Doorzoekbaar door middel van de kaartindex in serie A2918.

 

 

A2918 Alphabetical index cards for migrant selection documents 1966-

Omvang serie: 9,88m.; (25 m. in Department of Immigration CA 1955. Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: Moet worden gedeclassificeerd volgens geldende regels.

Vindplaats: Canberra, Department of Immigration and Ethnic Affairs (CA 1955)

 

Centrale kaartindex op de selectiedocumenten en röntgenfoto's in relatie tot series A2561, A2562, A2566, A2917, A2919. De kaarten geven achternaam migrant, nationaliteit, scheepsnaam of vluchtnummer, contolenummer. Vervolg op A2565.

 


A2919 X-rays (MigranSelection Documents), annual single number with 'X' prefix 1971

Omvang serie: onbekend, Aantal dossiers:onbekend, Openbaarheid: Moet worden gedeclassificeerd volgens geldende regels.

Vindplaats: Niet vermeld, vermoedelijk Department of Immigration and Multicultural Affairs, Central Office (CA 8243)

 

Röntgenfoto's. De envelop bevat de gegevens: achternaam migrant, type selectiedocument, scheepsnaam of vluchtnummer, vertrek datum, land van origine.

 

 

A2998 Correspondence files [Restricted Immigration] annual single number series 1909-1973

Omvang serie: 7,74 m., Aantal dossiers: 1277, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

De serie bevat merendeels persoonsdossiers van emigranten van niet-Europese afkomst, die onder beperkende voorwaarden vielen. De dossiers kunnen correspondentie over paspoortaanvragen, aanvragen tot registratie van Australisch burgerschap, medische informatie e.d. bevatten. De serie bevat daarnaast een tweetal dossiers m.b.t. repatriëring van Indonesiërs naar Java 1946-1949 (1951/962; 1951/963).

Geen hits op trefwoorden 'Dutch', 'Netherlands', 'Holland'.

 

 

A3335 Alien registration index cards (form M98, M300 and M341), single number series 1948-

Omvang serie: 22,68 m Canberra; 114,48 m. (NSW-branch); 0,68m (Victoria-branch), Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

Indexkaarten betreffende de registratie van migranten van niet-Britse nationaliteit. De kaarten bevatten achternaam, geboorteplaats en -datum, sexe, huwelijkse staat, fysieke kenmerken e.d., foto. De kaarten zijn gemicrofilmd (min of meer in chronologische volgorde).

 

 

A3781 Personal case files, alphabetical numerical series 1970-

Omvang serie: 1,44 m., Aantal dossiers: onbekend, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

Persoonsdossiers van migranten die hulp hebben gezocht bij de voormalige ACT office of the Migrant Information Service, bij de Migrant Welfare Services en bij de ACT Regional Administration of the Department of Immigration and Multicultural Affairs. De dossiers bevatten persoonlijke gegevens en eventuele correspondentie.

De dossiers zijn geordend op achternaam (alfabetisch-numeriek), en in die zin opvraagbaar. De dossiers zijn niet ontsloten op itemniveau en niet doorzoekbaar in de database of in de papieren inventaris.

 

 

A3907 Nominal index cards for correspondence files, annual single number series with block allocations (Europeans) 1901-1964

Omvang serie: 13,32 m., Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: volledig

 

Indexkaarten voor de belangrijkste correspondence files. De Indexkaart bevat achternaam en nummer van persoonsdossiers, geboorteplaats en -datum, aankomstdatum en scheepsnaam en soms datum en onderwerp van correspondentie met betrekking tot Europeanen. Het systeem begint vanaf C (Cervo), Kaarten A-Chan zijn ingevoegd in A3908 (Non-Europeans).

 

 

A3909 Nominal index cards for CRS A446, 1965-

Omvang serie: 49,68 m., Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: volledig

 

Indexkaarten voor serie A446. De kaarten bevatten de achternaam, geboortedatum, nationaliteit en dossiernummer. De kaarten zijn alfabetisch op naam gerangschikt. Niet doorzoekbaar via de database.

 

 

A3944 Alien registration 'dead' index cards (forms RA10, M98, M300) 1945-1971

Omvang serie: 14,18 m., Aantal dossiers: 63, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

Indexkaarten op de formulieren RA10, M98 en M300. In de database is door middel van namen aangegeven welk dossier welke kaarten bevat.

 


A4143 General correspondence files 1950-1980

Omvang serie: 4,42 m., Aantal dossiers: 26 dozen, Openbaarheid: declassificatie volgens geldende regels

 

Deze serie bevat dossiers betreffende alle aspecten van het werk van de Good Neighbour Movement, sinds de oprichting van de beweging en de Good Neighbour Councils in 1950. De dossiers zijn op onderwerp gerangschikt. Er zijn beleidsdossiers, dossiers betreffende public relations, onderzoeken door de pers, aanvragen voor arbeidsplaatsen, aanbevelingsbrieven, aanvragen van emigranten voor ondersteuning, scholing van emigranten, dossiers van de verschillende afdelingen per staat van de beweging. Daarnaast zijn er dossiers over het intern functioneren van de Good Neighbour Councils zoals jaarverslagen, financiële verslagen, oprichting van Councils, vergaderingen van voorzitters en secretarissen etc.

De serie is slecht geordend, de dossiers zijn opgeborgen in standaardarchiefdozen. De papieren inventaris bevat een titelbeschrijving van elk dossier.

 

 

A6980 Secret correspondence files, single number series with block allocations and 'S' [Secret] prefix 1932-

Omvang serie: 80,37 m., Aantal dossiers: 1694, Openbaarheid: verschilt per dossier

 

De serie 'geheime dossiers' bevat informatie die door de opeenvolgende Australische regeringen als 'gevoelig' werd en wordt beschouwd. De serie bestaat uit persoonsdossiers (aanvragen voor immigratie) en beleidsdossiers, onder meer ten aanzien van het vluchtelingenbeleid van Australië. Voor de behandelde periode in de onderzoeksgids geven de beleidsdossiers vooral inzicht in het toelatingsbeleid van migranten van niet-Europese nationaliteit - de 'White Australia Policy' - (en de gevoeligheid van de Australische regering om dit woord te gebruiken), de houding ten opzicht van het communisme als politieke beweging en de houding ten opzichte van aanvragen van als communistisch (of Nazistisch, extremistisch) beschouwde individuen. De persoonsdossiers bevatten over het algemeen de aanvraag tot toelating in Australië (tijdelijk of permanent) een betrouwbaarheidsonderzoek (security assesment) van de Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) en een daarop gebaseerd advies.

 

De persoonsdossiers zijn opvraagbaar op achternaam.

Trefwoord 'Dutch': 1 hit

Trefwoord 'Netherlands': 2 hits

Trefwoord 'Holland': 1 hit (persoonsnaam)

Trefwoord 'Indonesia': 6 hits

 

- S250247 Evacuation of Dutch nationals from Indonesia to Australia 1957-1958

Beperkt openbaar. Folio's met namen van de leden van de inlichtingendienst (ASIO) zijn gesloten.

Het beleidsdossier bevat o.m. correspondentie (tussen de Australische ambassade in Den Haag en het Department of Immigration), interne memoranda e.d. over de toelating in Australië van mensen met een Nederlandse nationaliteit, afkomstig uit Indonesië. Op grond van de verwachting van de Nederlandse regering dat het aantal verzoeken in 1957-1958 uit deze categorie zal toenemen, verzocht het de Australische regering enige soepelheid te betrachten.

 

- S250478 Visit of the Netherlands Minister for Social Services Dr. Veldkamp - March 1964 - Part 2 (A446 1970/95123 - part 1)

Openbaar

Dit dossier behandelt het 'security gedeelte' van het bezoek van minister van Sociale Zaken G. M.J. Veldkamp en bevat tevens een verslag van de Australische ambassade in Den Haag over Nederlandse perskritiek op Australië als ontvangende mogendheid (Nieuwe Limburger, 21 mei 1964 van de correspondent in Australië, C. Wouters). Vgl. Department of Immigration (CA 51) A446, 1970/95123 en Prime Minister's Department (CA 12) A463, 1964/503.

 

 

A7109 'Dead' card index of registered Aliens, (1948-1951 accumulated)

Omvang serie: 2,52 m., Aantal dossiers: 11, Openbaarheid: volledig

 

De kaartindex bevat de namen van de 'geregistreerde vreemdelingen' die in de periode 1948-1951 werden genaturaliseerd, overleden of de Commonwealth verlieten. De kaarten zijn afkomstig uit de Central Index of Registered Aliens (CRS A7110). De database geeft per item het alfabetische bereik per gedeelte van de achternaam.

 

 

A7110 Central card index of registered aliens 1948-1952

Omvang serie: 47,88 m., Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: volledig

 

Centrale kaartindex van geregistreerde vreemdelingen. De kaarten bevatten gegevens als achternaam, voornaam, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, sexe, huwelijkse staat, details over familie, gegevens over aankomst, eerste geregistreerde adres, in sommige gevallen gegegvens over latere verhuizingen.

De kaarten zijn alfabetisch-lexicografisch geordend en in de database worden per item begin-eind achternaam gegeven. Een gedeelte van de indexkaarten zijn ondergebracht in serie A7109.

 

 

A11519 Migrant Selection Documents for Displaced Persons who travelled to Australia per Volendam departing Rotterdam 11 december 1948

Omvang serie: 1,26 m., Aantal dossiers: 317, Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

De serie bevat persoonsdossiers met de selectiedocumenten voor Displaced Persons die onder auspiciën van de International Refugee Organisation (IRO) naar Australië emigreerden met de 'Volendam' vanuit Rotterdam op 11 december 1948. De meesten van hen waren afkomstig uit Oost-Europa en de Baltische landen.

De persoonsdossiers zijn doorzoekbaar op achternaam.

 

 

A12111 Immigration Photograhic Archive 1946- Today, 1946-

Omvang serie: onbekend., Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: onbekend

Vindplaats: Niet vermeld. Vermoedelijk Department of Immigration and Multicultural and Indigeneous Affairs (CA 8872).

 

Ca. 36000 foto's en dia's van aankomst en vestiging van na-oorlogse immigranten en vluchtelingen in Australië. De foto's zijn ingedeeld in 53 onderwerpen, waaronder 'Aankomst', 'Kunst en Entertainment', 'Kerken/Religie', 'Steden', 'Naturalisatie', 'Migranten in de gemeenschap', 'Migranten en arbeid', 'Migranten-opleidingen', 'Migranten opvangcentra', 'Good Neighbour Movement', 'Migrantenschepen', 'Immigratiecommissies', 'Migranten en sport'.

 

 

A12508 Personal Statement and Declaration by alien passengers (Forms A 42)

Omvang serie: 74,88 m., Aantal dossiers: 40792, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

Formulieren met persoonlijke verklaring van elke buitenlandse reiziger, die in Australië arriveerde. De informatie op het formulier omvat achternaam/voornaam, geboorteplaats en-datum, persoonsbeschrijving, nationaliteit, woonplaats in land van origine, verblijfplaats in Australië, geplande verblijfsduur, eventuele meereizende familieleden, scheepsnaam / vluchtnummer, aankomstdatum en plaats van aankomst in Australië.

De serie CP181/1 is met deze serie samengevoegd.

Reizigers met de Nederlandse nationaliteit zijn geregistreerd onder itemnummers beginnend met 16/;

Reizigers met de Javaanse nationaliteit zijn geregistreerd onder itemnummers beginnend met 33/;

Reizigers met de Joodse nationaliteit zijn geregistreerd onder itemnummers beginnend met 34/.

De database geeft informatie op achternaam, voornaam, kinderen, nationaliteit, scheepsnaam, vluchtnummer.

Trefwoord 'Dutch': 2920 hits

Trefwoord 'Javanese': 10 hits

Trefwoord 'Jewish': 16 hits

 

 

A12569 Professional Non-British Migrant selection documents 1947-1956

Omvang serie: 0,54 m., Aantal dossiers: 117, Openbaarheid: merendeels 'not yet examined'

 

Aanvragen voor immigratie naar Australië van beroepsbeoefenaars met niet-Britse nationaliteit. De aanvragen bevatten het aanvraagformulier ES35A en daarbij behorende papieren als fotokopieën van diploma's, accreditatiepapieren van bepaalde bedrijven en correspondentie, een foto van de aanvrager, naam aanvrager, geboorteplaats en -datum, genoten opleiding, taalbeheersing en een overzicht van opgedane werkervaring.

De database is doorzoekbaar op achternaam, geboortedatum.

Trefwoord 'Dutch': 1 hit

Trefwoord 'Netherlands': 0 hits

 


AA1969/340 Applications for Admission of Relative or Friend to Australia (forms 40), (1949-1965 acc.date)

Omvang serie: 0,54 m., Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: onbekend

 

De serie bevat aanvraagformulieren.

 


AA1969/441 Papers relating to and records from Migrant Accommodation Centres (1945-1968 acc.date)

Omvang serie: 28,26 m., Aantal dossiers: 271, Openbaarheid: volledig

 

Documenten en foto's in relatie tot Migranten Opvangcentra: bevat onder andere items over Bonegilla (VIC), Somers (VIC), Benalla (VIC), Sale (VIC), Enoggera (VIC), Greta (NSW), Scheyville 1955 (NSW),Woodside (SA), Wacol (QLD), Holden (WA): verbeterings- en ontwikkelingsplannen, personeelsorganisatie, bezoeken van ministers, plattegronden. Bevat tevens diverse foto's en fotoalbums van voor-schoolse kinderopvangcentra, speelplaatsen, onderwijsactiviteiten, kerstmisvieringen.

Van een aanzienlijk aantal foto's en documenten zijn digitale kopieën geplaatst.

 


AA1971/501 Records of the Benalla Migrant reception and Training Centre (1964-1966 acc.date)

Omvang serie: 8,1 m., Aantal dossiers: onbekend, Openbaarheid: onbekend

 

Documenten betreffende het Migranten Opvang en Trainingscentrum Benalla.

Volgens de papieren inventaris betreft het vooral de formulieren IS 1-17, aanvragen voor personeel en staf, registratie inkomende brieven, financiële administratie.

 

 

B6522 Citizenship (naturalisation) index cards on microfilm cassettes (3-M), lexicographical series, 1958-1968

Omvang serie: 0,18 m., Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: onbekend

Vindplaats: NAA, Melbourne (Victoria)

 

Microfilms van naturalisatie-indexkaarten uit alle deelstaten. De gefilmde kaarten bevatten als gevens: naturalisatiecertificaatnummer, immigratiedossiernummer, naam, adres, geboorteplaats en -datum, beroep, voormalige nationaliteit, huwelijkse staat, lengte, kleur ogen en haar, persoonlijke kenmerken, aankomstgegevens, datum, plaats en betrokken ambtenaar bij het afleggen van de eed.

 

 

CP181/1 Forms A42 personal statement and declaration by alien passengers, 1937-1948 (acc.date)

Omvang serie: 55 bundels, Aantal dossiers: n.v.t. , Openbaarheid: volledig en 'not yet examined'

 

Formulieren met gegevens van reizigers die Australië binnenkomen.

De serie, hoewel nog wel in de database vermeld onder nummer CP181/1, is ondergebracht in A12508 en A12682. Afzonderlijke dossiers moeten via deze series gevonden worden.

 

 

CP900/6 Selection Documents (Forms XS 1 and 2) of Empire and Allied Ex-Servicemen, 1946-1951 (acc. date)

Omvang serie: 3,06 m., Aantal dossiers: n.v.t., Openbaarheid: onbekend

 

Aanvraagformulieren voor gesubsidieerd vervoer naar Australië; verslag van medische onderzoeken; ondertekende gezondheidsverklaring.

Geen nadere ontsluiting in de papieren inventaris.