Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Bisdom Roermond

Naam archiefvormer Bisdom Roermond
Periode van bestaan 1853-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Aartsbisdom Utrecht

 

Het bisdom Roermond werd opgericht in 1853 bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. Geografisch gezien omvat het de Nederlandse provincie Limburg. Het is onderverdeeld in dekenaten en parochies.

 

Bisdom en emigratie

Elk bisdom benoemde een bisschoppelijk commissaris bij de eigen diocesane emigratiestichting, die een geleding vormde van de landelijke Katholieke Centrale Emigratie Stichting.

 

Bisschoppen:

J.H.G. Lemmens, 1932-1958

J.M.J.A. Hanssen, 1958 (coadjutor vanaf 1948)

P.J.A. Moors, 1958-1971

 

Bisschop J.M.J.A. Hanssen van Roermond was van 1950-1958 emigratiebisschop

 

Bisschoppelijk commissaris bij de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting:

1953-1967 J.Th.M. Joosten

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het onderhouden van contacten met dekens, pastoors, parochiële instellingen en particulieren in het bisdom Roermond. Volgens de reglementen voor de parochiale kerkbesturen van 1854 moest een groot aantal zaken aan de bisschop worden voorgelegd, o.a. het aannemen of verwerpen van erfstellingen en legaten, het aankopen van onroerende goederen, het oprichten dan wel afbreken van kerkelijke gebouwen, het instellen van parochiële inrichtingen, het invoeren en afstaan van collecten etc.

De dekens moesten eenmaal per jaar de parochies in hun district onderzoeken en stuurden daarvan een visitatieverslag naar de bisschop. Daarnaast waren de kerkbesturen verplicht jaarlijks een begroting en rekening aan de bisschop voor te leggen.

 

Emigratie:

De bisschoppelijke commissaris bij de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting was verantwoordelijk voor de geestelijke voorbereiding van emigranten. Het aantrekken van priesterdocenten en het organiseren van cursussen en voorlichting vonden plaats onder zijn supervisie. Bij vertrek van grote groepen emigranten hield elk diocees zogenaamde 'emigratiedagen' waarop de bisschop een Pontificale H.Mis opdroeg en de emigranten een emigrantenkruis ontvingen.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Limburgse Emigratie Stichting

 

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Mededelingen van de Diocesane Commissie van Samenwerking Roermond (juli 1952) - ….

 

Verslagboek ... van de werkzaamheden, besluiten en maatregelen der Diocesane Commissie van Samenwerking in het Bisdom Roermond (1945/47) - ..…

 

'Rapport over de emigratie van katholieken naar Australië en Nieuw Zeeland.' Reisverslag z.j. door Mgr. J.M.J.A. Hanssen [34 blz. met inhoudsopgave].

 

Simonis, Jan G.C., m.m.v. A.P.J. Jacobs en A.M.P.P. Janssen, Zielzorgers in het Bisdom Roermond 1840-2000 (Sittard 2001). [met biografische gegevens van de Roermondse bisschoppen (p. 9-14) en de priesters die sinds 1840 in het bisdom actief zijn geweest in de zielzorg met omschrijving en kaarten van de dekenale indeling]

Doorgenomen archieven / series

a) 14.A003A Archief Bisschoppen van Roermond 1840-1949, 1840-1940

 

b) Archief Bisschoppen van Roermond, Collectie Hanssen

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht

 

b) Bisschopshuis Bisdom Roermond, Roermond

Openbaarheid

a) volledig

b) niet

Omvang; inventarisnummers

a) 586 inv.nrs.

b) onbekend

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) inventaris van de archieven van de Bisschoppen van Roermond (digitaal raadpleegbaar)

 

b) geen

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) niet van toepassing

b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) zie [opmerkingen structuur archief]

 

b) onbekend

opmerkingen structuur archief

a) de oorspronkelijke structuur is onbekend; de stukken zijn gegroepeerd per bisschop. Geen van de archieven betreft dat van een bisschop uit de onderzoeksperiode. De parochiearchieven zijn tot 1940 ontsloten en hier niet verder onderzocht.

 

b) onbekend. De collectie Hanssen is nog niet geïnventariseerd en tot die tijd ook niet voor publiek toegankelijk (inlichtingen archivaris Roermond, M. Bohnen).

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

- dossier over emigratie

Bestemmingslanden
Opmerkingen

ad b) Collectie Hanssen:

In Het Utrechts Archief, RK Bisdom Utrecht, inv.nr. 261 bevindt zich een brief van P. van Odijk (archivaris (?) Bisdom Roermond), gericht aan Mgr. B. Alfrink, Aartsbisschop te Utrecht, dd. 08-07-1958. Hierin meldt Van Odijk dat hij bij het ordenen van de nalatenschap van Mgr. J.M.J.A. Hanssen een uitgebreid dossier over emigratie heeft gevonden. 'Deze dossiers hebben voor het Bisdom Roermond weinig waarde, temeer waar Mgr. Hanssen de emigratiekwesties steeds min of meer als een persoonlijke zaak behandelde en deze zelfs niet over het secretariaat van het Bisdom liet lopen.' Odijk stelde voor de dossiers aan de KCES of Bisschoppelijk Commissaris Rector van de Hoogte te geven, of aan de nieuwe emigratiebisschop. Een minuut van het antwoord is niet aangetroffen. De collectie Hanssen is in Roermond gebleven. Volgens schriftelijke informatie van Prof.dr. Mattieu Spiertz bevonden zich hierin nog stukken met betrekking tot emigratie. Tevens bevond zich in het semi-statisch archief een dossier van enkele centimeters over emigratie.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Aartsbisdom Utrecht

 

Het bisdom Roermond werd opgericht in 1853 bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. Geografisch gezien omvat het de Nederlandse provincie Limburg. Het is onderverdeeld in dekenaten en parochies.

 

Bisdom en emigratie

Elk bisdom benoemde een bisschoppelijk commissaris bij de eigen diocesane emigratiestichting, die een geleding vormde van de landelijke Katholieke Centrale Emigratie Stichting.

 

Bisschoppen:

J.H.G. Lemmens, 1932-1958

J.M.J.A. Hanssen, 1958 (coadjutor vanaf 1948)

P.J.A. Moors, 1958-1971

 

Bisschop J.M.J.A. Hanssen van Roermond was van 1950-1958 emigratiebisschop

 

Bisschoppelijk commissaris bij de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting:

1953-1967 J.Th.M. Joosten

Taak, activiteiten

Het onderhouden van contacten met dekens, pastoors, parochiële instellingen en particulieren in het bisdom Roermond. Volgens de reglementen voor de parochiale kerkbesturen van 1854 moest een groot aantal zaken aan de bisschop worden voorgelegd, o.a. het aannemen of verwerpen van erfstellingen en legaten, het aankopen van onroerende goederen, het oprichten dan wel afbreken van kerkelijke gebouwen, het instellen van parochiële inrichtingen, het invoeren en afstaan van collecten etc.

De dekens moesten eenmaal per jaar de parochies in hun district onderzoeken en stuurden daarvan een visitatieverslag naar de bisschop. Daarnaast waren de kerkbesturen verplicht jaarlijks een begroting en rekening aan de bisschop voor te leggen.

 

Emigratie:

De bisschoppelijke commissaris bij de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting was verantwoordelijk voor de geestelijke voorbereiding van emigranten. Het aantrekken van priesterdocenten en het organiseren van cursussen en voorlichting vonden plaats onder zijn supervisie. Bij vertrek van grote groepen emigranten hield elk diocees zogenaamde 'emigratiedagen' waarop de bisschop een Pontificale H.Mis opdroeg en de emigranten een emigrantenkruis ontvingen.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Limburgse Emigratie Stichting

 

Literatuur

periodieken

Mededelingen van de Diocesane Commissie van Samenwerking Roermond (juli 1952) - ….

 

Verslagboek ... van de werkzaamheden, besluiten en maatregelen der Diocesane Commissie van Samenwerking in het Bisdom Roermond (1945/47) - ..…

 

'Rapport over de emigratie van katholieken naar Australië en Nieuw Zeeland.' Reisverslag z.j. door Mgr. J.M.J.A. Hanssen [34 blz. met inhoudsopgave].

 

Simonis, Jan G.C., m.m.v. A.P.J. Jacobs en A.M.P.P. Janssen, Zielzorgers in het Bisdom Roermond 1840-2000 (Sittard 2001). [met biografische gegevens van de Roermondse bisschoppen (p. 9-14) en de priesters die sinds 1840 in het bisdom actief zijn geweest in de zielzorg met omschrijving en kaarten van de dekenale indeling]

Doorgenomen archieven / series

a) 14.A003A Archief Bisschoppen van Roermond 1840-1949, 1840-1940

 

b) Archief Bisschoppen van Roermond, Collectie Hanssen

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht

 

b) Bisschopshuis Bisdom Roermond, Roermond

Openbaarheid

a) volledig

b) niet

Omvang; inventarisnummers

a) 586 inv.nrs.

b) onbekend

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) inventaris van de archieven van de Bisschoppen van Roermond (digitaal raadpleegbaar)

 

b) geen

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) niet van toepassing

b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) zie [opmerkingen structuur archief]

 

b) onbekend

opmerkingen structuur archief

a) de oorspronkelijke structuur is onbekend; de stukken zijn gegroepeerd per bisschop. Geen van de archieven betreft dat van een bisschop uit de onderzoeksperiode. De parochiearchieven zijn tot 1940 ontsloten en hier niet verder onderzocht.

 

b) onbekend. De collectie Hanssen is nog niet geïnventariseerd en tot die tijd ook niet voor publiek toegankelijk (inlichtingen archivaris Roermond, M. Bohnen).

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

- dossier over emigratie

Bestemmingslanden
Opmerkingen

ad b) Collectie Hanssen:

In Het Utrechts Archief, RK Bisdom Utrecht, inv.nr. 261 bevindt zich een brief van P. van Odijk (archivaris (?) Bisdom Roermond), gericht aan Mgr. B. Alfrink, Aartsbisschop te Utrecht, dd. 08-07-1958. Hierin meldt Van Odijk dat hij bij het ordenen van de nalatenschap van Mgr. J.M.J.A. Hanssen een uitgebreid dossier over emigratie heeft gevonden. 'Deze dossiers hebben voor het Bisdom Roermond weinig waarde, temeer waar Mgr. Hanssen de emigratiekwesties steeds min of meer als een persoonlijke zaak behandelde en deze zelfs niet over het secretariaat van het Bisdom liet lopen.' Odijk stelde voor de dossiers aan de KCES of Bisschoppelijk Commissaris Rector van de Hoogte te geven, of aan de nieuwe emigratiebisschop. Een minuut van het antwoord is niet aangetroffen. De collectie Hanssen is in Roermond gebleven. Volgens schriftelijke informatie van Prof.dr. Mattieu Spiertz bevonden zich hierin nog stukken met betrekking tot emigratie. Tevens bevond zich in het semi-statisch archief een dossier van enkele centimeters over emigratie.


Doorgenomen archieven / series

a) 14.A003A Archief Bisschoppen van Roermond 1840-1949, 1840-1940

 

b) Archief Bisschoppen van Roermond, Collectie Hanssen

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht

 

b) Bisschopshuis Bisdom Roermond, Roermond

Openbaarheid

a) volledig

b) niet

Omvang; inventarisnummers

a) 586 inv.nrs.

b) onbekend

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) inventaris van de archieven van de Bisschoppen van Roermond (digitaal raadpleegbaar)

 

b) geen

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) niet van toepassing

b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) zie [opmerkingen structuur archief]

 

b) onbekend

opmerkingen structuur archief

a) de oorspronkelijke structuur is onbekend; de stukken zijn gegroepeerd per bisschop. Geen van de archieven betreft dat van een bisschop uit de onderzoeksperiode. De parochiearchieven zijn tot 1940 ontsloten en hier niet verder onderzocht.

 

b) onbekend. De collectie Hanssen is nog niet geïnventariseerd en tot die tijd ook niet voor publiek toegankelijk (inlichtingen archivaris Roermond, M. Bohnen).

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

- dossier over emigratie

Bestemmingslanden
Opmerkingen

ad b) Collectie Hanssen:

In Het Utrechts Archief, RK Bisdom Utrecht, inv.nr. 261 bevindt zich een brief van P. van Odijk (archivaris (?) Bisdom Roermond), gericht aan Mgr. B. Alfrink, Aartsbisschop te Utrecht, dd. 08-07-1958. Hierin meldt Van Odijk dat hij bij het ordenen van de nalatenschap van Mgr. J.M.J.A. Hanssen een uitgebreid dossier over emigratie heeft gevonden. 'Deze dossiers hebben voor het Bisdom Roermond weinig waarde, temeer waar Mgr. Hanssen de emigratiekwesties steeds min of meer als een persoonlijke zaak behandelde en deze zelfs niet over het secretariaat van het Bisdom liet lopen.' Odijk stelde voor de dossiers aan de KCES of Bisschoppelijk Commissaris Rector van de Hoogte te geven, of aan de nieuwe emigratiebisschop. Een minuut van het antwoord is niet aangetroffen. De collectie Hanssen is in Roermond gebleven. Volgens schriftelijke informatie van Prof.dr. Mattieu Spiertz bevonden zich hierin nog stukken met betrekking tot emigratie. Tevens bevond zich in het semi-statisch archief een dossier van enkele centimeters over emigratie.


Analyse archivalia