Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Naam archiefvormer Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Periode van bestaan 1912-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, V.N.G., VNG

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Op 28 februari 1912 vond in Den Haag de oprichting plaats van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een privaatrechtelijke vereniging van publiekrechtelijke lichamen.

De ledenvergadering vormt het hoogste orgaan. Het Algemeen Bestuur van de vereniging is samengesteld uit burgemeesters en wethouders. Daarnaast is er een dagelijks bestuur, Directieraad genoemd. Voor specifieke onderwerpen bestaan een aantal vaste beleidscommissies ter advisering van het bestuur, die zich op hun beurt kunnen laten adviseren door (tijdelijke) subcommissies. Als lid van bestuur en commissies kunnen burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers van gemeenteraden worden benoemd. Het Bureau van de Vereniging is gevestigd in Den Haag.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft als taken:

- belangenbehartiging van alle gemeenten bij andere overheden

- het bevorderen van samenwerking tussen gemeenten

- dienstverlening door middel van algemene en (op verzoek) individuele advisering

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken Gemeentebestuur jrg. 1 (1921) - jrg. 24 (1944). [maandblad, voortgezet als Bestuurswetenschappen . In dit blad worden preadviezen uitgebracht door de VNG en verslagen van de congressen gepubliceerd]

 

Gemeentelijk jaarboek 1916-1980 [uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ook onder de titel: Verslag over het vereenigingsjaar, Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten.

Jaarverslag, Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten; Verslag, Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten].

 

Officiële bekendmakingen, Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten

nr. 1 (1940) - nr. 15054 (1944)

nr. 1 (1945) - jrg. 51, nr. 39 (1990)

De Nederlandse gemeente, wekelijks orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten jrg. 1 (1947)- 43 (1989).

 

 

literatuur

Gedenkboek uitgegeven door de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten ter gelegenheid van haar vijf en twintig-jarig bestaan op 28 februari 1937, 1912-1937. (Den Haag 1937) 612 p.

 

'40 jaren Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1912-1952' in: De Nederlandse gemeente, 6 (1952) 219-292.

Poelje, G.A. van, Vijftig jaar Vereniging van Nederlandse Gemeenten (z.p. 1962) 12 p.

 

Vijftig jaar Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Den Haag 1962). [Speciaal nummer van: De Nederlandse gemeente, 16 (1962) 373-452]

 

Berg, E.L., D. Hillenius, De VNG in de jaren zeventig. Portret van een belangenorganisatie (Den Haag 1979) 221 p.

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten

Periode archief

1910-1989

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

40,4 m.; 8418 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Verweij-Poot, J.P., W. A. van der Ham, Inventaris van het archief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), (1908) 1910-1989 (1990) (Den Haag 2007) [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

2.19.185

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

zaaksgewijze ordening met behulp van de basisarchiefcode-VNG, zie verder inleiding inventaris

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Vergaderstukken Commissie van sociale zaken en maatschappelijk welzijn (NB: tot 1946 Commissie van advies voor werkloosheid en aanverwante aangelegenheden geheten) 1940-1967 (inv.nrs. 3410-3438)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Ondersteuning van gezinnen van in het buitenland werkende arbeiders, 1940-1948 (inv. nr. 3632)

 

- Enquête loonvoorschotten arbeiders in Duitsland 1945-1946 (inv.nr. 3637)

 

- Migrerende werknemers en hun gezinnen in de Europese gemeenschap

1966-1975 (inv.nr. 3274)

 

 

Ter signalering:

- Centrale commissie van bijstand voor de arbeidsbemiddeling en de

migratie, vertegenwoordiging 1946 (inv.nr. 3253)

 

- Centrale commissie van bijstand en advies voor het Rijksarbeidsbureau, vertegenwoordiging 1949-1986 (inv.nr. 3254)

Bestemmingslanden

Algemeen

Naam, varianten

Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, V.N.G., VNG

Organisatie en inrichting

Op 28 februari 1912 vond in Den Haag de oprichting plaats van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een privaatrechtelijke vereniging van publiekrechtelijke lichamen.

De ledenvergadering vormt het hoogste orgaan. Het Algemeen Bestuur van de vereniging is samengesteld uit burgemeesters en wethouders. Daarnaast is er een dagelijks bestuur, Directieraad genoemd. Voor specifieke onderwerpen bestaan een aantal vaste beleidscommissies ter advisering van het bestuur, die zich op hun beurt kunnen laten adviseren door (tijdelijke) subcommissies. Als lid van bestuur en commissies kunnen burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers van gemeenteraden worden benoemd. Het Bureau van de Vereniging is gevestigd in Den Haag.

Taak, activiteiten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft als taken:

- belangenbehartiging van alle gemeenten bij andere overheden

- het bevorderen van samenwerking tussen gemeenten

- dienstverlening door middel van algemene en (op verzoek) individuele advisering

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

Literatuur

periodieken Gemeentebestuur jrg. 1 (1921) - jrg. 24 (1944). [maandblad, voortgezet als Bestuurswetenschappen . In dit blad worden preadviezen uitgebracht door de VNG en verslagen van de congressen gepubliceerd]

 

Gemeentelijk jaarboek 1916-1980 [uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ook onder de titel: Verslag over het vereenigingsjaar, Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten.

Jaarverslag, Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten; Verslag, Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten].

 

Officiële bekendmakingen, Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten

nr. 1 (1940) - nr. 15054 (1944)

nr. 1 (1945) - jrg. 51, nr. 39 (1990)

De Nederlandse gemeente, wekelijks orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten jrg. 1 (1947)- 43 (1989).

 

 

literatuur

Gedenkboek uitgegeven door de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten ter gelegenheid van haar vijf en twintig-jarig bestaan op 28 februari 1937, 1912-1937. (Den Haag 1937) 612 p.

 

'40 jaren Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1912-1952' in: De Nederlandse gemeente, 6 (1952) 219-292.

Poelje, G.A. van, Vijftig jaar Vereniging van Nederlandse Gemeenten (z.p. 1962) 12 p.

 

Vijftig jaar Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Den Haag 1962). [Speciaal nummer van: De Nederlandse gemeente, 16 (1962) 373-452]

 

Berg, E.L., D. Hillenius, De VNG in de jaren zeventig. Portret van een belangenorganisatie (Den Haag 1979) 221 p.

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten

Periode archief

1910-1989

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

40,4 m.; 8418 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Verweij-Poot, J.P., W. A. van der Ham, Inventaris van het archief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), (1908) 1910-1989 (1990) (Den Haag 2007) [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

2.19.185

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

zaaksgewijze ordening met behulp van de basisarchiefcode-VNG, zie verder inleiding inventaris

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Vergaderstukken Commissie van sociale zaken en maatschappelijk welzijn (NB: tot 1946 Commissie van advies voor werkloosheid en aanverwante aangelegenheden geheten) 1940-1967 (inv.nrs. 3410-3438)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Ondersteuning van gezinnen van in het buitenland werkende arbeiders, 1940-1948 (inv. nr. 3632)

 

- Enquête loonvoorschotten arbeiders in Duitsland 1945-1946 (inv.nr. 3637)

 

- Migrerende werknemers en hun gezinnen in de Europese gemeenschap

1966-1975 (inv.nr. 3274)

 

 

Ter signalering:

- Centrale commissie van bijstand voor de arbeidsbemiddeling en de

migratie, vertegenwoordiging 1946 (inv.nr. 3253)

 

- Centrale commissie van bijstand en advies voor het Rijksarbeidsbureau, vertegenwoordiging 1949-1986 (inv.nr. 3254)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten

Periode archief

1910-1989

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

40,4 m.; 8418 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Verweij-Poot, J.P., W. A. van der Ham, Inventaris van het archief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), (1908) 1910-1989 (1990) (Den Haag 2007) [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

2.19.185

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

zaaksgewijze ordening met behulp van de basisarchiefcode-VNG, zie verder inleiding inventaris

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Vergaderstukken Commissie van sociale zaken en maatschappelijk welzijn (NB: tot 1946 Commissie van advies voor werkloosheid en aanverwante aangelegenheden geheten) 1940-1967 (inv.nrs. 3410-3438)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Ondersteuning van gezinnen van in het buitenland werkende arbeiders, 1940-1948 (inv. nr. 3632)

 

- Enquête loonvoorschotten arbeiders in Duitsland 1945-1946 (inv.nr. 3637)

 

- Migrerende werknemers en hun gezinnen in de Europese gemeenschap

1966-1975 (inv.nr. 3274)

 

 

Ter signalering:

- Centrale commissie van bijstand voor de arbeidsbemiddeling en de

migratie, vertegenwoordiging 1946 (inv.nr. 3253)

 

- Centrale commissie van bijstand en advies voor het Rijksarbeidsbureau, vertegenwoordiging 1949-1986 (inv.nr. 3254)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia