Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Gereformeerde Kerken in Nederland; Gereformeerde kerk Haulerwijk, Friesland

Naam archiefvormer Gereformeerde Kerken in Nederland; Gereformeerde kerk Haulerwijk, Friesland
Periode van bestaan 1838-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Gereformeerde kerk van Haulerwijk

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Gereformeerde Kerken in Nederland, Generale Synode

 

De organisatie van de Gereformeerde Kerken in Nederland is presbyteriaal-synodaal. Uitgangspunt is de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente. Zaken van plaatselijk belang worden geregeld door de kerkenraad (bestaande uit ouderlingen en diakenen en één of meerdere predikanten).

 

De Gereformeerde kerk van Haulerwijk is voortgekomen uit de Afscheiding van 1834 en begonnen als Christelijke Gereformeerde gemeente van Haulerwijk. Na de Generale Synode van Amsterdam (1892) ging de gemeente op in de Gereformeerde Kerken in Nederland en werd sindsdien aangeduid als Gereformeerde kerk van Haulerwijk. In 1951-1952 ging de gemeente over van de Particuliere Synode Drenthe naar de Particuliere Synode Friesland-Zuid, classis Drachten.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

zielzorg

Voorloper

Christelijke Gereformeerde gemeente van Haulerwijk

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Duursema, W.A. et. al. (samenstellers), De verwachting blijft. De geschiedenis van de Gereformeerde kerk Haulerwijk-Waskemeer 1838-1988 (z.p, z.j.). [Haulerwijk 1988, webpublicatie, 159 p.]

 

Oegema, G.S. en A. van der Wal, De Gereformeerde kerk te Haulerwijk 1838-1938 (z.p. [1938]) 15 p.

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Gereformeerde Kerk Haulerwijk

Periode archief

1845-1986

Vindplaats

Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor raadpleging kan worden verkregen bij de bewaargever.

Omvang; inventarisnummers

108 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Boersma, Jac., Inventarissen van archieven van Gereformeerde kerken (nr. 13 Gerefermeerde Kerk Haulerwijk 1845-1958)

Kenmerk toegang

291-13

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Oorspronkelijk betrof het archief de periode 1845-1958, maar loopt door een aanwinst in 1988 door tot 1986.

Seriële bescheiden

- Notulenboeken van de Kerkenraad 1882-1983 (inv.nrs. 2-13; 89-93)*

- Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken 1930-1956 (inv.nr. 21)

- Lidmatenboeken / lijsten van lidmaten per wijk 1845-1953

- Register van attestaties / attestaties 1946-1958 (inv.nr. 39-40) (inv.nrs. 40-41)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Stukken betreffende emigratie van lidmaten 1948-1957 (inv.nr. 42)*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Gereformeerde Kerken in Nederland; Gereformeerde kerk Haulerwijk, Friesland
Inventaristekst

inv.nrs. 2-13; 89-93 Notulenboeken van de Kerkenraad 1882-1983

- inv.nrs. 11-12 (1949-1954)

Het betreft gebonden delen met handgeschreven notulen; in de kantlijn vermelding van agendapunten. Deze betreffen verstuurde / ontvangen brieven aan / van het Algemeen Kerkelijk Bureau en de Deputaten voor de Emigratie; berichten van ontvangst van attestaties van geëmigreerde leden door de plaatselijke kerk in het bestemmingsland. Overige zaken betreffende emigratie zijn in het algemeen te vinden via de ingekomen stukken.

 

- inv.nr. 42 Stukken betreffende emigratie van lidmaten 1948-1957

Het dossier bevat doorslagen van uitgegane brieven met persoonlijke gegevens van lidmaten die gaan emigreren. De brieven zijn gericht aan de kerken in de ontvangende landen; aan de Deputaten voor de Emigratie en aan het Algemeen Kerkelijke Bureau van de Gereformeerde Kerken te Utrecht en bevatten in het algemeen (uittreksels van) de attestatiegegevens; soms datum van vertrek en vervoer; de bemiddelende emigratiecentrale; nieuw adres in bestemmingsland en plaatselijke kerk in land van bestemming waar contact mee is gelegd.

Algemeen

Naam, varianten

Gereformeerde kerk van Haulerwijk

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Gereformeerde Kerken in Nederland, Generale Synode

 

De organisatie van de Gereformeerde Kerken in Nederland is presbyteriaal-synodaal. Uitgangspunt is de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente. Zaken van plaatselijk belang worden geregeld door de kerkenraad (bestaande uit ouderlingen en diakenen en één of meerdere predikanten).

 

De Gereformeerde kerk van Haulerwijk is voortgekomen uit de Afscheiding van 1834 en begonnen als Christelijke Gereformeerde gemeente van Haulerwijk. Na de Generale Synode van Amsterdam (1892) ging de gemeente op in de Gereformeerde Kerken in Nederland en werd sindsdien aangeduid als Gereformeerde kerk van Haulerwijk. In 1951-1952 ging de gemeente over van de Particuliere Synode Drenthe naar de Particuliere Synode Friesland-Zuid, classis Drachten.

Taak, activiteiten

zielzorg

Voorloper

Christelijke Gereformeerde gemeente van Haulerwijk

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Duursema, W.A. et. al. (samenstellers), De verwachting blijft. De geschiedenis van de Gereformeerde kerk Haulerwijk-Waskemeer 1838-1988 (z.p, z.j.). [Haulerwijk 1988, webpublicatie, 159 p.]

 

Oegema, G.S. en A. van der Wal, De Gereformeerde kerk te Haulerwijk 1838-1938 (z.p. [1938]) 15 p.

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Gereformeerde Kerk Haulerwijk

Periode archief

1845-1986

Vindplaats

Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor raadpleging kan worden verkregen bij de bewaargever.

Omvang; inventarisnummers

108 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Boersma, Jac., Inventarissen van archieven van Gereformeerde kerken (nr. 13 Gerefermeerde Kerk Haulerwijk 1845-1958)

Kenmerk toegang

291-13

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Oorspronkelijk betrof het archief de periode 1845-1958, maar loopt door een aanwinst in 1988 door tot 1986.

Seriële bescheiden

- Notulenboeken van de Kerkenraad 1882-1983 (inv.nrs. 2-13; 89-93)*

- Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken 1930-1956 (inv.nr. 21)

- Lidmatenboeken / lijsten van lidmaten per wijk 1845-1953

- Register van attestaties / attestaties 1946-1958 (inv.nr. 39-40) (inv.nrs. 40-41)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Stukken betreffende emigratie van lidmaten 1948-1957 (inv.nr. 42)*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Gereformeerde Kerk Haulerwijk

Periode archief

1845-1986

Vindplaats

Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor raadpleging kan worden verkregen bij de bewaargever.

Omvang; inventarisnummers

108 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Boersma, Jac., Inventarissen van archieven van Gereformeerde kerken (nr. 13 Gerefermeerde Kerk Haulerwijk 1845-1958)

Kenmerk toegang

291-13

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Oorspronkelijk betrof het archief de periode 1845-1958, maar loopt door een aanwinst in 1988 door tot 1986.

Seriële bescheiden

- Notulenboeken van de Kerkenraad 1882-1983 (inv.nrs. 2-13; 89-93)*

- Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken 1930-1956 (inv.nr. 21)

- Lidmatenboeken / lijsten van lidmaten per wijk 1845-1953

- Register van attestaties / attestaties 1946-1958 (inv.nr. 39-40) (inv.nrs. 40-41)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Stukken betreffende emigratie van lidmaten 1948-1957 (inv.nr. 42)*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Gereformeerde Kerken in Nederland; Gereformeerde kerk Haulerwijk, Friesland
Inventaristekst

inv.nrs. 2-13; 89-93 Notulenboeken van de Kerkenraad 1882-1983

- inv.nrs. 11-12 (1949-1954)

Het betreft gebonden delen met handgeschreven notulen; in de kantlijn vermelding van agendapunten. Deze betreffen verstuurde / ontvangen brieven aan / van het Algemeen Kerkelijk Bureau en de Deputaten voor de Emigratie; berichten van ontvangst van attestaties van geëmigreerde leden door de plaatselijke kerk in het bestemmingsland. Overige zaken betreffende emigratie zijn in het algemeen te vinden via de ingekomen stukken.

 

- inv.nr. 42 Stukken betreffende emigratie van lidmaten 1948-1957

Het dossier bevat doorslagen van uitgegane brieven met persoonlijke gegevens van lidmaten die gaan emigreren. De brieven zijn gericht aan de kerken in de ontvangende landen; aan de Deputaten voor de Emigratie en aan het Algemeen Kerkelijke Bureau van de Gereformeerde Kerken te Utrecht en bevatten in het algemeen (uittreksels van) de attestatiegegevens; soms datum van vertrek en vervoer; de bemiddelende emigratiecentrale; nieuw adres in bestemmingsland en plaatselijke kerk in land van bestemming waar contact mee is gelegd.