Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Attorney-General's Department, Commonwealth Investigation Service, Central Office

Naam archiefvormer Attorney-General's Department, Commonwealth Investigation Service, Central Office
Periode van bestaan (1919) 1946-1960
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Zie: Attorney's-General's Department, General Office

 

Het ontstaan van de Commonwealth Investigation Service wordt gedateerd op augustus 1946. In deze maand werd de reorganisatie van de in 1919 ontstane en onder verantwoordelijkheid van Justitie vallende Commonwealth Investigation Branch, Central Office, Melbourne and Canberra (CA 1947) bekend gemaakt. Vanaf dat moment bestond de dienst uit twee afdelingen: de Investigation Section en de Security Section. De naam Commonwealth Investigation Service werd al in 1947 gebruikt, maar lijkt pas in 1955 officieel te zijn.

 

In de deelstaten bevinden zich bijkantoren van de Investigation Branch.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Tot de taken behoorde o.a. het onderhouden van contacten met douane, posterijen, belasting en politiediensten; de veiligheid van specifieke overheidsdiensten en scheepswerven en het doen van onderzoek naar publicaties en tijdschriften in een buitenlandse taal. In 1949 werden delen van de taken overgedragen aan de nieuw opgerichte Australian Security Intelligence Organisation (ASIO, CA 1297)

Voorloper

Commonwealth Investigation Branch (CA 747)

Opvolger

Australian Security Intelligence Organisation

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Attorney-General's Department, Commonwealth Investigation Service, Central Office. CA 650

Het departement heeft 25 series gevormd. De onderstaande series bevatten de belangrijkste beleidsdossiers en zijn op grond van trefwoordselectie nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen.

 

- A367 Correspondence files, single number series with 'C' prefix (1927-1953)

- A372 Name Index Cards, Forms A42 (Aliens entering Australia) 1927-1948

- A1533 Correspondence files, annual single number series 1953

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

A372 Name Index Cards, Forms A42 (Aliens entering Australia) 1927-1948

Zie: Dossierbeschrijving Department of Immigration, CA 51, A12508 Personal Statement and Declaration by alien passengers (Forms A 42)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

A367 Correspondence files, single number series with 'C' prefix (1927-1953)

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1533 Correspondence files, annual single number series 1953

Seriebeschrijving algemeen*

- 1955/1703 Dutch language newspapers -Published for the Netherlands Tasmanian Association - Abel Tasman (1952-1955)

- 1954/1891 MELAI, W.L. - Publication of Dutch newspaper 1954-1955

- 1953/1218 Netherlands Kerkewerk - Foreign newspaper 1953-1954*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) In de naoorlogse series van de Commonwealth Investigation Branch (CA 747) zit veel overlapping met de series behorend bij de Security Service (CA 660) en de Commonwealth Investigation Service (CA 650)

 

2) Ter signalering:

In de deelstaten bevinden zich bijkantoren van de Investigation Branch. Zie voor Western Australia bijvoorbeeld:

CA 908 Investigation Branch, Western Australia 1919-1946. Serie PP246/4 Personal statement and Declaration Forms, alphabetical order within nationality 1924-1948 bevat ingevulde formulieren A no. 42 met de persoonlijke verklaring van iedereen die Australië binnenkwam. De formulieren bevatten als gegevens: voornaam/achternaam; scheepsnaam; klasse waarin gereisd; datum en haven van aankomst; geboortedatum en -plaats; paspoortgegevens; huwelijkse staat; persoonsbeschrijving; gegevens aangaande familieleden in Australië; adres in voormalige woonplaats; voormalig en beoogd werk; financiële gegevens; ev. gegevens aangaande verrichte militiaire dienst.

De formulieren zijn opvraagbaar in de database op achternaam. De database geeft gegevens inzake vervoermiddel en aankomstdatum.

Trefwoord 'Dutch': 1115 hits

Trefwoord 'Netherlands': 7 hits (verdubbeling van 'Dutch')

Titel Dossierbeschrijving Attorney-General's Department, Commonwealth Investigation Service, Central Office. CA 650
Inventaristekst

A367 Correspondence files, single number series with 'C' prefix (1927-1953)

Omvang serie: 66,6 m., Aantal dossiers: 11398, Openbaarheid: merendeel 'not yet examined'

 

De serie bevat beleidsdossiers betreffende veiligheidsaspecten en persoonsdossiers met correspondentie over onderzoek uitgevoerd door de Commonwealth Investigation Service in verband met aanvragen voor naturalisatie of de toelating in Australië van familieleden of vrienden. De persoonsdossiers zijn op naam doorzoekbaar in de database.

 


A1533 Correspondence files, annual single number series 1953

Omvang serie: 7,85 m., Aantal dossiers: 1028, Openbaarheid: beperkt

 

De serie bevat zowel persoonsdossiers als dossiers over veiligheidsaspecten in het algemeen. De persoonsdossiers omvatten correspondentie met betrekking tot gedetailleerd betrouwbaarheidsonderzoek (character checks).

 

1953/1218 Netherlands Kerkewerk - Foreign newspaper 1953-1954

Het dossier is aangevraagd ter declassificatie, maar bleek om onbekende reden teruggestuurd naar de 'zorgdrager' en dus niet meer in het bezit van de NAA. Het maandblad 'Nederlands Kerkewerk' was een uitgave van de Nederlandse gemeente in de Presbyterian Church te Sydney. Zie Presbyterian Church of Australia, Dutch Congregation.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Zie: Attorney's-General's Department, General Office

 

Het ontstaan van de Commonwealth Investigation Service wordt gedateerd op augustus 1946. In deze maand werd de reorganisatie van de in 1919 ontstane en onder verantwoordelijkheid van Justitie vallende Commonwealth Investigation Branch, Central Office, Melbourne and Canberra (CA 1947) bekend gemaakt. Vanaf dat moment bestond de dienst uit twee afdelingen: de Investigation Section en de Security Section. De naam Commonwealth Investigation Service werd al in 1947 gebruikt, maar lijkt pas in 1955 officieel te zijn.

 

In de deelstaten bevinden zich bijkantoren van de Investigation Branch.

Taak, activiteiten

Tot de taken behoorde o.a. het onderhouden van contacten met douane, posterijen, belasting en politiediensten; de veiligheid van specifieke overheidsdiensten en scheepswerven en het doen van onderzoek naar publicaties en tijdschriften in een buitenlandse taal. In 1949 werden delen van de taken overgedragen aan de nieuw opgerichte Australian Security Intelligence Organisation (ASIO, CA 1297)

Voorloper

Commonwealth Investigation Branch (CA 747)

Opvolger

Australian Security Intelligence Organisation

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Attorney-General's Department, Commonwealth Investigation Service, Central Office. CA 650

Het departement heeft 25 series gevormd. De onderstaande series bevatten de belangrijkste beleidsdossiers en zijn op grond van trefwoordselectie nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen.

 

- A367 Correspondence files, single number series with 'C' prefix (1927-1953)

- A372 Name Index Cards, Forms A42 (Aliens entering Australia) 1927-1948

- A1533 Correspondence files, annual single number series 1953

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

A372 Name Index Cards, Forms A42 (Aliens entering Australia) 1927-1948

Zie: Dossierbeschrijving Department of Immigration, CA 51, A12508 Personal Statement and Declaration by alien passengers (Forms A 42)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

A367 Correspondence files, single number series with 'C' prefix (1927-1953)

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1533 Correspondence files, annual single number series 1953

Seriebeschrijving algemeen*

- 1955/1703 Dutch language newspapers -Published for the Netherlands Tasmanian Association - Abel Tasman (1952-1955)

- 1954/1891 MELAI, W.L. - Publication of Dutch newspaper 1954-1955

- 1953/1218 Netherlands Kerkewerk - Foreign newspaper 1953-1954*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) In de naoorlogse series van de Commonwealth Investigation Branch (CA 747) zit veel overlapping met de series behorend bij de Security Service (CA 660) en de Commonwealth Investigation Service (CA 650)

 

2) Ter signalering:

In de deelstaten bevinden zich bijkantoren van de Investigation Branch. Zie voor Western Australia bijvoorbeeld:

CA 908 Investigation Branch, Western Australia 1919-1946. Serie PP246/4 Personal statement and Declaration Forms, alphabetical order within nationality 1924-1948 bevat ingevulde formulieren A no. 42 met de persoonlijke verklaring van iedereen die Australië binnenkwam. De formulieren bevatten als gegevens: voornaam/achternaam; scheepsnaam; klasse waarin gereisd; datum en haven van aankomst; geboortedatum en -plaats; paspoortgegevens; huwelijkse staat; persoonsbeschrijving; gegevens aangaande familieleden in Australië; adres in voormalige woonplaats; voormalig en beoogd werk; financiële gegevens; ev. gegevens aangaande verrichte militiaire dienst.

De formulieren zijn opvraagbaar in de database op achternaam. De database geeft gegevens inzake vervoermiddel en aankomstdatum.

Trefwoord 'Dutch': 1115 hits

Trefwoord 'Netherlands': 7 hits (verdubbeling van 'Dutch')


Doorgenomen archieven / series

Attorney-General's Department, Commonwealth Investigation Service, Central Office. CA 650

Het departement heeft 25 series gevormd. De onderstaande series bevatten de belangrijkste beleidsdossiers en zijn op grond van trefwoordselectie nader onderzocht op archivalia die emigratie vanuit Nederland betreffen.

 

- A367 Correspondence files, single number series with 'C' prefix (1927-1953)

- A372 Name Index Cards, Forms A42 (Aliens entering Australia) 1927-1948

- A1533 Correspondence files, annual single number series 1953

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

A372 Name Index Cards, Forms A42 (Aliens entering Australia) 1927-1948

Zie: Dossierbeschrijving Department of Immigration, CA 51, A12508 Personal Statement and Declaration by alien passengers (Forms A 42)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

A367 Correspondence files, single number series with 'C' prefix (1927-1953)

Seriebeschrijving algemeen*

 

A1533 Correspondence files, annual single number series 1953

Seriebeschrijving algemeen*

- 1955/1703 Dutch language newspapers -Published for the Netherlands Tasmanian Association - Abel Tasman (1952-1955)

- 1954/1891 MELAI, W.L. - Publication of Dutch newspaper 1954-1955

- 1953/1218 Netherlands Kerkewerk - Foreign newspaper 1953-1954*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) In de naoorlogse series van de Commonwealth Investigation Branch (CA 747) zit veel overlapping met de series behorend bij de Security Service (CA 660) en de Commonwealth Investigation Service (CA 650)

 

2) Ter signalering:

In de deelstaten bevinden zich bijkantoren van de Investigation Branch. Zie voor Western Australia bijvoorbeeld:

CA 908 Investigation Branch, Western Australia 1919-1946. Serie PP246/4 Personal statement and Declaration Forms, alphabetical order within nationality 1924-1948 bevat ingevulde formulieren A no. 42 met de persoonlijke verklaring van iedereen die Australië binnenkwam. De formulieren bevatten als gegevens: voornaam/achternaam; scheepsnaam; klasse waarin gereisd; datum en haven van aankomst; geboortedatum en -plaats; paspoortgegevens; huwelijkse staat; persoonsbeschrijving; gegevens aangaande familieleden in Australië; adres in voormalige woonplaats; voormalig en beoogd werk; financiële gegevens; ev. gegevens aangaande verrichte militiaire dienst.

De formulieren zijn opvraagbaar in de database op achternaam. De database geeft gegevens inzake vervoermiddel en aankomstdatum.

Trefwoord 'Dutch': 1115 hits

Trefwoord 'Netherlands': 7 hits (verdubbeling van 'Dutch')


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Attorney-General's Department, Commonwealth Investigation Service, Central Office. CA 650
Inventaristekst

A367 Correspondence files, single number series with 'C' prefix (1927-1953)

Omvang serie: 66,6 m., Aantal dossiers: 11398, Openbaarheid: merendeel 'not yet examined'

 

De serie bevat beleidsdossiers betreffende veiligheidsaspecten en persoonsdossiers met correspondentie over onderzoek uitgevoerd door de Commonwealth Investigation Service in verband met aanvragen voor naturalisatie of de toelating in Australië van familieleden of vrienden. De persoonsdossiers zijn op naam doorzoekbaar in de database.

 


A1533 Correspondence files, annual single number series 1953

Omvang serie: 7,85 m., Aantal dossiers: 1028, Openbaarheid: beperkt

 

De serie bevat zowel persoonsdossiers als dossiers over veiligheidsaspecten in het algemeen. De persoonsdossiers omvatten correspondentie met betrekking tot gedetailleerd betrouwbaarheidsonderzoek (character checks).

 

1953/1218 Netherlands Kerkewerk - Foreign newspaper 1953-1954

Het dossier is aangevraagd ter declassificatie, maar bleek om onbekende reden teruggestuurd naar de 'zorgdrager' en dus niet meer in het bezit van de NAA. Het maandblad 'Nederlands Kerkewerk' was een uitgave van de Nederlandse gemeente in de Presbyterian Church te Sydney. Zie Presbyterian Church of Australia, Dutch Congregation.