Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Bisdom Groningen

Naam archiefvormer Bisdom Groningen
Periode van bestaan 1956 -
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Aartsbisdom Utrecht

 

Op 2 februari in 1956 werd het bisdom Groningen ingesteld. Geografisch omvat het de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe, die vanaf het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 tot dat moment hadden geressorteerd onder het aartsbisdom Utrecht. Het was onderverdeeld in dekenaten en parochies.

 

Bisdom en emigratie

Elk bisdom benoemde een bisschoppelijk commissaris bij de eigen diocesane emigratiestichting, die een geleding vormde van de landelijke Katholieke Centrale Emigratie Stichting.

 

bisschoppen :

P.A. Nierman, 1956-1969

 

Bisschoppelijk commissaris bij de Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom Utrecht (en het Bisdom Groningen):

1956-1967 Pastoor P.J. Chr. Krijnen te Dinxperloo, Bredenbroek (Gld.), Apeldoorn

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het onderhouden van contacten met dekens, pastoors, parochiële instellingen en particulieren in de Noordelijke provincies. Volgens de reglementen voor de parochiale kerkbesturen van 1854 moest een groot aantal zaken aan de bisschop worden voorgelegd, o.a. het aannemen of verwerpen van erfstellingen en legaten, het aankopen van onroerende goederen, het oprichten dan wel afbreken van kerkelijke gebouwen, het instellen van parochiële inrichtingen, het invoeren en afstaan van collecten etc. De dekens moesten eenmaal per jaar de parochies in hun district onderzoeken en stuurden daarvan een visitatieverslag naar de aartsbisschop. Daarnaast waren de kerkbesturen verplicht jaarlijks een begroting en rekening aan de bisschop voor te leggen.

 

Emigratie:

De bisschoppelijke commissaris bij de Katholieke Emigratie Stichting in het aartsbisdom en het bisdom Groningen was verantwoordelijk voor de geestelijke voorbereiding van emigranten. Het aantrekken van priesterdocenten en het organiseren van cursussen en voorlichting vonden plaats onder zijn supervisie. In praktijk gaf ook de bisschoppelijk commissaris zelf cursussen en voorlichting aan emigranten met betrekking tot het geestelijk leven in de landen van ontvangst.

Bij vertrek van grote groepen emigranten hield elk diocees zogenaamde 'emigratiedagen' waarop de bisschop een Pontificale H.Mis opdroeg en de emigranten een emigrantenkruis ontvingen.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom

 

Literatuur
Toon

Verberg

Jaarverslag Diocesaan Pastoraal Centrum Bisdom Groningen 1967.

 

Jong, Tjebbe T. de (et. al., red.), Katholiek leven in Noord-Nederland. 1956-2006 Vijftig jaar bisdom Groningen (Hilversum 2006).

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 159 Archief Bisschop van Groningen 1853-1956

 

b) nr. 820 Archief Bisschop van Groningen, aanvullende archiefbescheiden 1921-1956

 

c) nr. 973 Archief van de Bisschop van Groningen 1956-1979

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a-c) Groninger Archieven, Groningen

Openbaarheid

a-c) voor stukken jonger dan 50 jaar is een schriftelijke machtiging van de bisschop vereist

Omvang; inventarisnummers

a) 11 m., 692 inv.nrs.

b) 0, 3 m., 41 inv.nrs.

c) 258 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

niet

Toegang(en)

a) Looper, B. en W.J. Kuppers, Inventaris van het archief van de bisschop van Groningen: gedeponeerde stukken in het archief van de aartsbisschop van Utrecht, 1853-1956 (Groningen 1988) [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

 

b-c) plaatsingslijst [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

niet van toepassing

Indices op toegang

indices per gemeente op trefwoord [trefwoordenlijst digitaal raadpleegbaar]

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) de stukken zijn in zijn geheel gelicht uit het archief van de aartsbisschop van Utrecht en in 1971 in bewaring gegeven aan het toenmalige Rijksarchief in Groningen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief is verdeeld in:

   - correspondentie

   - visitatieverslagen en statistieken

   - financiële bescheiden

   - stukken ingekomen van pastoors, parochiële instellingen en particulieren alles op chronologische volgorde

     Seriële bescheiden

     geen [m.b.t. emigratie]

     Statistische gegevens

     Ter signalering:

     - Visitatieverslagen en statistieken

     - gegevens verstrekt door de deken van Groningen-Assen over de binnen zijn dekenaat gelegen parochies, 1885-1956 (inv.nrs. 6.1-6.63)

     - gegevens verstrekt door de deken van Heerenveen, 1885-1956 (inv.nrs. 7.1-7.71)

     - gegevens verstrekt door de deken van Klazienaveen, 1922-1956 (inv.nrs. 8.1-8.33)

     - gegevens verstrekt door de deken van Leeuwarden, 1885-1956 (inv.nrs. 9.1-9.96)

     - gegevens verstrekt door de deken van Sneek, 1885-1956 (inv.nrs. 10.1-10.64)

     Inhoud overig

     Per parochie kan op trefwoord worden gezocht. Er is geen trefwoord 'emigratie' of 'migratie' toegekend. Eventuele andere relevante trefwoorden voor emigratieonderzoek zijn: 'bestuursactiviteiten'; 'zielzorg' of 'overige onderwerpen particulieren'.

     Bestemmingslanden

     Algemeen

     Organisatie en inrichting

     Algemeen, zie Aartsbisdom Utrecht

      

     Op 2 februari in 1956 werd het bisdom Groningen ingesteld. Geografisch omvat het de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe, die vanaf het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 tot dat moment hadden geressorteerd onder het aartsbisdom Utrecht. Het was onderverdeeld in dekenaten en parochies.

      

     Bisdom en emigratie

     Elk bisdom benoemde een bisschoppelijk commissaris bij de eigen diocesane emigratiestichting, die een geleding vormde van de landelijke Katholieke Centrale Emigratie Stichting.

      

     bisschoppen :

     P.A. Nierman, 1956-1969

      

     Bisschoppelijk commissaris bij de Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom Utrecht (en het Bisdom Groningen):

     1956-1967 Pastoor P.J. Chr. Krijnen te Dinxperloo, Bredenbroek (Gld.), Apeldoorn

     Taak, activiteiten

     Het onderhouden van contacten met dekens, pastoors, parochiële instellingen en particulieren in de Noordelijke provincies. Volgens de reglementen voor de parochiale kerkbesturen van 1854 moest een groot aantal zaken aan de bisschop worden voorgelegd, o.a. het aannemen of verwerpen van erfstellingen en legaten, het aankopen van onroerende goederen, het oprichten dan wel afbreken van kerkelijke gebouwen, het instellen van parochiële inrichtingen, het invoeren en afstaan van collecten etc. De dekens moesten eenmaal per jaar de parochies in hun district onderzoeken en stuurden daarvan een visitatieverslag naar de aartsbisschop. Daarnaast waren de kerkbesturen verplicht jaarlijks een begroting en rekening aan de bisschop voor te leggen.

      

     Emigratie:

     De bisschoppelijke commissaris bij de Katholieke Emigratie Stichting in het aartsbisdom en het bisdom Groningen was verantwoordelijk voor de geestelijke voorbereiding van emigranten. Het aantrekken van priesterdocenten en het organiseren van cursussen en voorlichting vonden plaats onder zijn supervisie. In praktijk gaf ook de bisschoppelijk commissaris zelf cursussen en voorlichting aan emigranten met betrekking tot het geestelijk leven in de landen van ontvangst.

     Bij vertrek van grote groepen emigranten hield elk diocees zogenaamde 'emigratiedagen' waarop de bisschop een Pontificale H.Mis opdroeg en de emigranten een emigrantenkruis ontvingen.

     Voorloper

     geen

     Opvolger

     niet van toepassing

     Typering instelling
     Typering taken
     Kerkelijke denominatie / zuil
     Doelgroepen
     Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

     Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom

      

     Literatuur

     Jaarverslag Diocesaan Pastoraal Centrum Bisdom Groningen 1967.

      

     Jong, Tjebbe T. de (et. al., red.), Katholiek leven in Noord-Nederland. 1956-2006 Vijftig jaar bisdom Groningen (Hilversum 2006).

     Doorgenomen archieven / series

     a) nr. 159 Archief Bisschop van Groningen 1853-1956

      

     b) nr. 820 Archief Bisschop van Groningen, aanvullende archiefbescheiden 1921-1956

      

     c) nr. 973 Archief van de Bisschop van Groningen 1956-1979

     Periode archief

     afzonderlijke beschrijving

     Vindplaats

     a-c) Groninger Archieven, Groningen

     Openbaarheid

     a-c) voor stukken jonger dan 50 jaar is een schriftelijke machtiging van de bisschop vereist

     Omvang; inventarisnummers

     a) 11 m., 692 inv.nrs.

     b) 0, 3 m., 41 inv.nrs.

     c) 258 inv.nrs.

     Informatiedrager
     Vernietigd

     niet

     Toegang(en)

     a) Looper, B. en W.J. Kuppers, Inventaris van het archief van de bisschop van Groningen: gedeponeerde stukken in het archief van de aartsbisschop van Utrecht, 1853-1956 (Groningen 1988) [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

      

     b-c) plaatsingslijst [digitaal raadpleegbaar]

     Kenmerk toegang

     niet van toepassing

     Indices op toegang

     indices per gemeente op trefwoord [trefwoordenlijst digitaal raadpleegbaar]

     Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

     a) de stukken zijn in zijn geheel gelicht uit het archief van de aartsbisschop van Utrecht en in 1971 in bewaring gegeven aan het toenmalige Rijksarchief in Groningen

     Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

     geen

     opmerkingen structuur archief

     Het archief is verdeeld in:

       - correspondentie

       - visitatieverslagen en statistieken

       - financiële bescheiden

       - stukken ingekomen van pastoors, parochiële instellingen en particulieren alles op chronologische volgorde

         Seriële bescheiden

         geen [m.b.t. emigratie]

         Statistische gegevens

         Ter signalering:

         - Visitatieverslagen en statistieken

         - gegevens verstrekt door de deken van Groningen-Assen over de binnen zijn dekenaat gelegen parochies, 1885-1956 (inv.nrs. 6.1-6.63)

         - gegevens verstrekt door de deken van Heerenveen, 1885-1956 (inv.nrs. 7.1-7.71)

         - gegevens verstrekt door de deken van Klazienaveen, 1922-1956 (inv.nrs. 8.1-8.33)

         - gegevens verstrekt door de deken van Leeuwarden, 1885-1956 (inv.nrs. 9.1-9.96)

         - gegevens verstrekt door de deken van Sneek, 1885-1956 (inv.nrs. 10.1-10.64)

         Inhoud overig

         Per parochie kan op trefwoord worden gezocht. Er is geen trefwoord 'emigratie' of 'migratie' toegekend. Eventuele andere relevante trefwoorden voor emigratieonderzoek zijn: 'bestuursactiviteiten'; 'zielzorg' of 'overige onderwerpen particulieren'.

         Bestemmingslanden

         Doorgenomen archieven / series

         a) nr. 159 Archief Bisschop van Groningen 1853-1956

          

         b) nr. 820 Archief Bisschop van Groningen, aanvullende archiefbescheiden 1921-1956

          

         c) nr. 973 Archief van de Bisschop van Groningen 1956-1979

         Periode archief

         afzonderlijke beschrijving

         Vindplaats

         a-c) Groninger Archieven, Groningen

         Openbaarheid

         a-c) voor stukken jonger dan 50 jaar is een schriftelijke machtiging van de bisschop vereist

         Omvang; inventarisnummers

         a) 11 m., 692 inv.nrs.

         b) 0, 3 m., 41 inv.nrs.

         c) 258 inv.nrs.

         Informatiedrager
         Vernietigd

         niet

         Toegang(en)

         a) Looper, B. en W.J. Kuppers, Inventaris van het archief van de bisschop van Groningen: gedeponeerde stukken in het archief van de aartsbisschop van Utrecht, 1853-1956 (Groningen 1988) [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

          

         b-c) plaatsingslijst [digitaal raadpleegbaar]

         Kenmerk toegang

         niet van toepassing

         Indices op toegang

         indices per gemeente op trefwoord [trefwoordenlijst digitaal raadpleegbaar]

         Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

         a) de stukken zijn in zijn geheel gelicht uit het archief van de aartsbisschop van Utrecht en in 1971 in bewaring gegeven aan het toenmalige Rijksarchief in Groningen

         Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

         geen

         opmerkingen structuur archief

         Het archief is verdeeld in:

           - correspondentie

           - visitatieverslagen en statistieken

           - financiële bescheiden

           - stukken ingekomen van pastoors, parochiële instellingen en particulieren alles op chronologische volgorde

             Seriële bescheiden

             geen [m.b.t. emigratie]

             Statistische gegevens

             Ter signalering:

             - Visitatieverslagen en statistieken

             - gegevens verstrekt door de deken van Groningen-Assen over de binnen zijn dekenaat gelegen parochies, 1885-1956 (inv.nrs. 6.1-6.63)

             - gegevens verstrekt door de deken van Heerenveen, 1885-1956 (inv.nrs. 7.1-7.71)

             - gegevens verstrekt door de deken van Klazienaveen, 1922-1956 (inv.nrs. 8.1-8.33)

             - gegevens verstrekt door de deken van Leeuwarden, 1885-1956 (inv.nrs. 9.1-9.96)

             - gegevens verstrekt door de deken van Sneek, 1885-1956 (inv.nrs. 10.1-10.64)

             Inhoud overig

             Per parochie kan op trefwoord worden gezocht. Er is geen trefwoord 'emigratie' of 'migratie' toegekend. Eventuele andere relevante trefwoorden voor emigratieonderzoek zijn: 'bestuursactiviteiten'; 'zielzorg' of 'overige onderwerpen particulieren'.

             Bestemmingslanden

             Analyse archivalia