Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom

Naam archiefvormer Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom
Periode van bestaan 1952-1972
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

R.K. Diocesane Emigratiestichting in het Aartsbisdom Utrecht; Aarts-Diocesane Emigratie-Stichting; A.D.E.S.; ADES; Diocesane Emigratie Stichting Utrecht; Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De oprichting van de R.K. Diocesane Emigratiestichting in het Aartsbisdom Utrecht vond plaats op 14 juni 1952; de statuten van de Stichting, meestal aangeduid met Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom werden verleden op 14 november 1952 namens:

- de Katholieke Arbeidersbeweging in het Aartsbisdom

- de Aartsdiocesane Katholieke Boeren- en Tuindersbond

- de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond

- de St. Adelbertvereniging in het Aartsbisdom

- de Rooms-Katholieke Werkende Middenstand in het Aartsbisdom (w.o. de Rooms-Katholieke bond van handels-, kantoor- en winkelbedienden)

de Rooms-Katholieke Vrouwenbeweging

 

De Stichting had de zetel te Utrecht. De algemene leiding berustte bij het bestuur, dat uit 7-19 leden bestond, benoemd door de bovengenoemde organisaties (of later toegetreden organisaties). Het werd bijgestaan door een geestelijk adviseur, de bisschoppelijk commissaris, die benoemd werd door de Aartsbisschop van Utrecht. Het dagelijks bestuur bestond uit een voorzitter, vice-voorzitter en een secretaris-penningmeester. Het kantoor van de Stichting was gevestigd te Arnhem en werd geleid door een directeur.

Het werkgebied bestond in grote lijnen uit Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht. De Stichting had contactpersonen in de zes provincies. Na de oprichting van het bisdom Groningen in 1956 werd de naam aangepast.

 

De ADES was als autonome organisatie vertegenwoordigd in de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES). Na een statutenwijziging van de KCES in 1953 was bepaald dat de vier diocesane emigratiestichtingen door vijf personen in het KCES-bestuur zouden worden vertegenwoordigd: 2 vertegenwoordigers uit agrarische kringen; 2 vertegenwoordigers uit arbeiderskringen en 1 vertegenwoordiger uit middenstandskringen (bron: KDC, archief Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond, inv.nr. 733).

 

voorzitter:

1956-na 1967 Th. van Tongeren

 

directeur:

1955- na 1967 L. Raben

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Stichting had als taken het geven van groeps- en individuele voorlichting; het organiseren van voorbereidingscursussen en 'emigrantenweekends'; zogenaamde mentaliteitsbeïnvloeding, of het stimuleren van de emigratiebereidheid en het samenstellen van emigrantendossiers. 'Naast de directe zorg voor de katholieke emigranten wordt gestreefd naar een inzicht in het katholieke bevolkingsvraagstuk in het algemeen'. (Pius Almanak)

Daarnaast diende de Stichting de contacten te onderhouden met priesters, leken en organisaties op het terrein van de nazorg voor katholieke immigranten in de diverse bestemmingslanden.

Voorloper

geen

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

 

Literatuur
Toon

Verberg

Emigreer op goed kompas. Jaarverslag van de Katholieke Emigratiestichting in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen 1955-….

 

Raben, L.C.M., Verslag over de oriëntatiereis door Zuid-Afrika in oktober 1969 (Arnhem [1969]). [Uitgave van de Katholieke Emigratie Stichting (in het Aartsbisdom), KDC-brochure, signatuur Bf 2859]

 

Tongeren, T.H.H. van, Verslag reis Canada 20 Oct.-20 Nov. 1953. [Uitgave van de Aartsdiocesane Emigratiestichting, KDC-brochure, signatuur Bf 1588]

Doorgenomen archieven / series

Verzameling Losse Archivalia Katholiek Documentatie Centrum

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

plaatsingslijst losse archivalia (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

LARC

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing; zie ook [opmerkingen]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

- Verslag (1 cahier) van de reis naar en door Canada van 20 oktober tot 21 november door T.H.H. van Tongeren, voorzitter van de Aartsdiocesane Emigratie Stichting 1953 (inv.nr. 6508)

 

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting 1958, z.j. (inv.nr. 1007)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Er is tijdens de onderzoeksperiode geen zelfstandig archief van de ADES gevonden. (Originele) stukken worden o.m. aangetroffen in de archieven van de 'samenstellende' organisaties, vooral in die van de Katholieke Arbeiders Beweging, de Katholieke Middenstandsbond (diocesane bonden) en in de bisschoppelijke archieven.

Titel Dossierbeschrijving Katholieke Emigratie Stichting van het aartsbisdom (en het bisdom Groningen)
Inventaristekst

- inv.nr. 1007 Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting 1958, z.j.

De omslag bevat 1 stuk afkomstig van de Katholieke Emigratie Stichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam 1958: adreslijst van hoofdkantoor en bijkantoren (aanmelding); adressen en tijden waarop spreekuur/ zitdagen worden georganiseerd.

 

Daarnaast bevat de omslag enkele stukken van de Katholieke Emigratie Stichting in het aartsbisdom en het bisdom Groningen: adreslijsten van hoofdkantoor en aanmeldingskantoren en contactpersonen.

Algemeen

Naam, varianten

R.K. Diocesane Emigratiestichting in het Aartsbisdom Utrecht; Aarts-Diocesane Emigratie-Stichting; A.D.E.S.; ADES; Diocesane Emigratie Stichting Utrecht; Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen

Organisatie en inrichting

De oprichting van de R.K. Diocesane Emigratiestichting in het Aartsbisdom Utrecht vond plaats op 14 juni 1952; de statuten van de Stichting, meestal aangeduid met Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom werden verleden op 14 november 1952 namens:

- de Katholieke Arbeidersbeweging in het Aartsbisdom

- de Aartsdiocesane Katholieke Boeren- en Tuindersbond

- de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond

- de St. Adelbertvereniging in het Aartsbisdom

- de Rooms-Katholieke Werkende Middenstand in het Aartsbisdom (w.o. de Rooms-Katholieke bond van handels-, kantoor- en winkelbedienden)

de Rooms-Katholieke Vrouwenbeweging

 

De Stichting had de zetel te Utrecht. De algemene leiding berustte bij het bestuur, dat uit 7-19 leden bestond, benoemd door de bovengenoemde organisaties (of later toegetreden organisaties). Het werd bijgestaan door een geestelijk adviseur, de bisschoppelijk commissaris, die benoemd werd door de Aartsbisschop van Utrecht. Het dagelijks bestuur bestond uit een voorzitter, vice-voorzitter en een secretaris-penningmeester. Het kantoor van de Stichting was gevestigd te Arnhem en werd geleid door een directeur.

Het werkgebied bestond in grote lijnen uit Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht. De Stichting had contactpersonen in de zes provincies. Na de oprichting van het bisdom Groningen in 1956 werd de naam aangepast.

 

De ADES was als autonome organisatie vertegenwoordigd in de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES). Na een statutenwijziging van de KCES in 1953 was bepaald dat de vier diocesane emigratiestichtingen door vijf personen in het KCES-bestuur zouden worden vertegenwoordigd: 2 vertegenwoordigers uit agrarische kringen; 2 vertegenwoordigers uit arbeiderskringen en 1 vertegenwoordiger uit middenstandskringen (bron: KDC, archief Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond, inv.nr. 733).

 

voorzitter:

1956-na 1967 Th. van Tongeren

 

directeur:

1955- na 1967 L. Raben

Taak, activiteiten

De Stichting had als taken het geven van groeps- en individuele voorlichting; het organiseren van voorbereidingscursussen en 'emigrantenweekends'; zogenaamde mentaliteitsbeïnvloeding, of het stimuleren van de emigratiebereidheid en het samenstellen van emigrantendossiers. 'Naast de directe zorg voor de katholieke emigranten wordt gestreefd naar een inzicht in het katholieke bevolkingsvraagstuk in het algemeen'. (Pius Almanak)

Daarnaast diende de Stichting de contacten te onderhouden met priesters, leken en organisaties op het terrein van de nazorg voor katholieke immigranten in de diverse bestemmingslanden.

Voorloper

geen

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

 

Literatuur

Emigreer op goed kompas. Jaarverslag van de Katholieke Emigratiestichting in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen 1955-….

 

Raben, L.C.M., Verslag over de oriëntatiereis door Zuid-Afrika in oktober 1969 (Arnhem [1969]). [Uitgave van de Katholieke Emigratie Stichting (in het Aartsbisdom), KDC-brochure, signatuur Bf 2859]

 

Tongeren, T.H.H. van, Verslag reis Canada 20 Oct.-20 Nov. 1953. [Uitgave van de Aartsdiocesane Emigratiestichting, KDC-brochure, signatuur Bf 1588]

Doorgenomen archieven / series

Verzameling Losse Archivalia Katholiek Documentatie Centrum

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

plaatsingslijst losse archivalia (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

LARC

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing; zie ook [opmerkingen]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

- Verslag (1 cahier) van de reis naar en door Canada van 20 oktober tot 21 november door T.H.H. van Tongeren, voorzitter van de Aartsdiocesane Emigratie Stichting 1953 (inv.nr. 6508)

 

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting 1958, z.j. (inv.nr. 1007)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Er is tijdens de onderzoeksperiode geen zelfstandig archief van de ADES gevonden. (Originele) stukken worden o.m. aangetroffen in de archieven van de 'samenstellende' organisaties, vooral in die van de Katholieke Arbeiders Beweging, de Katholieke Middenstandsbond (diocesane bonden) en in de bisschoppelijke archieven.


Leden

Afvaardigende organisaties

Doorgenomen archieven / series

Verzameling Losse Archivalia Katholiek Documentatie Centrum

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

plaatsingslijst losse archivalia (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

LARC

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing; zie ook [opmerkingen]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

- Verslag (1 cahier) van de reis naar en door Canada van 20 oktober tot 21 november door T.H.H. van Tongeren, voorzitter van de Aartsdiocesane Emigratie Stichting 1953 (inv.nr. 6508)

 

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting 1958, z.j. (inv.nr. 1007)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Er is tijdens de onderzoeksperiode geen zelfstandig archief van de ADES gevonden. (Originele) stukken worden o.m. aangetroffen in de archieven van de 'samenstellende' organisaties, vooral in die van de Katholieke Arbeiders Beweging, de Katholieke Middenstandsbond (diocesane bonden) en in de bisschoppelijke archieven.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Katholieke Emigratie Stichting van het aartsbisdom (en het bisdom Groningen)
Inventaristekst

- inv.nr. 1007 Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting 1958, z.j.

De omslag bevat 1 stuk afkomstig van de Katholieke Emigratie Stichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam 1958: adreslijst van hoofdkantoor en bijkantoren (aanmelding); adressen en tijden waarop spreekuur/ zitdagen worden georganiseerd.

 

Daarnaast bevat de omslag enkele stukken van de Katholieke Emigratie Stichting in het aartsbisdom en het bisdom Groningen: adreslijsten van hoofdkantoor en aanmeldingskantoren en contactpersonen.