Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Christelijk-Historische Unie

Naam archiefvormer Christelijk-Historische Unie
Periode van bestaan 1908-1980
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

C.H.U., CHU

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De CHU kwam in 1908 voort uit de 'Vrij-antirevolutionaire' afsplitsing van de ARP, onder leiding van A.F. de Savornin Lohman.

De CHU was een federatie van plaatselijke kiesverenigingen en kende als zodanig een tamelijk los partijverband. De partij kende een Unieraad, een Hoofdbestuur en een Dagelijks Bestuur. Daarnaast werkte de partij met commissies voor speciale onderwerpen.

In 1973 ging de CHU een federatief verband aan met KVP en ARP, waarna de drie partijen in 1980 opgingen in het Christen Democratisch Appèl (CDA).

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het voorbereiden van verkiezingen, het voeren van propaganda en het innemen van standpunten met betrekking tot maatschappelijke en politieke kwesties, dit alles gericht op beïnvloeding van de publieke opinie, het overheidsbeleid en meer direct op deelname in de regering.

Voorloper

politieke groeperingen waaronder de Vrij Anti-Revolutionairen en Fries Christelijk-Historischen

Opvolger

CDA

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Jaarboekje Christelijk-Historische Unie 1919-1966/67.

 

De christelijk-historische Nederlander, uitgave van Stichting De Christelijk-Historische Unie 1 (1945) - 20 (1965).

 

Binding. Maandelijks contactblad voor de Christelijk-Historische Unie 1 (1955) - 13 (1968).

 

literatuur

50 jaar C. H. U.: 9 juli 1908-1958. Gedenkschrift gouden jubileum Christelijk-Historische Unie (Apeldoorn 1958) 94 p.

 

Dulst, A.J. van (red.), Herinneringen aan de Unie waarin we ons thuis voelden. Christelijk-Historische Karakteristieken (Den Haag 1980).

 

Spanning, H. van, De Christelijk-Historische Unie (1908-1980). Enige hoofdlijnen uit haar geschiedenis (z.p. 1988) 2 dln.

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Christelijk-Historische Unie

 

archief H. Kikkert

Periode archief

1942-1980

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

21,1 m. 419 inv. nrs. (incl. aanvullingen uit 1988 en 1991)

Informatiedrager
Vernietigd

Het archief van voor 1942 ging grotendeels verloren; het naoorlogse archief vertoont enkele hiaten.

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Christelijk-Historische Unie (CHU), 1942-1980

Kenmerk toegang

2.19.046.01

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Archief van H.W. Tilanus (Nationaal Archief, 2.21.163):

- inv. nrs. 65-184 handelen grotendeels over de CHU, bijvoorbeeld: jaarboekjes, 1940-1955/56 (inv. nrs. 87-92).

 

Archief van H. Kikkert (Nationaal Archief, 2.21.205.29):

- Klad- en netnotulen van de fractievergaderingen, 1949-1969 (inv. nrs. 14-15)

- Notulen van de fractievergaderingen, 1963-1965 (inv. nr. 157)

- Vaste Tweede-Kamercommissie voor sociale zaken (stukken door Kikkert ontvangen als lid), 1960-1970 ) (inv. nr. 41)

- Vergaderingen van het hoofdbestuur van de CHU, 1966-1969 (inv. nr. 144)

- Sociaal-economische commissie van de CHU, 1951-1967 (inv. nr. 146)

- Sociaal-economisch beleid van de CHU, 1948-1950 (inv. nr. 149)

 

Archief van H.K.J. Beernink (fractievoorzitter CHU 1963-1967, Nationaal Archief 2.21.189):

- Partijarchief (inv. nrs. 4-20)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

gedeponeerde archieven van partijleden.

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Ter signalering:

- Stukken betreffende algemene vergaderingen, 1953-1967 (inv. nrs. 1-4 en 12-14)

- Stukken betreffende vergaderingen Hoofdbestuur, 1962-1968 (inv. nrs. 16-17)

- Stukken betreffende vergaderingen Unieraad, 1952-1955 (inv. nr. 23)

- Stukken betreffende Hoofdbestuur en Unieraad, 1966-1967 (inv. nr. 33 en 39)

- Stukken betreffende vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1954-1968 (inv. nrs. 40-43)

- Stukken betreffende streekvergaderingen, 1956-1957 (inv. nr. 55)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Archief van de agrarische commissie 1956-1963 (inv.nr. 273)*

 

- Archief van de sociaal-economische commissie, 1946-1951 (inv. nr. 279)*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Christelijk-Historische Unie
Inventaristekst

- inv.nr. 273 Archief van de agrarische commissie 1956-1963

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat convocaties, notulen (getypt), notities en correspondentie van en met leden van de agrarische commissie en derden.

NB. Het dossier is slecht geordend en bevat dubbelen en onvolledige stukken.

 

- inv.nr. 279 Archief van de sociaal-economische commissie 1946-1951

De omslag bevat het secretariaatsdossier van de Sociaal-Economische Commissie (secr. F.A. Kraaijeveld). De inhoud bestaat o.m. uit convocaties, handgeschreven en getypte notulen, ingekomen correspondentie (m.n. van de leden van de Sociaal-Economische Commissie); handgeschreven notities van de voorzitter van de Sociaal-Economische Commissie (H. Kikkert). Onderwerpen van bespreking zijn onder meer de (Wet op de ) Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie; sociale verzekering; regeling arbeidstijd; toezicht kredietwezen; Ontwerp Sociaal-Economisch Program 1948-1950 (geen paragraaf over emigratie).

 

Voor een beschrijving van de nauw hiermee samenhangende archivalia van H. Kikkert (voorzittersdossier van de sociaal-economische commissie van de CHU), zie de dossierbeschrijving behorend bij H. Kikkert.

Algemeen

Naam, varianten

C.H.U., CHU

Organisatie en inrichting

De CHU kwam in 1908 voort uit de 'Vrij-antirevolutionaire' afsplitsing van de ARP, onder leiding van A.F. de Savornin Lohman.

De CHU was een federatie van plaatselijke kiesverenigingen en kende als zodanig een tamelijk los partijverband. De partij kende een Unieraad, een Hoofdbestuur en een Dagelijks Bestuur. Daarnaast werkte de partij met commissies voor speciale onderwerpen.

In 1973 ging de CHU een federatief verband aan met KVP en ARP, waarna de drie partijen in 1980 opgingen in het Christen Democratisch Appèl (CDA).

Taak, activiteiten

Het voorbereiden van verkiezingen, het voeren van propaganda en het innemen van standpunten met betrekking tot maatschappelijke en politieke kwesties, dit alles gericht op beïnvloeding van de publieke opinie, het overheidsbeleid en meer direct op deelname in de regering.

Voorloper

politieke groeperingen waaronder de Vrij Anti-Revolutionairen en Fries Christelijk-Historischen

Opvolger

CDA

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

periodieken

Jaarboekje Christelijk-Historische Unie 1919-1966/67.

 

De christelijk-historische Nederlander, uitgave van Stichting De Christelijk-Historische Unie 1 (1945) - 20 (1965).

 

Binding. Maandelijks contactblad voor de Christelijk-Historische Unie 1 (1955) - 13 (1968).

 

literatuur

50 jaar C. H. U.: 9 juli 1908-1958. Gedenkschrift gouden jubileum Christelijk-Historische Unie (Apeldoorn 1958) 94 p.

 

Dulst, A.J. van (red.), Herinneringen aan de Unie waarin we ons thuis voelden. Christelijk-Historische Karakteristieken (Den Haag 1980).

 

Spanning, H. van, De Christelijk-Historische Unie (1908-1980). Enige hoofdlijnen uit haar geschiedenis (z.p. 1988) 2 dln.

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Christelijk-Historische Unie

 

archief H. Kikkert

Periode archief

1942-1980

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

21,1 m. 419 inv. nrs. (incl. aanvullingen uit 1988 en 1991)

Informatiedrager
Vernietigd

Het archief van voor 1942 ging grotendeels verloren; het naoorlogse archief vertoont enkele hiaten.

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Christelijk-Historische Unie (CHU), 1942-1980

Kenmerk toegang

2.19.046.01

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Archief van H.W. Tilanus (Nationaal Archief, 2.21.163):

- inv. nrs. 65-184 handelen grotendeels over de CHU, bijvoorbeeld: jaarboekjes, 1940-1955/56 (inv. nrs. 87-92).

 

Archief van H. Kikkert (Nationaal Archief, 2.21.205.29):

- Klad- en netnotulen van de fractievergaderingen, 1949-1969 (inv. nrs. 14-15)

- Notulen van de fractievergaderingen, 1963-1965 (inv. nr. 157)

- Vaste Tweede-Kamercommissie voor sociale zaken (stukken door Kikkert ontvangen als lid), 1960-1970 ) (inv. nr. 41)

- Vergaderingen van het hoofdbestuur van de CHU, 1966-1969 (inv. nr. 144)

- Sociaal-economische commissie van de CHU, 1951-1967 (inv. nr. 146)

- Sociaal-economisch beleid van de CHU, 1948-1950 (inv. nr. 149)

 

Archief van H.K.J. Beernink (fractievoorzitter CHU 1963-1967, Nationaal Archief 2.21.189):

- Partijarchief (inv. nrs. 4-20)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

gedeponeerde archieven van partijleden.

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Ter signalering:

- Stukken betreffende algemene vergaderingen, 1953-1967 (inv. nrs. 1-4 en 12-14)

- Stukken betreffende vergaderingen Hoofdbestuur, 1962-1968 (inv. nrs. 16-17)

- Stukken betreffende vergaderingen Unieraad, 1952-1955 (inv. nr. 23)

- Stukken betreffende Hoofdbestuur en Unieraad, 1966-1967 (inv. nr. 33 en 39)

- Stukken betreffende vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1954-1968 (inv. nrs. 40-43)

- Stukken betreffende streekvergaderingen, 1956-1957 (inv. nr. 55)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Archief van de agrarische commissie 1956-1963 (inv.nr. 273)*

 

- Archief van de sociaal-economische commissie, 1946-1951 (inv. nr. 279)*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Christelijk-Historische Unie

 

archief H. Kikkert

Periode archief

1942-1980

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

21,1 m. 419 inv. nrs. (incl. aanvullingen uit 1988 en 1991)

Informatiedrager
Vernietigd

Het archief van voor 1942 ging grotendeels verloren; het naoorlogse archief vertoont enkele hiaten.

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Christelijk-Historische Unie (CHU), 1942-1980

Kenmerk toegang

2.19.046.01

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Archief van H.W. Tilanus (Nationaal Archief, 2.21.163):

- inv. nrs. 65-184 handelen grotendeels over de CHU, bijvoorbeeld: jaarboekjes, 1940-1955/56 (inv. nrs. 87-92).

 

Archief van H. Kikkert (Nationaal Archief, 2.21.205.29):

- Klad- en netnotulen van de fractievergaderingen, 1949-1969 (inv. nrs. 14-15)

- Notulen van de fractievergaderingen, 1963-1965 (inv. nr. 157)

- Vaste Tweede-Kamercommissie voor sociale zaken (stukken door Kikkert ontvangen als lid), 1960-1970 ) (inv. nr. 41)

- Vergaderingen van het hoofdbestuur van de CHU, 1966-1969 (inv. nr. 144)

- Sociaal-economische commissie van de CHU, 1951-1967 (inv. nr. 146)

- Sociaal-economisch beleid van de CHU, 1948-1950 (inv. nr. 149)

 

Archief van H.K.J. Beernink (fractievoorzitter CHU 1963-1967, Nationaal Archief 2.21.189):

- Partijarchief (inv. nrs. 4-20)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

gedeponeerde archieven van partijleden.

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Ter signalering:

- Stukken betreffende algemene vergaderingen, 1953-1967 (inv. nrs. 1-4 en 12-14)

- Stukken betreffende vergaderingen Hoofdbestuur, 1962-1968 (inv. nrs. 16-17)

- Stukken betreffende vergaderingen Unieraad, 1952-1955 (inv. nr. 23)

- Stukken betreffende Hoofdbestuur en Unieraad, 1966-1967 (inv. nr. 33 en 39)

- Stukken betreffende vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1954-1968 (inv. nrs. 40-43)

- Stukken betreffende streekvergaderingen, 1956-1957 (inv. nr. 55)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Archief van de agrarische commissie 1956-1963 (inv.nr. 273)*

 

- Archief van de sociaal-economische commissie, 1946-1951 (inv. nr. 279)*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Christelijk-Historische Unie
Inventaristekst

- inv.nr. 273 Archief van de agrarische commissie 1956-1963

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat convocaties, notulen (getypt), notities en correspondentie van en met leden van de agrarische commissie en derden.

NB. Het dossier is slecht geordend en bevat dubbelen en onvolledige stukken.

 

- inv.nr. 279 Archief van de sociaal-economische commissie 1946-1951

De omslag bevat het secretariaatsdossier van de Sociaal-Economische Commissie (secr. F.A. Kraaijeveld). De inhoud bestaat o.m. uit convocaties, handgeschreven en getypte notulen, ingekomen correspondentie (m.n. van de leden van de Sociaal-Economische Commissie); handgeschreven notities van de voorzitter van de Sociaal-Economische Commissie (H. Kikkert). Onderwerpen van bespreking zijn onder meer de (Wet op de ) Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie; sociale verzekering; regeling arbeidstijd; toezicht kredietwezen; Ontwerp Sociaal-Economisch Program 1948-1950 (geen paragraaf over emigratie).

 

Voor een beschrijving van de nauw hiermee samenhangende archivalia van H. Kikkert (voorzittersdossier van de sociaal-economische commissie van de CHU), zie de dossierbeschrijving behorend bij H. Kikkert.