Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Kikkert, Hendrik

Naam archiefvormer Kikkert, Hendrik
Leefjaren 1912-1988
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Biografie

parlement.com:H. Kikkert

Functies

- 1945-1977 lid Hoofdbestuur Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond (NCLB/NCAB)

- 1946-1972 Tweede Kamerlid voor de CHU (o.m. voorzitter van de sociaal-economische commissie van de CHU)

- 1959-1965 plaatsvervangend lid van de Raad voor de Emigratie

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

zie verwijzingen in Parlement en Politiek

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief van H. Kikkert

Periode archief

1934-1987

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor vier inv.nrs. is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

4,4 m.; 185 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inventaris

Toegang(en)

Bervoets, J.A.A., Inventaris van het archief van H. Kikkert [levensjaren 1912-1988], 1934-1987 (Den Haag 1989) [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

2.21.205.29

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief van Kikkert bevat stukken betreffende zijn werkzaamheden als CHU-lid.

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Klad- en netnotulen van de fractievergaderingen, 1949-1969 (inv. nrs. 14-15)*

- Notulen van de fractievergaderingen, 1963-1965 (inv. nr. 157)

- Vaste Tweede-Kamercommissie voor sociale zaken (stukken door Kikkert ontvangen als lid), 1960-1970 ) (inv. nr. 41)

- Vergaderingen van het hoofdbestuur van de CHU, 1966-1969 (inv. nr. 144)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Sociaal-economische commissie van de CHU, 1951-1967 (inv. nr. 146)*

- Sociaal-economisch beleid van de CHU, 1948-1950 (inv. nr. 149)*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving archief Hendrik Kikkert
Inventaristekst

- inv. nrs. 14-15 Klad- en netnotulen van de fractievergaderingen 1949-1969

- inv.nr. 14 beslaat de periode 1949-1963. De notulen van het fractieberaad 1949-1963 betreffen vooral persoonlijke, handgeschreven aantekeningen van Kikkert (fractiewoordvoerder Sociale Zaken, Landbouw). Het dossier bevat enkele ongedateerde aantekeningen over emigratie (voorbereiding Kamervragen 1951/1952).

 

- inv. nr. 146 Sociaal-economische commissie van de CHU 1951-1967

Het (voorzitters)dossier van H. Kikkert bevat convocaties en (getypte) notulen van de vergaderingen van de Sociaal-economische Commissie van de CHU 1951-1967 met enkele handgeschreven aantekeningen en oudere stukken (1946); conceptontwerpen van het Sociaal-Economisch Program 1957-1961 en commentaar op de concepten. Het Concept Sociaal en Economisch Program 1961 bevatte onder XXVII een paragraaf m.b.t. emigratie. Emigratie diende in de visie van de CHU op lange termijn bevorderd te worden, gezien de bevolkingsgroei. Goede voorlichting en nazorg door kerken en maatschappelijke organisaties dienden financieel te worden ondersteund. Daarbij gaf de CHU er de voorkeur aan om het bevorderen van emigratie binnen Europa voorrang te geven (05-04-1961).

 

- inv.nr. 149 Sociaal-economisch beleid van de CHU, 1948-1950

Het dossier bevat handgeschreven aantekeningen (veelal ongedateerd) van H. Kikkert ten behoeve van toespraken door hem gehouden, o.m. voor toogdagen van C.H. Jongerendagen. Inliggend o.m. een toespraak over 'Emigratie en Werkgelegenheid' met referentie aan het rapport van de Commissie Landbouw-Emigratie (Commissie Schilthuis) [1950].

Algemeen

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

Raad voor de Emigratie

 

Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond

Christelijk-Historische Unie

Literatuur

zie verwijzingen in Parlement en Politiek

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief van H. Kikkert

Periode archief

1934-1987

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor vier inv.nrs. is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

4,4 m.; 185 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inventaris

Toegang(en)

Bervoets, J.A.A., Inventaris van het archief van H. Kikkert [levensjaren 1912-1988], 1934-1987 (Den Haag 1989) [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

2.21.205.29

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief van Kikkert bevat stukken betreffende zijn werkzaamheden als CHU-lid.

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Klad- en netnotulen van de fractievergaderingen, 1949-1969 (inv. nrs. 14-15)*

- Notulen van de fractievergaderingen, 1963-1965 (inv. nr. 157)

- Vaste Tweede-Kamercommissie voor sociale zaken (stukken door Kikkert ontvangen als lid), 1960-1970 ) (inv. nr. 41)

- Vergaderingen van het hoofdbestuur van de CHU, 1966-1969 (inv. nr. 144)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Sociaal-economische commissie van de CHU, 1951-1967 (inv. nr. 146)*

- Sociaal-economisch beleid van de CHU, 1948-1950 (inv. nr. 149)*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief van H. Kikkert

Periode archief

1934-1987

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor vier inv.nrs. is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

4,4 m.; 185 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, zie inventaris

Toegang(en)

Bervoets, J.A.A., Inventaris van het archief van H. Kikkert [levensjaren 1912-1988], 1934-1987 (Den Haag 1989) [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

2.21.205.29

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief van Kikkert bevat stukken betreffende zijn werkzaamheden als CHU-lid.

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Klad- en netnotulen van de fractievergaderingen, 1949-1969 (inv. nrs. 14-15)*

- Notulen van de fractievergaderingen, 1963-1965 (inv. nr. 157)

- Vaste Tweede-Kamercommissie voor sociale zaken (stukken door Kikkert ontvangen als lid), 1960-1970 ) (inv. nr. 41)

- Vergaderingen van het hoofdbestuur van de CHU, 1966-1969 (inv. nr. 144)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Sociaal-economische commissie van de CHU, 1951-1967 (inv. nr. 146)*

- Sociaal-economisch beleid van de CHU, 1948-1950 (inv. nr. 149)*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving archief Hendrik Kikkert
Inventaristekst

- inv. nrs. 14-15 Klad- en netnotulen van de fractievergaderingen 1949-1969

- inv.nr. 14 beslaat de periode 1949-1963. De notulen van het fractieberaad 1949-1963 betreffen vooral persoonlijke, handgeschreven aantekeningen van Kikkert (fractiewoordvoerder Sociale Zaken, Landbouw). Het dossier bevat enkele ongedateerde aantekeningen over emigratie (voorbereiding Kamervragen 1951/1952).

 

- inv. nr. 146 Sociaal-economische commissie van de CHU 1951-1967

Het (voorzitters)dossier van H. Kikkert bevat convocaties en (getypte) notulen van de vergaderingen van de Sociaal-economische Commissie van de CHU 1951-1967 met enkele handgeschreven aantekeningen en oudere stukken (1946); conceptontwerpen van het Sociaal-Economisch Program 1957-1961 en commentaar op de concepten. Het Concept Sociaal en Economisch Program 1961 bevatte onder XXVII een paragraaf m.b.t. emigratie. Emigratie diende in de visie van de CHU op lange termijn bevorderd te worden, gezien de bevolkingsgroei. Goede voorlichting en nazorg door kerken en maatschappelijke organisaties dienden financieel te worden ondersteund. Daarbij gaf de CHU er de voorkeur aan om het bevorderen van emigratie binnen Europa voorrang te geven (05-04-1961).

 

- inv.nr. 149 Sociaal-economisch beleid van de CHU, 1948-1950

Het dossier bevat handgeschreven aantekeningen (veelal ongedateerd) van H. Kikkert ten behoeve van toespraken door hem gehouden, o.m. voor toogdagen van C.H. Jongerendagen. Inliggend o.m. een toespraak over 'Emigratie en Werkgelegenheid' met referentie aan het rapport van de Commissie Landbouw-Emigratie (Commissie Schilthuis) [1950].


Tijdelijk

Kikkert, Hendrik

Bestand: 01Kikkert
##autopsie Bestande Gevonden: 11Kikkert
Naam archiefvormer Kikkert, Hendrik
Naam, varianten
Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1912-1988
Biografie

parlement.com:H. Kikkert

Biografie (link)
Functies

- 1945-1977 lid Hoofdbestuur Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond (NCLB/NCAB)

- 1946-1972 Tweede Kamerlid voor de CHU (o.m. voorzitter van de sociaal-economische commissie van de CHU)

- 1959-1965 plaatsvervangend lid van de Raad voor de Emigratie

Functies (link)
Literatuur

zie verwijzingen in Parlement en Politiek

Literatuur (link):
Typering persoon bestuurderpoliticus
Kerkelijke denominatie / zuil protestant
Doelgroepen agrarische sector(aspirant-) emigranten (algemeen)
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

#01Raad voor de Emigratie#

 

##01NCLB# Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond##

##01CHU# Christelijk-Historische Unie##

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
2 
Link
3 
Link
Literatuur

zie verwijzingen in Parlement en Politiek

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief van H. Kikkert

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

1934-1987

Periode archief (link)
Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor vier inv.nrs. is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief.

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

4,4 m.; 185 inv.nrs.

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papier
Vernietigd

ja, zie inventaris

Vernietigd (link):
Toegang(en)

Bervoets, J.A.A., Inventaris van het archief van H. Kikkert [levensjaren 1912-1988], 1934-1987 (Den Haag 1989) [digitaal raadpleegbaar]

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

2.21.205.29

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

geen

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief van Kikkert bevat stukken betreffende zijn werkzaamheden als CHU-lid.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

geen

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Klad- en netnotulen van de fractievergaderingen, 1949-1969 (inv. nrs. 14-15)*

- Notulen van de fractievergaderingen, 1963-1965 (inv. nr. 157)

- Vaste Tweede-Kamercommissie voor sociale zaken (stukken door Kikkert ontvangen als lid), 1960-1970 ) (inv. nr. 41)

- Vergaderingen van het hoofdbestuur van de CHU, 1966-1969 (inv. nr. 144)

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Sociaal-economische commissie van de CHU, 1951-1967 (inv. nr. 146)*

- Sociaal-economisch beleid van de CHU, 1948-1950 (inv. nr. 149)*

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden geen
Opmerkingen
Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal