Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Premier's Department, New South Wales

Naam archiefvormer Premier's Department, New South Wales
Periode van bestaan 1907-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Informeel werd de leider van het zittende kabinet vanaf de periode van federatie aangeduid met premier, alhoewel de portefeuille 'Premier' pas in 1920 formeel in het leven werd geroepen. Tot die tijd was de formele titel 'Colonial Treasurer' of 'Colonial Secretary'. Wel werd vanaf 1908-1909 een Department van de Premier ingesteld. Aanvankelijk was er nauwe administratieve verwevenheid met Justitie, aangezien de Under-Secretary for the Attorney-General tot 1910 ook Under-Secretary voor de Premier was. Na 1945 ontwikkelde vooral de Reconstruction and Development Division van het departement zich snel. In de jaren zeventig kreeg het department meer taken op gebied van gelijke behandeling, hetgeen tot uitdrukking kwam in de instelling van onder verantwoordelijkheid van het departement vallende organisaties als de Women's Advisory Council, Ethnic Affairs Commission e.d.

 

 

Premier's van New South Wales:

1941-1947 William John McKell

1947-1952 John McGirr

1952-1959 John Joseph Cahill

1959-1964 Robert James Heffron

1964-1965 John Brophy Renshaw

1965-1975 Robin William Askin

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het Premier's Department is belast met ondersteuning van het kabinet en haar beleid op gebied van representatie overzee, contacten met het State Govenor's Office, House of Parliament, algemene beleidsaangelegenheden in samenwerking met de federale regering en de regeringen van de andere Australische staten en Territories.

 

In 1920 werd de taakverdeling betreffende (im)migratieactiviteiten tussen de federale regering en die van de deelstaten vastgelegd. Hoewel immigratiebeleid hoofdzakelijk federaal beleid was, werden de deelstaten verantwoordelijk voor de feitelijke opvang, vestiging en arbeidsvoorziening. Tijdens de kabinetten McKell tot en met Cahill (1946-1959) gold immigratie als een aparte portefeuille.

 

Tevens werd na 1945 wederopbouw één van de belangrijker taken. Taken ten aanzien van de industriële ontwikkeling werden afwisselend verdeeld tussen het Premier's Department en het Department of Labour and Industry.

 

De continue verandering van verantwoordelijkheden en taken die er door de loop van de jaren heeft plaatsgevonden voor het Premier's Department hangt m.n samen met de interesses, prioriteiten en initiatieven van de vigerende Premier.

Voorloper

Premier's Office

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Premier's Department, New South Wales

Doorgenomen is:

Seriesnr. 12061, 12/8724 (file no. 61/350) Letters Received- Special Bundles 1895-1976; Immigration 1946-1961

 

Ethnic Affairs Commission of New South Wales

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

State Archives, The Western Sydney Records Centre, Kingswood, New South Wales, Australië

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Investigator

investigator.records.nsw.gov.au/

 

papieren inventarislijsten voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

Agency nr. 5154

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Seriesnr. 12061 Letters Received- Special Bundles 1895-1976; Immigration 1946-1961

- 12/8724 (file no. 61/350) (1 bundel)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Na 02-06-2008 lijkt het Premiers's Department als Agencynr. 5154 verdwenen uit de database. Uitsluitend de voorganger, Premier's Office (Agencynr. 5153) is nog terug te vinden. Daardoor kon geen controle worden uitgevoerd op de serie en dossierbeschrijving.

Titel Dossierbeschrijving Premier's Department, New South Wales
Inventaristekst

Seriesnr. 12061 Letters Received- Special Bundles 1895-1976; Immigration 1946-1961

 

- 12/8724 (file no. 61/350)

Omvang: 0,15 m., 1 bundel

 

De bundel bestaat uit drie omslagen; 1946-1949; 1950-1954 en 1955-1961. De omslagen bevatten kopieën van het Britse en Italiaanse Assisted Passage Scheme en Ex-servicemen Scheme; correspondentie van het Premiers Department met de federale regering (Department of Immigration) en met diverse departementen van New South Wales (Touristactivities and Immigration; Housing) over de 'Conferences of Commonwealth and State Ministers in charge of Immigration'. De onderwerpen van deze conferenties betroffen met name de verdeling van verantwoordelijkheden tussen federale en deelstaat regering; opvang en huisvesting in geprefabriceerde woningen; werkgelegenheid en het algemene immigratieprogramma in deze jaren. Daarnaast bevatten de dossiers krantenknipsels en uittreksels van parlementaire debatten over immigratie. De aandacht gaat met name uit naar de Britse immigratie. Afgezien van de algemene aandacht voor immigratieprogramma's wordt er in dit dossier geen speciale melding van Nederlandse emigratie/immigratie gemaakt.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Informeel werd de leider van het zittende kabinet vanaf de periode van federatie aangeduid met premier, alhoewel de portefeuille 'Premier' pas in 1920 formeel in het leven werd geroepen. Tot die tijd was de formele titel 'Colonial Treasurer' of 'Colonial Secretary'. Wel werd vanaf 1908-1909 een Department van de Premier ingesteld. Aanvankelijk was er nauwe administratieve verwevenheid met Justitie, aangezien de Under-Secretary for the Attorney-General tot 1910 ook Under-Secretary voor de Premier was. Na 1945 ontwikkelde vooral de Reconstruction and Development Division van het departement zich snel. In de jaren zeventig kreeg het department meer taken op gebied van gelijke behandeling, hetgeen tot uitdrukking kwam in de instelling van onder verantwoordelijkheid van het departement vallende organisaties als de Women's Advisory Council, Ethnic Affairs Commission e.d.

 

 

Premier's van New South Wales:

1941-1947 William John McKell

1947-1952 John McGirr

1952-1959 John Joseph Cahill

1959-1964 Robert James Heffron

1964-1965 John Brophy Renshaw

1965-1975 Robin William Askin

Taak, activiteiten

Het Premier's Department is belast met ondersteuning van het kabinet en haar beleid op gebied van representatie overzee, contacten met het State Govenor's Office, House of Parliament, algemene beleidsaangelegenheden in samenwerking met de federale regering en de regeringen van de andere Australische staten en Territories.

 

In 1920 werd de taakverdeling betreffende (im)migratieactiviteiten tussen de federale regering en die van de deelstaten vastgelegd. Hoewel immigratiebeleid hoofdzakelijk federaal beleid was, werden de deelstaten verantwoordelijk voor de feitelijke opvang, vestiging en arbeidsvoorziening. Tijdens de kabinetten McKell tot en met Cahill (1946-1959) gold immigratie als een aparte portefeuille.

 

Tevens werd na 1945 wederopbouw één van de belangrijker taken. Taken ten aanzien van de industriële ontwikkeling werden afwisselend verdeeld tussen het Premier's Department en het Department of Labour and Industry.

 

De continue verandering van verantwoordelijkheden en taken die er door de loop van de jaren heeft plaatsgevonden voor het Premier's Department hangt m.n samen met de interesses, prioriteiten en initiatieven van de vigerende Premier.

Voorloper

Premier's Office

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Premier's Department, New South Wales

Doorgenomen is:

Seriesnr. 12061, 12/8724 (file no. 61/350) Letters Received- Special Bundles 1895-1976; Immigration 1946-1961

 

Ethnic Affairs Commission of New South Wales

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

State Archives, The Western Sydney Records Centre, Kingswood, New South Wales, Australië

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Investigator

investigator.records.nsw.gov.au/

 

papieren inventarislijsten voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

Agency nr. 5154

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Seriesnr. 12061 Letters Received- Special Bundles 1895-1976; Immigration 1946-1961

- 12/8724 (file no. 61/350) (1 bundel)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Na 02-06-2008 lijkt het Premiers's Department als Agencynr. 5154 verdwenen uit de database. Uitsluitend de voorganger, Premier's Office (Agencynr. 5153) is nog terug te vinden. Daardoor kon geen controle worden uitgevoerd op de serie en dossierbeschrijving.


Doorgenomen archieven / series

Premier's Department, New South Wales

Doorgenomen is:

Seriesnr. 12061, 12/8724 (file no. 61/350) Letters Received- Special Bundles 1895-1976; Immigration 1946-1961

 

Ethnic Affairs Commission of New South Wales

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

State Archives, The Western Sydney Records Centre, Kingswood, New South Wales, Australië

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Investigator

investigator.records.nsw.gov.au/

 

papieren inventarislijsten voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

Agency nr. 5154

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Seriesnr. 12061 Letters Received- Special Bundles 1895-1976; Immigration 1946-1961

- 12/8724 (file no. 61/350) (1 bundel)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Na 02-06-2008 lijkt het Premiers's Department als Agencynr. 5154 verdwenen uit de database. Uitsluitend de voorganger, Premier's Office (Agencynr. 5153) is nog terug te vinden. Daardoor kon geen controle worden uitgevoerd op de serie en dossierbeschrijving.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Premier's Department, New South Wales
Inventaristekst

Seriesnr. 12061 Letters Received- Special Bundles 1895-1976; Immigration 1946-1961

 

- 12/8724 (file no. 61/350)

Omvang: 0,15 m., 1 bundel

 

De bundel bestaat uit drie omslagen; 1946-1949; 1950-1954 en 1955-1961. De omslagen bevatten kopieën van het Britse en Italiaanse Assisted Passage Scheme en Ex-servicemen Scheme; correspondentie van het Premiers Department met de federale regering (Department of Immigration) en met diverse departementen van New South Wales (Touristactivities and Immigration; Housing) over de 'Conferences of Commonwealth and State Ministers in charge of Immigration'. De onderwerpen van deze conferenties betroffen met name de verdeling van verantwoordelijkheden tussen federale en deelstaat regering; opvang en huisvesting in geprefabriceerde woningen; werkgelegenheid en het algemene immigratieprogramma in deze jaren. Daarnaast bevatten de dossiers krantenknipsels en uittreksels van parlementaire debatten over immigratie. De aandacht gaat met name uit naar de Britse immigratie. Afgezien van de algemene aandacht voor immigratieprogramma's wordt er in dit dossier geen speciale melding van Nederlandse emigratie/immigratie gemaakt.