Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ethnic Affairs Commission of New South Wales

Naam archiefvormer Ethnic Affairs Commission of New South Wales
Periode van bestaan 1979-2001
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Naam, varianten

EAC (NSW)

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Premier's Department, New South Wales

 

De Ethnic Affairs Division van het Premier's Department NSW kreeg in 1976 opdracht om richtlijnen en een structuur op te stellen voor een op te richten Ethnic Affairs Commission. Een tijdelijke Ethnic Affairs Commission werd in 1977 voor één jaar in het leven geroepen, met als doel te rapporteren over doelstelling, structuur en functie van een permanente Ethnic Affairs Commission. Het rapport 'Participation', uitgebracht door de tijdelijke EAC, stelde voor om de Ethnic Affairs Division van het Premier's Department integraal onderdeel van de EAC te maken. Eind 1978 werd het advies overgenomen en geëffectueerd. De formeel in 1979 opgerichte permanente Ethnic Affairs Commission of New South Wales bestond uit drie hoofdafdelingen: de Community Interpreter and Information Service; de Planning / Project Section en Administration. Binnen deze laatste sectie werden een Overseas Qualification Unit, een Ethnic Affairs Grant Secretariat en een Library-Resources Centre gevestigd. In 1985 werd een ministeriële portefeuille voor Ethnic Affairs ingesteld in NSW en viel de Ethnic Affairs Commission niet meer onder verantwoordelijkheid van het Premier's Department.

 

Zie verder: Administrative history note Agency numbers 1068 en 1069

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Ethnic Affairs Commission NSW had als taken:

- het onderzoeken van, rapporteren over en doen van aanbevelingen aangaande alle aspecten met betrekking tot etnische kwesties in NSW aan de Premier / minister

- de minister te adviseren over verzoeken van etnische gemeenschappen of individuele personen behorend tot een bepaalde etnische groep in NSW

- om (personen behorend tot) etnische gemeenschappen in staat te stellen gebruik te maken van de openbare diensten van NSW

- te adviseren over het meest effectieve gebruik van fondsen

- het organiseren van bijeenkomsten, conferenties etc. over etnische kwesties

Voorloper

Ethnic Affairs Division / Ethnic Affairs Commission, Premier's Department

Opvolger

Community Relations Commission For a Multicultural New South Wales

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

State Archives, Kingswood

Ethnic Affairs Commission of New South Wales

Het archief van de EAC bestaat uit 3 series. Ter signalering worden deze hier vermeld:

- Seriesnr. 4227 Administrative files 1979-1984

- Seriesnr. 4228 Grants files 1979-1984

- Seriesnr. 4229 Annual Reports and Publicatons 1979-1989

 

State Library, Sydney

Ethnic Affairs Commission of New South Wales

Sound recording CY MLOH 91/1-114 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from English and non-English speaking backgrounds about the migrant experience, 1981-1987

 

Sound recording CY MLOH 18/1-41 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from non-English speaking backgrounds about the migrant experience, 1985-1987

 

Sound recording CY MLOH 438/1-11 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from non-English speaking backgrounds about the migrant experience, 1985-1987

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

State Archives, The Western Sydney Records Centre, Kingswood, New South Wales, Australië

State Library New South Wales, Mitchell Library, Sydney, Australië

Openbaarheid

State Archives, Kingswood

onbekend

 

State Library, Sydney

beperkt

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

State Archives, Kingswood

database: Archives Investigator investigator.records.nsw.gov.au/

papieren inventarislijsten voorzover nog niet ingevoerd in de database

 

State Library, Sydney

database: http://acms.sl.nsw.gov.au/search/SimpleSearch.aspx

systematische kaartenindex, voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

State Archives, Kingswood

Agency nrs. 1068 en 1069

 

State Library, Sydney

Ethnic Affairs Commission -Oral Histories Project (NSW)

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

State Library, Sydney

Ethnic Affairs Commission of New South Wales

 

Sound recording CY MLOH 91/1-114 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from English and non-English speaking backgrounds about the migrant experience, 1981-1987

- CY MLOH 91/33-34 n.d. Interview with Leo Schumann. Educated in Holland and Migrated to Australia with the assistance of the Dutch Reformed Church

 

Sound recording CY MLOH 18/1-41 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from non-English speaking backgrounds about the migrant experience, 1985-1987

Seriebeschrijving algemeen*

- CY MLOH 18/38-39 Elisabeth van der Zwaag*

- CY MLOH 18/40-41 Thea Verwey*

 

Sound recording CY MLOH 438/1-11 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from non-English speaking backgrounds about the migrant experience, 1985-1987

Seriebeschrijving algemeen*

- CY MLOH 438/9 Bertha Nieuwenhuis*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Ethnic Affairs Commission of New South Wales
Inventaristekst

Sound recording CY MLOH 18/1-41 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from non-English speaking backgrounds about the migrant experience 1985-1987

Omvang: 20 interviews (op cassette en in sommige gevallen in manuscript), Openbaarheid: beperkt.

 

De serie is oorspronkelijk gestart onder de naam 'Thirty Years After' door de Ethnic Affairs Commission of New South Wales in 1981-1982. Het was de bedoeling van het project om immigranten te interviewen die in of rond 1951 naar Australië waren gekomen. Het jaar 1951 is gekozen omdat dit een omslag markeerde in het immigratiepatroon naar Australië van grote groepen vluchtelingen naar vrijwillige immigranten. Er zijn 20 interviews voltooid in het pilot project.

 

- CY MLOH 18/38-39 Elisabeth van der Zwaag

Openbaar

Elisabeth van der Zwaag is geboren in Nederland in 1911. Haar familie emigreerde naar Australië in 1950 (Perth).

 

- CY MLOH 18/40-41 Thea Verwey

Openbaar

Thea Verwey is geboren in Nederland in 1922. Ze emigreerde in 1951 naar Australië (Bathurst, NSW).

 

 

Sound recording CY MLOH 438/1-11 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from non-English speaking backgrounds about the migrant experience 1985-1987

Omvang: 11 interviews (op cassette en in manuscript), Openbaarheid: beperkt

 

De serie is oorspronkelijk gestart onder de naam 'Thirty Years After' door de Ethnic Affairs Commission of New South Wales in 1981-1982. Na voltooiing van deze serie is er een vervolg-interviewproject gestart om meer informatie te verzamelen over het leven van migranten in Australië in de twintigste eeuw.

 

- CY MLOH 438/9 Bertha Nieuwenhuis

Openbaar

Interview met Bertha Nieuwenhuis, geboren in 1930, Den Haag. Aangekomen in Australië in 1951.

Algemeen

Naam, varianten

EAC (NSW)

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Premier's Department, New South Wales

 

De Ethnic Affairs Division van het Premier's Department NSW kreeg in 1976 opdracht om richtlijnen en een structuur op te stellen voor een op te richten Ethnic Affairs Commission. Een tijdelijke Ethnic Affairs Commission werd in 1977 voor één jaar in het leven geroepen, met als doel te rapporteren over doelstelling, structuur en functie van een permanente Ethnic Affairs Commission. Het rapport 'Participation', uitgebracht door de tijdelijke EAC, stelde voor om de Ethnic Affairs Division van het Premier's Department integraal onderdeel van de EAC te maken. Eind 1978 werd het advies overgenomen en geëffectueerd. De formeel in 1979 opgerichte permanente Ethnic Affairs Commission of New South Wales bestond uit drie hoofdafdelingen: de Community Interpreter and Information Service; de Planning / Project Section en Administration. Binnen deze laatste sectie werden een Overseas Qualification Unit, een Ethnic Affairs Grant Secretariat en een Library-Resources Centre gevestigd. In 1985 werd een ministeriële portefeuille voor Ethnic Affairs ingesteld in NSW en viel de Ethnic Affairs Commission niet meer onder verantwoordelijkheid van het Premier's Department.

 

Zie verder: Administrative history note Agency numbers 1068 en 1069

Taak, activiteiten

De Ethnic Affairs Commission NSW had als taken:

- het onderzoeken van, rapporteren over en doen van aanbevelingen aangaande alle aspecten met betrekking tot etnische kwesties in NSW aan de Premier / minister

- de minister te adviseren over verzoeken van etnische gemeenschappen of individuele personen behorend tot een bepaalde etnische groep in NSW

- om (personen behorend tot) etnische gemeenschappen in staat te stellen gebruik te maken van de openbare diensten van NSW

- te adviseren over het meest effectieve gebruik van fondsen

- het organiseren van bijeenkomsten, conferenties etc. over etnische kwesties

Voorloper

Ethnic Affairs Division / Ethnic Affairs Commission, Premier's Department

Opvolger

Community Relations Commission For a Multicultural New South Wales

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

State Archives, Kingswood

Ethnic Affairs Commission of New South Wales

Het archief van de EAC bestaat uit 3 series. Ter signalering worden deze hier vermeld:

- Seriesnr. 4227 Administrative files 1979-1984

- Seriesnr. 4228 Grants files 1979-1984

- Seriesnr. 4229 Annual Reports and Publicatons 1979-1989

 

State Library, Sydney

Ethnic Affairs Commission of New South Wales

Sound recording CY MLOH 91/1-114 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from English and non-English speaking backgrounds about the migrant experience, 1981-1987

 

Sound recording CY MLOH 18/1-41 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from non-English speaking backgrounds about the migrant experience, 1985-1987

 

Sound recording CY MLOH 438/1-11 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from non-English speaking backgrounds about the migrant experience, 1985-1987

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

State Archives, The Western Sydney Records Centre, Kingswood, New South Wales, Australië

State Library New South Wales, Mitchell Library, Sydney, Australië

Openbaarheid

State Archives, Kingswood

onbekend

 

State Library, Sydney

beperkt

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

State Archives, Kingswood

database: Archives Investigator investigator.records.nsw.gov.au/

papieren inventarislijsten voorzover nog niet ingevoerd in de database

 

State Library, Sydney

database: http://acms.sl.nsw.gov.au/search/SimpleSearch.aspx

systematische kaartenindex, voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

State Archives, Kingswood

Agency nrs. 1068 en 1069

 

State Library, Sydney

Ethnic Affairs Commission -Oral Histories Project (NSW)

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

State Library, Sydney

Ethnic Affairs Commission of New South Wales

 

Sound recording CY MLOH 91/1-114 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from English and non-English speaking backgrounds about the migrant experience, 1981-1987

- CY MLOH 91/33-34 n.d. Interview with Leo Schumann. Educated in Holland and Migrated to Australia with the assistance of the Dutch Reformed Church

 

Sound recording CY MLOH 18/1-41 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from non-English speaking backgrounds about the migrant experience, 1985-1987

Seriebeschrijving algemeen*

- CY MLOH 18/38-39 Elisabeth van der Zwaag*

- CY MLOH 18/40-41 Thea Verwey*

 

Sound recording CY MLOH 438/1-11 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from non-English speaking backgrounds about the migrant experience, 1985-1987

Seriebeschrijving algemeen*

- CY MLOH 438/9 Bertha Nieuwenhuis*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

State Archives, Kingswood

Ethnic Affairs Commission of New South Wales

Het archief van de EAC bestaat uit 3 series. Ter signalering worden deze hier vermeld:

- Seriesnr. 4227 Administrative files 1979-1984

- Seriesnr. 4228 Grants files 1979-1984

- Seriesnr. 4229 Annual Reports and Publicatons 1979-1989

 

State Library, Sydney

Ethnic Affairs Commission of New South Wales

Sound recording CY MLOH 91/1-114 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from English and non-English speaking backgrounds about the migrant experience, 1981-1987

 

Sound recording CY MLOH 18/1-41 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from non-English speaking backgrounds about the migrant experience, 1985-1987

 

Sound recording CY MLOH 438/1-11 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from non-English speaking backgrounds about the migrant experience, 1985-1987

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

State Archives, The Western Sydney Records Centre, Kingswood, New South Wales, Australië

State Library New South Wales, Mitchell Library, Sydney, Australië

Openbaarheid

State Archives, Kingswood

onbekend

 

State Library, Sydney

beperkt

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

State Archives, Kingswood

database: Archives Investigator investigator.records.nsw.gov.au/

papieren inventarislijsten voorzover nog niet ingevoerd in de database

 

State Library, Sydney

database: http://acms.sl.nsw.gov.au/search/SimpleSearch.aspx

systematische kaartenindex, voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

State Archives, Kingswood

Agency nrs. 1068 en 1069

 

State Library, Sydney

Ethnic Affairs Commission -Oral Histories Project (NSW)

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

State Library, Sydney

Ethnic Affairs Commission of New South Wales

 

Sound recording CY MLOH 91/1-114 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from English and non-English speaking backgrounds about the migrant experience, 1981-1987

- CY MLOH 91/33-34 n.d. Interview with Leo Schumann. Educated in Holland and Migrated to Australia with the assistance of the Dutch Reformed Church

 

Sound recording CY MLOH 18/1-41 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from non-English speaking backgrounds about the migrant experience, 1985-1987

Seriebeschrijving algemeen*

- CY MLOH 18/38-39 Elisabeth van der Zwaag*

- CY MLOH 18/40-41 Thea Verwey*

 

Sound recording CY MLOH 438/1-11 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from non-English speaking backgrounds about the migrant experience, 1985-1987

Seriebeschrijving algemeen*

- CY MLOH 438/9 Bertha Nieuwenhuis*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ethnic Affairs Commission of New South Wales
Inventaristekst

Sound recording CY MLOH 18/1-41 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from non-English speaking backgrounds about the migrant experience 1985-1987

Omvang: 20 interviews (op cassette en in sommige gevallen in manuscript), Openbaarheid: beperkt.

 

De serie is oorspronkelijk gestart onder de naam 'Thirty Years After' door de Ethnic Affairs Commission of New South Wales in 1981-1982. Het was de bedoeling van het project om immigranten te interviewen die in of rond 1951 naar Australië waren gekomen. Het jaar 1951 is gekozen omdat dit een omslag markeerde in het immigratiepatroon naar Australië van grote groepen vluchtelingen naar vrijwillige immigranten. Er zijn 20 interviews voltooid in het pilot project.

 

- CY MLOH 18/38-39 Elisabeth van der Zwaag

Openbaar

Elisabeth van der Zwaag is geboren in Nederland in 1911. Haar familie emigreerde naar Australië in 1950 (Perth).

 

- CY MLOH 18/40-41 Thea Verwey

Openbaar

Thea Verwey is geboren in Nederland in 1922. Ze emigreerde in 1951 naar Australië (Bathurst, NSW).

 

 

Sound recording CY MLOH 438/1-11 Oral Histories Project (NSW), being interviews with Australians from non-English speaking backgrounds about the migrant experience 1985-1987

Omvang: 11 interviews (op cassette en in manuscript), Openbaarheid: beperkt

 

De serie is oorspronkelijk gestart onder de naam 'Thirty Years After' door de Ethnic Affairs Commission of New South Wales in 1981-1982. Na voltooiing van deze serie is er een vervolg-interviewproject gestart om meer informatie te verzamelen over het leven van migranten in Australië in de twintigste eeuw.

 

- CY MLOH 438/9 Bertha Nieuwenhuis

Openbaar

Interview met Bertha Nieuwenhuis, geboren in 1930, Den Haag. Aangekomen in Australië in 1951.