Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of Postwar Reconstruction, Central Office

Naam archiefvormer Department of Postwar Reconstruction, Central Office
Periode van bestaan 1942-1950
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het departement werd opgericht in december 1942. Onder leiding van een Director-General werd een kleine staf overgenomen van de Reconstruction Division van het Department of Labour and National Service.

In 1945 werd het Department of War Organization of Industry samengevoegd met het Department of Postwar Reconstruction. Het departement bestond o.m. uit een Policy and Research Division; een Rural Division; een Secondary Industries Division en een Public Relations Division. Tevens viel de Commonwealth Office of Education onder verantwoordelijkheid van het Department of Postwar Reconstruction (in eerste instantie vanwege de opleidingsprogramma's voor ex-militairen).

 

In 1950 werd het departement opgeheven. Een aantal structurele taken werd verdeeld over andere departementen. De Commonwealth Office of Education kwam onder verantwoordelijkheid van het Prime Ministers Department.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het departement had als verantwoordelijkheid om de overgang van de Australische oorlogseconomie naar een economie in vredestijd te plannen, te coördineren en te begeleiden, in samenwerking met andere Commonwealth departementen en de deelstaatregeringen. De voornaamste taken lagen op het gebied van reïntegratie van ex-militairen in het arbeidsproces; uitbreiding van werkgelegenheid; het coördineren van onderzoekscommissies (o.a. over huisvesting, agrarische reconstructie, industriële planning) en de beleidsformulering van het Australische standpunt ten behoeve van internationale onderhandelingen betreffende naoorlogse sociale en economische reconstructie.

 

Tijdens de oorlog had het departement twee vertegenwoordigers in het Interdepartmental Committee on Migration.

Zie: Interdepartmental Committee on Migration

Voorloper

gedeeltelijk: Reconstruction Division van het Department of Labour and National Service

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Department of Postwar Reconstruction, Central Office. CA 49

Het departement heeft 69 series gevormd. De onderstaande series zijn doorgenomen op basis van trefwoordselectie.

 

- A9816 Correspondence files, annual single number series 1943-1950

- A11677 Correspondence files, annual single number series with 's' prefix, relating principally to housing function 1943-1945

 

Commonwealth Office of Education, Central Office. CA 590

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig, A9816]

Statistische gegevens

zie [inhoud overig, A9816]

Inhoud overig

A9816 Correspondence files, annual single number series 1943-1950

Seriebeschrijving algemeen*

- 1943/428 Part 1 Population problems and Immigration. Australian Immigration Policy 1941-1945*

- 1943/428 Part 2 Population problems and Immigration. Australian Immigration Policy 1945-1946*

- 1943/428 Part 3 Population problems and Immigration. Australian Immigration Policy 1946-1947*

 

A11677 Correspondence files, annual single number series with 's' prefix, relating principally to housing function 1943-1945

ter signalering:

- S1943/153 Immigration (1943-1945)

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Department of Postwar Reconstruction, Central Office. CA 49
Inventaristekst

A9816 Correspondence files, annual single number series 1943-1950

Omvang serie: 32,4 m., Aantal dossiers: 1980, Openbaarheid: volledig

 

De serie bevat dossiers die samenhangen met de uitvoerende taken van het departement. De onderwerpen betreffen o.a rantsoenering; ontwikkeling van (secundaire) industrie; transport, huisvesting, werkgelegenheid.

 

Ca. 17 dossiers betreffen de gedachtenvorming over de naoorlogse immigratie naar Australië. Het Department of Reconstruction beschikt over een 'ledendossier' van het archief van de Interdepartmental Committee on Migration 1943-1946 (over meerdere inventarisnummers). Het dossier bevat de plenaire notulen van het Interdepartmental Committee on Migration en van (een aantal van de) door deze Commissie ingestelde subcommissies (Subcommittee Material Supply & Demand (Immigration); Subcommittee on White Aliens Immigration; Subcommittee on reciprocal arrangements re Social Security Benefits; Subcommittee on Child Migration (Britse oorlogswezen)). Daarnaast bevatten de serie dossiers betreffende Immigration Conferences; m.b.t. Migration Jewish Societies; m.b.t. bevolkings- en wederopbouwproblematiek in relatie tot het Australische immigratiebeleid (en het Universiteitsonderzoek dat hiernaar is uitgevoerd: de zogenaamde Borrie-rapporten, 1942-1945); m.b.t. immigratie naar Noord-Australië; m.b.t. immigratiepubliciteit en de relatie met en adviezen aan het Department of Immigration.

 

- 1943/428 Part 1 Population problems and Immigration. Australian Immigration Policy 1941-1945

- 1943/428 Part 2 Population problems and Immigration. Australian Immigration Policy 1945-1946

- 1943/428 Part 3 Population problems and Immigration. Australian Immigration Policy 1946-1947

Raadpleegbaar als digitale kopie via de database

De inventarisnummers (part 1 en part 2) bevatten de plenaire notulen van (zeven van de) bijeenkomsten van het Interdepartmental Committee on Migration. Tevens bevatten zij verslagen van Australische immigratieconferenties 1946. Daarnaast bevatten zij o.m. interne memoranda van het Department of Postwar Reconstruction betreffende immigratie; diverse statistische overzichten van de opnamecapaciteit van immigranten per beroepscategorie / per sekse / per deelstaat. Zowel in de interne memoranda als in de notulen van het Interdepartmental Committee on Migration (1941-1945) is sprake van de wenselijkheid (agrarische) emigranten uit Nederland te werven.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Het departement werd opgericht in december 1942. Onder leiding van een Director-General werd een kleine staf overgenomen van de Reconstruction Division van het Department of Labour and National Service.

In 1945 werd het Department of War Organization of Industry samengevoegd met het Department of Postwar Reconstruction. Het departement bestond o.m. uit een Policy and Research Division; een Rural Division; een Secondary Industries Division en een Public Relations Division. Tevens viel de Commonwealth Office of Education onder verantwoordelijkheid van het Department of Postwar Reconstruction (in eerste instantie vanwege de opleidingsprogramma's voor ex-militairen).

 

In 1950 werd het departement opgeheven. Een aantal structurele taken werd verdeeld over andere departementen. De Commonwealth Office of Education kwam onder verantwoordelijkheid van het Prime Ministers Department.

Taak, activiteiten

Het departement had als verantwoordelijkheid om de overgang van de Australische oorlogseconomie naar een economie in vredestijd te plannen, te coördineren en te begeleiden, in samenwerking met andere Commonwealth departementen en de deelstaatregeringen. De voornaamste taken lagen op het gebied van reïntegratie van ex-militairen in het arbeidsproces; uitbreiding van werkgelegenheid; het coördineren van onderzoekscommissies (o.a. over huisvesting, agrarische reconstructie, industriële planning) en de beleidsformulering van het Australische standpunt ten behoeve van internationale onderhandelingen betreffende naoorlogse sociale en economische reconstructie.

 

Tijdens de oorlog had het departement twee vertegenwoordigers in het Interdepartmental Committee on Migration.

Zie: Interdepartmental Committee on Migration

Voorloper

gedeeltelijk: Reconstruction Division van het Department of Labour and National Service

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Department of Postwar Reconstruction, Central Office. CA 49

Het departement heeft 69 series gevormd. De onderstaande series zijn doorgenomen op basis van trefwoordselectie.

 

- A9816 Correspondence files, annual single number series 1943-1950

- A11677 Correspondence files, annual single number series with 's' prefix, relating principally to housing function 1943-1945

 

Commonwealth Office of Education, Central Office. CA 590

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig, A9816]

Statistische gegevens

zie [inhoud overig, A9816]

Inhoud overig

A9816 Correspondence files, annual single number series 1943-1950

Seriebeschrijving algemeen*

- 1943/428 Part 1 Population problems and Immigration. Australian Immigration Policy 1941-1945*

- 1943/428 Part 2 Population problems and Immigration. Australian Immigration Policy 1945-1946*

- 1943/428 Part 3 Population problems and Immigration. Australian Immigration Policy 1946-1947*

 

A11677 Correspondence files, annual single number series with 's' prefix, relating principally to housing function 1943-1945

ter signalering:

- S1943/153 Immigration (1943-1945)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Department of Postwar Reconstruction, Central Office. CA 49

Het departement heeft 69 series gevormd. De onderstaande series zijn doorgenomen op basis van trefwoordselectie.

 

- A9816 Correspondence files, annual single number series 1943-1950

- A11677 Correspondence files, annual single number series with 's' prefix, relating principally to housing function 1943-1945

 

Commonwealth Office of Education, Central Office. CA 590

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

zie [inhoud overig, A9816]

Statistische gegevens

zie [inhoud overig, A9816]

Inhoud overig

A9816 Correspondence files, annual single number series 1943-1950

Seriebeschrijving algemeen*

- 1943/428 Part 1 Population problems and Immigration. Australian Immigration Policy 1941-1945*

- 1943/428 Part 2 Population problems and Immigration. Australian Immigration Policy 1945-1946*

- 1943/428 Part 3 Population problems and Immigration. Australian Immigration Policy 1946-1947*

 

A11677 Correspondence files, annual single number series with 's' prefix, relating principally to housing function 1943-1945

ter signalering:

- S1943/153 Immigration (1943-1945)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Department of Postwar Reconstruction, Central Office. CA 49
Inventaristekst

A9816 Correspondence files, annual single number series 1943-1950

Omvang serie: 32,4 m., Aantal dossiers: 1980, Openbaarheid: volledig

 

De serie bevat dossiers die samenhangen met de uitvoerende taken van het departement. De onderwerpen betreffen o.a rantsoenering; ontwikkeling van (secundaire) industrie; transport, huisvesting, werkgelegenheid.

 

Ca. 17 dossiers betreffen de gedachtenvorming over de naoorlogse immigratie naar Australië. Het Department of Reconstruction beschikt over een 'ledendossier' van het archief van de Interdepartmental Committee on Migration 1943-1946 (over meerdere inventarisnummers). Het dossier bevat de plenaire notulen van het Interdepartmental Committee on Migration en van (een aantal van de) door deze Commissie ingestelde subcommissies (Subcommittee Material Supply & Demand (Immigration); Subcommittee on White Aliens Immigration; Subcommittee on reciprocal arrangements re Social Security Benefits; Subcommittee on Child Migration (Britse oorlogswezen)). Daarnaast bevatten de serie dossiers betreffende Immigration Conferences; m.b.t. Migration Jewish Societies; m.b.t. bevolkings- en wederopbouwproblematiek in relatie tot het Australische immigratiebeleid (en het Universiteitsonderzoek dat hiernaar is uitgevoerd: de zogenaamde Borrie-rapporten, 1942-1945); m.b.t. immigratie naar Noord-Australië; m.b.t. immigratiepubliciteit en de relatie met en adviezen aan het Department of Immigration.

 

- 1943/428 Part 1 Population problems and Immigration. Australian Immigration Policy 1941-1945

- 1943/428 Part 2 Population problems and Immigration. Australian Immigration Policy 1945-1946

- 1943/428 Part 3 Population problems and Immigration. Australian Immigration Policy 1946-1947

Raadpleegbaar als digitale kopie via de database

De inventarisnummers (part 1 en part 2) bevatten de plenaire notulen van (zeven van de) bijeenkomsten van het Interdepartmental Committee on Migration. Tevens bevatten zij verslagen van Australische immigratieconferenties 1946. Daarnaast bevatten zij o.m. interne memoranda van het Department of Postwar Reconstruction betreffende immigratie; diverse statistische overzichten van de opnamecapaciteit van immigranten per beroepscategorie / per sekse / per deelstaat. Zowel in de interne memoranda als in de notulen van het Interdepartmental Committee on Migration (1941-1945) is sprake van de wenselijkheid (agrarische) emigranten uit Nederland te werven.