Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Commonwealth Office of Education, Central Office

Naam archiefvormer Commonwealth Office of Education, Central Office
Periode van bestaan 1945-1967
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Van 1945-1950 viel het Onderwijs Bureau onder het Department of Postwar Reconstruction (vanwege de trainingsprogramma's voor oud-militairen), vanaf 1950 viel het onder de Prime Minister's Office (aanvankelijk direct, vanaf 1964 als onderdeel van de Education Division). Aan het hoofd stond een directeur (tevens voorzitter van de Universities Commission), bijgestaan door twee onderdirecteuren. Het hoofdkantoor was gevestigd in Sydney, in de zes hoofdsteden van de staten waren bijkantoren gevestigd. In december 1966 werden de taken overgedragen aan een nieuw opgericht Department of Education and Science en werd het Bureau opgeheven.

 

Zie ook:

Prime Minister's Department

Department of Postwar Reconstruction

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het Bureau diende de minister te adviseren over onderwijs, o.m. voor immigranten.Tevens diende het de contacten met de deelstaten op onderwijsgebied te onderhouden. Daarnaast deed het Bureau onderzoek naar onderwijsbehoeften en stelde hierover informatie beschikbaar.

Voorloper

geen

Opvolger

Department of Education and Science

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Commonwealth Office of Education, Central Office. CA 590

De Office of Education heeft 80 series gevormd. Daarvan is de onderstaande serie onderzocht op archivalia inzake Nederlandse migratie.

 

- A1361 Correspondence files, multiple number series 1941-1962

- A7425 'Learning English' -a radio and correspondence course for migrants 1963

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series / Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

doorzoekbaar op serienummer

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

A1361 Correspondence files, multiple number series 1941-1962

Seriebeschrijving algemeen*

- 19/53/175 PART 1 Educational Equipment for Migrant Centres -Purchase of English -Dutch Dictionaries (1950)

- 19/53/315 PART 1 Facilities-Purchase of Educational Equipment for Migrant Centres - Teach Yourself Dutch for Bathurst Reqc 705A (1951)

 

A7425 'Learning English' -a radio and correspondence course for migrants 1963

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Commonwealth Office of Education, Central Office. CA 590
Inventaristekst

A1361 Correspondence files, multiple number series 1941-1962

Omvang serie: 89,01 m., Aantal dossiers: 7170, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

De serie bevat circa 550 dossiers betreffende het opleiden van immigranten in opvangcentra in het algemeen; het ontwikkelen van (taalverwervings) opleidingsmateriaal voor immigranten (ook voor dove kinderen); het verstrekken van opleidingsmateriaal aan migrantenopvangcentra en hostels; het verzorgen van Engelse cursussen aan boord van de emigrantenschepen. Ten aanzien van Nederland bevat de serie vier dossiers over het verstrekken van beurzen en fellowships (1954-1961).

 

 

A7425 'Learning English' -a radio and correspondence course for migrants 1963

Omvang serie: 0,18 m., Aantal dossiers: 34, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit lesboek A,B en C en 30 oefenboekjes. Lesboek A is in digitale kopie raadpleegbaar via de database.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Van 1945-1950 viel het Onderwijs Bureau onder het Department of Postwar Reconstruction (vanwege de trainingsprogramma's voor oud-militairen), vanaf 1950 viel het onder de Prime Minister's Office (aanvankelijk direct, vanaf 1964 als onderdeel van de Education Division). Aan het hoofd stond een directeur (tevens voorzitter van de Universities Commission), bijgestaan door twee onderdirecteuren. Het hoofdkantoor was gevestigd in Sydney, in de zes hoofdsteden van de staten waren bijkantoren gevestigd. In december 1966 werden de taken overgedragen aan een nieuw opgericht Department of Education and Science en werd het Bureau opgeheven.

 

Zie ook:

Prime Minister's Department

Department of Postwar Reconstruction

Taak, activiteiten

Het Bureau diende de minister te adviseren over onderwijs, o.m. voor immigranten.Tevens diende het de contacten met de deelstaten op onderwijsgebied te onderhouden. Daarnaast deed het Bureau onderzoek naar onderwijsbehoeften en stelde hierover informatie beschikbaar.

Voorloper

geen

Opvolger

Department of Education and Science

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Commonwealth Office of Education, Central Office. CA 590

De Office of Education heeft 80 series gevormd. Daarvan is de onderstaande serie onderzocht op archivalia inzake Nederlandse migratie.

 

- A1361 Correspondence files, multiple number series 1941-1962

- A7425 'Learning English' -a radio and correspondence course for migrants 1963

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series / Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

doorzoekbaar op serienummer

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

A1361 Correspondence files, multiple number series 1941-1962

Seriebeschrijving algemeen*

- 19/53/175 PART 1 Educational Equipment for Migrant Centres -Purchase of English -Dutch Dictionaries (1950)

- 19/53/315 PART 1 Facilities-Purchase of Educational Equipment for Migrant Centres - Teach Yourself Dutch for Bathurst Reqc 705A (1951)

 

A7425 'Learning English' -a radio and correspondence course for migrants 1963

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Commonwealth Office of Education, Central Office. CA 590

De Office of Education heeft 80 series gevormd. Daarvan is de onderstaande serie onderzocht op archivalia inzake Nederlandse migratie.

 

- A1361 Correspondence files, multiple number series 1941-1962

- A7425 'Learning English' -a radio and correspondence course for migrants 1963

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series / Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch;

recordsearch/index

doorzoekbaar op serienummer

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

A1361 Correspondence files, multiple number series 1941-1962

Seriebeschrijving algemeen*

- 19/53/175 PART 1 Educational Equipment for Migrant Centres -Purchase of English -Dutch Dictionaries (1950)

- 19/53/315 PART 1 Facilities-Purchase of Educational Equipment for Migrant Centres - Teach Yourself Dutch for Bathurst Reqc 705A (1951)

 

A7425 'Learning English' -a radio and correspondence course for migrants 1963

Seriebeschrijving algemeen*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Commonwealth Office of Education, Central Office. CA 590
Inventaristekst

A1361 Correspondence files, multiple number series 1941-1962

Omvang serie: 89,01 m., Aantal dossiers: 7170, Openbaarheid: 'not yet examined'

 

De serie bevat circa 550 dossiers betreffende het opleiden van immigranten in opvangcentra in het algemeen; het ontwikkelen van (taalverwervings) opleidingsmateriaal voor immigranten (ook voor dove kinderen); het verstrekken van opleidingsmateriaal aan migrantenopvangcentra en hostels; het verzorgen van Engelse cursussen aan boord van de emigrantenschepen. Ten aanzien van Nederland bevat de serie vier dossiers over het verstrekken van beurzen en fellowships (1954-1961).

 

 

A7425 'Learning English' -a radio and correspondence course for migrants 1963

Omvang serie: 0,18 m., Aantal dossiers: 34, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit lesboek A,B en C en 30 oefenboekjes. Lesboek A is in digitale kopie raadpleegbaar via de database.