Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Verre Oosten te Batavia

Naam archiefvormer Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Verre Oosten te Batavia
Periode van bestaan 1947-1950
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

DIRVO

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

 

De Directie Verre Oosten te Batavia werd opgericht op 1 april 1947 bij ministeriële beschikking (20-03-1947, no. 25660-1904GS). Het feit dat Nederlands-Indië na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog meer betrokken werd in internationale aangelegenheden dan voorheen, maakte het gewenst dat in Indonesië kon worden beschikt over een dienst die de buitenlandse aangelegenheden op deskundige wijze kon behandelen.

 

Formeel was de Directie Verre Oosten een in Batavia gevestigde directie van het Departement van Buitenlandse Zaken. Gezien haar interne organisatie en werkzaamheden functioneerde de Directie Verre Oosten als een ambassade. De contacten met Den Haag verliepen via de directie Politieke Zaken van het ministerie (bureau Indonesische Zaken). De chef der directie was buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister en onderhield de contacten met de Luitenant-Gouverneur-Generaal, de Commissie-Generaal, de departementshoofden, de regeringen van staten die samen de Indonesische federatie zouden vormen en de contacten met de vreemde mogendheden. Daarnaast waren gezantschapssecretarissen belast met politieke zaken, buitenlandse dienst, administratieve zaken, kabinets- en protocolzaken; de handelssecretaris met economische zaken, de persattaché met voorlichtingszaken etc.

 

De instructies ontving de Directie Verre Oosten van zowel het departement als van de Luitenant-Gouverneur-Generaal. De verhouding tot het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen lag verankerd in de bepaling dat de minister van Buitenlandse Zaken de minister van Overzeese Gebiedsdelen op de hoogte moest houden van alles wat 'mede tot de verantwoordelijkheid van deze bewindsman' behoorde.

 

In verband met de soevereiniteitsoverdracht werd de Directie Verre Oosten in 1950 opgeheven.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De taken van de Directie Verre Oosten lagen op het terrein van het buitenlands beleid; het onderhouden van contact met de in Nederlands-Indië werkzame consulaire zendingen van buitenlandse mogendheden; het op verzoek bijstaan van de Indische regering op het terrein van buitenlands beleid.

 

De gezantschapssecretaris belast met administratieve zaken had specifiek de zorg voor paspoorten, visa, immigratie, nationaliteitskwesties, dienstplicht, repatriëring, belastingen en zwarte lijst in zijn takenpakket.

Voorloper

geen

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103. Dit rapport geeft overzichten van gezantschappen en ambassades; Permanente Vertegenwoordigingen en van (honoraire) consulaten(-generaal) van het Koninkrijk der Nederlanden in de bijlagen 1, 2 en 3 van de paragraaf Buitenlandse Dienst p. 312-347. De bijlagen vermelden land en jaartal van accreditering (vanaf 1945), de status van de post en het land van vestiging]

Doorgenomen archieven / series

2.05.52 archief van de Directie Verre Oosten te Batavia 1947-1950

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt, voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

19,5m.; 595 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

8,5 m.

Toegang(en)

T. Bremer-Hoppentocht e.a., Inventaris van het archief van de Directie Verre Oosten te Batavia van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (1944-) 1947-1950 (-1955) (Winschoten 1995) [CAS inventarisnr. 200, met historisch archivistische inleiding en 3 bijlagen inzake functie en taakverdeling DIRVO en openbaarheidsbepalingen]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

emigratie

- Onderzoek naar de mogelijkheid van emigratie van gedemobiliseerde militairen van de Koninklijke Landmacht 1949 (inv.nr. 47)

- Bevordering van de emigratie van demobilisanten naar Australië 1950 (inv.nr. 48)

- Uitvoering van de regeling van emigratie 1950 (inv.nr. 49)

- Omgaan met de kolonisatie- en immigratiemogelijkheden en -moeilijkheden in Nieuw-Guinea 1947-1951 (inv.nr. 217)

- Ingekomen stukken over de gevoerde immigratiepolitiek in Nieuw-Zeeland, 1949-1950 (inv.nr. 46)

 

repatriëring

- Stukken betreffende de regeling van de repatriëring van diverse groepen personen, o.m. Indonesiërs uit diverse landen 1946-1950 (Australië, Duitsland, Filippijnen, Hongkong, India, Japan, Malakka (Malaya), Siam (Thailand) 1947-1950 (inv.nr. 23-30)

 

juridische aangelegenheden en nationaliteit

- Stukken betreffende de beoordeling van de rechtsgeldigheid van de, op Java tijdens de Britse bezetting, gesloten huwelijken door Nederlandse vrouwen met Japanners, 1947-1949 (inv.nr. 146)

- Stukken betreffende de voorwaarden voor het behoud van het Nederlan-derschap in het buitenland, 1947-1949 (inv.nr. 148)

- Stukken betreffende het aanwijzen van bevoegde bestuursautoriteiten inzake paspoortaangelegenheden, nationaliteitskwesties, naturalisaties en herkrijgen van Nederlanderschap na de soevereiniteitsoverdracht, 1949-1952 (inv.nr. 431)

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende de regelingen voor het verlenen van financiële hulp aan Nederlanders of Indonesiërs, alsmede tot het voldoen van hun schulden aan derden, 1947-1950 (inv.nr. 39).

Bestemmingslanden

Algemeen

Naam, varianten

DIRVO

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

 

De Directie Verre Oosten te Batavia werd opgericht op 1 april 1947 bij ministeriële beschikking (20-03-1947, no. 25660-1904GS). Het feit dat Nederlands-Indië na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog meer betrokken werd in internationale aangelegenheden dan voorheen, maakte het gewenst dat in Indonesië kon worden beschikt over een dienst die de buitenlandse aangelegenheden op deskundige wijze kon behandelen.

 

Formeel was de Directie Verre Oosten een in Batavia gevestigde directie van het Departement van Buitenlandse Zaken. Gezien haar interne organisatie en werkzaamheden functioneerde de Directie Verre Oosten als een ambassade. De contacten met Den Haag verliepen via de directie Politieke Zaken van het ministerie (bureau Indonesische Zaken). De chef der directie was buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister en onderhield de contacten met de Luitenant-Gouverneur-Generaal, de Commissie-Generaal, de departementshoofden, de regeringen van staten die samen de Indonesische federatie zouden vormen en de contacten met de vreemde mogendheden. Daarnaast waren gezantschapssecretarissen belast met politieke zaken, buitenlandse dienst, administratieve zaken, kabinets- en protocolzaken; de handelssecretaris met economische zaken, de persattaché met voorlichtingszaken etc.

 

De instructies ontving de Directie Verre Oosten van zowel het departement als van de Luitenant-Gouverneur-Generaal. De verhouding tot het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen lag verankerd in de bepaling dat de minister van Buitenlandse Zaken de minister van Overzeese Gebiedsdelen op de hoogte moest houden van alles wat 'mede tot de verantwoordelijkheid van deze bewindsman' behoorde.

 

In verband met de soevereiniteitsoverdracht werd de Directie Verre Oosten in 1950 opgeheven.

Taak, activiteiten

De taken van de Directie Verre Oosten lagen op het terrein van het buitenlands beleid; het onderhouden van contact met de in Nederlands-Indië werkzame consulaire zendingen van buitenlandse mogendheden; het op verzoek bijstaan van de Indische regering op het terrein van buitenlands beleid.

 

De gezantschapssecretaris belast met administratieve zaken had specifiek de zorg voor paspoorten, visa, immigratie, nationaliteitskwesties, dienstplicht, repatriëring, belastingen en zwarte lijst in zijn takenpakket.

Voorloper

geen

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Gedane Buitenlandse Zaken. Een institutioneel onderzoek naar de beleidsterreinen buitenland en ontwikkelingssamenwerking 1945-1990 (1994) (Den Haag 2000). [Pivotrapport 103. Dit rapport geeft overzichten van gezantschappen en ambassades; Permanente Vertegenwoordigingen en van (honoraire) consulaten(-generaal) van het Koninkrijk der Nederlanden in de bijlagen 1, 2 en 3 van de paragraaf Buitenlandse Dienst p. 312-347. De bijlagen vermelden land en jaartal van accreditering (vanaf 1945), de status van de post en het land van vestiging]

Doorgenomen archieven / series

2.05.52 archief van de Directie Verre Oosten te Batavia 1947-1950

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt, voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

19,5m.; 595 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

8,5 m.

Toegang(en)

T. Bremer-Hoppentocht e.a., Inventaris van het archief van de Directie Verre Oosten te Batavia van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (1944-) 1947-1950 (-1955) (Winschoten 1995) [CAS inventarisnr. 200, met historisch archivistische inleiding en 3 bijlagen inzake functie en taakverdeling DIRVO en openbaarheidsbepalingen]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

emigratie

- Onderzoek naar de mogelijkheid van emigratie van gedemobiliseerde militairen van de Koninklijke Landmacht 1949 (inv.nr. 47)

- Bevordering van de emigratie van demobilisanten naar Australië 1950 (inv.nr. 48)

- Uitvoering van de regeling van emigratie 1950 (inv.nr. 49)

- Omgaan met de kolonisatie- en immigratiemogelijkheden en -moeilijkheden in Nieuw-Guinea 1947-1951 (inv.nr. 217)

- Ingekomen stukken over de gevoerde immigratiepolitiek in Nieuw-Zeeland, 1949-1950 (inv.nr. 46)

 

repatriëring

- Stukken betreffende de regeling van de repatriëring van diverse groepen personen, o.m. Indonesiërs uit diverse landen 1946-1950 (Australië, Duitsland, Filippijnen, Hongkong, India, Japan, Malakka (Malaya), Siam (Thailand) 1947-1950 (inv.nr. 23-30)

 

juridische aangelegenheden en nationaliteit

- Stukken betreffende de beoordeling van de rechtsgeldigheid van de, op Java tijdens de Britse bezetting, gesloten huwelijken door Nederlandse vrouwen met Japanners, 1947-1949 (inv.nr. 146)

- Stukken betreffende de voorwaarden voor het behoud van het Nederlan-derschap in het buitenland, 1947-1949 (inv.nr. 148)

- Stukken betreffende het aanwijzen van bevoegde bestuursautoriteiten inzake paspoortaangelegenheden, nationaliteitskwesties, naturalisaties en herkrijgen van Nederlanderschap na de soevereiniteitsoverdracht, 1949-1952 (inv.nr. 431)

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende de regelingen voor het verlenen van financiële hulp aan Nederlanders of Indonesiërs, alsmede tot het voldoen van hun schulden aan derden, 1947-1950 (inv.nr. 39).

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

2.05.52 archief van de Directie Verre Oosten te Batavia 1947-1950

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt, voor raadpleging van persoonsdossiers is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief

Omvang; inventarisnummers

19,5m.; 595 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

8,5 m.

Toegang(en)

T. Bremer-Hoppentocht e.a., Inventaris van het archief van de Directie Verre Oosten te Batavia van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (1944-) 1947-1950 (-1955) (Winschoten 1995) [CAS inventarisnr. 200, met historisch archivistische inleiding en 3 bijlagen inzake functie en taakverdeling DIRVO en openbaarheidsbepalingen]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

emigratie

- Onderzoek naar de mogelijkheid van emigratie van gedemobiliseerde militairen van de Koninklijke Landmacht 1949 (inv.nr. 47)

- Bevordering van de emigratie van demobilisanten naar Australië 1950 (inv.nr. 48)

- Uitvoering van de regeling van emigratie 1950 (inv.nr. 49)

- Omgaan met de kolonisatie- en immigratiemogelijkheden en -moeilijkheden in Nieuw-Guinea 1947-1951 (inv.nr. 217)

- Ingekomen stukken over de gevoerde immigratiepolitiek in Nieuw-Zeeland, 1949-1950 (inv.nr. 46)

 

repatriëring

- Stukken betreffende de regeling van de repatriëring van diverse groepen personen, o.m. Indonesiërs uit diverse landen 1946-1950 (Australië, Duitsland, Filippijnen, Hongkong, India, Japan, Malakka (Malaya), Siam (Thailand) 1947-1950 (inv.nr. 23-30)

 

juridische aangelegenheden en nationaliteit

- Stukken betreffende de beoordeling van de rechtsgeldigheid van de, op Java tijdens de Britse bezetting, gesloten huwelijken door Nederlandse vrouwen met Japanners, 1947-1949 (inv.nr. 146)

- Stukken betreffende de voorwaarden voor het behoud van het Nederlan-derschap in het buitenland, 1947-1949 (inv.nr. 148)

- Stukken betreffende het aanwijzen van bevoegde bestuursautoriteiten inzake paspoortaangelegenheden, nationaliteitskwesties, naturalisaties en herkrijgen van Nederlanderschap na de soevereiniteitsoverdracht, 1949-1952 (inv.nr. 431)

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende de regelingen voor het verlenen van financiële hulp aan Nederlanders of Indonesiërs, alsmede tot het voldoen van hun schulden aan derden, 1947-1950 (inv.nr. 39).

Bestemmingslanden

Analyse archivalia