Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Catholic Netherlands Organization, Hamilton (Ontario)

Naam archiefvormer Catholic Netherlands Organization, Hamilton (Ontario)
Periode van bestaan [1956]- ?
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Naam, varianten

Dutch Canadian Committee, Hamilton Branch

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Catholic Netherlands Organization, Hamilton werd in 1956 of 1957 opgericht. Het doel van de vereniging was om, in aansluiting op het bisschoppelijke charter dat integratie van immigranten in het Canadese kerkelijke leven beoogde, Nederlandse immigranten te helpen en reeds gevestigde immigranten waar nodig van nazorg te voorzien. Katholieken (incl. kinderen) konden lid worden door betaling van contributie ($ 2,- per jaar). Het dagelijks bestuur bestond uit zeven personen: zes leden en een door de algemene ledenvergadering verkozen voorzitter. De zittingsperiode van het bestuur was één jaar, waarna voorzitter en leden herkiesbaar waren. Eenmaal per jaar werd een algemene ledenvergadering gehouden.

De Catholic Netherlands Organization, Hamilton functioneerde als lokale schakel in de Catholic Immigrant Services.

 

voorzitters CNO Hamilton:

1956-1957 F. vander Hamsvoort

1957-1958 J. Kosterman

1959-1961 M. Van Gendt

 

Zie ook: Catholic Immigrant Service, Netherlands Service

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De hulp aan nieuw aangekomen Nederlandse immigranten bestond concreet uit hun ontvangst in Hamilton; eventuele verzorging van eerste huisvesting en advisering betreffende werk. Indien noodzakelijk werden renteloze voorschotten verstrekt uit door CNO-activiteiten gevormde middelen. De nazorg voor gevestigde immigranten bestond uit advisering. Voor de bezinning op deze taak werden jaarlijks enkele kerkelijke bijeenkomsten gepland. Tevens werd het CNO-mededelingenblad aan alle uit Nederland afkomstige katholieken verstuurd.

Voorloper

Dutch Canadian Committee, Hamilton Branch

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

M. van Gendt Papers

Periode archief

1957-1970

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0, 12 m.; 5 omslagen

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-130 M. van Gendt Papers

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; Index voor series 58

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De archivalia van de Catholic Netherlands Organization staan bekend onder de naam van de schenker als M. van Gendt Papers. Deze vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

- MU 9423.1 Convocaties, agenda's en notulen van bestuursvergaderingen en jaarvergadering 1960-1962 (Nederlandstalig)

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- MU 9423.2 Correspondence and papers*

- MU 9423.3 'Operation Thank You Canada'*

Bestemmingslanden

Algemeen

Naam, varianten

Dutch Canadian Committee, Hamilton Branch

Organisatie en inrichting

De Catholic Netherlands Organization, Hamilton werd in 1956 of 1957 opgericht. Het doel van de vereniging was om, in aansluiting op het bisschoppelijke charter dat integratie van immigranten in het Canadese kerkelijke leven beoogde, Nederlandse immigranten te helpen en reeds gevestigde immigranten waar nodig van nazorg te voorzien. Katholieken (incl. kinderen) konden lid worden door betaling van contributie ($ 2,- per jaar). Het dagelijks bestuur bestond uit zeven personen: zes leden en een door de algemene ledenvergadering verkozen voorzitter. De zittingsperiode van het bestuur was één jaar, waarna voorzitter en leden herkiesbaar waren. Eenmaal per jaar werd een algemene ledenvergadering gehouden.

De Catholic Netherlands Organization, Hamilton functioneerde als lokale schakel in de Catholic Immigrant Services.

 

voorzitters CNO Hamilton:

1956-1957 F. vander Hamsvoort

1957-1958 J. Kosterman

1959-1961 M. Van Gendt

 

Zie ook: Catholic Immigrant Service, Netherlands Service

Taak, activiteiten

De hulp aan nieuw aangekomen Nederlandse immigranten bestond concreet uit hun ontvangst in Hamilton; eventuele verzorging van eerste huisvesting en advisering betreffende werk. Indien noodzakelijk werden renteloze voorschotten verstrekt uit door CNO-activiteiten gevormde middelen. De nazorg voor gevestigde immigranten bestond uit advisering. Voor de bezinning op deze taak werden jaarlijks enkele kerkelijke bijeenkomsten gepland. Tevens werd het CNO-mededelingenblad aan alle uit Nederland afkomstige katholieken verstuurd.

Voorloper

Dutch Canadian Committee, Hamilton Branch

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

M. van Gendt Papers

Periode archief

1957-1970

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0, 12 m.; 5 omslagen

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-130 M. van Gendt Papers

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; Index voor series 58

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De archivalia van de Catholic Netherlands Organization staan bekend onder de naam van de schenker als M. van Gendt Papers. Deze vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

- MU 9423.1 Convocaties, agenda's en notulen van bestuursvergaderingen en jaarvergadering 1960-1962 (Nederlandstalig)

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- MU 9423.2 Correspondence and papers*

- MU 9423.3 'Operation Thank You Canada'*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

M. van Gendt Papers

Periode archief

1957-1970

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0, 12 m.; 5 omslagen

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-130 M. van Gendt Papers

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; Index voor series 58

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De archivalia van de Catholic Netherlands Organization staan bekend onder de naam van de schenker als M. van Gendt Papers. Deze vormen een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

- MU 9423.1 Convocaties, agenda's en notulen van bestuursvergaderingen en jaarvergadering 1960-1962 (Nederlandstalig)

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- MU 9423.2 Correspondence and papers*

- MU 9423.3 'Operation Thank You Canada'*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia