Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Government of Canada, Immigration Branch, Ontario Regional Office

Naam archiefvormer Government of Canada, Immigration Branch, Ontario Regional Office
Periode van bestaan 1945(?)-1977
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Zie Government of Canada, Immigration Branch

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De regionale kantoren hadden als taak het werk van de zogenaamde 'field offices' in en buiten Canada te coördineren en het federale beleid te implementeren op lokaal niveau. Onderwerpen waarmee de regionale kantoren veelal te maken kregen, waren: vestiging, relatie-migratie (family sponsorship), huwelijken en adoptie. Ook kon zij de nationale overheid adviseren over specifieke regionale belangen.

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

niet onderzocht

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Immigration Branch, Ontario Regional Office, RG 76

Periode archief

1947-1971

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

3,6 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search;

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch

General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 76; f.a. 76-26

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

De archieven van de regionale kantoren zijn en worden als series ondergebracht in het Immigration Program sous-fonds. Ze volgen de structuur van het archief van het departement in Ottawa.

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

- RG76, vol. 1110, file 553-53-4-CD Farm Workers - Netherlands - Farmers Sons 1963/02-1969/03 [niet openbaar i.v.m. persoonsgegevens, 13-9-2005]

 

- Immigration Case Files 1977-1980

[1,5 m. zaakdossiers van individuele immigranten. Plaatsingslijst noch dossiers zijn openbaar. Verdere aanwinsten van deze aard zijn te verwachten]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De serie 'Regional Offices files' (onderdeel van het Immigration Program sous-fonds) is opgezet volgens de huidige regionale indeling en biedt materiaal van de Ontario, Alberta, Saskatchewan, British Columbia, Manitoba, Quebec, Nova Scotia, Newfoundland en New Brunswick Regional Offices. Archivalia uit BC, Manitoba en Quebec regio betreffen de onderzoeksperiode. Deze zijn hier verder niet beschreven. Toekomstige aanwinsten kunnen ook materiaal uit de onderzoeksperiode betreffen.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Zie Government of Canada, Immigration Branch

Taak, activiteiten

De regionale kantoren hadden als taak het werk van de zogenaamde 'field offices' in en buiten Canada te coördineren en het federale beleid te implementeren op lokaal niveau. Onderwerpen waarmee de regionale kantoren veelal te maken kregen, waren: vestiging, relatie-migratie (family sponsorship), huwelijken en adoptie. Ook kon zij de nationale overheid adviseren over specifieke regionale belangen.

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

niet onderzocht

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Immigration Branch, Ontario Regional Office, RG 76

Periode archief

1947-1971

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

3,6 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search;

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch

General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 76; f.a. 76-26

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

De archieven van de regionale kantoren zijn en worden als series ondergebracht in het Immigration Program sous-fonds. Ze volgen de structuur van het archief van het departement in Ottawa.

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

- RG76, vol. 1110, file 553-53-4-CD Farm Workers - Netherlands - Farmers Sons 1963/02-1969/03 [niet openbaar i.v.m. persoonsgegevens, 13-9-2005]

 

- Immigration Case Files 1977-1980

[1,5 m. zaakdossiers van individuele immigranten. Plaatsingslijst noch dossiers zijn openbaar. Verdere aanwinsten van deze aard zijn te verwachten]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De serie 'Regional Offices files' (onderdeel van het Immigration Program sous-fonds) is opgezet volgens de huidige regionale indeling en biedt materiaal van de Ontario, Alberta, Saskatchewan, British Columbia, Manitoba, Quebec, Nova Scotia, Newfoundland en New Brunswick Regional Offices. Archivalia uit BC, Manitoba en Quebec regio betreffen de onderzoeksperiode. Deze zijn hier verder niet beschreven. Toekomstige aanwinsten kunnen ook materiaal uit de onderzoeksperiode betreffen.


Doorgenomen archieven / series

Immigration Branch, Ontario Regional Office, RG 76

Periode archief

1947-1971

Vindplaats

Library and Archives Canada, Ottawa

http://www.collectionscanada.gc.ca/

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

3,6 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: Archives Search;

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/arch

General Inventory Series; papieren finding aids (f.a.)

Kenmerk toegang

RG 76; f.a. 76-26

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

De archieven van de regionale kantoren zijn en worden als series ondergebracht in het Immigration Program sous-fonds. Ze volgen de structuur van het archief van het departement in Ottawa.

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

- RG76, vol. 1110, file 553-53-4-CD Farm Workers - Netherlands - Farmers Sons 1963/02-1969/03 [niet openbaar i.v.m. persoonsgegevens, 13-9-2005]

 

- Immigration Case Files 1977-1980

[1,5 m. zaakdossiers van individuele immigranten. Plaatsingslijst noch dossiers zijn openbaar. Verdere aanwinsten van deze aard zijn te verwachten]

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De serie 'Regional Offices files' (onderdeel van het Immigration Program sous-fonds) is opgezet volgens de huidige regionale indeling en biedt materiaal van de Ontario, Alberta, Saskatchewan, British Columbia, Manitoba, Quebec, Nova Scotia, Newfoundland en New Brunswick Regional Offices. Archivalia uit BC, Manitoba en Quebec regio betreffen de onderzoeksperiode. Deze zijn hier verder niet beschreven. Toekomstige aanwinsten kunnen ook materiaal uit de onderzoeksperiode betreffen.


Analyse archivalia