Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Bisdom Rotterdam

Naam archiefvormer Bisdom Rotterdam
Periode van bestaan 1955 -
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Aartsbisdom Utrecht

 

Het bisdom Rotterdam werd in 1955 opgericht en afgescheiden van het bisdom Haarlem. Geografisch gezien vielen de provincies Zuid-Holland en Zeeland voortaan onder dit nieuwe bisdom. Het bisdom was onderverdeeld in dekenaten en parochies.

 

Bisdom en emigratie

Elk bisdom benoemde een bisschoppelijk commissaris bij de eigen diocesane emigratiestichting, die een geleding vormde van de landelijke Katholieke Centrale Emigratie Stichting.

 

Bisschoppen :

M.A. Jansen, 1956-1970

 

Bisschoppelijk commissaris bij de Katholieke Emigratie Stichting (KES) in het Bisdom Haarlem (en Rotterdam):

1955-1958 J. Karskens SCJ

1958-1967 L.P.M. Vester (Leiden, Maassluis)

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het onderhouden van contacten met dekens, pastoors, parochiële instellingen en particulieren in het bisdom Rotterdam. Volgens de reglementen voor de parochiale kerkbesturen van 1854 moest een groot aantal zaken aan de bisschop worden voorgelegd, o.a. het aannemen of verwerpen van erfstellingen en legaten, het aankopen van onroerende goederen, het oprichten dan wel afbreken van kerkelijke gebouwen, het instellen van parochiële inrichtingen, het invoeren en afstaan van collecten etc.

De dekens moesten een maal per jaar de parochies in hun district onderzoeken en stuurden daarvan een visitatieverslag naar de bisschop. Daarnaast waren de kerkbesturen verplicht jaarlijks een begroting en rekening aan de bisschop voor te leggen.

 

Emigratie:

De bisschoppelijke commissaris bij de Katholieke Emigratie Stichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam was verantwoordelijk voor de geestelijke voorbereiding van emigranten. Het aantrekken van priesterdocenten en het organiseren van cursussen en voorlichting vonden plaats onder zijn supervisie. In praktijk gaf ook de bisschoppelijk commissaris zelf cursussen en voorlichting aan emigranten met betrekking tot het geestelijk leven in de landen van ontvangst.

Bij vertrek van grote groepen emigranten hield elk diocees zogenaamde 'emigratiedagen' waarop de bisschop een Pontificale H.Mis opdroeg en de emigranten een emigrantenkruis ontvingen.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem

Literatuur
Toon

Verberg

Oliehoek, A., Geloven in de Randstad: vijftig jaar Bisdom Rotterdam 1956-2006 (Rotterdam 2006).

Doorgenomen archieven / series

a) 3.18.01.01 Archief van het Bisdom Rotterdam 1862-1955

 

b) 3.18.01.02 Archief van het Bisdom Rotterdam 1850-1969

 

c) 3.18.81 Archief van het bestuur van het Bisdom Rotterdam 1956-1970

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

Beperkt openbaar. Voor raadpleging van stukken jonger dan vijftig jaar dient toestemming te worden verkregen bij de archivaris van het Bisdom Rotterdam.

Omvang; inventarisnummers

a) 102 inv.nrs.

b) 2376 inv.nrs.

c) 1106 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) plaatsingslijst van het archief van het Bisdom Rotterdam, 1862-1955 (voor 1955 bisdom Haarlem), 1985 [zonder inleiding]

b) Inventaris van het archief van het bisdom Rotterdam 1850-1969 door J. Mangal, Den Haag 1991 [zonder inleiding]

c) inventaris van het archief van het bestuur van het bisdom Rotterdam 1956-1970 door P.D. Hoffman, Rotterdam 1998 [zonder inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Volgens de plaatsingslijst onder a) bevind zich ca. 75 m. archiefmateriaal van het Bisdom Rotterdam bij het KDC te Nijmegen (ondermeer parochiedossiers). Deze verwijzing klopt niet meer.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De oorspronkelijke structuur van het archief is onbekend: de stukken zijn ingedeeld naar onderwerp.

Seriële bescheiden

Ter signalering:

- Stukken betreffende kerkelijke registratie en statistiek, katholieke bevolkingsbureaus, 1954, 1959, 1961, 1963-1965 (inv.nr. 743)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

3.18.01.01 Archief van het Bisdom Rotterdam 1862-1955

- geen [m.b.t. emigratie]

 

3.18.01.02 Archief van het Bisdom Rotterdam 1850-1969

Ter signalering:

- Stukken betreffende parochies onder de diverse dekenaten 1850-1971 (inv.nrs. 1-1308)

- Trefwoorden kaartsysteem van onderwerpen die voorkomen in het archiefmateriaal betreffende parochies (inv.nr. 2376)

 

3.18.81 Archief van het bestuur van het Bisdom Rotterdam 1956-1970

emigranten

- Stukken betreffende de Katholieke Migratiestichting, Rotterdam 1961-1962 (inv.nr. 408)

 

- Stichting Katholieke Emigratie Centrale Den Haag 1958-1960 (inv.nr. 684)

 

- Nederlanse Katholieke Migratie Stichting, Den Haag 1959-1964 (Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie) (inv.nr. 689)

 

- Katholieke Emigratie Stichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam, 1958 (inv.nr. 698)

 

- Stichting Thuisfront Nederlandse Priesters in Frankrijk (Neprif),

Leiden 1963-1968 (inv.nr. 708)

 

gerepatrieerden

 

- Stukken betreffende Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de bisdommen Haarlem en Rotterdam; Landelijke Gerepatrieerdenzorg en Katholieke Gerepatrieerden Den Haag, 1955-1965 (inv.nrs. 403-405)

 

- Stukken betreffende de zielzorg voor gerepatrieerden 1956-1968 (inv.nr. 773)

Bestemmingslanden

Algemeen

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Aartsbisdom Utrecht

 

Het bisdom Rotterdam werd in 1955 opgericht en afgescheiden van het bisdom Haarlem. Geografisch gezien vielen de provincies Zuid-Holland en Zeeland voortaan onder dit nieuwe bisdom. Het bisdom was onderverdeeld in dekenaten en parochies.

 

Bisdom en emigratie

Elk bisdom benoemde een bisschoppelijk commissaris bij de eigen diocesane emigratiestichting, die een geleding vormde van de landelijke Katholieke Centrale Emigratie Stichting.

 

Bisschoppen :

M.A. Jansen, 1956-1970

 

Bisschoppelijk commissaris bij de Katholieke Emigratie Stichting (KES) in het Bisdom Haarlem (en Rotterdam):

1955-1958 J. Karskens SCJ

1958-1967 L.P.M. Vester (Leiden, Maassluis)

Taak, activiteiten

Het onderhouden van contacten met dekens, pastoors, parochiële instellingen en particulieren in het bisdom Rotterdam. Volgens de reglementen voor de parochiale kerkbesturen van 1854 moest een groot aantal zaken aan de bisschop worden voorgelegd, o.a. het aannemen of verwerpen van erfstellingen en legaten, het aankopen van onroerende goederen, het oprichten dan wel afbreken van kerkelijke gebouwen, het instellen van parochiële inrichtingen, het invoeren en afstaan van collecten etc.

De dekens moesten een maal per jaar de parochies in hun district onderzoeken en stuurden daarvan een visitatieverslag naar de bisschop. Daarnaast waren de kerkbesturen verplicht jaarlijks een begroting en rekening aan de bisschop voor te leggen.

 

Emigratie:

De bisschoppelijke commissaris bij de Katholieke Emigratie Stichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam was verantwoordelijk voor de geestelijke voorbereiding van emigranten. Het aantrekken van priesterdocenten en het organiseren van cursussen en voorlichting vonden plaats onder zijn supervisie. In praktijk gaf ook de bisschoppelijk commissaris zelf cursussen en voorlichting aan emigranten met betrekking tot het geestelijk leven in de landen van ontvangst.

Bij vertrek van grote groepen emigranten hield elk diocees zogenaamde 'emigratiedagen' waarop de bisschop een Pontificale H.Mis opdroeg en de emigranten een emigrantenkruis ontvingen.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem

Literatuur

Oliehoek, A., Geloven in de Randstad: vijftig jaar Bisdom Rotterdam 1956-2006 (Rotterdam 2006).

Doorgenomen archieven / series

a) 3.18.01.01 Archief van het Bisdom Rotterdam 1862-1955

 

b) 3.18.01.02 Archief van het Bisdom Rotterdam 1850-1969

 

c) 3.18.81 Archief van het bestuur van het Bisdom Rotterdam 1956-1970

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

Beperkt openbaar. Voor raadpleging van stukken jonger dan vijftig jaar dient toestemming te worden verkregen bij de archivaris van het Bisdom Rotterdam.

Omvang; inventarisnummers

a) 102 inv.nrs.

b) 2376 inv.nrs.

c) 1106 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) plaatsingslijst van het archief van het Bisdom Rotterdam, 1862-1955 (voor 1955 bisdom Haarlem), 1985 [zonder inleiding]

b) Inventaris van het archief van het bisdom Rotterdam 1850-1969 door J. Mangal, Den Haag 1991 [zonder inleiding]

c) inventaris van het archief van het bestuur van het bisdom Rotterdam 1956-1970 door P.D. Hoffman, Rotterdam 1998 [zonder inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Volgens de plaatsingslijst onder a) bevind zich ca. 75 m. archiefmateriaal van het Bisdom Rotterdam bij het KDC te Nijmegen (ondermeer parochiedossiers). Deze verwijzing klopt niet meer.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De oorspronkelijke structuur van het archief is onbekend: de stukken zijn ingedeeld naar onderwerp.

Seriële bescheiden

Ter signalering:

- Stukken betreffende kerkelijke registratie en statistiek, katholieke bevolkingsbureaus, 1954, 1959, 1961, 1963-1965 (inv.nr. 743)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

3.18.01.01 Archief van het Bisdom Rotterdam 1862-1955

- geen [m.b.t. emigratie]

 

3.18.01.02 Archief van het Bisdom Rotterdam 1850-1969

Ter signalering:

- Stukken betreffende parochies onder de diverse dekenaten 1850-1971 (inv.nrs. 1-1308)

- Trefwoorden kaartsysteem van onderwerpen die voorkomen in het archiefmateriaal betreffende parochies (inv.nr. 2376)

 

3.18.81 Archief van het bestuur van het Bisdom Rotterdam 1956-1970

emigranten

- Stukken betreffende de Katholieke Migratiestichting, Rotterdam 1961-1962 (inv.nr. 408)

 

- Stichting Katholieke Emigratie Centrale Den Haag 1958-1960 (inv.nr. 684)

 

- Nederlanse Katholieke Migratie Stichting, Den Haag 1959-1964 (Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie) (inv.nr. 689)

 

- Katholieke Emigratie Stichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam, 1958 (inv.nr. 698)

 

- Stichting Thuisfront Nederlandse Priesters in Frankrijk (Neprif),

Leiden 1963-1968 (inv.nr. 708)

 

gerepatrieerden

 

- Stukken betreffende Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de bisdommen Haarlem en Rotterdam; Landelijke Gerepatrieerdenzorg en Katholieke Gerepatrieerden Den Haag, 1955-1965 (inv.nrs. 403-405)

 

- Stukken betreffende de zielzorg voor gerepatrieerden 1956-1968 (inv.nr. 773)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

a) 3.18.01.01 Archief van het Bisdom Rotterdam 1862-1955

 

b) 3.18.01.02 Archief van het Bisdom Rotterdam 1850-1969

 

c) 3.18.81 Archief van het bestuur van het Bisdom Rotterdam 1956-1970

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

Beperkt openbaar. Voor raadpleging van stukken jonger dan vijftig jaar dient toestemming te worden verkregen bij de archivaris van het Bisdom Rotterdam.

Omvang; inventarisnummers

a) 102 inv.nrs.

b) 2376 inv.nrs.

c) 1106 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) plaatsingslijst van het archief van het Bisdom Rotterdam, 1862-1955 (voor 1955 bisdom Haarlem), 1985 [zonder inleiding]

b) Inventaris van het archief van het bisdom Rotterdam 1850-1969 door J. Mangal, Den Haag 1991 [zonder inleiding]

c) inventaris van het archief van het bestuur van het bisdom Rotterdam 1956-1970 door P.D. Hoffman, Rotterdam 1998 [zonder inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Volgens de plaatsingslijst onder a) bevind zich ca. 75 m. archiefmateriaal van het Bisdom Rotterdam bij het KDC te Nijmegen (ondermeer parochiedossiers). Deze verwijzing klopt niet meer.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De oorspronkelijke structuur van het archief is onbekend: de stukken zijn ingedeeld naar onderwerp.

Seriële bescheiden

Ter signalering:

- Stukken betreffende kerkelijke registratie en statistiek, katholieke bevolkingsbureaus, 1954, 1959, 1961, 1963-1965 (inv.nr. 743)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

3.18.01.01 Archief van het Bisdom Rotterdam 1862-1955

- geen [m.b.t. emigratie]

 

3.18.01.02 Archief van het Bisdom Rotterdam 1850-1969

Ter signalering:

- Stukken betreffende parochies onder de diverse dekenaten 1850-1971 (inv.nrs. 1-1308)

- Trefwoorden kaartsysteem van onderwerpen die voorkomen in het archiefmateriaal betreffende parochies (inv.nr. 2376)

 

3.18.81 Archief van het bestuur van het Bisdom Rotterdam 1956-1970

emigranten

- Stukken betreffende de Katholieke Migratiestichting, Rotterdam 1961-1962 (inv.nr. 408)

 

- Stichting Katholieke Emigratie Centrale Den Haag 1958-1960 (inv.nr. 684)

 

- Nederlanse Katholieke Migratie Stichting, Den Haag 1959-1964 (Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie) (inv.nr. 689)

 

- Katholieke Emigratie Stichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam, 1958 (inv.nr. 698)

 

- Stichting Thuisfront Nederlandse Priesters in Frankrijk (Neprif),

Leiden 1963-1968 (inv.nr. 708)

 

gerepatrieerden

 

- Stukken betreffende Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de bisdommen Haarlem en Rotterdam; Landelijke Gerepatrieerdenzorg en Katholieke Gerepatrieerden Den Haag, 1955-1965 (inv.nrs. 403-405)

 

- Stukken betreffende de zielzorg voor gerepatrieerden 1956-1968 (inv.nr. 773)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia