Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem

Naam archiefvormer Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem
Periode van bestaan 1955-1972
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Diocesane Emigratiestichting Haarlem; Katholieke Emigratie Stichting in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam; K.E.S.; KES

 

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Diocesane Emigratie Stichting Haarlem werd in januari 1955 opgericht als instelling van de Katholieke Maatschappelijke Organisaties in het Bisdom Haarlem. Het bestuur van de Stichting werd gevormd door vertegenwoordigers van de:

- Katholieke Arbeidersbeweging Haarlem (2 leden)

- Nederlandse Katholieke Middenstandsbond Haarlem (2 leden)

- Katholieke Land- en Tuinbouwbond (LTB) Haarlem (2 leden)

- Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging Haarlem (1 lid)

- Werknemende Middenstand Haarlem (1 lid)

- Katholieke Vrouwen Beweging Haarlem (1 lid)

- Katholieke Landarbeidersbond 'St. Deus Dedit' Haarlem (1 lid)

- Katholieke Jeugdraad Haarlem (1 lid)

- St. Adelbert Haarlem (1 lid)

- Katholiek Ondernemers Verbond Haarlem (1 lid)

 

Het bestuur koos uit zijn midden een dagelijks bestuur van 3-5 personen. Het werd bijgestaan door een geestelijk adviseur, de bisschoppelijk commissaris, die benoemd werd door de bisschop van Haarlem. Het kantoor van de Stichting was gevestigd te Haarlem. In 1956 werd de naam van de stichting gewijzigd en het werkterrein uitgebreid met het bisdom Rotterdam.

 

De Diocesane Emigratiestichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam was als autonome organisatie vertegenwoordigd in de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES). Na een statutenwijziging van de KCES in 1953 was bepaald dat de vier diocesane emigratiestichtingen door vijf personen in het KCES-bestuur zouden worden vertegenwoordigd: 2 vertegenwoordigers uit agrarische kringen; 2 vertegenwoordigers uit arbeiderskringen en 1 vertegenwoordiger uit middenstandskringen (bron: KDC, archief Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond, inv.nr. 733).

 

voorzitter:

1956-1959 Th. Rees v.d. Ende

1960-na 1967 P. Buck

 

directeur:

1956-1963 J. Bosman

1964- na 1967 A.E. Meijer

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Stichting stelde zich ten doel de godsdienstig-zedelijke, culturele en sociaal-economische belangen van de katholieken in het bisdom Haarlem (en Rotterdam) te behartigen, voorzover dit verband hielden met de emigratie van de betrokkenen.

 

Zij zag het als haar taak om individuele en collectieve voorlichting te verstrekken aan aspirant-emigranten; voorbereidingscursussen te organiseren en te assisteren bij het voldoen aan de vereiste formaliteiten. Daarnaast onderhield ze de contacten met de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten die betrokken waren bij emigratieaangelegenheden en met de KCES in het bijzonder.

Voorloper

geen

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Literatuur
Toon

Verberg

niet aangetroffen

Doorgenomen archieven / series

Verzameling Losse Archivalia Katholiek Documentatie Centrum

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

plaatsingslijst losse archivalia (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

LARC

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting 1958, 1979, z.j. (inv.nr. 1007)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Er is tijdens de onderzoeksperiode geen zelfstandig archief van de Diocesane Emigratiestichting Haarlem gevonden. (Originele) stukken worden o.m. aangetroffen in de archieven van de 'samenstellende' organisaties, vooral in die van de Katholieke Arbeiders Beweging, De Katholieke Middenstandsbond (diocesane bonden) en in de bisschoppelijke archieven. Het archief van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting bevat naast een serie besluitenlijsten van de KES 1955-1972 ook enige correspondentie.

Titel Dossierbeschrijving Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem
Inventaristekst

- inv.nr. 1007 Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting 1958, z.j.

De omslag bevat 1 stuk afkomstig van de Katholieke Emigratie Stichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam 1958: adreslijst van hoofdkantoor en bijkantoren (aanmelding); adressen en tijden waarop spreekuur/ zitdagen worden georganiseerd.

 

Daarnaast bevat de omslag enkele stukken van de Katholieke Emigratie Stichting in het aartsbisdom en het bisdom Groningen: adreslijsten van hoofdkantoor en aanmeldingskantoren en contactpersonen.

Algemeen

Naam, varianten

Diocesane Emigratiestichting Haarlem; Katholieke Emigratie Stichting in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam; K.E.S.; KES

 

Organisatie en inrichting

De Diocesane Emigratie Stichting Haarlem werd in januari 1955 opgericht als instelling van de Katholieke Maatschappelijke Organisaties in het Bisdom Haarlem. Het bestuur van de Stichting werd gevormd door vertegenwoordigers van de:

- Katholieke Arbeidersbeweging Haarlem (2 leden)

- Nederlandse Katholieke Middenstandsbond Haarlem (2 leden)

- Katholieke Land- en Tuinbouwbond (LTB) Haarlem (2 leden)

- Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging Haarlem (1 lid)

- Werknemende Middenstand Haarlem (1 lid)

- Katholieke Vrouwen Beweging Haarlem (1 lid)

- Katholieke Landarbeidersbond 'St. Deus Dedit' Haarlem (1 lid)

- Katholieke Jeugdraad Haarlem (1 lid)

- St. Adelbert Haarlem (1 lid)

- Katholiek Ondernemers Verbond Haarlem (1 lid)

 

Het bestuur koos uit zijn midden een dagelijks bestuur van 3-5 personen. Het werd bijgestaan door een geestelijk adviseur, de bisschoppelijk commissaris, die benoemd werd door de bisschop van Haarlem. Het kantoor van de Stichting was gevestigd te Haarlem. In 1956 werd de naam van de stichting gewijzigd en het werkterrein uitgebreid met het bisdom Rotterdam.

 

De Diocesane Emigratiestichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam was als autonome organisatie vertegenwoordigd in de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES). Na een statutenwijziging van de KCES in 1953 was bepaald dat de vier diocesane emigratiestichtingen door vijf personen in het KCES-bestuur zouden worden vertegenwoordigd: 2 vertegenwoordigers uit agrarische kringen; 2 vertegenwoordigers uit arbeiderskringen en 1 vertegenwoordiger uit middenstandskringen (bron: KDC, archief Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond, inv.nr. 733).

 

voorzitter:

1956-1959 Th. Rees v.d. Ende

1960-na 1967 P. Buck

 

directeur:

1956-1963 J. Bosman

1964- na 1967 A.E. Meijer

Taak, activiteiten

De Stichting stelde zich ten doel de godsdienstig-zedelijke, culturele en sociaal-economische belangen van de katholieken in het bisdom Haarlem (en Rotterdam) te behartigen, voorzover dit verband hielden met de emigratie van de betrokkenen.

 

Zij zag het als haar taak om individuele en collectieve voorlichting te verstrekken aan aspirant-emigranten; voorbereidingscursussen te organiseren en te assisteren bij het voldoen aan de vereiste formaliteiten. Daarnaast onderhield ze de contacten met de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten die betrokken waren bij emigratieaangelegenheden en met de KCES in het bijzonder.

Voorloper

geen

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Literatuur

niet aangetroffen

Doorgenomen archieven / series

Verzameling Losse Archivalia Katholiek Documentatie Centrum

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

plaatsingslijst losse archivalia (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

LARC

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting 1958, 1979, z.j. (inv.nr. 1007)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Er is tijdens de onderzoeksperiode geen zelfstandig archief van de Diocesane Emigratiestichting Haarlem gevonden. (Originele) stukken worden o.m. aangetroffen in de archieven van de 'samenstellende' organisaties, vooral in die van de Katholieke Arbeiders Beweging, De Katholieke Middenstandsbond (diocesane bonden) en in de bisschoppelijke archieven. Het archief van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting bevat naast een serie besluitenlijsten van de KES 1955-1972 ook enige correspondentie.


Leden

Afvaardigende organisaties

Doorgenomen archieven / series

Verzameling Losse Archivalia Katholiek Documentatie Centrum

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

niet van toepassing

Toegang(en)

plaatsingslijst losse archivalia (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

LARC

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

niet van toepassing

Seriële bescheiden

niet van toepassing

Statistische gegevens

niet van toepassing

Inhoud overig

- Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting 1958, 1979, z.j. (inv.nr. 1007)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Er is tijdens de onderzoeksperiode geen zelfstandig archief van de Diocesane Emigratiestichting Haarlem gevonden. (Originele) stukken worden o.m. aangetroffen in de archieven van de 'samenstellende' organisaties, vooral in die van de Katholieke Arbeiders Beweging, De Katholieke Middenstandsbond (diocesane bonden) en in de bisschoppelijke archieven. Het archief van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting bevat naast een serie besluitenlijsten van de KES 1955-1972 ook enige correspondentie.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem
Inventaristekst

- inv.nr. 1007 Stukken betreffende de Katholieke Emigratie Stichting 1958, z.j.

De omslag bevat 1 stuk afkomstig van de Katholieke Emigratie Stichting in de bisdommen Haarlem en Rotterdam 1958: adreslijst van hoofdkantoor en bijkantoren (aanmelding); adressen en tijden waarop spreekuur/ zitdagen worden georganiseerd.

 

Daarnaast bevat de omslag enkele stukken van de Katholieke Emigratie Stichting in het aartsbisdom en het bisdom Groningen: adreslijsten van hoofdkantoor en aanmeldingskantoren en contactpersonen.