Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Binnenlands Bestuur

Naam archiefvormer Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Binnenlands Bestuur
Periode van bestaan 1879-1950
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Directie Binnenlands Bestuur (1955- 1960)

BB

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Binnenlandse Zaken

 

De afdeling Binnenlands Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontstond in 1879 door splitsing van de onderafdelingen Armwezen en Binnenlands Bestuur. In 1950 werd de afdeling Binnenlands Bestuur gereorganiseerd en waren de taken verdeeld over vier bureaus. Tussen 1955 en 1969 was er afwisselend sprake van een afdeling of een directie.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Van oudsher was de afdeling Binnenlands Bestuur belast met de zorg en toezicht op het bestuur van de provincie en gemeente en armenzorg. Onderdeel daarvan was aandacht voor arbeid, werkgelegenheid en emigratie en het bijhouden van bevolkingsstatistieken.

Voorloper

geen

Opvolger

Directie Binnenlands Bestuur

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

a) 2.04.57 Binnenlandse Zaken, afdeling Binnenlands Bestuur 1879-1950

b) 2.04.87 Binnenlandse Zaken, Directie Binnenlands Bestuur 1949-1981

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van stukken betreffende benoeming en ontslag van burgemeesters is toestemming van de Algemeen Rijksarchivaris nodig.

Omvang; inventarisnummers

a) 148 m.; 3038 inv.nrs.

b) 265 m., 20600 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) 57,9% van de oorspronkelijke 352 m.

b) 48,8 m.

Toegang(en)

a) Inventaris van het archief van de afdeling Binnenlands Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (1870-)1879-1950(1957) [met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van de Directie Binnenlands Bestuur: Bestuurszaken en Kabinetszaken, (1904)1949-1981(1993) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Den Haag 2007)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) trefwoordenlijst

b) geografische index

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

zie inleiding inventarissen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.04.57 afdeling Binnenlands Bestuur 1879-1950

- Stukken betreffende de totstandkoming van circulaires aan provinciale en gemeentebesturen inzake het verlenen van bemiddeling bij emigratie naar of vestiging in Suriname 1946-1950 (inv.nr. 2776)*

 

2.04.87 Directie Binnenlands Bestuur 1949-1981

- Stukken betreffende de leges voor het verstrekken van gegevens uit de bevolkingsregisters aan Sociale Raden en Emigratiedienst 1954-1955 (inv.nr. 6808)

- Stukken betreffende de vrijstelling van leges en zegel voor stukken. benodigd voor emigratie en inlichtingen van Gemeentelijke Sociale Diensten aan bijzondere aanmeldingskantoren 1949-1952 (inv.nr. 9653)

 

- Stukken betreffende het aantal mutaties van de burgerlijke stand en de migratie, te verwerken in de bevolkingsregisters 1961-1975 (inv.nr. 6641)

- Stukken betreffende het bijhouden van het archiefregister inzake de aanpassing aan de mechanische invulling, bijwerking of vernietiging bij heropneming in geval van samenvoeging van gemeenten en migratieonderzoek 1957-1979 (inv.nr. 7848)

 

- Stukken betreffende het toekennen van dubbele subsidies aan maatschappelijke emigratie-organisaties 1960-1961 (inv.nr. 9656)

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling / directie Binnenlands Bestuur
Inventaristekst

2.04.57 afdeling Binnenlands Bestuur

 

inv.nr. 2776 Stukken betreffende de totstandkoming van circulaires aan provinciale en gemeentebesturen inzake het verlenen van bemiddeling bij emigratie naar of vestiging in Suriname 1946-1950

Het dossier is gevormd door de afdeling Binnenlands Bestuur, bureau Bestuurszaken en bevat inkomende en uitgaande correspondentie over de onderwerpen: bemiddeling bij emigratie / vestiging / landbouwkolonisatie in Suriname (Overzeese Gebiedsdelen); immigratiepolitiek Canada. Het bevat o.m. inkomende correspondentie o.a. van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening; de Centrale Stichting Landbouw Emigratie en uitgaande correspondentie o.a. aan de burgemeesters van Nederlandse gemeenten.

Algemeen

Naam, varianten

Directie Binnenlands Bestuur (1955- 1960)

BB

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Binnenlandse Zaken

 

De afdeling Binnenlands Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontstond in 1879 door splitsing van de onderafdelingen Armwezen en Binnenlands Bestuur. In 1950 werd de afdeling Binnenlands Bestuur gereorganiseerd en waren de taken verdeeld over vier bureaus. Tussen 1955 en 1969 was er afwisselend sprake van een afdeling of een directie.

Taak, activiteiten

Van oudsher was de afdeling Binnenlands Bestuur belast met de zorg en toezicht op het bestuur van de provincie en gemeente en armenzorg. Onderdeel daarvan was aandacht voor arbeid, werkgelegenheid en emigratie en het bijhouden van bevolkingsstatistieken.

Voorloper

geen

Opvolger

Directie Binnenlands Bestuur

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

a) 2.04.57 Binnenlandse Zaken, afdeling Binnenlands Bestuur 1879-1950

b) 2.04.87 Binnenlandse Zaken, Directie Binnenlands Bestuur 1949-1981

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van stukken betreffende benoeming en ontslag van burgemeesters is toestemming van de Algemeen Rijksarchivaris nodig.

Omvang; inventarisnummers

a) 148 m.; 3038 inv.nrs.

b) 265 m., 20600 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) 57,9% van de oorspronkelijke 352 m.

b) 48,8 m.

Toegang(en)

a) Inventaris van het archief van de afdeling Binnenlands Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (1870-)1879-1950(1957) [met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van de Directie Binnenlands Bestuur: Bestuurszaken en Kabinetszaken, (1904)1949-1981(1993) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Den Haag 2007)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) trefwoordenlijst

b) geografische index

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

zie inleiding inventarissen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.04.57 afdeling Binnenlands Bestuur 1879-1950

- Stukken betreffende de totstandkoming van circulaires aan provinciale en gemeentebesturen inzake het verlenen van bemiddeling bij emigratie naar of vestiging in Suriname 1946-1950 (inv.nr. 2776)*

 

2.04.87 Directie Binnenlands Bestuur 1949-1981

- Stukken betreffende de leges voor het verstrekken van gegevens uit de bevolkingsregisters aan Sociale Raden en Emigratiedienst 1954-1955 (inv.nr. 6808)

- Stukken betreffende de vrijstelling van leges en zegel voor stukken. benodigd voor emigratie en inlichtingen van Gemeentelijke Sociale Diensten aan bijzondere aanmeldingskantoren 1949-1952 (inv.nr. 9653)

 

- Stukken betreffende het aantal mutaties van de burgerlijke stand en de migratie, te verwerken in de bevolkingsregisters 1961-1975 (inv.nr. 6641)

- Stukken betreffende het bijhouden van het archiefregister inzake de aanpassing aan de mechanische invulling, bijwerking of vernietiging bij heropneming in geval van samenvoeging van gemeenten en migratieonderzoek 1957-1979 (inv.nr. 7848)

 

- Stukken betreffende het toekennen van dubbele subsidies aan maatschappelijke emigratie-organisaties 1960-1961 (inv.nr. 9656)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

a) 2.04.57 Binnenlandse Zaken, afdeling Binnenlands Bestuur 1879-1950

b) 2.04.87 Binnenlandse Zaken, Directie Binnenlands Bestuur 1949-1981

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van stukken betreffende benoeming en ontslag van burgemeesters is toestemming van de Algemeen Rijksarchivaris nodig.

Omvang; inventarisnummers

a) 148 m.; 3038 inv.nrs.

b) 265 m., 20600 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) 57,9% van de oorspronkelijke 352 m.

b) 48,8 m.

Toegang(en)

a) Inventaris van het archief van de afdeling Binnenlands Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (1870-)1879-1950(1957) [met historische en archivistische inleiding]

 

b) Inventaris van de archieven van de Directie Binnenlands Bestuur: Bestuurszaken en Kabinetszaken, (1904)1949-1981(1993) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Den Haag 2007)

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a) trefwoordenlijst

b) geografische index

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a-b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a-b) geen

opmerkingen structuur archief

zie inleiding inventarissen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

2.04.57 afdeling Binnenlands Bestuur 1879-1950

- Stukken betreffende de totstandkoming van circulaires aan provinciale en gemeentebesturen inzake het verlenen van bemiddeling bij emigratie naar of vestiging in Suriname 1946-1950 (inv.nr. 2776)*

 

2.04.87 Directie Binnenlands Bestuur 1949-1981

- Stukken betreffende de leges voor het verstrekken van gegevens uit de bevolkingsregisters aan Sociale Raden en Emigratiedienst 1954-1955 (inv.nr. 6808)

- Stukken betreffende de vrijstelling van leges en zegel voor stukken. benodigd voor emigratie en inlichtingen van Gemeentelijke Sociale Diensten aan bijzondere aanmeldingskantoren 1949-1952 (inv.nr. 9653)

 

- Stukken betreffende het aantal mutaties van de burgerlijke stand en de migratie, te verwerken in de bevolkingsregisters 1961-1975 (inv.nr. 6641)

- Stukken betreffende het bijhouden van het archiefregister inzake de aanpassing aan de mechanische invulling, bijwerking of vernietiging bij heropneming in geval van samenvoeging van gemeenten en migratieonderzoek 1957-1979 (inv.nr. 7848)

 

- Stukken betreffende het toekennen van dubbele subsidies aan maatschappelijke emigratie-organisaties 1960-1961 (inv.nr. 9656)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling / directie Binnenlands Bestuur
Inventaristekst

2.04.57 afdeling Binnenlands Bestuur

 

inv.nr. 2776 Stukken betreffende de totstandkoming van circulaires aan provinciale en gemeentebesturen inzake het verlenen van bemiddeling bij emigratie naar of vestiging in Suriname 1946-1950

Het dossier is gevormd door de afdeling Binnenlands Bestuur, bureau Bestuurszaken en bevat inkomende en uitgaande correspondentie over de onderwerpen: bemiddeling bij emigratie / vestiging / landbouwkolonisatie in Suriname (Overzeese Gebiedsdelen); immigratiepolitiek Canada. Het bevat o.m. inkomende correspondentie o.a. van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening; de Centrale Stichting Landbouw Emigratie en uitgaande correspondentie o.a. aan de burgemeesters van Nederlandse gemeenten.