Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Financiën, Financieel Attaché te New York en Washington

Naam archiefvormer Ministerie van Financiën, Financieel Attaché te New York en Washington
Periode van bestaan 1940-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Bureau van de Financieel Attaché

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Financiën

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het Bureau van de Financieel Attaché te New York ingesteld ter behartiging van de aanzienlijke Nederlandse financiële belangen (zowel van de overheid, als van particulieren) in de Verenigde Staten.

 

Het Bureau was ondergebracht bij de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging, die onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken ressorteerde.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De meeste werkzaamheden vloeiden voort uit het feit dat de Amerikaanse regering alle Nederlandse tegoeden bevroren had op basis van de Trading with the Enemy Act (1940). Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog bestonden deze aanvankelijk vooral uit de afhandeling van effectenregistratie en rechtsherstelzaken. Nadat de meeste van deze rechtsherstelzaken in 1958 waren beëindigd, werd het Bureau te New York opgeheven en de werkzaamheden overgedragen aan het Bureau te Washington.

 

De overige taken van de financieel attaché te Washington betroffen verder m.n. het contact onderhouden met de Amerikaanse Treasury en de Federal Reserve Board en met diverse internationale financiële instellingen o.m. met betrekking tot kredietverlening en de vertegenwoordiging van de minister van Financiën in vergaderingen van internationale financiële organisaties.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

2.08.75 Financiën, archieven van de Bureaus van de Financieel Attaché te New York en Washington 1940-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

26,6 m.; 3438 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, in beperkte mate, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Inventaris van de archieven van de Bureaus van de Financieel Attaché te New York en Washington van het Ministerie van Financiën, 1940-1974 (Den Haag 1995, 2006) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief bestaat uit verschillende collecties, zie inleiding inventaris.

opmerkingen structuur archief

De oorspronkelijke structuur van de verschillende collecties is waar mogelijk aangehouden of hersteld. Na inventarisatie in 1995 is nog 10 m. archiefbescheiden uit het Bureau van de Financieel Attaché te Washington toegevoegd.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1959 Wet Lening Development Loan Fund woningbouw emigranten Australië, Stb.no. 95
Inhoud overig

- Stukken betreffende de werkzaamheden van het Development Loan Fund (DLF) te Washington: DLF Loan no. 28 van 21 januari 1959 ten behoeve van de kredietverlening voor de huisvesting van Nederlandse emigranten in Australië 1957-1961 (inv.nr. 3312)*

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende het verbod van de regering te Londen om rekeningen die door het KB A1 geblokkeerd zijn, te gebruiken voor het beschikbaarstellen van emigratiekredieten ten behoeve van joodse rekeninghouders, die met toestemming van de Duitse bezetter Nederland mochten verlaten 1941 (inv.nr. 100)

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Financiën, Financieel Attaché te New York en Washington
Inventaristekst

- inv.nr. 3312 Stukken betreffende de werkzaamheden van het Development Loan Fund (DLF) te Washington: DLF Loan no. 28 van 21 januari 1959 ten behoeve van de kredietverlening voor de huisvesting van Nederlandse emigranten in Australië 1957-1961

Het dossier omvat o.m. afschriften van correspondentie tussen de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman en het Ministerie van Financiën en telegramwisselingen tussen de financiëel attaché en het Ministerie van Financiën (cc aan Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken) m.b.t. de onderhandelingen met het Development Loan Fund (een orgaan van het Amerikaanse State Department, opgericht in 1957 om in het kader van de Amerikaanse hulpverlening, leningen te verstrekken aan onderontwikkelde gebieden). Daarnaast bevat het dossier handgeschreven aantekeningen en 'memo's for the file' van de hand van de financieel attaché, (concepten van) onderliggende stukken en gespreksverslagen van de in Washington gevoerde onderhandelingen met het Development Loan Fund.

Algemeen

Naam, varianten

Bureau van de Financieel Attaché

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Financiën

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het Bureau van de Financieel Attaché te New York ingesteld ter behartiging van de aanzienlijke Nederlandse financiële belangen (zowel van de overheid, als van particulieren) in de Verenigde Staten.

 

Het Bureau was ondergebracht bij de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging, die onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken ressorteerde.

Taak, activiteiten

De meeste werkzaamheden vloeiden voort uit het feit dat de Amerikaanse regering alle Nederlandse tegoeden bevroren had op basis van de Trading with the Enemy Act (1940). Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog bestonden deze aanvankelijk vooral uit de afhandeling van effectenregistratie en rechtsherstelzaken. Nadat de meeste van deze rechtsherstelzaken in 1958 waren beëindigd, werd het Bureau te New York opgeheven en de werkzaamheden overgedragen aan het Bureau te Washington.

 

De overige taken van de financieel attaché te Washington betroffen verder m.n. het contact onderhouden met de Amerikaanse Treasury en de Federal Reserve Board en met diverse internationale financiële instellingen o.m. met betrekking tot kredietverlening en de vertegenwoordiging van de minister van Financiën in vergaderingen van internationale financiële organisaties.

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

2.08.75 Financiën, archieven van de Bureaus van de Financieel Attaché te New York en Washington 1940-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

26,6 m.; 3438 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, in beperkte mate, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Inventaris van de archieven van de Bureaus van de Financieel Attaché te New York en Washington van het Ministerie van Financiën, 1940-1974 (Den Haag 1995, 2006) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief bestaat uit verschillende collecties, zie inleiding inventaris.

opmerkingen structuur archief

De oorspronkelijke structuur van de verschillende collecties is waar mogelijk aangehouden of hersteld. Na inventarisatie in 1995 is nog 10 m. archiefbescheiden uit het Bureau van de Financieel Attaché te Washington toegevoegd.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1959 Wet Lening Development Loan Fund woningbouw emigranten Australië, Stb.no. 95
Inhoud overig

- Stukken betreffende de werkzaamheden van het Development Loan Fund (DLF) te Washington: DLF Loan no. 28 van 21 januari 1959 ten behoeve van de kredietverlening voor de huisvesting van Nederlandse emigranten in Australië 1957-1961 (inv.nr. 3312)*

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende het verbod van de regering te Londen om rekeningen die door het KB A1 geblokkeerd zijn, te gebruiken voor het beschikbaarstellen van emigratiekredieten ten behoeve van joodse rekeninghouders, die met toestemming van de Duitse bezetter Nederland mochten verlaten 1941 (inv.nr. 100)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

2.08.75 Financiën, archieven van de Bureaus van de Financieel Attaché te New York en Washington 1940-1974

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

26,6 m.; 3438 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja, in beperkte mate, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Inventaris van de archieven van de Bureaus van de Financieel Attaché te New York en Washington van het Ministerie van Financiën, 1940-1974 (Den Haag 1995, 2006) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief bestaat uit verschillende collecties, zie inleiding inventaris.

opmerkingen structuur archief

De oorspronkelijke structuur van de verschillende collecties is waar mogelijk aangehouden of hersteld. Na inventarisatie in 1995 is nog 10 m. archiefbescheiden uit het Bureau van de Financieel Attaché te Washington toegevoegd.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1959 Wet Lening Development Loan Fund woningbouw emigranten Australië, Stb.no. 95
Inhoud overig

- Stukken betreffende de werkzaamheden van het Development Loan Fund (DLF) te Washington: DLF Loan no. 28 van 21 januari 1959 ten behoeve van de kredietverlening voor de huisvesting van Nederlandse emigranten in Australië 1957-1961 (inv.nr. 3312)*

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende het verbod van de regering te Londen om rekeningen die door het KB A1 geblokkeerd zijn, te gebruiken voor het beschikbaarstellen van emigratiekredieten ten behoeve van joodse rekeninghouders, die met toestemming van de Duitse bezetter Nederland mochten verlaten 1941 (inv.nr. 100)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Financiën, Financieel Attaché te New York en Washington
Inventaristekst

- inv.nr. 3312 Stukken betreffende de werkzaamheden van het Development Loan Fund (DLF) te Washington: DLF Loan no. 28 van 21 januari 1959 ten behoeve van de kredietverlening voor de huisvesting van Nederlandse emigranten in Australië 1957-1961

Het dossier omvat o.m. afschriften van correspondentie tussen de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman en het Ministerie van Financiën en telegramwisselingen tussen de financiëel attaché en het Ministerie van Financiën (cc aan Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken) m.b.t. de onderhandelingen met het Development Loan Fund (een orgaan van het Amerikaanse State Department, opgericht in 1957 om in het kader van de Amerikaanse hulpverlening, leningen te verstrekken aan onderontwikkelde gebieden). Daarnaast bevat het dossier handgeschreven aantekeningen en 'memo's for the file' van de hand van de financieel attaché, (concepten van) onderliggende stukken en gespreksverslagen van de in Washington gevoerde onderhandelingen met het Development Loan Fund.