Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Nederlandse Hervormde Kerk, plaatselijke hervormde kerken

Naam archiefvormer Nederlandse Hervormde Kerk, plaatselijke hervormde kerken
Periode van bestaan niet van toepassing
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Algemeen, zie Nederlandse Hervormde Kerk, Generale Synode

 

De organisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk is synodaal-presbyteriaal. Uitgangspunt is de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente, waaraan leiding wordt gegeven door de kerkenraad (bestaande uit ouderlingen). De beheersmatige kant van de gemeente (financiën) is in handen van de kerkvoogd.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

zielzorg

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Van Alphen's Nieuw kerkelijk handboek: tevens compleet predikantenboek omvattende alle Protestantse kerken en gemeenten in Nederland, Nederland overzee en de Nederlandse gemeenten in het buitenland / met bijlagen betreffende emeriti predikanten, candidaten t.d.h.d., pensioenen, onderwijs, bijbel en zending, verenigingen, stichtingen enz . Met voorkennis van het departement van financiën uit officiële bronnen verzameld door de Bond van Nederlandse predikanten. samengesteld door M.W.L. van Alphen [1878-1985; Titel en ondertitel variëren; verschijnt 1× per jaar, en m.i.v. 1948 onregelmatig; samengegaan met: Naamlijst Nederlandse Hervormde Kerk en voortgezet als Jaarboek Nederlandse Hervormde Kerk.] [Het jaarboek geeft statistische jaaroverzichten en de personele samenstelling van kerkelijke besturen en commissies (synode, classis, ring) van de protestantse kerken, naast personele samenstelling van diverse verenigingen]

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 553 Archief Kerkenraad van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Bloemendaal 1632-1952

 

b) nr. 3954 Archief van de Nederlands-Hervormde Gemeente (Goede Herderkerk) te IJmuiden Oost 1927-1972

 

c) nr. 137 Archief Hervormde Kerk Heenvliet, 1595-1974, archief van de Kerkvoogdij

 

d) nr. 0540-01 Archief Kerkvoogdij van de hervormde gemeente te Scheveningen (z.j.)

 

e) nr. 2414 Archief Nederlandse Hervormde Gemeente te Terheijden 1626-1955

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a-b) Noord-Hollands Archief, Haarlem

 

c) Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg,

 

d) Haags Gemeentearchief, Den Haag

 

e) Regionaal Archief Tilburg, Tilburg

Openbaarheid

a) volledig

b-d) beperkt

e) volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 8,1 m.; 391 inv.nrs.

b) 2,7 m.; 460 inv.nrs.

c) 3.5 m.; 341 inv.nrs.

d) 9,1 m.; 772 inv.nrs.

e) 2 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a-e) digitaal raadpleegbare inventaris of plaatsingslijst

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Noord-Hollands archief, Haarlem

nr. 553 Archief Kerkenraad van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Bloemendaal

Ter signalering:

- Vlugschrift betreffende de dreiging van het communisme na afloop van de oorlog en de noodzaak tot emigratie 1943 (inv.nr. 380)

 

nr. 3954 Archief van de Nederlands-Hervormde Gemeente (Goede Herderkerk) te IJmuiden Oost 1927-1972

- Brochures betreffende emigratie en immigratie 1949-1964 (inv.nr. 318)

 

 

Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg

nr. 137 Hervormde Kerk Heenvliet, Kerkvoogdij

Ter signalering:

- Pamflet, illegaal, betreffende de oorlogstoestand, het gevaar voor een communistische invloedssfeer na de oorlog en de opwekking tot emigratie om dat te ontlopen 1943 (inv.nr. 187)

 

 

Gemeentearchief, Den Haag

0540-01 Archief Kerkvoogdij van de hervormde gemeente te Scheveningen

- Stukken betreffende de Oudejaars- en Paasavondmaalcollecten, de deurcollecte voor het tekort en de collecte voor de Provinciale Emigratiecommissie (inv.nr. 443)

 

 

Regionaal Archief Tilburg

2414 Nederlandse Hervormde Gemeente te Terheijden

- Emigratie voorlopige gegevens ten behoeve van Nederlands Hervormde [emigranten] (inv.nr. E4)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Deze verzamelbeschrijving is gebaseerd op onderzoek in digitale inventarissen en bedoeld als voorbeeldbeschrijving voor het soort materiaal dat in de archieven van plaatselijke kerken kan worden aangetroffen. Naast specifieke inventarisbeschrijvingen, relevant voor emigratieonderzoek, kunnen ook de notulen van Kerkenraadsvergaderingen relevante gegevens over geëmigreerde lidmaten bevatten.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Algemeen, zie Nederlandse Hervormde Kerk, Generale Synode

 

De organisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk is synodaal-presbyteriaal. Uitgangspunt is de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente, waaraan leiding wordt gegeven door de kerkenraad (bestaande uit ouderlingen). De beheersmatige kant van de gemeente (financiën) is in handen van de kerkvoogd.

Taak, activiteiten

zielzorg

Voorloper

niet van toepassing

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Van Alphen's Nieuw kerkelijk handboek: tevens compleet predikantenboek omvattende alle Protestantse kerken en gemeenten in Nederland, Nederland overzee en de Nederlandse gemeenten in het buitenland / met bijlagen betreffende emeriti predikanten, candidaten t.d.h.d., pensioenen, onderwijs, bijbel en zending, verenigingen, stichtingen enz . Met voorkennis van het departement van financiën uit officiële bronnen verzameld door de Bond van Nederlandse predikanten. samengesteld door M.W.L. van Alphen [1878-1985; Titel en ondertitel variëren; verschijnt 1× per jaar, en m.i.v. 1948 onregelmatig; samengegaan met: Naamlijst Nederlandse Hervormde Kerk en voortgezet als Jaarboek Nederlandse Hervormde Kerk.] [Het jaarboek geeft statistische jaaroverzichten en de personele samenstelling van kerkelijke besturen en commissies (synode, classis, ring) van de protestantse kerken, naast personele samenstelling van diverse verenigingen]

Doorgenomen archieven / series

a) nr. 553 Archief Kerkenraad van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Bloemendaal 1632-1952

 

b) nr. 3954 Archief van de Nederlands-Hervormde Gemeente (Goede Herderkerk) te IJmuiden Oost 1927-1972

 

c) nr. 137 Archief Hervormde Kerk Heenvliet, 1595-1974, archief van de Kerkvoogdij

 

d) nr. 0540-01 Archief Kerkvoogdij van de hervormde gemeente te Scheveningen (z.j.)

 

e) nr. 2414 Archief Nederlandse Hervormde Gemeente te Terheijden 1626-1955

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a-b) Noord-Hollands Archief, Haarlem

 

c) Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg,

 

d) Haags Gemeentearchief, Den Haag

 

e) Regionaal Archief Tilburg, Tilburg

Openbaarheid

a) volledig

b-d) beperkt

e) volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 8,1 m.; 391 inv.nrs.

b) 2,7 m.; 460 inv.nrs.

c) 3.5 m.; 341 inv.nrs.

d) 9,1 m.; 772 inv.nrs.

e) 2 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a-e) digitaal raadpleegbare inventaris of plaatsingslijst

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Noord-Hollands archief, Haarlem

nr. 553 Archief Kerkenraad van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Bloemendaal

Ter signalering:

- Vlugschrift betreffende de dreiging van het communisme na afloop van de oorlog en de noodzaak tot emigratie 1943 (inv.nr. 380)

 

nr. 3954 Archief van de Nederlands-Hervormde Gemeente (Goede Herderkerk) te IJmuiden Oost 1927-1972

- Brochures betreffende emigratie en immigratie 1949-1964 (inv.nr. 318)

 

 

Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg

nr. 137 Hervormde Kerk Heenvliet, Kerkvoogdij

Ter signalering:

- Pamflet, illegaal, betreffende de oorlogstoestand, het gevaar voor een communistische invloedssfeer na de oorlog en de opwekking tot emigratie om dat te ontlopen 1943 (inv.nr. 187)

 

 

Gemeentearchief, Den Haag

0540-01 Archief Kerkvoogdij van de hervormde gemeente te Scheveningen

- Stukken betreffende de Oudejaars- en Paasavondmaalcollecten, de deurcollecte voor het tekort en de collecte voor de Provinciale Emigratiecommissie (inv.nr. 443)

 

 

Regionaal Archief Tilburg

2414 Nederlandse Hervormde Gemeente te Terheijden

- Emigratie voorlopige gegevens ten behoeve van Nederlands Hervormde [emigranten] (inv.nr. E4)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Deze verzamelbeschrijving is gebaseerd op onderzoek in digitale inventarissen en bedoeld als voorbeeldbeschrijving voor het soort materiaal dat in de archieven van plaatselijke kerken kan worden aangetroffen. Naast specifieke inventarisbeschrijvingen, relevant voor emigratieonderzoek, kunnen ook de notulen van Kerkenraadsvergaderingen relevante gegevens over geëmigreerde lidmaten bevatten.


Doorgenomen archieven / series

a) nr. 553 Archief Kerkenraad van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Bloemendaal 1632-1952

 

b) nr. 3954 Archief van de Nederlands-Hervormde Gemeente (Goede Herderkerk) te IJmuiden Oost 1927-1972

 

c) nr. 137 Archief Hervormde Kerk Heenvliet, 1595-1974, archief van de Kerkvoogdij

 

d) nr. 0540-01 Archief Kerkvoogdij van de hervormde gemeente te Scheveningen (z.j.)

 

e) nr. 2414 Archief Nederlandse Hervormde Gemeente te Terheijden 1626-1955

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a-b) Noord-Hollands Archief, Haarlem

 

c) Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg,

 

d) Haags Gemeentearchief, Den Haag

 

e) Regionaal Archief Tilburg, Tilburg

Openbaarheid

a) volledig

b-d) beperkt

e) volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 8,1 m.; 391 inv.nrs.

b) 2,7 m.; 460 inv.nrs.

c) 3.5 m.; 341 inv.nrs.

d) 9,1 m.; 772 inv.nrs.

e) 2 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a-e) digitaal raadpleegbare inventaris of plaatsingslijst

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Noord-Hollands archief, Haarlem

nr. 553 Archief Kerkenraad van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Bloemendaal

Ter signalering:

- Vlugschrift betreffende de dreiging van het communisme na afloop van de oorlog en de noodzaak tot emigratie 1943 (inv.nr. 380)

 

nr. 3954 Archief van de Nederlands-Hervormde Gemeente (Goede Herderkerk) te IJmuiden Oost 1927-1972

- Brochures betreffende emigratie en immigratie 1949-1964 (inv.nr. 318)

 

 

Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg

nr. 137 Hervormde Kerk Heenvliet, Kerkvoogdij

Ter signalering:

- Pamflet, illegaal, betreffende de oorlogstoestand, het gevaar voor een communistische invloedssfeer na de oorlog en de opwekking tot emigratie om dat te ontlopen 1943 (inv.nr. 187)

 

 

Gemeentearchief, Den Haag

0540-01 Archief Kerkvoogdij van de hervormde gemeente te Scheveningen

- Stukken betreffende de Oudejaars- en Paasavondmaalcollecten, de deurcollecte voor het tekort en de collecte voor de Provinciale Emigratiecommissie (inv.nr. 443)

 

 

Regionaal Archief Tilburg

2414 Nederlandse Hervormde Gemeente te Terheijden

- Emigratie voorlopige gegevens ten behoeve van Nederlands Hervormde [emigranten] (inv.nr. E4)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Deze verzamelbeschrijving is gebaseerd op onderzoek in digitale inventarissen en bedoeld als voorbeeldbeschrijving voor het soort materiaal dat in de archieven van plaatselijke kerken kan worden aangetroffen. Naast specifieke inventarisbeschrijvingen, relevant voor emigratieonderzoek, kunnen ook de notulen van Kerkenraadsvergaderingen relevante gegevens over geëmigreerde lidmaten bevatten.


Analyse archivalia