Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Secretary to Cabinet/Cabinet Secretariat [I]

Naam archiefvormer Secretary to Cabinet/Cabinet Secretariat [I]
Periode van bestaan 1906-1968
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Naam, varianten

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Grondwettelijk gezien berust de uitvoerende macht in Australië bij een executive council, een adviserende raad, voorgezeten door de Governor-General. Feitelijk vormen de Prime Minister en de overige ministers, die aangewezen worden als executive councillors, ook het Cabinet, de regering. De leden van het Cabinet zijn afkomstig uit het parlement (uit beide kamers, maar aangewezen door de partij of coalitie die meerderheidssteun geniet in het House of Representatives). Het Cabinet zelf vergadert zelfstandig en vormt de kern van de Australische regering, als initiator en coördinator van het nationale programma van wetgeving en politieke besluitvorming. Het Cabinet kan subcommissies instellen.

Tot 1925 bestond er geen vastgestelde procedure om de besluitvorming van de federale regering vast te leggen. Hoewel één van de ministers meestal werd aangewezen als secretary hielden de ministers meestal eigen aantekeningen bij; diverse Prime Ministers regelmatig een dagboek. Vanaf 1941 ontstond er een structuur waarbij ambtenaren vast werden aangesteld om te notuleren, in 1949 besloot J.B. Chifley een kabinetssecretariaat in te stellen.

Zie ook: Prime Minister's Department

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het secretariaat had als taak om secretariële ondersteuning te bieden aan het kabinet en kabinetscommissies op federaal niveau.

Voorloper

geen

Opvolger

Department of the Cabinet Office

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Literatuur
Toon

Verberg

Ward, Ian, 'Federal Government' in Henningham, John (ed.), Institutions in Australian Society (Melbourne1998, 3e druk) 13-33

Doorgenomen archieven / series

Secretary to Cabinet/Cabinet Secretariat. CA 3

Van het kabinetssecretariaat zijn 119 series ontsloten, waaronder diverse series notulen, waarin o.m. de kabinetsbeslissingen van de diverse regeringen zijn gedocumenteerd. Op grond van trefwoordselectie blijken onderstaande series dossiers te bevatten inzake migratieproblematiek:

A3307 Chifley Ministry, Cabinet Sub-committee on Investment and Employment - Agenda, minutes and miscellaneous working papers 1947-1950

A4905 Fifth Menzies Ministry - folders of Cabinet Submissions (first system) 1951-1954

A4906 Fifth Menzies Ministry - folders of Cabinet Submissions (second system) 1953-1955

A4909 Fifth Menzies Ministry - folders of Cabinet deciscions (first system) 1951-1954

A4910 Folders of Decisions of Cabinet and Cabinet Committees, Fifth Menzies Ministry (second system) and Sixth Menzies Ministry 1954-1958

A6006 Folders of copies of Cabinet Papers 1901-

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch; op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Algemeen: notulen van de beslissingen van de federale regering (Chifley; Menzies; Holt regeringen)

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

A4910 Folders of Decisions of Cabinet and Cabinet Committees, Fifth Menzies Ministry (second system) and Sixth Menzies Ministry 1954-1958

- 1128 Cabinet Minute- Dutch Nationals from Indonesia - Without Submission 1957 (1 stuk)

A6006 Folders of copies of Cabinet Papers

- 1939/06/23 Netherlands Immigration Foundation - Expenditure

2003/338528 1963/46895 Young Programme young Dutch Workers - Aliens registration

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Op grond van enkele steekproeven blijken de bilaterale contacten tussen Australië en Nederland over het algemeen te gaan over kwesties inzake Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. De overige hierbovengenoemde series bevatten informatie over het Australische immigratieprogramma en over het Intergovernmental Committee on European Migration (ICEM). Zij bevatten geen specifieke Australisch-Nederlandse migratiekwesties.

Algemeen

Naam, varianten

Organisatie en inrichting

Grondwettelijk gezien berust de uitvoerende macht in Australië bij een executive council, een adviserende raad, voorgezeten door de Governor-General. Feitelijk vormen de Prime Minister en de overige ministers, die aangewezen worden als executive councillors, ook het Cabinet, de regering. De leden van het Cabinet zijn afkomstig uit het parlement (uit beide kamers, maar aangewezen door de partij of coalitie die meerderheidssteun geniet in het House of Representatives). Het Cabinet zelf vergadert zelfstandig en vormt de kern van de Australische regering, als initiator en coördinator van het nationale programma van wetgeving en politieke besluitvorming. Het Cabinet kan subcommissies instellen.

Tot 1925 bestond er geen vastgestelde procedure om de besluitvorming van de federale regering vast te leggen. Hoewel één van de ministers meestal werd aangewezen als secretary hielden de ministers meestal eigen aantekeningen bij; diverse Prime Ministers regelmatig een dagboek. Vanaf 1941 ontstond er een structuur waarbij ambtenaren vast werden aangesteld om te notuleren, in 1949 besloot J.B. Chifley een kabinetssecretariaat in te stellen.

Zie ook: Prime Minister's Department

Taak, activiteiten

Het secretariaat had als taak om secretariële ondersteuning te bieden aan het kabinet en kabinetscommissies op federaal niveau.

Voorloper

geen

Opvolger

Department of the Cabinet Office

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Literatuur

Ward, Ian, 'Federal Government' in Henningham, John (ed.), Institutions in Australian Society (Melbourne1998, 3e druk) 13-33

Doorgenomen archieven / series

Secretary to Cabinet/Cabinet Secretariat. CA 3

Van het kabinetssecretariaat zijn 119 series ontsloten, waaronder diverse series notulen, waarin o.m. de kabinetsbeslissingen van de diverse regeringen zijn gedocumenteerd. Op grond van trefwoordselectie blijken onderstaande series dossiers te bevatten inzake migratieproblematiek:

A3307 Chifley Ministry, Cabinet Sub-committee on Investment and Employment - Agenda, minutes and miscellaneous working papers 1947-1950

A4905 Fifth Menzies Ministry - folders of Cabinet Submissions (first system) 1951-1954

A4906 Fifth Menzies Ministry - folders of Cabinet Submissions (second system) 1953-1955

A4909 Fifth Menzies Ministry - folders of Cabinet deciscions (first system) 1951-1954

A4910 Folders of Decisions of Cabinet and Cabinet Committees, Fifth Menzies Ministry (second system) and Sixth Menzies Ministry 1954-1958

A6006 Folders of copies of Cabinet Papers 1901-

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch; op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Algemeen: notulen van de beslissingen van de federale regering (Chifley; Menzies; Holt regeringen)

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

A4910 Folders of Decisions of Cabinet and Cabinet Committees, Fifth Menzies Ministry (second system) and Sixth Menzies Ministry 1954-1958

- 1128 Cabinet Minute- Dutch Nationals from Indonesia - Without Submission 1957 (1 stuk)

A6006 Folders of copies of Cabinet Papers

- 1939/06/23 Netherlands Immigration Foundation - Expenditure

2003/338528 1963/46895 Young Programme young Dutch Workers - Aliens registration

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Op grond van enkele steekproeven blijken de bilaterale contacten tussen Australië en Nederland over het algemeen te gaan over kwesties inzake Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. De overige hierbovengenoemde series bevatten informatie over het Australische immigratieprogramma en over het Intergovernmental Committee on European Migration (ICEM). Zij bevatten geen specifieke Australisch-Nederlandse migratiekwesties.


Doorgenomen archieven / series

Secretary to Cabinet/Cabinet Secretariat. CA 3

Van het kabinetssecretariaat zijn 119 series ontsloten, waaronder diverse series notulen, waarin o.m. de kabinetsbeslissingen van de diverse regeringen zijn gedocumenteerd. Op grond van trefwoordselectie blijken onderstaande series dossiers te bevatten inzake migratieproblematiek:

A3307 Chifley Ministry, Cabinet Sub-committee on Investment and Employment - Agenda, minutes and miscellaneous working papers 1947-1950

A4905 Fifth Menzies Ministry - folders of Cabinet Submissions (first system) 1951-1954

A4906 Fifth Menzies Ministry - folders of Cabinet Submissions (second system) 1953-1955

A4909 Fifth Menzies Ministry - folders of Cabinet deciscions (first system) 1951-1954

A4910 Folders of Decisions of Cabinet and Cabinet Committees, Fifth Menzies Ministry (second system) and Sixth Menzies Ministry 1954-1958

A6006 Folders of copies of Cabinet Papers 1901-

Periode archief

niet van toepassing

Vindplaats

National Archives Australia, Canberra ACT, Australië

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au ; RecordSearch; op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Algemeen: notulen van de beslissingen van de federale regering (Chifley; Menzies; Holt regeringen)

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

A4910 Folders of Decisions of Cabinet and Cabinet Committees, Fifth Menzies Ministry (second system) and Sixth Menzies Ministry 1954-1958

- 1128 Cabinet Minute- Dutch Nationals from Indonesia - Without Submission 1957 (1 stuk)

A6006 Folders of copies of Cabinet Papers

- 1939/06/23 Netherlands Immigration Foundation - Expenditure

2003/338528 1963/46895 Young Programme young Dutch Workers - Aliens registration

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Op grond van enkele steekproeven blijken de bilaterale contacten tussen Australië en Nederland over het algemeen te gaan over kwesties inzake Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. De overige hierbovengenoemde series bevatten informatie over het Australische immigratieprogramma en over het Intergovernmental Committee on European Migration (ICEM). Zij bevatten geen specifieke Australisch-Nederlandse migratiekwesties.


Analyse archivalia