Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

United Church of Canada, Commission on Immigration

Naam archiefvormer United Church of Canada, Commission on Immigration
Periode van bestaan 1961-1964
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Naam, varianten

Immigration Commission

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: United Church of Canada, General Council

 

Op advies van de Board of Home Missions stelde de General Council in 1961 een Commission on Immigration in. De commissie had als opdracht om het Canadese immigratiebeleid te analyseren in het licht van de census van 1961 en aanbevelingen te doen voor een immigratiebeleid voor de United Church. De commisie bestond uit ca. 21 leden; 1 gepensioneerde medewerker van het Department of Citizenship and Immigration, Ottawa en drie corresponderende leden. De commissie deelde zich op in negen werkgroepen, met elk een eigen voorzitter, corresponderend met het aantal te schrijven hoofdstukken.

 

Algemeen voorzitter:

Angus J. MacQueen

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het bestuderen en analyseren van het Canadese immigratiebeleid en het doen van aanbevelingen. De Commissie rapporteerde aan de 21ste General Council in november 1964. Het eindverslag werd gedrukt.

Voorloper

geen

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Immigration. Report of the Commission on Immigration. Number Three [of Reports presented by Committees or Commissions to 21st General Council, 1964]. Executive of the General Council United Church of Canada, November 1964.

Doorgenomen archieven / series

501 The General Council Committees Collection, Immigration Commission

Periode archief

1942-1965

Vindplaats

United Church of Canada, Victoria University Archives, Toronto

 

http://vicu.utoronto.ca/archives/links.shtml

Openbaarheid

beperkt, dossier 2-17a is gesloten tot 2013

Omvang; inventarisnummers

0, 19 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Semple, Neil , A Record of Service fondsnr. 500, United Church of Canada General Council Committees collection, 1982, rev. 1993 [plaatsingslijst met algemene historische inleiding]

Kenmerk toegang

F.A. 3, Acc. 82.123C

Indices op toegang

algemene index (organisaties, personen) op A record of Service

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de Commission on Immigration maakt deel uit van een groter fonds, The General Council Committees Collection.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Acc. 82.123C, 1-1 Minutes*

- Acc. 82.123C, 1-2 Reports

- Acc. 82.123C, 1-3 / 1-7 Correspondence*

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- Acc. 82.123C, 1-8 Memorandum to the Minister of Immigration Guy Favreau re Hong Kong-refugees

 

- Acc. 82.123C, 1-9 / 1-11 articles and documentation re report

- Acc. 82.123C, 1-12 / 1-13 documentation

- Acc. 82.123C, 2-14 / 2-17 documentation

 

- Acc. 82.123C, 2-15 World Council of Churches, reports and articles

- Acc. 82.123C, 2-15 World Council of Churches: Immigration Conference Swiss 1961*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Appreciatie: De archivalia van de Commission on Immigration geven goed zicht op de positiebepaling van de United Church inzake haar immigratiebeleid, maar niet specifiek ten aanzien van Nederlandse immigranten.

 

2) Andere commissie-archieven uit de General Council Committees Collection, waarin archivalia betreffende immigratie worden aangetroffen, zijn:

- Commission on the Church, Nation and World Order (Acc. 82.046C, box 2 files 14-15 Canadian Immigration)

- Long Range Planning Committee (Acc. 82.107C, box 2, file 23 Immigration - Board of Home Missions)

Deze commissie-archieven zijn tijdens de onderzoeksperiode in 2005 niet ingezien.

Titel Dossierbeschrijving United Church of Canada, Commission on Immigration
Inventaristekst

Acc. 82.123C, 1-1 Minutes

De omslag bevat de notulen van de bijeenkomsten van de commissie en documenten betreffende de leden. De notulen geven korte samenvattingen van de stand van zaken (niet verbatim). In de werkgroep History of the Church's Immigration Work wordt kort verslag gedaan van de contacten met de Nederlandse Hervormde Kerk. Deze contacten werden minder frequent als gevolg van 'duplicatie van werkzaamheden' onder Nederlandse Hervormde immigranten door Reformed Church of America.

 

Acc. 82.123C, 1-3 / 1-7 Correspondence

De omslagen bevatten inkomende en minuten van uitgaande correspondentie 1962-1965. Een deel van de inkomende correspondentie is gericht aan het moderamen van de General Council (Moderator Muchmor en General Secretary, n.a.v. de speech van Muchmor inzake immigratie en de instelling van de immigratiecommissie bij zijn aantreden in 1962); daarnaast aan de voorzitter van de Immigration Commission Angus MacQueen. (Kopieën van) minuten van uitgaande correspondentie van zowel Moderator als van de General Secretary en de voorzitter van de Immigration Commission m.n. betreffende werkzaamheden van de commissie.

 

Acc. 82.123C, 2-15 World Council of Churches: Immigration Conference 1961

De conferentie werd gehouden te Leysin, Zwitserland, juni 11-16 1961. De omslag bevat o.m. papers van Prof. Pieter de Jong, Saskatoon, Canada: 'Migration in biblical perspective. Toward a Theology of Migration.'; L.J. Menges, 'Some Psychological aspects of Migration'; N.H. Frijda, 'Motivation for emigration. A comparative Study in the Netherlands.' Daarnaast vier bijdragen van G. Beijer (Nederland, REMP) inzake migratie in Zuid-Oost Azië; Africa; Latijns Amerika en Grieks-orthodoxe emigratie. Teksten zijn o.a. gepubliceerd in: Oikoumene, In a strange land. A report of a World Conference on Problems of International Migration and the responsibility of the Churches (Genève 1961).

Algemeen

Naam, varianten

Immigration Commission

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: United Church of Canada, General Council

 

Op advies van de Board of Home Missions stelde de General Council in 1961 een Commission on Immigration in. De commissie had als opdracht om het Canadese immigratiebeleid te analyseren in het licht van de census van 1961 en aanbevelingen te doen voor een immigratiebeleid voor de United Church. De commisie bestond uit ca. 21 leden; 1 gepensioneerde medewerker van het Department of Citizenship and Immigration, Ottawa en drie corresponderende leden. De commissie deelde zich op in negen werkgroepen, met elk een eigen voorzitter, corresponderend met het aantal te schrijven hoofdstukken.

 

Algemeen voorzitter:

Angus J. MacQueen

Taak, activiteiten

Het bestuderen en analyseren van het Canadese immigratiebeleid en het doen van aanbevelingen. De Commissie rapporteerde aan de 21ste General Council in november 1964. Het eindverslag werd gedrukt.

Voorloper

geen

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Immigration. Report of the Commission on Immigration. Number Three [of Reports presented by Committees or Commissions to 21st General Council, 1964]. Executive of the General Council United Church of Canada, November 1964.

Doorgenomen archieven / series

501 The General Council Committees Collection, Immigration Commission

Periode archief

1942-1965

Vindplaats

United Church of Canada, Victoria University Archives, Toronto

 

http://vicu.utoronto.ca/archives/links.shtml

Openbaarheid

beperkt, dossier 2-17a is gesloten tot 2013

Omvang; inventarisnummers

0, 19 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Semple, Neil , A Record of Service fondsnr. 500, United Church of Canada General Council Committees collection, 1982, rev. 1993 [plaatsingslijst met algemene historische inleiding]

Kenmerk toegang

F.A. 3, Acc. 82.123C

Indices op toegang

algemene index (organisaties, personen) op A record of Service

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de Commission on Immigration maakt deel uit van een groter fonds, The General Council Committees Collection.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Acc. 82.123C, 1-1 Minutes*

- Acc. 82.123C, 1-2 Reports

- Acc. 82.123C, 1-3 / 1-7 Correspondence*

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- Acc. 82.123C, 1-8 Memorandum to the Minister of Immigration Guy Favreau re Hong Kong-refugees

 

- Acc. 82.123C, 1-9 / 1-11 articles and documentation re report

- Acc. 82.123C, 1-12 / 1-13 documentation

- Acc. 82.123C, 2-14 / 2-17 documentation

 

- Acc. 82.123C, 2-15 World Council of Churches, reports and articles

- Acc. 82.123C, 2-15 World Council of Churches: Immigration Conference Swiss 1961*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Appreciatie: De archivalia van de Commission on Immigration geven goed zicht op de positiebepaling van de United Church inzake haar immigratiebeleid, maar niet specifiek ten aanzien van Nederlandse immigranten.

 

2) Andere commissie-archieven uit de General Council Committees Collection, waarin archivalia betreffende immigratie worden aangetroffen, zijn:

- Commission on the Church, Nation and World Order (Acc. 82.046C, box 2 files 14-15 Canadian Immigration)

- Long Range Planning Committee (Acc. 82.107C, box 2, file 23 Immigration - Board of Home Missions)

Deze commissie-archieven zijn tijdens de onderzoeksperiode in 2005 niet ingezien.


Doorgenomen archieven / series

501 The General Council Committees Collection, Immigration Commission

Periode archief

1942-1965

Vindplaats

United Church of Canada, Victoria University Archives, Toronto

 

http://vicu.utoronto.ca/archives/links.shtml

Openbaarheid

beperkt, dossier 2-17a is gesloten tot 2013

Omvang; inventarisnummers

0, 19 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Semple, Neil , A Record of Service fondsnr. 500, United Church of Canada General Council Committees collection, 1982, rev. 1993 [plaatsingslijst met algemene historische inleiding]

Kenmerk toegang

F.A. 3, Acc. 82.123C

Indices op toegang

algemene index (organisaties, personen) op A record of Service

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de Commission on Immigration maakt deel uit van een groter fonds, The General Council Committees Collection.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Acc. 82.123C, 1-1 Minutes*

- Acc. 82.123C, 1-2 Reports

- Acc. 82.123C, 1-3 / 1-7 Correspondence*

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- Acc. 82.123C, 1-8 Memorandum to the Minister of Immigration Guy Favreau re Hong Kong-refugees

 

- Acc. 82.123C, 1-9 / 1-11 articles and documentation re report

- Acc. 82.123C, 1-12 / 1-13 documentation

- Acc. 82.123C, 2-14 / 2-17 documentation

 

- Acc. 82.123C, 2-15 World Council of Churches, reports and articles

- Acc. 82.123C, 2-15 World Council of Churches: Immigration Conference Swiss 1961*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Appreciatie: De archivalia van de Commission on Immigration geven goed zicht op de positiebepaling van de United Church inzake haar immigratiebeleid, maar niet specifiek ten aanzien van Nederlandse immigranten.

 

2) Andere commissie-archieven uit de General Council Committees Collection, waarin archivalia betreffende immigratie worden aangetroffen, zijn:

- Commission on the Church, Nation and World Order (Acc. 82.046C, box 2 files 14-15 Canadian Immigration)

- Long Range Planning Committee (Acc. 82.107C, box 2, file 23 Immigration - Board of Home Missions)

Deze commissie-archieven zijn tijdens de onderzoeksperiode in 2005 niet ingezien.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving United Church of Canada, Commission on Immigration
Inventaristekst

Acc. 82.123C, 1-1 Minutes

De omslag bevat de notulen van de bijeenkomsten van de commissie en documenten betreffende de leden. De notulen geven korte samenvattingen van de stand van zaken (niet verbatim). In de werkgroep History of the Church's Immigration Work wordt kort verslag gedaan van de contacten met de Nederlandse Hervormde Kerk. Deze contacten werden minder frequent als gevolg van 'duplicatie van werkzaamheden' onder Nederlandse Hervormde immigranten door Reformed Church of America.

 

Acc. 82.123C, 1-3 / 1-7 Correspondence

De omslagen bevatten inkomende en minuten van uitgaande correspondentie 1962-1965. Een deel van de inkomende correspondentie is gericht aan het moderamen van de General Council (Moderator Muchmor en General Secretary, n.a.v. de speech van Muchmor inzake immigratie en de instelling van de immigratiecommissie bij zijn aantreden in 1962); daarnaast aan de voorzitter van de Immigration Commission Angus MacQueen. (Kopieën van) minuten van uitgaande correspondentie van zowel Moderator als van de General Secretary en de voorzitter van de Immigration Commission m.n. betreffende werkzaamheden van de commissie.

 

Acc. 82.123C, 2-15 World Council of Churches: Immigration Conference 1961

De conferentie werd gehouden te Leysin, Zwitserland, juni 11-16 1961. De omslag bevat o.m. papers van Prof. Pieter de Jong, Saskatoon, Canada: 'Migration in biblical perspective. Toward a Theology of Migration.'; L.J. Menges, 'Some Psychological aspects of Migration'; N.H. Frijda, 'Motivation for emigration. A comparative Study in the Netherlands.' Daarnaast vier bijdragen van G. Beijer (Nederland, REMP) inzake migratie in Zuid-Oost Azië; Africa; Latijns Amerika en Grieks-orthodoxe emigratie. Teksten zijn o.a. gepubliceerd in: Oikoumene, In a strange land. A report of a World Conference on Problems of International Migration and the responsibility of the Churches (Genève 1961).