Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

United Church of Canada, General Council (Secretariaat-Generaal)

Naam archiefvormer United Church of Canada, General Council (Secretariaat-Generaal)
Periode van bestaan 1925-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De United Church of Canada ontstond op 10 juni 1925 uit het samengaan van de Methodist Church (Canada); ca. tweederde deel van de Presbyterian Church in Canada, de Congregational Union en de Council of Local Union Churches. In latere jaren zouden zich nog meer kerken aansluiten bij de United Church.

 

De plaatselijke gemeente (charge, pastoral charge) vormt de basis van de United Church. De session (ouderlingen en diakenen) en managers (kerkvoogden) vormen tesamen met de predikant de Official Board (kerkenraad). In elkaars nabijheid gelegen charges vormen een Presbytery. De leden van de Presbytery worden gevormd door een gelijkelijke vertegenwoordiging van predikanten en leken. Presbyteries uit een bepaald geografisch gebied vormen samen een Conference, de meerdere vergadering.

 

De General Council (Synode) is de hoogste kerkvergadering, die tweejaarlijks bijeenkomt (of vaker indien dat noodzakelijk wordt geacht). De leden van de General Council (Commissioners) bestaan uit predikanten en leken gekozen door de Conferences; uit predikanten op overzeese posten, de Moderator (en voorgangers); de Secretary-General en drie General Council Secretaries.

De dagelijkse leiding (tussen bijeenkomsten van de General Council, ter uitvoering van de besluiten van de General Council) berust bij de Executive en Sub-Executive. De Executive bestaat uit de Moderator (gekozen voorzitter van de General Council) en zijn directe voorganger; de General Secretary en de Secretaries van de General Council, de General Secretary van de verschillende samenstellende onderdelen van de kerk (bloedgroepen); twee leden van elke Conference en tien ter synode gekozen leden, die de verschillende samenstellende delen van de kerk vertegenwoordigen.

De Sub-Executive komt bijeen tussen de ontmoetingen van de Executive.

 

De General Council benoemt en wordt bijgestaan door ad hoc en vaste commissies (General Council Committees). De Board of Home Missions is één van de vaste commissies van bijstand, die onder andere het werk onder immigranten in Canada tot taak heeft; het in 1961 ingestelde Immigration Committee is een ad hoc Commissie.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De General Council heeft de leiding over de United Church of Canada (betreffende opleiding kandidaten; bepaling van de geografische grenzen van de Conferences; uitwisseling met andere kerken; tucht en orde; missie e.d.).

Voorloper

Methodist Church (Canada);

ca. tweederde deel van de Presbyterian Church in Canada,

Congregational Union;

Council of Local Union Churches

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

The United Church of Canada. Record of Proceedings of xxth General Council (Toronto 1925-).

 

The United Church of Canada Yearbook xxxx. Including annual reports of boards and committees, statistics of the church, list of pastoral charges and their ministers (Toronto 1925-).

Doorgenomen archieven / series

United Church of Canada, General Council

Het archief van de General Council bestaat uit diverse series. Hiervan zijn steekproefsgewijs doorgenomen:

- Record of Proceedings

- 499 Office of the Moderator fonds

- 500/1 Records of meetings of the General Council 1925-1982

- 500/2 Minutes of the Executive and Sub-Executive 1925-1990

- 500/3 Correspondence of the Executive and Sub-Executive 1925-1983

 

United Church of Canada, Board of Home Missions

 

United Church of Canada, Commission on Immigration

Periode archief

1925-1990

Vindplaats

United Church of Canada, Victoria University Archives, Toronto

http://vicu.utoronto.ca/archives/links.shtml

Openbaarheid

beperkt. Voor de meeste correspondentieseries is toestemming nodig van de zorgdrager, via de archivaris

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Semple, Neil, A Record of Service fondsnr. 500, United Church of Canada General Council Committees collection, 1982, rev. 1993 [plaatsingslijst met algemene historische inleiding]

 

interne database United Church Archives: gc40.united-church.ca/

- ROPreports: Index to the reports of Record of Proceedings of the General Council [ontsluiting op trefwoord 1926-1964 (stand per 2005)]

- Index to the minutes of the General Council Executive of the United Church [ontsluiting op trefwoord van de notulen van het moderamen van de General Council 1925-2004]

 

- papieren f.a. 57

Kenmerk toegang

F.A. 17; 299

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Record of Proceedings

Neerlandica:

- Record of Proceedings 1946, p. 402*

- Record of Proceeding 1948, p. 377-378*

- Record of Proceeding 1964*

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

499 Office of the Moderator fonds

Beschrijving algemeen*

- George Dorey 1954-1956*

 

500/3 Correspondence of the Executive and Sub-Executive

- box 6, file 88 corresp. jan-maart 1948*

- box 6 file 90 corresp. mei 1948*

- box 7, file 91 corresp. juni-oktober 1948*

- box 7, file 92 rest 1948*

- box 44, file 112, 1951*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Ter signalering:

Het is mogelijk dat er zich correspondentie met de Nederlandse Hervormde Kerk betreffende Nederlandse immigranten bevindt in fondsen van andere Moderators:

 

Overige moderators waarvan archief aanwezig is:

Angus MacQueen 1958-1960

Hugh McLeod 1960-1962

Ernest Howse 1964-1966

Wilfred C. Lockhart 1966-1968

Titel Dossierbeschrijving United Church of Canada, General Council
Inventaristekst

Record of Proceedings

1946 , p. 402

Report Board of Home Missions, Church of all Nations, melding van overlijden predikant voor Nederlandse Canadezen.

 

1948, p. 377-378

Report Board of Home Missions, melding van voorgenomen werkbezoek J.J. Stam en L. Bruijn en mogelijke samenwerking tussen Nederlandse Hervormde Kerk en United Church Canada.

 

1964

Report Committee on Immigration: eindverslag van de commissie.

 


499 Office of the Moderator fonds

Omvang serie: 5,3 m. Openbaarheid: beperkt

 

George Dorey 1954-1956

box 1 correspondence

Bevat geen archivalia m.b.t. Nederlandse emigranten.

 


500/3 Correspondence of the Executive and Sub-Executive

box 6, file 88 corresp. jan-march 1948

Bevat geen archivalia m.b.t. Nederlandse emigranten

 

box 6 file 90 corresp. may 1948

Bevat geen archivalia m.b.t. Nederlandse emigranten

 

box 7, file 91 corresp. june-oct. 1948

Bevat geen archivalia m.b.t. Nederlandse emigranten

 

box 7, file 92 november-december 1948

Bevat geen archivalia m.b.t. Nederlandse emigranten

 

box 44, file 112, 1951

Bevat geen archivalia m.b.t. Nederlandse emigranten

Algemeen

Organisatie en inrichting

De United Church of Canada ontstond op 10 juni 1925 uit het samengaan van de Methodist Church (Canada); ca. tweederde deel van de Presbyterian Church in Canada, de Congregational Union en de Council of Local Union Churches. In latere jaren zouden zich nog meer kerken aansluiten bij de United Church.

 

De plaatselijke gemeente (charge, pastoral charge) vormt de basis van de United Church. De session (ouderlingen en diakenen) en managers (kerkvoogden) vormen tesamen met de predikant de Official Board (kerkenraad). In elkaars nabijheid gelegen charges vormen een Presbytery. De leden van de Presbytery worden gevormd door een gelijkelijke vertegenwoordiging van predikanten en leken. Presbyteries uit een bepaald geografisch gebied vormen samen een Conference, de meerdere vergadering.

 

De General Council (Synode) is de hoogste kerkvergadering, die tweejaarlijks bijeenkomt (of vaker indien dat noodzakelijk wordt geacht). De leden van de General Council (Commissioners) bestaan uit predikanten en leken gekozen door de Conferences; uit predikanten op overzeese posten, de Moderator (en voorgangers); de Secretary-General en drie General Council Secretaries.

De dagelijkse leiding (tussen bijeenkomsten van de General Council, ter uitvoering van de besluiten van de General Council) berust bij de Executive en Sub-Executive. De Executive bestaat uit de Moderator (gekozen voorzitter van de General Council) en zijn directe voorganger; de General Secretary en de Secretaries van de General Council, de General Secretary van de verschillende samenstellende onderdelen van de kerk (bloedgroepen); twee leden van elke Conference en tien ter synode gekozen leden, die de verschillende samenstellende delen van de kerk vertegenwoordigen.

De Sub-Executive komt bijeen tussen de ontmoetingen van de Executive.

 

De General Council benoemt en wordt bijgestaan door ad hoc en vaste commissies (General Council Committees). De Board of Home Missions is één van de vaste commissies van bijstand, die onder andere het werk onder immigranten in Canada tot taak heeft; het in 1961 ingestelde Immigration Committee is een ad hoc Commissie.

Taak, activiteiten

De General Council heeft de leiding over de United Church of Canada (betreffende opleiding kandidaten; bepaling van de geografische grenzen van de Conferences; uitwisseling met andere kerken; tucht en orde; missie e.d.).

Voorloper

Methodist Church (Canada);

ca. tweederde deel van de Presbyterian Church in Canada,

Congregational Union;

Council of Local Union Churches

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

The United Church of Canada. Record of Proceedings of xxth General Council (Toronto 1925-).

 

The United Church of Canada Yearbook xxxx. Including annual reports of boards and committees, statistics of the church, list of pastoral charges and their ministers (Toronto 1925-).

Doorgenomen archieven / series

United Church of Canada, General Council

Het archief van de General Council bestaat uit diverse series. Hiervan zijn steekproefsgewijs doorgenomen:

- Record of Proceedings

- 499 Office of the Moderator fonds

- 500/1 Records of meetings of the General Council 1925-1982

- 500/2 Minutes of the Executive and Sub-Executive 1925-1990

- 500/3 Correspondence of the Executive and Sub-Executive 1925-1983

 

United Church of Canada, Board of Home Missions

 

United Church of Canada, Commission on Immigration

Periode archief

1925-1990

Vindplaats

United Church of Canada, Victoria University Archives, Toronto

http://vicu.utoronto.ca/archives/links.shtml

Openbaarheid

beperkt. Voor de meeste correspondentieseries is toestemming nodig van de zorgdrager, via de archivaris

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Semple, Neil, A Record of Service fondsnr. 500, United Church of Canada General Council Committees collection, 1982, rev. 1993 [plaatsingslijst met algemene historische inleiding]

 

interne database United Church Archives: gc40.united-church.ca/

- ROPreports: Index to the reports of Record of Proceedings of the General Council [ontsluiting op trefwoord 1926-1964 (stand per 2005)]

- Index to the minutes of the General Council Executive of the United Church [ontsluiting op trefwoord van de notulen van het moderamen van de General Council 1925-2004]

 

- papieren f.a. 57

Kenmerk toegang

F.A. 17; 299

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Record of Proceedings

Neerlandica:

- Record of Proceedings 1946, p. 402*

- Record of Proceeding 1948, p. 377-378*

- Record of Proceeding 1964*

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

499 Office of the Moderator fonds

Beschrijving algemeen*

- George Dorey 1954-1956*

 

500/3 Correspondence of the Executive and Sub-Executive

- box 6, file 88 corresp. jan-maart 1948*

- box 6 file 90 corresp. mei 1948*

- box 7, file 91 corresp. juni-oktober 1948*

- box 7, file 92 rest 1948*

- box 44, file 112, 1951*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Ter signalering:

Het is mogelijk dat er zich correspondentie met de Nederlandse Hervormde Kerk betreffende Nederlandse immigranten bevindt in fondsen van andere Moderators:

 

Overige moderators waarvan archief aanwezig is:

Angus MacQueen 1958-1960

Hugh McLeod 1960-1962

Ernest Howse 1964-1966

Wilfred C. Lockhart 1966-1968


Doorgenomen archieven / series

United Church of Canada, General Council

Het archief van de General Council bestaat uit diverse series. Hiervan zijn steekproefsgewijs doorgenomen:

- Record of Proceedings

- 499 Office of the Moderator fonds

- 500/1 Records of meetings of the General Council 1925-1982

- 500/2 Minutes of the Executive and Sub-Executive 1925-1990

- 500/3 Correspondence of the Executive and Sub-Executive 1925-1983

 

United Church of Canada, Board of Home Missions

 

United Church of Canada, Commission on Immigration

Periode archief

1925-1990

Vindplaats

United Church of Canada, Victoria University Archives, Toronto

http://vicu.utoronto.ca/archives/links.shtml

Openbaarheid

beperkt. Voor de meeste correspondentieseries is toestemming nodig van de zorgdrager, via de archivaris

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Semple, Neil, A Record of Service fondsnr. 500, United Church of Canada General Council Committees collection, 1982, rev. 1993 [plaatsingslijst met algemene historische inleiding]

 

interne database United Church Archives: gc40.united-church.ca/

- ROPreports: Index to the reports of Record of Proceedings of the General Council [ontsluiting op trefwoord 1926-1964 (stand per 2005)]

- Index to the minutes of the General Council Executive of the United Church [ontsluiting op trefwoord van de notulen van het moderamen van de General Council 1925-2004]

 

- papieren f.a. 57

Kenmerk toegang

F.A. 17; 299

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

Record of Proceedings

Neerlandica:

- Record of Proceedings 1946, p. 402*

- Record of Proceeding 1948, p. 377-378*

- Record of Proceeding 1964*

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

499 Office of the Moderator fonds

Beschrijving algemeen*

- George Dorey 1954-1956*

 

500/3 Correspondence of the Executive and Sub-Executive

- box 6, file 88 corresp. jan-maart 1948*

- box 6 file 90 corresp. mei 1948*

- box 7, file 91 corresp. juni-oktober 1948*

- box 7, file 92 rest 1948*

- box 44, file 112, 1951*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Ter signalering:

Het is mogelijk dat er zich correspondentie met de Nederlandse Hervormde Kerk betreffende Nederlandse immigranten bevindt in fondsen van andere Moderators:

 

Overige moderators waarvan archief aanwezig is:

Angus MacQueen 1958-1960

Hugh McLeod 1960-1962

Ernest Howse 1964-1966

Wilfred C. Lockhart 1966-1968


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving United Church of Canada, General Council
Inventaristekst

Record of Proceedings

1946 , p. 402

Report Board of Home Missions, Church of all Nations, melding van overlijden predikant voor Nederlandse Canadezen.

 

1948, p. 377-378

Report Board of Home Missions, melding van voorgenomen werkbezoek J.J. Stam en L. Bruijn en mogelijke samenwerking tussen Nederlandse Hervormde Kerk en United Church Canada.

 

1964

Report Committee on Immigration: eindverslag van de commissie.

 


499 Office of the Moderator fonds

Omvang serie: 5,3 m. Openbaarheid: beperkt

 

George Dorey 1954-1956

box 1 correspondence

Bevat geen archivalia m.b.t. Nederlandse emigranten.

 


500/3 Correspondence of the Executive and Sub-Executive

box 6, file 88 corresp. jan-march 1948

Bevat geen archivalia m.b.t. Nederlandse emigranten

 

box 6 file 90 corresp. may 1948

Bevat geen archivalia m.b.t. Nederlandse emigranten

 

box 7, file 91 corresp. june-oct. 1948

Bevat geen archivalia m.b.t. Nederlandse emigranten

 

box 7, file 92 november-december 1948

Bevat geen archivalia m.b.t. Nederlandse emigranten

 

box 44, file 112, 1951

Bevat geen archivalia m.b.t. Nederlandse emigranten