Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

United Church of Canada, Board of Home Missions

Naam archiefvormer United Church of Canada, Board of Home Missions
Periode van bestaan 1926-1972
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Naam, varianten

Home Missions

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: United Church of Canada, General Council

 

De Board of Home Missions werd in 1926 gecreëerd en was verantwoordelijk voor het 'zendingswerk' van de United Church binnen Canada. De Board of Home Missions bestond uit een voorzitter, secretaris, vice-secretarissen, de voorzitters van de Home Missions Committees van elke synodale vergadering; geestelijke en lekevertegenwoordigers van de kerk; afgevaardigden van de Woman's Missionary Society en corresponderende leden. De Board rapporteerde aan de General Council.

 

Secretarissen:

1946-1953 G. Dorey

1954-1968 M.C. McDonald

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Board zorgde voor het toezicht en beleid van het zendingswerk binnen Canada. Het werk strekte zich uit tot Frans-Canadezen; immigranten en etno-culturele gemeenten. De Board had missies in havensplaatsen; stedelijke en agrarische gebieden; was verantwoordelijk voor studentengemeenten; had overzeese predikanten (pastoraat overzee); jeugdcentra; ziekenhuispastoraat, scholen e.d.

Voorloper

Canada Congregational Missionary Society (Congregational);

Missionary Society (Home Department) (Methodist Church);

Board of Home Missions and Social Service (Presbyterian Church).

Opvolger

Division of Mission in Canada

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

The United Church of Canada. Record of the Proceedings of xxth General Council [plaats van vergadering, 1926-] [de proceedings vermelden personele samenstelling van de Board; van het rapporterende committee; rapportage van de Board ter vergadering; rapportage van het Committee ter vergadering]

Doorgenomen archieven / series

Board of Home Missions fonds 1907-1983

Het fonds is ingedeeld zeven series en enkele sections. Doorgenomen zijn:

Acc. 83.050C Series II General files 1926-1975:

- section 1 Correspondence General Secretary 1925-1971;

- section 3 Topics and Ministries 1916-1972 (Immigration Work)

 

Acc. 83.050C Series VI Correspondence of the Superintendent of Home Missions, Northern Ontario 1848-1965

 

Acc. 98.027C Series VII Microfilm Listing

Periode archief

1926-1971

Vindplaats

United Church of Canada, Victoria University Archives, Toronto

http://vicu.utoronto.ca/archives/links.shtml

Openbaarheid

beperkt. Er moet een onderzoeksovereenkomst worden getekend.

Omvang; inventarisnummers

36 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Semple, Neil , A Record of Service fondsnr. 500, United Church of Canada General Council Committees collection, 1982, rev. 1993 [plaatsingslijst met algemene historische inleiding]

 

Finding Aid 78, United Church of Canada, Board of Home Missions [plaatsingslijst met historische inleiding]

Kenmerk toegang

F.A. 78, Acc. 83-050C

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief van de Board of Home Missions is gemicrofilmd in 2 sets. De eerste set bevat correspondentie, notulen, rapportages en achtergrondmateriaal dat voortgebracht is door de General Secretaries in de uitvoering van hun werkzaamheden (incl. immigratie). De tweede set bevat financiële gegevens (leningen, schenkingen) m.n. inzake onroerende goederen. Vermoedelijk zijn de films een neerslag van de papieren archivalia, maar dit is moeilijk te controleren, aangezien het archief na verfilming is herordend (onbekend door wie en wanneer, aldus F.A. 78). Tijdens de autopsie van verschillende dossiers bleek tevens dat de inhoud niet altijd meer overeenkomt met de inventarisomschrijving.

Seriële bescheiden

Series II, section 1 Board Secretary's Correspondence

- 83.050C, 27-462, reel 22 General Correspondence 1946*

- 83.050C, 27-469, reel 22 General Correspondence 1947-1948*

- 83.050C, 28-485, reel 23 General Correspondence 1949-1950*

- 83.050C, 28-492, reel 23 Cooperation and overlapping work with other denominations 1947-1953

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Series II, section 1 Board Secretary's Correspondence

Neerlandica:

- 83.050C, 29-509, reel 24 Quack, (Dr.) J.A. (Nederlandse Hervormde Kerk, Dutch Reformed Church) - correspondence re: movement of ministers from Netherlands to Canada 1955-1956*

 

98.027C Series VII Microfilm Listing

- 98.027C, reel 7, Immigration - reports by Dr. J. Stam & Rev. L. Bruijn [4 fr] [ook op reel 23 en in 83.050C, box 28, file 486]*

 

98.027C, reel 8-9, Home Missions Board Correspondence:

- reel 8, Applicant for Placement, Mr. Geerlof Lokhorst 1954-1956*

- reel 9, J.R. Lang re Dutch Reformed Churches 1955-1956 *

- reel 9, J.R. Lang re Dutch job seekers 1954*

 

 

Mogelijk van belang voor emigratieonderzoek (algemeen):

Series II, section 1 Board Secretary's Correspondence

- 83.050C, 32-601, Ethnic groups - Montreal, Ottawa, Toronto, British Columbia 1960*

- 83.050C, 33-633 Immigration Services 1961*

- 83.050C, 34-663 Ethnic Work 1962

- 83.050C, 34-668 Immigration work 1962

- 83.050C, 36-697 Immigration 1963

- 83.050C, 37-725 Immigration 1964

- 83.050C, 38-759 / 764 Immigration 1965

- 83.050C, 41-821 / 827 Immigration 1966

- 83.050C, 43-901 / 908 Immigration general; Overseas Chaplaincy; Inter-Faith Committees 1967

- 83.050C, 139-1 Services to newly landed immigrants 1961, 1968-1971*

- 83.050C, 140-2 List of United Church Congregations of European and Asiatic Origin, longe range policy re ministry to minority groups of European and Asiatic origin 1960-1971*

- 83.050C, 274-2 Correspondence re: Congregations constituted 1948-1967

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving United Curch of Canada, Board of Home Missions fonds 1907-1983
Inventaristekst

Series II General files (1926-1975); section 1 Correspondence General Secretary (Board Secretary's Correspondence) 1925-1971

 

Papieren bestanden

83.050C, 32-601, Ethnic groups - Montreal, Ottawa, Toronto, British Columbia 1960

Bevat geen archivalia m.b.t. Nederlandse emigranten (Duits, Hongaars).

 

83.050C, 33-633 Immigration Services 1961

Bevat geen archivalia m.b.t. Nederlandse emigranten.

 

83.050C, 139-1 Services to newly landed immigrants 1961, 1968-1971

Het dossier bestaat uit 10 omslagen, voor het grootste deel bestaande uit documentatie (m.n. krantenknipsels). De correspondentie betreft m.n. Aziatische immigranten, geen Nederlandse.

 

83.050C, 140-2 List of United Church Congregations of European and Asiatic Origin, long range policy re ministry to minority groups of European and Asiatic origin 1960-1971

Op de lijst uit september 1971 worden geen Nederlandse gemeenten genoemd in de United Church. Europese etnische gemeenten binnen de United Church: Armeens; Slavisch; Fins; Duits; Hongaars, Italiaans.

 

 

 

Verfilmde bestanden :

83.050C, 27-462, reel 22 General Correspondence 1946

Bevat geen archivalia m.b.t. Nederlandse emigranten.

 

83.050C, 27-469, reel 22 General Correspondence 1947-1948

Bevat geen archivalia m.b.t. Nederlandse emigranten.

 

83.050C, 28-485, reel 23 General Correspondence 1949-1950

De film bevat rapportages van werkbezoeken van J.J. Stam en L. Bruijn aan Canada in 1948, met aanbevelingen voor nadere samenwerking in de nazorg voor Nederlandse immigranten.

 

83.050C, 29-509, reel 24 Quack, (Dr.) J.A. (Nederlandse Hervormde Kerk, Dutch Reformed Church) - correspondence re: movement of ministers from Netherlands to Canada 1955-1956

De film bevat correspondentie van J. Quack, secretaris Hervomde Emigratie Commissie met Rev. John R. Leng, (presbyterian, in 1961 vz. van de Canadian Working Group, Preparatory Commission on Migration, World Council of Churches) betreffende het herstel van de contacten tussen de Nederlandse Hervormde Kerk en de United Church of Canada ten behoeve van de nazorg aan Nederlandse immigranten. Zie ook dossierbeschrijving Alexander Murray (Acc. 86.254C, file1).

 

 

98.027C Series VII Microfilm Listing

 

98.027C, reel 7, Immigration - reports by Dr. J. Stam & Rev. L. Bruijn

Zie hierboven: 83.050C, 28-485, reel 23.

 

98.027C, reel 8-9, Home Missions Board Correspondence :

- reel 8, Applicant for Placement, Mr. Geerlof Lokhorst 1954-1956.

Niet openbaar

Het dossier betreft het beroep in de United Church van G. Lokhorst en bevat aanbevelingsbrieven o.a. van J.J. Stam.

 

- reel 9, J.R. Leng re Dutch Reformed Churches 1955-1956

Niet-openbaar

Het dossier bevat beroepingsprocedures van Nederlandse predikanten in de United Church en bevat CV's, en aanbevelingsbrieven.

 

- reel 9, J.R. Leng re Dutch job seekers 1954

Niet openbaar

Inhoud dossier als boven.

Algemeen

Naam, varianten

Home Missions

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: United Church of Canada, General Council

 

De Board of Home Missions werd in 1926 gecreëerd en was verantwoordelijk voor het 'zendingswerk' van de United Church binnen Canada. De Board of Home Missions bestond uit een voorzitter, secretaris, vice-secretarissen, de voorzitters van de Home Missions Committees van elke synodale vergadering; geestelijke en lekevertegenwoordigers van de kerk; afgevaardigden van de Woman's Missionary Society en corresponderende leden. De Board rapporteerde aan de General Council.

 

Secretarissen:

1946-1953 G. Dorey

1954-1968 M.C. McDonald

Taak, activiteiten

De Board zorgde voor het toezicht en beleid van het zendingswerk binnen Canada. Het werk strekte zich uit tot Frans-Canadezen; immigranten en etno-culturele gemeenten. De Board had missies in havensplaatsen; stedelijke en agrarische gebieden; was verantwoordelijk voor studentengemeenten; had overzeese predikanten (pastoraat overzee); jeugdcentra; ziekenhuispastoraat, scholen e.d.

Voorloper

Canada Congregational Missionary Society (Congregational);

Missionary Society (Home Department) (Methodist Church);

Board of Home Missions and Social Service (Presbyterian Church).

Opvolger

Division of Mission in Canada

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

The United Church of Canada. Record of the Proceedings of xxth General Council [plaats van vergadering, 1926-] [de proceedings vermelden personele samenstelling van de Board; van het rapporterende committee; rapportage van de Board ter vergadering; rapportage van het Committee ter vergadering]

Doorgenomen archieven / series

Board of Home Missions fonds 1907-1983

Het fonds is ingedeeld zeven series en enkele sections. Doorgenomen zijn:

Acc. 83.050C Series II General files 1926-1975:

- section 1 Correspondence General Secretary 1925-1971;

- section 3 Topics and Ministries 1916-1972 (Immigration Work)

 

Acc. 83.050C Series VI Correspondence of the Superintendent of Home Missions, Northern Ontario 1848-1965

 

Acc. 98.027C Series VII Microfilm Listing

Periode archief

1926-1971

Vindplaats

United Church of Canada, Victoria University Archives, Toronto

http://vicu.utoronto.ca/archives/links.shtml

Openbaarheid

beperkt. Er moet een onderzoeksovereenkomst worden getekend.

Omvang; inventarisnummers

36 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Semple, Neil , A Record of Service fondsnr. 500, United Church of Canada General Council Committees collection, 1982, rev. 1993 [plaatsingslijst met algemene historische inleiding]

 

Finding Aid 78, United Church of Canada, Board of Home Missions [plaatsingslijst met historische inleiding]

Kenmerk toegang

F.A. 78, Acc. 83-050C

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief van de Board of Home Missions is gemicrofilmd in 2 sets. De eerste set bevat correspondentie, notulen, rapportages en achtergrondmateriaal dat voortgebracht is door de General Secretaries in de uitvoering van hun werkzaamheden (incl. immigratie). De tweede set bevat financiële gegevens (leningen, schenkingen) m.n. inzake onroerende goederen. Vermoedelijk zijn de films een neerslag van de papieren archivalia, maar dit is moeilijk te controleren, aangezien het archief na verfilming is herordend (onbekend door wie en wanneer, aldus F.A. 78). Tijdens de autopsie van verschillende dossiers bleek tevens dat de inhoud niet altijd meer overeenkomt met de inventarisomschrijving.

Seriële bescheiden

Series II, section 1 Board Secretary's Correspondence

- 83.050C, 27-462, reel 22 General Correspondence 1946*

- 83.050C, 27-469, reel 22 General Correspondence 1947-1948*

- 83.050C, 28-485, reel 23 General Correspondence 1949-1950*

- 83.050C, 28-492, reel 23 Cooperation and overlapping work with other denominations 1947-1953

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Series II, section 1 Board Secretary's Correspondence

Neerlandica:

- 83.050C, 29-509, reel 24 Quack, (Dr.) J.A. (Nederlandse Hervormde Kerk, Dutch Reformed Church) - correspondence re: movement of ministers from Netherlands to Canada 1955-1956*

 

98.027C Series VII Microfilm Listing

- 98.027C, reel 7, Immigration - reports by Dr. J. Stam & Rev. L. Bruijn [4 fr] [ook op reel 23 en in 83.050C, box 28, file 486]*

 

98.027C, reel 8-9, Home Missions Board Correspondence:

- reel 8, Applicant for Placement, Mr. Geerlof Lokhorst 1954-1956*

- reel 9, J.R. Lang re Dutch Reformed Churches 1955-1956 *

- reel 9, J.R. Lang re Dutch job seekers 1954*

 

 

Mogelijk van belang voor emigratieonderzoek (algemeen):

Series II, section 1 Board Secretary's Correspondence

- 83.050C, 32-601, Ethnic groups - Montreal, Ottawa, Toronto, British Columbia 1960*

- 83.050C, 33-633 Immigration Services 1961*

- 83.050C, 34-663 Ethnic Work 1962

- 83.050C, 34-668 Immigration work 1962

- 83.050C, 36-697 Immigration 1963

- 83.050C, 37-725 Immigration 1964

- 83.050C, 38-759 / 764 Immigration 1965

- 83.050C, 41-821 / 827 Immigration 1966

- 83.050C, 43-901 / 908 Immigration general; Overseas Chaplaincy; Inter-Faith Committees 1967

- 83.050C, 139-1 Services to newly landed immigrants 1961, 1968-1971*

- 83.050C, 140-2 List of United Church Congregations of European and Asiatic Origin, longe range policy re ministry to minority groups of European and Asiatic origin 1960-1971*

- 83.050C, 274-2 Correspondence re: Congregations constituted 1948-1967

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Board of Home Missions fonds 1907-1983

Het fonds is ingedeeld zeven series en enkele sections. Doorgenomen zijn:

Acc. 83.050C Series II General files 1926-1975:

- section 1 Correspondence General Secretary 1925-1971;

- section 3 Topics and Ministries 1916-1972 (Immigration Work)

 

Acc. 83.050C Series VI Correspondence of the Superintendent of Home Missions, Northern Ontario 1848-1965

 

Acc. 98.027C Series VII Microfilm Listing

Periode archief

1926-1971

Vindplaats

United Church of Canada, Victoria University Archives, Toronto

http://vicu.utoronto.ca/archives/links.shtml

Openbaarheid

beperkt. Er moet een onderzoeksovereenkomst worden getekend.

Omvang; inventarisnummers

36 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Semple, Neil , A Record of Service fondsnr. 500, United Church of Canada General Council Committees collection, 1982, rev. 1993 [plaatsingslijst met algemene historische inleiding]

 

Finding Aid 78, United Church of Canada, Board of Home Missions [plaatsingslijst met historische inleiding]

Kenmerk toegang

F.A. 78, Acc. 83-050C

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief van de Board of Home Missions is gemicrofilmd in 2 sets. De eerste set bevat correspondentie, notulen, rapportages en achtergrondmateriaal dat voortgebracht is door de General Secretaries in de uitvoering van hun werkzaamheden (incl. immigratie). De tweede set bevat financiële gegevens (leningen, schenkingen) m.n. inzake onroerende goederen. Vermoedelijk zijn de films een neerslag van de papieren archivalia, maar dit is moeilijk te controleren, aangezien het archief na verfilming is herordend (onbekend door wie en wanneer, aldus F.A. 78). Tijdens de autopsie van verschillende dossiers bleek tevens dat de inhoud niet altijd meer overeenkomt met de inventarisomschrijving.

Seriële bescheiden

Series II, section 1 Board Secretary's Correspondence

- 83.050C, 27-462, reel 22 General Correspondence 1946*

- 83.050C, 27-469, reel 22 General Correspondence 1947-1948*

- 83.050C, 28-485, reel 23 General Correspondence 1949-1950*

- 83.050C, 28-492, reel 23 Cooperation and overlapping work with other denominations 1947-1953

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

Series II, section 1 Board Secretary's Correspondence

Neerlandica:

- 83.050C, 29-509, reel 24 Quack, (Dr.) J.A. (Nederlandse Hervormde Kerk, Dutch Reformed Church) - correspondence re: movement of ministers from Netherlands to Canada 1955-1956*

 

98.027C Series VII Microfilm Listing

- 98.027C, reel 7, Immigration - reports by Dr. J. Stam & Rev. L. Bruijn [4 fr] [ook op reel 23 en in 83.050C, box 28, file 486]*

 

98.027C, reel 8-9, Home Missions Board Correspondence:

- reel 8, Applicant for Placement, Mr. Geerlof Lokhorst 1954-1956*

- reel 9, J.R. Lang re Dutch Reformed Churches 1955-1956 *

- reel 9, J.R. Lang re Dutch job seekers 1954*

 

 

Mogelijk van belang voor emigratieonderzoek (algemeen):

Series II, section 1 Board Secretary's Correspondence

- 83.050C, 32-601, Ethnic groups - Montreal, Ottawa, Toronto, British Columbia 1960*

- 83.050C, 33-633 Immigration Services 1961*

- 83.050C, 34-663 Ethnic Work 1962

- 83.050C, 34-668 Immigration work 1962

- 83.050C, 36-697 Immigration 1963

- 83.050C, 37-725 Immigration 1964

- 83.050C, 38-759 / 764 Immigration 1965

- 83.050C, 41-821 / 827 Immigration 1966

- 83.050C, 43-901 / 908 Immigration general; Overseas Chaplaincy; Inter-Faith Committees 1967

- 83.050C, 139-1 Services to newly landed immigrants 1961, 1968-1971*

- 83.050C, 140-2 List of United Church Congregations of European and Asiatic Origin, longe range policy re ministry to minority groups of European and Asiatic origin 1960-1971*

- 83.050C, 274-2 Correspondence re: Congregations constituted 1948-1967

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving United Curch of Canada, Board of Home Missions fonds 1907-1983
Inventaristekst

Series II General files (1926-1975); section 1 Correspondence General Secretary (Board Secretary's Correspondence) 1925-1971

 

Papieren bestanden

83.050C, 32-601, Ethnic groups - Montreal, Ottawa, Toronto, British Columbia 1960

Bevat geen archivalia m.b.t. Nederlandse emigranten (Duits, Hongaars).

 

83.050C, 33-633 Immigration Services 1961

Bevat geen archivalia m.b.t. Nederlandse emigranten.

 

83.050C, 139-1 Services to newly landed immigrants 1961, 1968-1971

Het dossier bestaat uit 10 omslagen, voor het grootste deel bestaande uit documentatie (m.n. krantenknipsels). De correspondentie betreft m.n. Aziatische immigranten, geen Nederlandse.

 

83.050C, 140-2 List of United Church Congregations of European and Asiatic Origin, long range policy re ministry to minority groups of European and Asiatic origin 1960-1971

Op de lijst uit september 1971 worden geen Nederlandse gemeenten genoemd in de United Church. Europese etnische gemeenten binnen de United Church: Armeens; Slavisch; Fins; Duits; Hongaars, Italiaans.

 

 

 

Verfilmde bestanden :

83.050C, 27-462, reel 22 General Correspondence 1946

Bevat geen archivalia m.b.t. Nederlandse emigranten.

 

83.050C, 27-469, reel 22 General Correspondence 1947-1948

Bevat geen archivalia m.b.t. Nederlandse emigranten.

 

83.050C, 28-485, reel 23 General Correspondence 1949-1950

De film bevat rapportages van werkbezoeken van J.J. Stam en L. Bruijn aan Canada in 1948, met aanbevelingen voor nadere samenwerking in de nazorg voor Nederlandse immigranten.

 

83.050C, 29-509, reel 24 Quack, (Dr.) J.A. (Nederlandse Hervormde Kerk, Dutch Reformed Church) - correspondence re: movement of ministers from Netherlands to Canada 1955-1956

De film bevat correspondentie van J. Quack, secretaris Hervomde Emigratie Commissie met Rev. John R. Leng, (presbyterian, in 1961 vz. van de Canadian Working Group, Preparatory Commission on Migration, World Council of Churches) betreffende het herstel van de contacten tussen de Nederlandse Hervormde Kerk en de United Church of Canada ten behoeve van de nazorg aan Nederlandse immigranten. Zie ook dossierbeschrijving Alexander Murray (Acc. 86.254C, file1).

 

 

98.027C Series VII Microfilm Listing

 

98.027C, reel 7, Immigration - reports by Dr. J. Stam & Rev. L. Bruijn

Zie hierboven: 83.050C, 28-485, reel 23.

 

98.027C, reel 8-9, Home Missions Board Correspondence :

- reel 8, Applicant for Placement, Mr. Geerlof Lokhorst 1954-1956.

Niet openbaar

Het dossier betreft het beroep in de United Church van G. Lokhorst en bevat aanbevelingsbrieven o.a. van J.J. Stam.

 

- reel 9, J.R. Leng re Dutch Reformed Churches 1955-1956

Niet-openbaar

Het dossier bevat beroepingsprocedures van Nederlandse predikanten in de United Church en bevat CV's, en aanbevelingsbrieven.

 

- reel 9, J.R. Leng re Dutch job seekers 1954

Niet openbaar

Inhoud dossier als boven.