Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Oorlog, Demobilisatiecentrum der Koninklijke Landmacht

Naam archiefvormer Ministerie van Oorlog, Demobilisatiecentrum der Koninklijke Landmacht
Periode van bestaan 1947-1952
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Demobilisatiecentrum der KL

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

In de negentiende eeuw was de defensietaak aanvankelijk ondergebracht bij een Departement van Oorlog (1813-1928) en een Departement van Marine (1843-1928). Van 1928-1940 werden de taken samengevoegd en ondergebracht bij het Departement van Defensie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de taken opnieuw gesplitst (juli 1941) en de afzonderlijke departementen van Oorlog en van Marine weer ingesteld. In 1959 volgde samenvoeging tot het Ministerie van Defensie.

 

Om de demobilisatie van uit Nederlands-Indië terugkerende militairen in goede banen te leiden verleende het Ministerie van Oorlog in januari 1947 een opdracht aan kolonel J.M.A. Goedewaagen om te bestuderen welke werkzaamheden op het gebied der mobilisatie noodzakelijk waren, en deze tevens te stimuleren en te coördineren. Op 1 augustus 1947 werd het Demobilisatiecentrum der KL opgericht. Het bestond uit een staf; het in mei 1945 ingerichte 'doorgangskamp Woerden' (bestemd om de uit het buitenland terugkerende militairen op te vangen, ze te administreren en ze te herplaatsen of te demobiliseren) en een nieuw in te richten Demobilisatiecentrum Boschkamp in Huis ter Heide. Met de opzet van Boschkamp werd in september 1947 een begin gemaakt. Hier werden de gedemobiliseerde militairen medisch gekeurd en konden ze een beroepskeuzetest afleggen, zieke militairen werden overgebracht naar Woerden. In 1949 werden de kampen 'samengevoegd' in Amersfoort. Op 1 februari 1952 werd het Demobilisatiecentrum der KL opgeheven.

 

Oorlog en emigratie

Op 31 maart 1949 werd op verzoek van het Ministerie van Oorlog de Directeur van de Demobilisatie van de Koninklijke Landmacht toegevoegd aan de Commissie Landbouw-Emigratie (1949-1950).

 

Directeur Demobilisatie KL

1948-1952 G. Pruijs

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

demobilisatie van uit Nederlands-Indië / Indonesië terugkerende militairen

Voorloper

geen

Opvolger

Algemeen Depot Koninklijke Landmacht

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Commissie Landbouw-Emigratie

 

Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

2.13.102 Defensie, Demobilisatiecentrum der Koninklijke Landmacht 1947-1952

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

70 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

36,8 m.

Toegang(en)

Verdonk, R.M.E., Inventaris van het archief van het Demobilisatiecentrum der Koninklijke Landmacht, [1946] 1947-1952 (Rijswijk 2004) [met historische en archivistische inleiding en ingevoegd de inventaris van het archief van Kolonel Pruijs, directeur Demobilisatie KL]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Archief van kolonel Pruijs, directeur voor de Demobilisatie der KL, 1947-1952 [de inventaris sluit aan bij de inventaris van het Demobilisatiecentrum en is doorlopend genummerd, te beginnen bij inv.nr. 41]

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Maand- en demobilisatieverslagen, 1948-1952 (inv.nr. 11)*

- Verslagen van de coördinatievergaderingen met de directeur Demobilisatie 1948-1949 (inv.nr. 49)*

Statistische gegevens

- Overzichten aantal gedemobiliseerde militairen 1951-1952 (inv.nr. 70)

Inhoud overig

- Richtlijnen bij de beroeps- en studiekeuze ten behoeve van demobiliserenden 1947-1949 (inv. nr. 42)

 

- Vervoer van emigranten naar Australië en Nieuw-Zeeland 1950 (inv.nr. 65)*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Oorlog, Demobilisatiecentrum der Koninklijke Landmacht
Inventaristekst

inv.nr. 11 Maand- en demobilisatieverslagen 1948-1952

Bevat o.m. verslagen van het beroepskeuze adviescentrum van de KL en de samenwerking met het Rijksarbeidsbureau. Er zijn geen specifieke verwijzingen naar emigratie.

 

inv.nr. 49 Verslagen van de coördinatievergaderingen met de directeur Demobilisatie 1948-1949

Diverse verslagen bevatten verwijzingen naar de mogelijkheden voor veteranen/ex-servicemen om naar Australië te emigreren, zie bijv. 17-03-1949.

 

inv.nr. 65 Vervoer van emigranten naar Australië en Nieuw-Zeeland 1950

Het dossier is gevormd door de directeur Demobilisatie en bevat (afschriften) van correspondentie tussen Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Defensie betreffende emigratie naar Australië van gedemobiliseerde militairen. Tevens inliggend enkele interne beleidsnotities ten behoeve van de staatssecretaris.

Algemeen

Naam, varianten

Demobilisatiecentrum der KL

Organisatie en inrichting

In de negentiende eeuw was de defensietaak aanvankelijk ondergebracht bij een Departement van Oorlog (1813-1928) en een Departement van Marine (1843-1928). Van 1928-1940 werden de taken samengevoegd en ondergebracht bij het Departement van Defensie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de taken opnieuw gesplitst (juli 1941) en de afzonderlijke departementen van Oorlog en van Marine weer ingesteld. In 1959 volgde samenvoeging tot het Ministerie van Defensie.

 

Om de demobilisatie van uit Nederlands-Indië terugkerende militairen in goede banen te leiden verleende het Ministerie van Oorlog in januari 1947 een opdracht aan kolonel J.M.A. Goedewaagen om te bestuderen welke werkzaamheden op het gebied der mobilisatie noodzakelijk waren, en deze tevens te stimuleren en te coördineren. Op 1 augustus 1947 werd het Demobilisatiecentrum der KL opgericht. Het bestond uit een staf; het in mei 1945 ingerichte 'doorgangskamp Woerden' (bestemd om de uit het buitenland terugkerende militairen op te vangen, ze te administreren en ze te herplaatsen of te demobiliseren) en een nieuw in te richten Demobilisatiecentrum Boschkamp in Huis ter Heide. Met de opzet van Boschkamp werd in september 1947 een begin gemaakt. Hier werden de gedemobiliseerde militairen medisch gekeurd en konden ze een beroepskeuzetest afleggen, zieke militairen werden overgebracht naar Woerden. In 1949 werden de kampen 'samengevoegd' in Amersfoort. Op 1 februari 1952 werd het Demobilisatiecentrum der KL opgeheven.

 

Oorlog en emigratie

Op 31 maart 1949 werd op verzoek van het Ministerie van Oorlog de Directeur van de Demobilisatie van de Koninklijke Landmacht toegevoegd aan de Commissie Landbouw-Emigratie (1949-1950).

 

Directeur Demobilisatie KL

1948-1952 G. Pruijs

Taak, activiteiten

demobilisatie van uit Nederlands-Indië / Indonesië terugkerende militairen

Voorloper

geen

Opvolger

Algemeen Depot Koninklijke Landmacht

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Commissie Landbouw-Emigratie

 

Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

2.13.102 Defensie, Demobilisatiecentrum der Koninklijke Landmacht 1947-1952

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

70 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

36,8 m.

Toegang(en)

Verdonk, R.M.E., Inventaris van het archief van het Demobilisatiecentrum der Koninklijke Landmacht, [1946] 1947-1952 (Rijswijk 2004) [met historische en archivistische inleiding en ingevoegd de inventaris van het archief van Kolonel Pruijs, directeur Demobilisatie KL]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Archief van kolonel Pruijs, directeur voor de Demobilisatie der KL, 1947-1952 [de inventaris sluit aan bij de inventaris van het Demobilisatiecentrum en is doorlopend genummerd, te beginnen bij inv.nr. 41]

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Maand- en demobilisatieverslagen, 1948-1952 (inv.nr. 11)*

- Verslagen van de coördinatievergaderingen met de directeur Demobilisatie 1948-1949 (inv.nr. 49)*

Statistische gegevens

- Overzichten aantal gedemobiliseerde militairen 1951-1952 (inv.nr. 70)

Inhoud overig

- Richtlijnen bij de beroeps- en studiekeuze ten behoeve van demobiliserenden 1947-1949 (inv. nr. 42)

 

- Vervoer van emigranten naar Australië en Nieuw-Zeeland 1950 (inv.nr. 65)*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

2.13.102 Defensie, Demobilisatiecentrum der Koninklijke Landmacht 1947-1952

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

70 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

36,8 m.

Toegang(en)

Verdonk, R.M.E., Inventaris van het archief van het Demobilisatiecentrum der Koninklijke Landmacht, [1946] 1947-1952 (Rijswijk 2004) [met historische en archivistische inleiding en ingevoegd de inventaris van het archief van Kolonel Pruijs, directeur Demobilisatie KL]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Archief van kolonel Pruijs, directeur voor de Demobilisatie der KL, 1947-1952 [de inventaris sluit aan bij de inventaris van het Demobilisatiecentrum en is doorlopend genummerd, te beginnen bij inv.nr. 41]

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Maand- en demobilisatieverslagen, 1948-1952 (inv.nr. 11)*

- Verslagen van de coördinatievergaderingen met de directeur Demobilisatie 1948-1949 (inv.nr. 49)*

Statistische gegevens

- Overzichten aantal gedemobiliseerde militairen 1951-1952 (inv.nr. 70)

Inhoud overig

- Richtlijnen bij de beroeps- en studiekeuze ten behoeve van demobiliserenden 1947-1949 (inv. nr. 42)

 

- Vervoer van emigranten naar Australië en Nieuw-Zeeland 1950 (inv.nr. 65)*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Oorlog, Demobilisatiecentrum der Koninklijke Landmacht
Inventaristekst

inv.nr. 11 Maand- en demobilisatieverslagen 1948-1952

Bevat o.m. verslagen van het beroepskeuze adviescentrum van de KL en de samenwerking met het Rijksarbeidsbureau. Er zijn geen specifieke verwijzingen naar emigratie.

 

inv.nr. 49 Verslagen van de coördinatievergaderingen met de directeur Demobilisatie 1948-1949

Diverse verslagen bevatten verwijzingen naar de mogelijkheden voor veteranen/ex-servicemen om naar Australië te emigreren, zie bijv. 17-03-1949.

 

inv.nr. 65 Vervoer van emigranten naar Australië en Nieuw-Zeeland 1950

Het dossier is gevormd door de directeur Demobilisatie en bevat (afschriften) van correspondentie tussen Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Defensie betreffende emigratie naar Australië van gedemobiliseerde militairen. Tevens inliggend enkele interne beleidsnotities ten behoeve van de staatssecretaris.