Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Commissie Landbouw-Emigratie

Naam archiefvormer Commissie Landbouw-Emigratie
Periode van bestaan 1949-1950
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Commissie Schilthuis

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Commissie Landbouw-Emigratie werd ingesteld bij ministeriële beschikking van 16 maart 1949 (no. 1985 RAB) en opgeheven bij ministeriële beschikking van 16 december 1950 (no. 8853 RAB).

 

Leden van de commissie:

- J. Schilthuis (voorzitter; lid Tweede Kamer, Partij van de Arbeid)

- Th. van Meerwijk, (secretaris, adjunct-directeur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie)

- H.M. van der Zanden, (secretaris, chef van de afdeling Beleid-Arbeidsvoorziening van het Rijksarbeidsbureau)

 

De commissie telde naast de voorzitter en secretarissen 14 en later 16 leden:

- W.R. Boer (Ministerie van Financiën)

- G.W. van der Bend (Overzeese Gebiedsdelen)

- G.E. Baron van Ittersum (Buitenlandse Zaken)

- A.N. van Mill (Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau)

- C. Staf (Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening)

- S.G. van Weede (vervangen door H. Otte) (Verkeer en Waterstaat)

 

waaronder zes vertegenwoordigers van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie

- T. Cnossen (tevens CEC)

- G.W. Kampschöer (tevens KNBTB/ KCES i.o.)

- E.J. Kuylman (tevens KNLC)

- A.A. Pannebakker (tevens NRKLB/Deus Dedit)

- A. de Ruyter (tevens ANLB)

- A. Warnaar Jzn. (tevens CEC)

 

- J.A.A. Hartland (directeur Stichting Landverhuizing Nederland)

- Jhr. H. Reuchlin (vertegenwoordiger scheepvaartmaatschappijen)

 

- kolonel G. Pruys (directeur van de Demobilisatie van de Koninklijke Landmacht) toegevoegd op 31 maart 1949 op verzoek van het Ministerie van Oorlog

- Mw. W. Evers-Dijkhuizen (Nederlandse Vrouwen Comité) op 14 juli 1949 toegevoegd op verzoek NVC.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De commissie had tot opdracht het 'uitbrengen van advies aan de regering over vraagstukken met betrekking tot de emigratie van hen, die zich in de agrarische beroepen in of buiten Europa wensen te vestigen, het uitstippelen van richtlijnen van het ter zake te voeren beleid, zowel als het aangeven van de meest doeltreffende organisatie voor de behandeling van de emigratieaangelegenheden en voor de behartiging van de belangen van de emigranten.'

 

De commissie vergaderde 19 maal en zou niet tot een unaniem standpunt komen. Het eindrapport verscheen met 2 aanvullende minderheidsnota's: dat van de Directeur-Generaal van het Rijksarbeidsbureau A.N. van Mill en dat van de vertegenwoordiger van het Ministerie van Financiën W. Boer. Het zou ten grondslag liggen aan de Wet op de organen voor de emigratie 1952, Stb.no. 279.

Voorloper

geen

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Verslag aan de Minister van Sociale Zaken van de Commissie Landbouwemigratie, ingesteld bij ministeriële beschikking van 16 maart 1949, afdeling R.A.B. no. 1985. [voorzitter: Jan Schilthuis]

Doorgenomen archieven / series

Archief Rijksarbeidsbureau 1945-1959, Commissie-archief Commissie Landbouw-Emigratie

Periode archief

1949-1950

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

3 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Storm, Harry, Inventaris van de archieven van het hoofdbureau van het Rijksarbeidsbureau (1928 1945-1954, de centrale dienst van de Directie voor de Arbeidsvoorziening 1954-1959 (1963), en van de Centrale Commissie van Bijstand en Advies voor het Rijksarbeidsbureau 1945-1954 en de Centrale Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening 1954-1959 (Den Haag 1996) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

2.15.46

Indices op toegang

gecombineerde zaken- en persoonsindex

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de Commissie Landbouw Emigratie bevindt zich in het archief van het hoofdbureau van het Rijksarbeidsbureau/de centrale dienst van de Directie/Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening 1945-1959 (1963)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen van de vergaderingen van de Commissie Landbouw Emigratie 1949-1950 (inv.nr. 896)*

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- Instelling, samenstelling en opheffing van de Commissie Landbouw-Emigratie 1948-1950 (inv.nr. 895)*

 

- Verslag van de verrichtingen en conclusies van de Commissie Landbouw-Emigratie 1949-1950 (inv.nr. 897)*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Commissie Landbouw-Emigratie
Inventaristekst

inv.nr. 895 Instelling, samenstelling en opheffing van de Commissie Landbouw-Emigratie 1948-1950

De omslag bevat o.m. correspondentie van de directeur van het Rijksarbeidsbureau Van Mill met de minister van Sociale Zaken betreffende de instelling en opdracht van de commissie, inclusief een preadvies. Daarnaast bevat het stukken betreffende de uitbreiding van de commissie (inclusief verzoeken van het Nederlandse Vrouwen Comité en de Hervormde Emigratie Commissie tot deelname); de benoeming van een voorzitter en de opheffing van de Commissie.

 

inv.nr. 896 Notulen van de vergaderingen van de Commissie Landbouw Emigratie 1949-1950

Conform inventarisomschrijving. De notulen bieden zicht op de visie van de diverse betrokken op het fenomeen 'emigratie' en de principiële standpunten ten aanzien van de vraag of dit beleidsterrein tot de overheidstaken behoort.

 

inv.nr. 897 Verslag van de verrichtingen en conclusies van de Commissie Landbouw-Emigratie 1949-1950

De omslag bevat concepten van het eindrapport van de Commissie, de daarover gevoerde correspondentie tussen de diverse commissieleden en de minderheidsnota's.

Algemeen

Naam, varianten

Commissie Schilthuis

Organisatie en inrichting

De Commissie Landbouw-Emigratie werd ingesteld bij ministeriële beschikking van 16 maart 1949 (no. 1985 RAB) en opgeheven bij ministeriële beschikking van 16 december 1950 (no. 8853 RAB).

 

Leden van de commissie:

- J. Schilthuis (voorzitter; lid Tweede Kamer, Partij van de Arbeid)

- Th. van Meerwijk, (secretaris, adjunct-directeur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie)

- H.M. van der Zanden, (secretaris, chef van de afdeling Beleid-Arbeidsvoorziening van het Rijksarbeidsbureau)

 

De commissie telde naast de voorzitter en secretarissen 14 en later 16 leden:

- W.R. Boer (Ministerie van Financiën)

- G.W. van der Bend (Overzeese Gebiedsdelen)

- G.E. Baron van Ittersum (Buitenlandse Zaken)

- A.N. van Mill (Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau)

- C. Staf (Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening)

- S.G. van Weede (vervangen door H. Otte) (Verkeer en Waterstaat)

 

waaronder zes vertegenwoordigers van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie

- T. Cnossen (tevens CEC)

- G.W. Kampschöer (tevens KNBTB/ KCES i.o.)

- E.J. Kuylman (tevens KNLC)

- A.A. Pannebakker (tevens NRKLB/Deus Dedit)

- A. de Ruyter (tevens ANLB)

- A. Warnaar Jzn. (tevens CEC)

 

- J.A.A. Hartland (directeur Stichting Landverhuizing Nederland)

- Jhr. H. Reuchlin (vertegenwoordiger scheepvaartmaatschappijen)

 

- kolonel G. Pruys (directeur van de Demobilisatie van de Koninklijke Landmacht) toegevoegd op 31 maart 1949 op verzoek van het Ministerie van Oorlog

- Mw. W. Evers-Dijkhuizen (Nederlandse Vrouwen Comité) op 14 juli 1949 toegevoegd op verzoek NVC.

Taak, activiteiten

De commissie had tot opdracht het 'uitbrengen van advies aan de regering over vraagstukken met betrekking tot de emigratie van hen, die zich in de agrarische beroepen in of buiten Europa wensen te vestigen, het uitstippelen van richtlijnen van het ter zake te voeren beleid, zowel als het aangeven van de meest doeltreffende organisatie voor de behandeling van de emigratieaangelegenheden en voor de behartiging van de belangen van de emigranten.'

 

De commissie vergaderde 19 maal en zou niet tot een unaniem standpunt komen. Het eindrapport verscheen met 2 aanvullende minderheidsnota's: dat van de Directeur-Generaal van het Rijksarbeidsbureau A.N. van Mill en dat van de vertegenwoordiger van het Ministerie van Financiën W. Boer. Het zou ten grondslag liggen aan de Wet op de organen voor de emigratie 1952, Stb.no. 279.

Voorloper

geen

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Verslag aan de Minister van Sociale Zaken van de Commissie Landbouwemigratie, ingesteld bij ministeriële beschikking van 16 maart 1949, afdeling R.A.B. no. 1985. [voorzitter: Jan Schilthuis]

Doorgenomen archieven / series

Archief Rijksarbeidsbureau 1945-1959, Commissie-archief Commissie Landbouw-Emigratie

Periode archief

1949-1950

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

3 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Storm, Harry, Inventaris van de archieven van het hoofdbureau van het Rijksarbeidsbureau (1928 1945-1954, de centrale dienst van de Directie voor de Arbeidsvoorziening 1954-1959 (1963), en van de Centrale Commissie van Bijstand en Advies voor het Rijksarbeidsbureau 1945-1954 en de Centrale Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening 1954-1959 (Den Haag 1996) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

2.15.46

Indices op toegang

gecombineerde zaken- en persoonsindex

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de Commissie Landbouw Emigratie bevindt zich in het archief van het hoofdbureau van het Rijksarbeidsbureau/de centrale dienst van de Directie/Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening 1945-1959 (1963)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen van de vergaderingen van de Commissie Landbouw Emigratie 1949-1950 (inv.nr. 896)*

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- Instelling, samenstelling en opheffing van de Commissie Landbouw-Emigratie 1948-1950 (inv.nr. 895)*

 

- Verslag van de verrichtingen en conclusies van de Commissie Landbouw-Emigratie 1949-1950 (inv.nr. 897)*

Bestemmingslanden

Leden

Afvaardigende organisaties

Doorgenomen archieven / series

Archief Rijksarbeidsbureau 1945-1959, Commissie-archief Commissie Landbouw-Emigratie

Periode archief

1949-1950

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

3 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Storm, Harry, Inventaris van de archieven van het hoofdbureau van het Rijksarbeidsbureau (1928 1945-1954, de centrale dienst van de Directie voor de Arbeidsvoorziening 1954-1959 (1963), en van de Centrale Commissie van Bijstand en Advies voor het Rijksarbeidsbureau 1945-1954 en de Centrale Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening 1954-1959 (Den Haag 1996) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

2.15.46

Indices op toegang

gecombineerde zaken- en persoonsindex

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de Commissie Landbouw Emigratie bevindt zich in het archief van het hoofdbureau van het Rijksarbeidsbureau/de centrale dienst van de Directie/Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening 1945-1959 (1963)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen van de vergaderingen van de Commissie Landbouw Emigratie 1949-1950 (inv.nr. 896)*

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- Instelling, samenstelling en opheffing van de Commissie Landbouw-Emigratie 1948-1950 (inv.nr. 895)*

 

- Verslag van de verrichtingen en conclusies van de Commissie Landbouw-Emigratie 1949-1950 (inv.nr. 897)*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Commissie Landbouw-Emigratie
Inventaristekst

inv.nr. 895 Instelling, samenstelling en opheffing van de Commissie Landbouw-Emigratie 1948-1950

De omslag bevat o.m. correspondentie van de directeur van het Rijksarbeidsbureau Van Mill met de minister van Sociale Zaken betreffende de instelling en opdracht van de commissie, inclusief een preadvies. Daarnaast bevat het stukken betreffende de uitbreiding van de commissie (inclusief verzoeken van het Nederlandse Vrouwen Comité en de Hervormde Emigratie Commissie tot deelname); de benoeming van een voorzitter en de opheffing van de Commissie.

 

inv.nr. 896 Notulen van de vergaderingen van de Commissie Landbouw Emigratie 1949-1950

Conform inventarisomschrijving. De notulen bieden zicht op de visie van de diverse betrokken op het fenomeen 'emigratie' en de principiële standpunten ten aanzien van de vraag of dit beleidsterrein tot de overheidstaken behoort.

 

inv.nr. 897 Verslag van de verrichtingen en conclusies van de Commissie Landbouw-Emigratie 1949-1950

De omslag bevat concepten van het eindrapport van de Commissie, de daarover gevoerde correspondentie tussen de diverse commissieleden en de minderheidsnota's.