Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Department of Labour and National Service, Migrant Workers' Accommodation Division

Naam archiefvormer Department of Labour and National Service, Migrant Workers' Accommodation Division
Periode van bestaan 1948 (1950)-1952 (1953)
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië

Naam, varianten

MWAD

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Zie: Department of Labour and National Service

 

De Division had een Central Office in Sydney en stond onder leiding van een directeur. In beginsel waren er vier afdelingen: Projects (dat contacten onderhield met de diverse departementen, de staten en Territoires en lokale autoriteiten betreffende het vestigen van nieuwe hostels); Equipment (verantwoordelijk voor de materiële uitrusting van de hostels); Operations (verantwoordelijk voor de werving en training van het personeel) en Administration. In de jaren vijftig volgden enige reorganisaties. De Division werd in 1952 (1953) opgeheven. Het had toen 44 hostels onder beheer, die plaats boden aan ca 30.000 personen.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Division was vooral verantwoordelijk voor het verzorgen van huisvesting voor Displaced Persons (en andere immigranten), die niet door de Commonwealth Employment Service in banen konden worden geplaatst, waaraan accommodatie was verbonden.

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

Commonwealth Hostels Limited (CA 1649)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Migrant Workers' Accommodation Division. CA 2047

De Migrant Workers'Accommodation Division heeft 8 series gevormd.

Doorgenomen zijn:

 

- SP446/1 Correspondence (1948-1952)

- SP446/2 Correspondence of Eastern Region of Migrant Workers Accommodation Division and Commonwealth Hostels Ltd

Periode archief

n .v.t.

Vindplaats

National Archives Australia, Sydney New South Wales, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

SP446/1 Correspondence (1948-1952)

Seriebeschrijving algemeen*

- 50/5/88 Procedure - Admissions Dutch Migrants [Box 5]*

- 313/13/3 Nelson Bay Residents complaints*

- 319/13/3 Wallgrove Residents complaints*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De opvolger van de Division, de Commonwealth Hostels Limited (CA 1649) wordt in deze gids niet nader beschreven. De archieven van deze particuliere onderneming bevatten 26 series, o.a. met notulenboeken. Op grond van de beschrijvingen in de database valt niet op te maken of ze materiaal betreffende Nederlandse immigranten bevatten.

Titel Dossierbeschrijving Migrant Workers' Accommodation Division. CA 2047
Inventaristekst

SP446/1 Correspondence (1948-1952)

Omvang serie: 2,7 m., Aantal dossiers: 317, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit dossiers betreffende de instelling van de afdeling en algemene beleidszaken als de kwaliteit van de Commonwealth Hostels' accommodatie; ziekenhuisvoorzieningen; catering; opleidingsvoorzieningen; recreationele en religieuze voorzieningen; toelating van Britse en niet-Britse immigranten. Daarnaast bevat de serie dossiers betreffende het administratieve beheer van de hostels; klachten van immigranten (Nederlanders werden o.a. ondergebracht in Nelson Bay en Wallgrove); betrekkingen met andere departementen.

 

50/5/88 Procedure - Admissions Dutch Migrants [Box 5]

Het dossier (1950-1951) bestaat uit correspondentie en telegrammen tussen het Commonwealth Department of Immigration; het Department of Labour; de Officer in Charge van de Commonwealth Employment Service en de directies van diverse opvangcentracentra. De onderwerpen betreffen o.m. richtlijnen voor toelating van Nederlanders, betaling; hoe te handelen bij niet nakomen van hetzij de betalingsverplichting, hetzij het niet accepteren van werk. Daarnaast bevat het dossier (doorslagen van) telegrammen met vermelding van aankomstdatum van bepaalde gezelschappen, bestemd voor bepaalde hostels.

 

313/13/3 Nelson Bay Residents complaints

Het dossier bevat correspondentie (1950-1952) tussen in Nelson Bay gehuisveste immigranten en het Department of Labour and National Service en interne memoranda, correspondentie en telegramwisselingen tussen het Department of Labour and National Service en de directie van het hostel over klachten van bewoners. De klachten betreffen in het algemeen het eten, het gebrek aan melk en fruit voor kinderen e.d. Dit dossier bevat een klacht ingediend door een immigrant van Nederlandse nationaliteit namens diverse bewoners van diverse nationaliteiten.

 

319/13/3 Wallgrove Residents complaints

Het dossier bestaat uit klachten (1951) van bewoners van het Wallgrove Hostel, waaronder een klacht van 57 Nederlanders over het feit dat ze bij Displaced Persons werden geplaatst en over de kwaliteit van het voedsel (o.a. voor kinderen).

Algemeen

Naam, varianten

MWAD

Organisatie en inrichting

Zie: Department of Labour and National Service

 

De Division had een Central Office in Sydney en stond onder leiding van een directeur. In beginsel waren er vier afdelingen: Projects (dat contacten onderhield met de diverse departementen, de staten en Territoires en lokale autoriteiten betreffende het vestigen van nieuwe hostels); Equipment (verantwoordelijk voor de materiële uitrusting van de hostels); Operations (verantwoordelijk voor de werving en training van het personeel) en Administration. In de jaren vijftig volgden enige reorganisaties. De Division werd in 1952 (1953) opgeheven. Het had toen 44 hostels onder beheer, die plaats boden aan ca 30.000 personen.

Taak, activiteiten

De Division was vooral verantwoordelijk voor het verzorgen van huisvesting voor Displaced Persons (en andere immigranten), die niet door de Commonwealth Employment Service in banen konden worden geplaatst, waaraan accommodatie was verbonden.

Voorloper

niet onderzocht

Opvolger

Commonwealth Hostels Limited (CA 1649)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

niet onderzocht

Doorgenomen archieven / series

Migrant Workers' Accommodation Division. CA 2047

De Migrant Workers'Accommodation Division heeft 8 series gevormd.

Doorgenomen zijn:

 

- SP446/1 Correspondence (1948-1952)

- SP446/2 Correspondence of Eastern Region of Migrant Workers Accommodation Division and Commonwealth Hostels Ltd

Periode archief

n .v.t.

Vindplaats

National Archives Australia, Sydney New South Wales, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

SP446/1 Correspondence (1948-1952)

Seriebeschrijving algemeen*

- 50/5/88 Procedure - Admissions Dutch Migrants [Box 5]*

- 313/13/3 Nelson Bay Residents complaints*

- 319/13/3 Wallgrove Residents complaints*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De opvolger van de Division, de Commonwealth Hostels Limited (CA 1649) wordt in deze gids niet nader beschreven. De archieven van deze particuliere onderneming bevatten 26 series, o.a. met notulenboeken. Op grond van de beschrijvingen in de database valt niet op te maken of ze materiaal betreffende Nederlandse immigranten bevatten.


Doorgenomen archieven / series

Migrant Workers' Accommodation Division. CA 2047

De Migrant Workers'Accommodation Division heeft 8 series gevormd.

Doorgenomen zijn:

 

- SP446/1 Correspondence (1948-1952)

- SP446/2 Correspondence of Eastern Region of Migrant Workers Accommodation Division and Commonwealth Hostels Ltd

Periode archief

n .v.t.

Vindplaats

National Archives Australia, Sydney New South Wales, Australië

Openbaarheid

afzonderlijke beschrijving; on-line nazoekbaar via RecordSearch per individueel dossier

Omvang; inventarisnummers

afzonderlijke beschrijving

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

database: RecordSearch

recordsearch/index

papieren inventaris op Series/ Itemniveau voorzover nog niet ingevoerd in de database

Kenmerk toegang

www.naa.gov.au; RecordSearch;

recordsearch/index

op serienummer doorzoekbaar

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

niet aangetroffen

 

Statistische gegevens

niet aangetroffen

Inhoud overig

SP446/1 Correspondence (1948-1952)

Seriebeschrijving algemeen*

- 50/5/88 Procedure - Admissions Dutch Migrants [Box 5]*

- 313/13/3 Nelson Bay Residents complaints*

- 319/13/3 Wallgrove Residents complaints*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De opvolger van de Division, de Commonwealth Hostels Limited (CA 1649) wordt in deze gids niet nader beschreven. De archieven van deze particuliere onderneming bevatten 26 series, o.a. met notulenboeken. Op grond van de beschrijvingen in de database valt niet op te maken of ze materiaal betreffende Nederlandse immigranten bevatten.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Migrant Workers' Accommodation Division. CA 2047
Inventaristekst

SP446/1 Correspondence (1948-1952)

Omvang serie: 2,7 m., Aantal dossiers: 317, Openbaarheid: volledig

 

De serie bestaat uit dossiers betreffende de instelling van de afdeling en algemene beleidszaken als de kwaliteit van de Commonwealth Hostels' accommodatie; ziekenhuisvoorzieningen; catering; opleidingsvoorzieningen; recreationele en religieuze voorzieningen; toelating van Britse en niet-Britse immigranten. Daarnaast bevat de serie dossiers betreffende het administratieve beheer van de hostels; klachten van immigranten (Nederlanders werden o.a. ondergebracht in Nelson Bay en Wallgrove); betrekkingen met andere departementen.

 

50/5/88 Procedure - Admissions Dutch Migrants [Box 5]

Het dossier (1950-1951) bestaat uit correspondentie en telegrammen tussen het Commonwealth Department of Immigration; het Department of Labour; de Officer in Charge van de Commonwealth Employment Service en de directies van diverse opvangcentracentra. De onderwerpen betreffen o.m. richtlijnen voor toelating van Nederlanders, betaling; hoe te handelen bij niet nakomen van hetzij de betalingsverplichting, hetzij het niet accepteren van werk. Daarnaast bevat het dossier (doorslagen van) telegrammen met vermelding van aankomstdatum van bepaalde gezelschappen, bestemd voor bepaalde hostels.

 

313/13/3 Nelson Bay Residents complaints

Het dossier bevat correspondentie (1950-1952) tussen in Nelson Bay gehuisveste immigranten en het Department of Labour and National Service en interne memoranda, correspondentie en telegramwisselingen tussen het Department of Labour and National Service en de directie van het hostel over klachten van bewoners. De klachten betreffen in het algemeen het eten, het gebrek aan melk en fruit voor kinderen e.d. Dit dossier bevat een klacht ingediend door een immigrant van Nederlandse nationaliteit namens diverse bewoners van diverse nationaliteiten.

 

319/13/3 Wallgrove Residents complaints

Het dossier bestaat uit klachten (1951) van bewoners van het Wallgrove Hostel, waaronder een klacht van 57 Nederlanders over het feit dat ze bij Displaced Persons werden geplaatst en over de kwaliteit van het voedsel (o.a. voor kinderen).