Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Catholic Netherlands Immigration Service, Toronto, Canada

Naam archiefvormer Catholic Netherlands Immigration Service, Toronto, Canada
Periode van bestaan onbekend [1956? - ]
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Canada

Naam, varianten

CNIS, (ondertitel) In Association with the Catholic Immigration Bureau of the Archdiocese of Toronto.

 

Catholic Netherlands Immigrants Service, Toronto, Canada

Katholieke Nederlandse Immigranten Dienst in Toronto, Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Catholic Netherlands Immigration Service, Toronto had een bestuur en leden. Secretaris van de Catholic Netherlands Immigration Service, Toronto was mevrouw A. Garrels. De CNIS gaf o.a. een Handleiding voor Nederlandse Immigranten uit.

 

Zie ook Catholic Immigrant Service, Netherlands Service

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Opvang van Nederlandse katholieke immigranten in Toronto

Voorloper

onbekend

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Handleiding voor Nederlandse Immigranten uitgegeven door de Katholieke Nederlandse Immigranten Dienst in Toronto, Canada.

Doorgenomen archieven / series

A. Garrels Papers, 1957-1962

Periode archief

(1956)1957-1962

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,1 m

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-082 A. Garrels Papers

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; index voor series 58

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De A. Garrels Papers bestaan vrijwel volledig uit correspondentie van mevrouw A. Garrels uit hoofde van haar secretariaatsfunctie van de Catholic Netherlands Immigration Service, Toronto. De A. Garrels Papers vormt een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- MU 9413.1 / 9413.3 Correspondence*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Appreciatie: Het 'secretariaatsarchief' geeft geen inzicht in de opbouw van de organisatie van de CNIS in Toronto, omdat het uitsluitend correspondentie betreft, zonder verdere verwijzingen naar de (eventuele) administratieve context. In collectie 58-085 van de MHSO werd de Handleiding van de CNIS aangetroffen, maar ook daar valt uitsluitend uit de ondertekening van het welkomstwoord af te leiden dat er een bestuur en leden waren. Door de aard van de correspondentie geven de omslagen echter een goed zicht op zowel de problematiek van de immigranten en de achterblijvende familieleden, als op de wijze waarop invulling werd gegeven aan 'opvang van katholieke immigranten' en de interactie die er was met de Nederlandse en Canadese organisaties op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

 

2) Het is niet bekend of er interviews met A Garrels zijn gehouden. Een beschrijving van de collectie ontbreekt in de Guide to the collections of the Multicultural History Society of Ontario.

Titel Dossierbeschrijving Catholic Netherlands Immigration Service, Toronto, Canada, A. Garrels Papers
Inventaristekst

MU 9413.1 / 9413.3 Correspondence

3 omslagen

De omslagen bevatten o.m. inkomende correspondentie van privé-personen, Nederlandse en Canadese clerici en Nederlandse en Canadese particuliere organisaties bij de secretaris van de Canadian Netherlands Immigration Service, A Garrels, en minuten van door haar geschreven uitgaande brieven.

Correspondenten zijn: aspirant-emigranten; aangekomen immigranten; achtergebleven familieleden; pastoors van diverse parochies; Catholic Netherlands Organization, Hamilton (Ontario); Netherlands Information Services; directeur Netherlands Catholic Immigrant Service, M. Cremers; directeur Katholieke Centrale Emigratie Stichting, Jos van Campen; Katholieke Emigratie Stichting, Arnhem, Mej.(?) Schulte; algemeen bisschoppelijk commissaris KCES (landelijk) Mgr. Jac. v.d. Hoogte. Veel van de brieven zijn persoonlijk van karakter en betreffen vragen om informatie; bemiddeling bij het plaatsen van emigranten (m.n. aandacht voor alleenstaande vrouwelijke emigranten); verzoeken om uit te zoeken hoe het met bepaalde geïmmigreerde familieleden gaat. De minuten zijn veelal gericht aan pastoors in Toronto en omliggende plaatsen.

Algemeen

Naam, varianten

CNIS, (ondertitel) In Association with the Catholic Immigration Bureau of the Archdiocese of Toronto.

 

Catholic Netherlands Immigrants Service, Toronto, Canada

Katholieke Nederlandse Immigranten Dienst in Toronto, Canada

Organisatie en inrichting

De Catholic Netherlands Immigration Service, Toronto had een bestuur en leden. Secretaris van de Catholic Netherlands Immigration Service, Toronto was mevrouw A. Garrels. De CNIS gaf o.a. een Handleiding voor Nederlandse Immigranten uit.

 

Zie ook Catholic Immigrant Service, Netherlands Service

Taak, activiteiten

Opvang van Nederlandse katholieke immigranten in Toronto

Voorloper

onbekend

Opvolger

onbekend

Typering instelling
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Handleiding voor Nederlandse Immigranten uitgegeven door de Katholieke Nederlandse Immigranten Dienst in Toronto, Canada.

Doorgenomen archieven / series

A. Garrels Papers, 1957-1962

Periode archief

(1956)1957-1962

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,1 m

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-082 A. Garrels Papers

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; index voor series 58

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De A. Garrels Papers bestaan vrijwel volledig uit correspondentie van mevrouw A. Garrels uit hoofde van haar secretariaatsfunctie van de Catholic Netherlands Immigration Service, Toronto. De A. Garrels Papers vormt een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- MU 9413.1 / 9413.3 Correspondence*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Appreciatie: Het 'secretariaatsarchief' geeft geen inzicht in de opbouw van de organisatie van de CNIS in Toronto, omdat het uitsluitend correspondentie betreft, zonder verdere verwijzingen naar de (eventuele) administratieve context. In collectie 58-085 van de MHSO werd de Handleiding van de CNIS aangetroffen, maar ook daar valt uitsluitend uit de ondertekening van het welkomstwoord af te leiden dat er een bestuur en leden waren. Door de aard van de correspondentie geven de omslagen echter een goed zicht op zowel de problematiek van de immigranten en de achterblijvende familieleden, als op de wijze waarop invulling werd gegeven aan 'opvang van katholieke immigranten' en de interactie die er was met de Nederlandse en Canadese organisaties op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

 

2) Het is niet bekend of er interviews met A Garrels zijn gehouden. Een beschrijving van de collectie ontbreekt in de Guide to the collections of the Multicultural History Society of Ontario.


Doorgenomen archieven / series

A. Garrels Papers, 1957-1962

Periode archief

(1956)1957-1962

Vindplaats

Archives of Ontario, Toronto

http://www.archives.gov.on.ca/

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,1 m

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris met historische en archivistische inleiding: Inventory of the Multicultural History Society of Ontario Papers, F 1405, series 58 Dutch Canadian Papers, Jan Liebaers 1990

Kenmerk toegang

F 1405, 58-082 A. Garrels Papers

Indices op toegang

Cumulatieve index voor alle collecties die deel uitmaken van de Dutch Canadian Papers; index voor series 58

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De A. Garrels Papers bestaan vrijwel volledig uit correspondentie van mevrouw A. Garrels uit hoofde van haar secretariaatsfunctie van de Catholic Netherlands Immigration Service, Toronto. De A. Garrels Papers vormt een collectie binnen de Dutch Canadian Papers, die op hun beurt serie 58 vormen van de Multicultural History Society Papers. Zie ook: Multicultural History Society of Ontario

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- MU 9413.1 / 9413.3 Correspondence*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Appreciatie: Het 'secretariaatsarchief' geeft geen inzicht in de opbouw van de organisatie van de CNIS in Toronto, omdat het uitsluitend correspondentie betreft, zonder verdere verwijzingen naar de (eventuele) administratieve context. In collectie 58-085 van de MHSO werd de Handleiding van de CNIS aangetroffen, maar ook daar valt uitsluitend uit de ondertekening van het welkomstwoord af te leiden dat er een bestuur en leden waren. Door de aard van de correspondentie geven de omslagen echter een goed zicht op zowel de problematiek van de immigranten en de achterblijvende familieleden, als op de wijze waarop invulling werd gegeven aan 'opvang van katholieke immigranten' en de interactie die er was met de Nederlandse en Canadese organisaties op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

 

2) Het is niet bekend of er interviews met A Garrels zijn gehouden. Een beschrijving van de collectie ontbreekt in de Guide to the collections of the Multicultural History Society of Ontario.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Catholic Netherlands Immigration Service, Toronto, Canada, A. Garrels Papers
Inventaristekst

MU 9413.1 / 9413.3 Correspondence

3 omslagen

De omslagen bevatten o.m. inkomende correspondentie van privé-personen, Nederlandse en Canadese clerici en Nederlandse en Canadese particuliere organisaties bij de secretaris van de Canadian Netherlands Immigration Service, A Garrels, en minuten van door haar geschreven uitgaande brieven.

Correspondenten zijn: aspirant-emigranten; aangekomen immigranten; achtergebleven familieleden; pastoors van diverse parochies; Catholic Netherlands Organization, Hamilton (Ontario); Netherlands Information Services; directeur Netherlands Catholic Immigrant Service, M. Cremers; directeur Katholieke Centrale Emigratie Stichting, Jos van Campen; Katholieke Emigratie Stichting, Arnhem, Mej.(?) Schulte; algemeen bisschoppelijk commissaris KCES (landelijk) Mgr. Jac. v.d. Hoogte. Veel van de brieven zijn persoonlijk van karakter en betreffen vragen om informatie; bemiddeling bij het plaatsen van emigranten (m.n. aandacht voor alleenstaande vrouwelijke emigranten); verzoeken om uit te zoeken hoe het met bepaalde geïmmigreerde familieleden gaat. De minuten zijn veelal gericht aan pastoors in Toronto en omliggende plaatsen.