Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Drees [sr.], Willem

Naam archiefvormer Drees [sr.], Willem
Leefjaren 1886-1988
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Willem Drees sr.

Biografie

Biografisch Portaal

Functies

- 1911-1919 en 1920-1930 voorzitter van de SDAP-federatie Den Haag

- 1913-1941 lid Gemeenteraad Den Haag - 1919-1933 wethouder van Sociale Zaken, later van Financiën en Openbare Werken van Den Haag

- 1919-1941 lid Provinciale Staten van Zuid-Holland

- 1927-1941 vice-voorzitter van het partijbestuur van de SDAP

- 1932-1940 voorzitter van de Centrale Commissie van Bijstand voor de Arbeidsbemiddeling en de Migratie

- 1933-1940 lid Tweede Kamer

- 1939-1940 fractieleider SDAP

- 1944-1945 lid van het College van Vertrouwensmannen

- 1945-1948 minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

- 1948-1958 minister-president

- 1958-1988 minister van Staat

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Drees, neerslag van een werkzaam leven. Een keuze uit geschriften, redevoeringen, interviews en brieven uit de jaren 1902-1972 van Dr. W. Drees, voorzien van inleiding en commentaar van hemzelf en met redactionele medewerking van Paul van 't Veer (Assen 1972).

 

Herinneringen en opvattingen (Naarden 1983).

 

Op de kentering: een sociaal-democratische visie op Nederland en de wereld na de bevrijding, W. Drees, onder redactie van H. Daalder en J.H. Gaemers (Amsterdam 1996).

 

Daalder, H., en N. Cramer (red.), Willem Drees (Houten 1988).

 

Duynstee, F.J.F.M., en J. Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, 24 juni 1945 - 3 juli 1946 (Assen 1977).

 

Maas, P.F., J.M.M.J. Clerkx (red.), Het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951), Band A: Liberalisatie en sociale ordening; Band B: Anticommunisme, rechtsherstel en infrastructurele opbouw; band C: Koude Oorlog, dekolonisatie en integratie (Nijmegen 1991-1996). [ Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Dl. 3]

 

Ramakers, J.J.M. (red.), Het kabinet-Drees II, 1951-1952, in de schaduw van de Koreacrisis (Nijmegen 1997). [ Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Dl. 4]

 

Balen, Carla van en Jan Ramakers (red.), Het kabinet-Drees III, 1952-1956, barsten in de brede basis (Den Haag 2001). [Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Dl. 5]

 

Brouwer, Jan Willem en Peter van der Heijden (red.), Het kabinet-Drees IV en het kabinet-Beel II, 1956-1959, het einde van de rooms-rode coalitie (Den Haag 2004). [Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Dl. 6]

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief W. Drees (1886-1988)

Periode archief

1853-2002

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

18 m., 1700 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

dubbelen

Toegang(en)

Gaemers, J.H., Inventaris van het archief van W. Drees [levensjaren 1886-1988] en enkele familieleden, (1853) 1900-2000 (2002) (Den Haag 2007) [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

2.21.286

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie inleiding inventaris

opmerkingen structuur archief

zie inleiding inventaris

Seriële bescheiden

- Briefwisseling, alfabetisch op afzender geordend met bijlagen 1945-1958 (inv.nrs. 6-26)*

- Briefwisseling, alfabetisch op afzender geordend met bijlagen 1959-1988 (inv.nrs. 27-47)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

voorzitter CCB Arbeidsbemiddeling en Migratie 1932-1940

- Stukken betreffende zijn voorzitterschap van de Centrale Commissie van Bijstand voor de Arbeidsbemiddeling en de Migratie (inv.nr. 1210)

 

minister van Sociale Zaken 1945-1948

- Nota's, brieven aantekeningen e.d. , met enkele latere stukken 1945, 1947-1950 (inv.nr. 598)*

 

- Correspondentie met buitenlandse ministers, diplomaten en andere functionarissen 1945-1948 (inv.nr. 609)*

 

- Knipsels betreffende het regeringsbeleid in het algemeen 1945-1948 (inv.nr. 610)*

 

- Ingekomen documentatie en knipsels betreffende de resultaten van diverse opinieonderzoeken 1945-1948 (inv.nr. 611)*

 

- Aantekeningen over verschillende onderwerpen, gemaakt gedurende zijn ministerschap van Sociale Zaken (in steno) 1945-948 (inv.nr. 612)*

 

minister-president

- Knipsels over zijn bezoek aan de Verenigde Staten 1952 (inv.nrs. 964-967)

 

- Stukken en knipsels betreffende het bezoek van Drees en zijn echtgenote aan Zuid-Afrika in oktober 1953 (inv.nrs. 968-970)

 

- Knipsels van artikelen over Drees, interviews en verslagen van redevoeringen 1945-1967 (inv.nrs. 187-204)*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving archief Willem Drees [sr.]
Inventaristekst

seriële bescheiden

inv.nrs. 6-26 Briefwisseling, alfabetisch op afzender geordend, met bijlagen 1945-1958

- inv.nr. 13 correspondentie H: bevat geen ingekomen brieven van de directeur van de Stichting Landverhuizing Nederland J.A.A. Hartland of de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman.

 

inv.nrs. 27-47 Briefwisseling, alfabetisch op afzender geordend, met bijlagen 1959-1988

- inv.nr. 27 correspondentie A: bevat o.m. ingekomen brieven van particulieren (Meia Albarda, 1965-1989; Louis B. Helsen 1968-1970) met verzoeken om advies ten behoeve van emigratie van familieleden; uitwisseling van ervaringen na emigratie naar Amerika en de ontvangst ten huize van Drees tijdens een vakantiebezoek aan Nederland 11 jaar na vertrek.

- inv.nr. 28 correspondentie B: bevat geen gegevens m.b.t. emigratie.

- inv.nr. 34 correspondentie H: bevat ingekomen brieven van de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman (1959-1965) betreffende een verzoek aan Drees tot deelname in het bestuur van de 'Nederlandse Stichting tot steun van het ICEM-vluchtelingenvervoer' en een steno-concept van het antwoord.

 

 

minister van Sociale Zaken 1945-1948

-inv.nr. 598 Nota's, brieven, aantekeningen e.d. , met enkele latere stukken 1945, 1947-1950

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat ingekomen brieven van diverse personen, o.m. van het departement van Sociale Zaken, betreffende het Rijksarbeidsbureau en kwesties als wederopbouw, volksgezondheid, volkshuisvesting, sociale verzekeringen. Tevens bevat het een typescript 'Program van een nationaal kabinet voor herstel en vernieuwing' (15 p.). Het bevat geen stukken m.b.t. emigratie.

 

- inv.nr. 609 Correspondentie met buitenlandse ministers, diplomaten en andere functionarissen 1945-1948

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat o.m. correspondentie met de minister van Sociale Zaken Karl Maisel betreffende de naoorlogse problemen in Oostenrijk op economisch, sociaal en politiek terrein en met de Britse Ambassade te Den Haag. Het bevat geen stukken m.b.t. emigratie.

 

- inv.nr. 610 Knipsels betreffende het regeringsbeleid in het algemeen 1945-1948

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat o.m. knipsels m.b.t. de plannen voor herstel en vernieuwing zowel op politiek als op sociaal-economisch terrein. Het bevat geen documentatie m.b.t. emigratie.

 

- inv.nr. 611 Ingekomen documentatie en knipsels betreffende de resultaten van diverse opinieonderzoeken 1945-1948

Conform inventarisbeschrijving. Bevat o.m. NIPO-onderzoeken in De Publieke Opinie juli 1946 t/m juli 1948 over diverse onderwerpen w.o. de loon- en prijsverhoudingen; Nederland en Indonesië; productiviteit; geneeskundige verzorging; geleide of vrije economie en het recht van staken. Geen onderzoek m.b.t. emigratie.

 

- inv.nr. 612 Aantekeningen over verschillende onderwerpen, gemaakt gedurende zijn ministerschap van Sociale Zaken (in steno) 1945-948

De map bevat diverse aantekeningen (in steno) w.o.:

- het opstellen van een overbruggingsuitkering voor werknemers

- wachtgeldregeling (1944)

- adviezen betreffende werkgevers- en werknemers

- nota Kortenhorst betreffende de organisatie van de wederopbouw en de werkverruiming; rechtspositie arbeiders; arbeidsbemiddeling; het instellen van een apart ministerie van wederopbouw en werkverruiming; tewerkstelling van arbeiders; Rijksarbeidsbureau

- arbeidsregelingen in het zuiden (jan-feb. 1945)

- notities m.b.t. volksgezondheid

- aantekeningen m.b.t. Vrij Nederland

Het dossier bevat geen aantekeningen m.b.t. emigratie(beleid).

 

minister-president

- inv.nrs. 187-204 Knipsels van artikelen over Drees, interviews en verslagen van redevoeringen 1945-1967

-inv.nr. 192 Bevat o.m. knipsels van Elseviers Weekblad (07-01-1950) met als onderwerp 'Emigreren of sterven'; een interview met W. Drees in Het Parool (03-02-1950) over emigratie als oplossing voor de werkgelegenheid m.n. voor boeren en ongeschoolden; een artikel in Het Vrije Volk (20-02-1950) 'Emigratie van geschoolden is niet gewenst'; een interview in de Oxford Mail (28-12-1950) betreffende de overbevolking van Nederland met als oplossing emigratie naar Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.

Algemeen

Naam, varianten

Willem Drees sr.

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

Partij van de Arbeid

Literatuur

Drees, neerslag van een werkzaam leven. Een keuze uit geschriften, redevoeringen, interviews en brieven uit de jaren 1902-1972 van Dr. W. Drees, voorzien van inleiding en commentaar van hemzelf en met redactionele medewerking van Paul van 't Veer (Assen 1972).

 

Herinneringen en opvattingen (Naarden 1983).

 

Op de kentering: een sociaal-democratische visie op Nederland en de wereld na de bevrijding, W. Drees, onder redactie van H. Daalder en J.H. Gaemers (Amsterdam 1996).

 

Daalder, H., en N. Cramer (red.), Willem Drees (Houten 1988).

 

Duynstee, F.J.F.M., en J. Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, 24 juni 1945 - 3 juli 1946 (Assen 1977).

 

Maas, P.F., J.M.M.J. Clerkx (red.), Het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951), Band A: Liberalisatie en sociale ordening; Band B: Anticommunisme, rechtsherstel en infrastructurele opbouw; band C: Koude Oorlog, dekolonisatie en integratie (Nijmegen 1991-1996). [ Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Dl. 3]

 

Ramakers, J.J.M. (red.), Het kabinet-Drees II, 1951-1952, in de schaduw van de Koreacrisis (Nijmegen 1997). [ Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Dl. 4]

 

Balen, Carla van en Jan Ramakers (red.), Het kabinet-Drees III, 1952-1956, barsten in de brede basis (Den Haag 2001). [Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Dl. 5]

 

Brouwer, Jan Willem en Peter van der Heijden (red.), Het kabinet-Drees IV en het kabinet-Beel II, 1956-1959, het einde van de rooms-rode coalitie (Den Haag 2004). [Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Dl. 6]

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief W. Drees (1886-1988)

Periode archief

1853-2002

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

18 m., 1700 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

dubbelen

Toegang(en)

Gaemers, J.H., Inventaris van het archief van W. Drees [levensjaren 1886-1988] en enkele familieleden, (1853) 1900-2000 (2002) (Den Haag 2007) [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

2.21.286

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie inleiding inventaris

opmerkingen structuur archief

zie inleiding inventaris

Seriële bescheiden

- Briefwisseling, alfabetisch op afzender geordend met bijlagen 1945-1958 (inv.nrs. 6-26)*

- Briefwisseling, alfabetisch op afzender geordend met bijlagen 1959-1988 (inv.nrs. 27-47)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

voorzitter CCB Arbeidsbemiddeling en Migratie 1932-1940

- Stukken betreffende zijn voorzitterschap van de Centrale Commissie van Bijstand voor de Arbeidsbemiddeling en de Migratie (inv.nr. 1210)

 

minister van Sociale Zaken 1945-1948

- Nota's, brieven aantekeningen e.d. , met enkele latere stukken 1945, 1947-1950 (inv.nr. 598)*

 

- Correspondentie met buitenlandse ministers, diplomaten en andere functionarissen 1945-1948 (inv.nr. 609)*

 

- Knipsels betreffende het regeringsbeleid in het algemeen 1945-1948 (inv.nr. 610)*

 

- Ingekomen documentatie en knipsels betreffende de resultaten van diverse opinieonderzoeken 1945-1948 (inv.nr. 611)*

 

- Aantekeningen over verschillende onderwerpen, gemaakt gedurende zijn ministerschap van Sociale Zaken (in steno) 1945-948 (inv.nr. 612)*

 

minister-president

- Knipsels over zijn bezoek aan de Verenigde Staten 1952 (inv.nrs. 964-967)

 

- Stukken en knipsels betreffende het bezoek van Drees en zijn echtgenote aan Zuid-Afrika in oktober 1953 (inv.nrs. 968-970)

 

- Knipsels van artikelen over Drees, interviews en verslagen van redevoeringen 1945-1967 (inv.nrs. 187-204)*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief W. Drees (1886-1988)

Periode archief

1853-2002

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

18 m., 1700 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

dubbelen

Toegang(en)

Gaemers, J.H., Inventaris van het archief van W. Drees [levensjaren 1886-1988] en enkele familieleden, (1853) 1900-2000 (2002) (Den Haag 2007) [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

2.21.286

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie inleiding inventaris

opmerkingen structuur archief

zie inleiding inventaris

Seriële bescheiden

- Briefwisseling, alfabetisch op afzender geordend met bijlagen 1945-1958 (inv.nrs. 6-26)*

- Briefwisseling, alfabetisch op afzender geordend met bijlagen 1959-1988 (inv.nrs. 27-47)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

voorzitter CCB Arbeidsbemiddeling en Migratie 1932-1940

- Stukken betreffende zijn voorzitterschap van de Centrale Commissie van Bijstand voor de Arbeidsbemiddeling en de Migratie (inv.nr. 1210)

 

minister van Sociale Zaken 1945-1948

- Nota's, brieven aantekeningen e.d. , met enkele latere stukken 1945, 1947-1950 (inv.nr. 598)*

 

- Correspondentie met buitenlandse ministers, diplomaten en andere functionarissen 1945-1948 (inv.nr. 609)*

 

- Knipsels betreffende het regeringsbeleid in het algemeen 1945-1948 (inv.nr. 610)*

 

- Ingekomen documentatie en knipsels betreffende de resultaten van diverse opinieonderzoeken 1945-1948 (inv.nr. 611)*

 

- Aantekeningen over verschillende onderwerpen, gemaakt gedurende zijn ministerschap van Sociale Zaken (in steno) 1945-948 (inv.nr. 612)*

 

minister-president

- Knipsels over zijn bezoek aan de Verenigde Staten 1952 (inv.nrs. 964-967)

 

- Stukken en knipsels betreffende het bezoek van Drees en zijn echtgenote aan Zuid-Afrika in oktober 1953 (inv.nrs. 968-970)

 

- Knipsels van artikelen over Drees, interviews en verslagen van redevoeringen 1945-1967 (inv.nrs. 187-204)*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving archief Willem Drees [sr.]
Inventaristekst

seriële bescheiden

inv.nrs. 6-26 Briefwisseling, alfabetisch op afzender geordend, met bijlagen 1945-1958

- inv.nr. 13 correspondentie H: bevat geen ingekomen brieven van de directeur van de Stichting Landverhuizing Nederland J.A.A. Hartland of de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman.

 

inv.nrs. 27-47 Briefwisseling, alfabetisch op afzender geordend, met bijlagen 1959-1988

- inv.nr. 27 correspondentie A: bevat o.m. ingekomen brieven van particulieren (Meia Albarda, 1965-1989; Louis B. Helsen 1968-1970) met verzoeken om advies ten behoeve van emigratie van familieleden; uitwisseling van ervaringen na emigratie naar Amerika en de ontvangst ten huize van Drees tijdens een vakantiebezoek aan Nederland 11 jaar na vertrek.

- inv.nr. 28 correspondentie B: bevat geen gegevens m.b.t. emigratie.

- inv.nr. 34 correspondentie H: bevat ingekomen brieven van de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman (1959-1965) betreffende een verzoek aan Drees tot deelname in het bestuur van de 'Nederlandse Stichting tot steun van het ICEM-vluchtelingenvervoer' en een steno-concept van het antwoord.

 

 

minister van Sociale Zaken 1945-1948

-inv.nr. 598 Nota's, brieven, aantekeningen e.d. , met enkele latere stukken 1945, 1947-1950

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat ingekomen brieven van diverse personen, o.m. van het departement van Sociale Zaken, betreffende het Rijksarbeidsbureau en kwesties als wederopbouw, volksgezondheid, volkshuisvesting, sociale verzekeringen. Tevens bevat het een typescript 'Program van een nationaal kabinet voor herstel en vernieuwing' (15 p.). Het bevat geen stukken m.b.t. emigratie.

 

- inv.nr. 609 Correspondentie met buitenlandse ministers, diplomaten en andere functionarissen 1945-1948

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat o.m. correspondentie met de minister van Sociale Zaken Karl Maisel betreffende de naoorlogse problemen in Oostenrijk op economisch, sociaal en politiek terrein en met de Britse Ambassade te Den Haag. Het bevat geen stukken m.b.t. emigratie.

 

- inv.nr. 610 Knipsels betreffende het regeringsbeleid in het algemeen 1945-1948

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat o.m. knipsels m.b.t. de plannen voor herstel en vernieuwing zowel op politiek als op sociaal-economisch terrein. Het bevat geen documentatie m.b.t. emigratie.

 

- inv.nr. 611 Ingekomen documentatie en knipsels betreffende de resultaten van diverse opinieonderzoeken 1945-1948

Conform inventarisbeschrijving. Bevat o.m. NIPO-onderzoeken in De Publieke Opinie juli 1946 t/m juli 1948 over diverse onderwerpen w.o. de loon- en prijsverhoudingen; Nederland en Indonesië; productiviteit; geneeskundige verzorging; geleide of vrije economie en het recht van staken. Geen onderzoek m.b.t. emigratie.

 

- inv.nr. 612 Aantekeningen over verschillende onderwerpen, gemaakt gedurende zijn ministerschap van Sociale Zaken (in steno) 1945-948

De map bevat diverse aantekeningen (in steno) w.o.:

- het opstellen van een overbruggingsuitkering voor werknemers

- wachtgeldregeling (1944)

- adviezen betreffende werkgevers- en werknemers

- nota Kortenhorst betreffende de organisatie van de wederopbouw en de werkverruiming; rechtspositie arbeiders; arbeidsbemiddeling; het instellen van een apart ministerie van wederopbouw en werkverruiming; tewerkstelling van arbeiders; Rijksarbeidsbureau

- arbeidsregelingen in het zuiden (jan-feb. 1945)

- notities m.b.t. volksgezondheid

- aantekeningen m.b.t. Vrij Nederland

Het dossier bevat geen aantekeningen m.b.t. emigratie(beleid).

 

minister-president

- inv.nrs. 187-204 Knipsels van artikelen over Drees, interviews en verslagen van redevoeringen 1945-1967

-inv.nr. 192 Bevat o.m. knipsels van Elseviers Weekblad (07-01-1950) met als onderwerp 'Emigreren of sterven'; een interview met W. Drees in Het Parool (03-02-1950) over emigratie als oplossing voor de werkgelegenheid m.n. voor boeren en ongeschoolden; een artikel in Het Vrije Volk (20-02-1950) 'Emigratie van geschoolden is niet gewenst'; een interview in de Oxford Mail (28-12-1950) betreffende de overbevolking van Nederland met als oplossing emigratie naar Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.


Tijdelijk

Drees [sr.], Willem

Bestand: 01Dreessr
##autopsie Bestande Gevonden: 11Dreessr
Naam archiefvormer Drees [sr.], Willem
Naam, varianten

Willem Drees sr.

Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1886-1988
Biografie

Biografisch Portaal

Biografie (link)
Functies

- 1911-1919 en 1920-1930 voorzitter van de SDAP-federatie Den Haag

- 1913-1941 lid Gemeenteraad Den Haag - 1919-1933 wethouder van Sociale Zaken, later van Financiën en Openbare Werken van Den Haag

- 1919-1941 lid Provinciale Staten van Zuid-Holland

- 1927-1941 vice-voorzitter van het partijbestuur van de SDAP

- 1932-1940 voorzitter van de Centrale Commissie van Bijstand voor de Arbeidsbemiddeling en de Migratie

- 1933-1940 lid Tweede Kamer

- 1939-1940 fractieleider SDAP

- 1944-1945 lid van het College van Vertrouwensmannen

- 1945-1948 minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

- 1948-1958 minister-president

- 1958-1988 minister van Staat

Functies (link)
Literatuur

Drees, neerslag van een werkzaam leven. Een keuze uit geschriften, redevoeringen, interviews en brieven uit de jaren 1902-1972 van Dr. W. Drees, voorzien van inleiding en commentaar van hemzelf en met redactionele medewerking van Paul van 't Veer (Assen 1972).

 

Herinneringen en opvattingen (Naarden 1983).

 

Op de kentering: een sociaal-democratische visie op Nederland en de wereld na de bevrijding, W. Drees, onder redactie van H. Daalder en J.H. Gaemers (Amsterdam 1996).

 

Daalder, H., en N. Cramer (red.), Willem Drees (Houten 1988).

 

Duynstee, F.J.F.M., en J. Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, 24 juni 1945 - 3 juli 1946 (Assen 1977).

 

Maas, P.F., J.M.M.J. Clerkx (red.), Het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951), Band A: Liberalisatie en sociale ordening; Band B: Anticommunisme, rechtsherstel en infrastructurele opbouw; band C: Koude Oorlog, dekolonisatie en integratie (Nijmegen 1991-1996). [ Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Dl. 3]

 

Ramakers, J.J.M. (red.), Het kabinet-Drees II, 1951-1952, in de schaduw van de Koreacrisis (Nijmegen 1997). [ Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Dl. 4]

 

Balen, Carla van en Jan Ramakers (red.), Het kabinet-Drees III, 1952-1956, barsten in de brede basis (Den Haag 2001). [Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Dl. 5]

 

Brouwer, Jan Willem en Peter van der Heijden (red.), Het kabinet-Drees IV en het kabinet-Beel II, 1956-1959, het einde van de rooms-rode coalitie (Den Haag 2004). [Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Dl. 6]

Literatuur (link):
Typering persoon ministerpoliticus
Kerkelijke denominatie / zuil neutraal / geen
Doelgroepen algemeen (Nederlandse / Australische / Canadese bevolking)(aspirant-) emigranten (algemeen)displaced personsremigrantenrepatrianten (Nederlands-Indië)transmigranten
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

##01PvdA# Partij van de Arbeid##

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
Literatuur

Drees, neerslag van een werkzaam leven. Een keuze uit geschriften, redevoeringen, interviews en brieven uit de jaren 1902-1972 van Dr. W. Drees, voorzien van inleiding en commentaar van hemzelf en met redactionele medewerking van Paul van 't Veer (Assen 1972).

 

Herinneringen en opvattingen (Naarden 1983).

 

Op de kentering: een sociaal-democratische visie op Nederland en de wereld na de bevrijding, W. Drees, onder redactie van H. Daalder en J.H. Gaemers (Amsterdam 1996).

 

Daalder, H., en N. Cramer (red.), Willem Drees (Houten 1988).

 

Duynstee, F.J.F.M., en J. Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, 24 juni 1945 - 3 juli 1946 (Assen 1977).

 

Maas, P.F., J.M.M.J. Clerkx (red.), Het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951), Band A: Liberalisatie en sociale ordening; Band B: Anticommunisme, rechtsherstel en infrastructurele opbouw; band C: Koude Oorlog, dekolonisatie en integratie (Nijmegen 1991-1996). [ Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Dl. 3]

 

Ramakers, J.J.M. (red.), Het kabinet-Drees II, 1951-1952, in de schaduw van de Koreacrisis (Nijmegen 1997). [ Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Dl. 4]

 

Balen, Carla van en Jan Ramakers (red.), Het kabinet-Drees III, 1952-1956, barsten in de brede basis (Den Haag 2001). [Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Dl. 5]

 

Brouwer, Jan Willem en Peter van der Heijden (red.), Het kabinet-Drees IV en het kabinet-Beel II, 1956-1959, het einde van de rooms-rode coalitie (Den Haag 2004). [Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Dl. 6]

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief W. Drees (1886-1988)

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

1853-2002

Periode archief (link)
Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

18 m., 1700 inv.nrs.

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papier
Vernietigd

dubbelen

Vernietigd (link):
Toegang(en)

Gaemers, J.H., Inventaris van het archief van W. Drees [levensjaren 1886-1988] en enkele familieleden, (1853) 1900-2000 (2002) (Den Haag 2007) [met historische en archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

2.21.286

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

niet van toepassing

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie inleiding inventaris

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

zie inleiding inventaris

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

- Briefwisseling, alfabetisch op afzender geordend met bijlagen 1945-1958 (inv.nrs. 6-26)*

- Briefwisseling, alfabetisch op afzender geordend met bijlagen 1959-1988 (inv.nrs. 27-47)*

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

voorzitter CCB Arbeidsbemiddeling en Migratie 1932-1940

- Stukken betreffende zijn voorzitterschap van de Centrale Commissie van Bijstand voor de Arbeidsbemiddeling en de Migratie (inv.nr. 1210)

 

minister van Sociale Zaken 1945-1948

- Nota's, brieven aantekeningen e.d. , met enkele latere stukken 1945, 1947-1950 (inv.nr. 598)*

 

- Correspondentie met buitenlandse ministers, diplomaten en andere functionarissen 1945-1948 (inv.nr. 609)*

 

- Knipsels betreffende het regeringsbeleid in het algemeen 1945-1948 (inv.nr. 610)*

 

- Ingekomen documentatie en knipsels betreffende de resultaten van diverse opinieonderzoeken 1945-1948 (inv.nr. 611)*

 

- Aantekeningen over verschillende onderwerpen, gemaakt gedurende zijn ministerschap van Sociale Zaken (in steno) 1945-948 (inv.nr. 612)*

 

minister-president

- Knipsels over zijn bezoek aan de Verenigde Staten 1952 (inv.nrs. 964-967)

 

- Stukken en knipsels betreffende het bezoek van Drees en zijn echtgenote aan Zuid-Afrika in oktober 1953 (inv.nrs. 968-970)

 

- Knipsels van artikelen over Drees, interviews en verslagen van redevoeringen 1945-1967 (inv.nrs. 187-204)*

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden AustraliëCanadaNieuw-ZeelandVerenigde StatenZuid-Afrika
Opmerkingen
Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal