Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Hofstee, Evert Willem

Naam archiefvormer Hofstee, Evert Willem
Leefjaren 1909-1987
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

'EW' Hofstee

Biografie

Biografisch Portaal

Functies

- 1937-(1940) werkzaam bij de Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie

- 1938-(1940) privaatdocentschap sociologie Universiteit van Groningen

- 1941-1944 adviseur Directie Wieringermeer en Dienst Zuiderzeewerken

- 1946-1980 hoogleraar Landbouwhoogeschool Wageningen van 1946-1954 met leeropdracht sociale en economische geografie; vanaf 1954-1955 met leeropdracht empirische sociologie en sociografie

 

- 1940 aug.-dec. werkzaam op het secretariaat Nederlandse Unie

- 1949 voorzitter Commissie voor het Geboorteonderzoek

- 1951 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (voorzitter Sociaal-Wetenschappelijke Raad)

- 1956-1960 plv. lid van de Raad voor de Emigratie

- 1967 voorzitter Werkgroep (emigratie) Geleerden, ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Academische Raad

- 1967-1968 lid Commissie van advies over de oprichting van een demografisch instituut

-1970-1980 voorzitter algemeen en dagelijks bestuur van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut (NIDI).

 

Daarnaast was Hofstee lid van diverse andere commissies, raden en besturen en adviseerde hij vijf ministeries.

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

van E.W. Hofstee

-, Ontstaan, doel en werkprogramma van de commissie voor het geboorte-onderzoek (Amsterdam 1949) 32 p.

 

-, 'Population pressure and the future of Western civilization in Europe', in: The American Journal of Sociology 55 (1949/1950) 523-532.

 

-, 'De landbouw en de migratie', in: Economisch-statistische berichten 35 (1950) p. 1024-1026.

 

-, 'Some remarks on selective migration', Publication of the research group for European Migration Problems VII (Den Haag: Martinus Nijhoff 1952). [In het Nederlands verschenen in het Sociologisch Jaarboek 6 (1952) 3-25]

 

-, 'Netherlands', in: B. Thomas ed., Economics of international migration (London: Macmillan 1958).

 

Beijer, G., Een samenvatting van het rapport van de werkgroep emigratie geleerden (voorz. E.W. Hofstee) aangevuld met recente statistische gegevens over de immigratie van academici in de Verenigde Staten (Amsterdam 1968).

 

Cnossen, T., J.M.A. Penders en E.W. Hofstee, Emigratie van agrariërs, inleiders: T. Cnossen en J.M.A. Penders; discussieleider: E.W. Hofstee (Verslag van de studieconferentie gehouden op 26 en 27 september 1955 in het voormalige paleis Noordeinde te 's-Gravenhage) ('s-Gravenhage: Nederlandse emigratiedienst 1955).

 

over E.W. Hofstee

Gemengde bedrijvigheid. Een kwart eeuw Wageningse sociologie, 1946-1971. Aangeboden aan prof.dr. E.W. Hofstee ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar aan de Landbouwhogeschool Wageningen (Wageningen 1971).

 

Kaa, D.J. van der, 'Prof. dr. E.W. Hofstee overl. 1909-1987', in: Demos. Bulletin over bevolking en samenleving vol. 4 (1988) 5.

 

'E.W. Hofstee, 1909-1987. Beknopt levensoverzicht en evaluatie', in: Mensch en Maatschappij vol. 63, ), afl. 1 (1988) 2.

 

over 'Archief Hofstee met betrekking tot het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk (ISONEVO) 1942-1961'

Winkels, Jeroen, ISONEVO. Het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk. Een bijdrage aan de geschiedschrijving van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in Nederland (Amsterdam 1982). [Bijlage 2 geeft een overzicht van de archivalia m.b.t. het ISONEVO)

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Ter signalering:

a) Hofstee archief 1811-1850

 

b) 'Archief Hofstee over het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk (ISONEVO) 1942-1961' [gebruikt door Jeroen Winkels in 1982 voor zijn doctoraalscriptie over het ISONEVO, niet getraceerd]

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, Den Haag

b) onbekend

Openbaarheid

a) volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

a) niet

Toegang(en)

 

Zie voor Hofstee archief:

nidi.knaw.nl/nl/projects/110201/

 

Kenmerk toegang

niet van toepassing

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

a) Het Hofstee archief bestaat uit demografische kerncijfers over de Nederlandse gemeenten in de periode 1811-1850, verzameld door prof.dr. E.W. Hofstee. Het bestand vormt een onderdeel van een omvangrijker demografische database, beschikbaar in Microsoft Access formaat. Het is o.m. gebruikt voor de Historische Steekproef Nederland (HSN).

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

Zie voor Hofstee archief:

nidi.knaw.nl/nl/projects/110201/

Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden

Algemeen

Naam, varianten

'EW' Hofstee

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

Raad voor de Emigratie

 

Literatuur

van E.W. Hofstee

-, Ontstaan, doel en werkprogramma van de commissie voor het geboorte-onderzoek (Amsterdam 1949) 32 p.

 

-, 'Population pressure and the future of Western civilization in Europe', in: The American Journal of Sociology 55 (1949/1950) 523-532.

 

-, 'De landbouw en de migratie', in: Economisch-statistische berichten 35 (1950) p. 1024-1026.

 

-, 'Some remarks on selective migration', Publication of the research group for European Migration Problems VII (Den Haag: Martinus Nijhoff 1952). [In het Nederlands verschenen in het Sociologisch Jaarboek 6 (1952) 3-25]

 

-, 'Netherlands', in: B. Thomas ed., Economics of international migration (London: Macmillan 1958).

 

Beijer, G., Een samenvatting van het rapport van de werkgroep emigratie geleerden (voorz. E.W. Hofstee) aangevuld met recente statistische gegevens over de immigratie van academici in de Verenigde Staten (Amsterdam 1968).

 

Cnossen, T., J.M.A. Penders en E.W. Hofstee, Emigratie van agrariërs, inleiders: T. Cnossen en J.M.A. Penders; discussieleider: E.W. Hofstee (Verslag van de studieconferentie gehouden op 26 en 27 september 1955 in het voormalige paleis Noordeinde te 's-Gravenhage) ('s-Gravenhage: Nederlandse emigratiedienst 1955).

 

over E.W. Hofstee

Gemengde bedrijvigheid. Een kwart eeuw Wageningse sociologie, 1946-1971. Aangeboden aan prof.dr. E.W. Hofstee ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar aan de Landbouwhogeschool Wageningen (Wageningen 1971).

 

Kaa, D.J. van der, 'Prof. dr. E.W. Hofstee overl. 1909-1987', in: Demos. Bulletin over bevolking en samenleving vol. 4 (1988) 5.

 

'E.W. Hofstee, 1909-1987. Beknopt levensoverzicht en evaluatie', in: Mensch en Maatschappij vol. 63, ), afl. 1 (1988) 2.

 

over 'Archief Hofstee met betrekking tot het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk (ISONEVO) 1942-1961'

Winkels, Jeroen, ISONEVO. Het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk. Een bijdrage aan de geschiedschrijving van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in Nederland (Amsterdam 1982). [Bijlage 2 geeft een overzicht van de archivalia m.b.t. het ISONEVO)

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Ter signalering:

a) Hofstee archief 1811-1850

 

b) 'Archief Hofstee over het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk (ISONEVO) 1942-1961' [gebruikt door Jeroen Winkels in 1982 voor zijn doctoraalscriptie over het ISONEVO, niet getraceerd]

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, Den Haag

b) onbekend

Openbaarheid

a) volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

a) niet

Toegang(en)

 

Zie voor Hofstee archief:

nidi.knaw.nl/nl/projects/110201/

 

Kenmerk toegang

niet van toepassing

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

a) Het Hofstee archief bestaat uit demografische kerncijfers over de Nederlandse gemeenten in de periode 1811-1850, verzameld door prof.dr. E.W. Hofstee. Het bestand vormt een onderdeel van een omvangrijker demografische database, beschikbaar in Microsoft Access formaat. Het is o.m. gebruikt voor de Historische Steekproef Nederland (HSN).

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

Zie voor Hofstee archief:

nidi.knaw.nl/nl/projects/110201/

Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Ter signalering:

a) Hofstee archief 1811-1850

 

b) 'Archief Hofstee over het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk (ISONEVO) 1942-1961' [gebruikt door Jeroen Winkels in 1982 voor zijn doctoraalscriptie over het ISONEVO, niet getraceerd]

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, Den Haag

b) onbekend

Openbaarheid

a) volledig

Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Informatiedrager
Vernietigd

a) niet

Toegang(en)

 

Zie voor Hofstee archief:

nidi.knaw.nl/nl/projects/110201/

 

Kenmerk toegang

niet van toepassing

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

opmerkingen structuur archief

a) Het Hofstee archief bestaat uit demografische kerncijfers over de Nederlandse gemeenten in de periode 1811-1850, verzameld door prof.dr. E.W. Hofstee. Het bestand vormt een onderdeel van een omvangrijker demografische database, beschikbaar in Microsoft Access formaat. Het is o.m. gebruikt voor de Historische Steekproef Nederland (HSN).

Seriële bescheiden

geen

Statistische gegevens

Zie voor Hofstee archief:

nidi.knaw.nl/nl/projects/110201/

Inhoud overig

geen

Bestemmingslanden

Analyse archivalia


Tijdelijk

Hofstee, Evert Willem

Bestand: 01Hofstee
##autopsie Bestande Gevonden: geen
Naam archiefvormer Hofstee, Evert Willem
Naam, varianten

'EW' Hofstee

Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1909-1987
Biografie

Biografisch Portaal

Biografie (link)
Functies

- 1937-(1940) werkzaam bij de Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie

- 1938-(1940) privaatdocentschap sociologie Universiteit van Groningen

- 1941-1944 adviseur Directie Wieringermeer en Dienst Zuiderzeewerken

- 1946-1980 hoogleraar Landbouwhoogeschool Wageningen van 1946-1954 met leeropdracht sociale en economische geografie; vanaf 1954-1955 met leeropdracht empirische sociologie en sociografie

 

- 1940 aug.-dec. werkzaam op het secretariaat Nederlandse Unie

- 1949 voorzitter Commissie voor het Geboorteonderzoek

- 1951 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (voorzitter Sociaal-Wetenschappelijke Raad)

- 1956-1960 plv. lid van de Raad voor de Emigratie

- 1967 voorzitter Werkgroep (emigratie) Geleerden, ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Academische Raad

- 1967-1968 lid Commissie van advies over de oprichting van een demografisch instituut

-1970-1980 voorzitter algemeen en dagelijks bestuur van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut (NIDI).

 

Daarnaast was Hofstee lid van diverse andere commissies, raden en besturen en adviseerde hij vijf ministeries.

Functies (link)
Literatuur

van E.W. Hofstee

-, Ontstaan, doel en werkprogramma van de commissie voor het geboorte-onderzoek (Amsterdam 1949) 32 p.

 

-, 'Population pressure and the future of Western civilization in Europe', in: The American Journal of Sociology 55 (1949/1950) 523-532.

 

-, 'De landbouw en de migratie', in: Economisch-statistische berichten 35 (1950) p. 1024-1026.

 

-, 'Some remarks on selective migration', Publication of the research group for European Migration Problems VII (Den Haag: Martinus Nijhoff 1952). [In het Nederlands verschenen in het Sociologisch Jaarboek 6 (1952) 3-25]

 

-, 'Netherlands', in: B. Thomas ed., Economics of international migration (London: Macmillan 1958).

 

Beijer, G., Een samenvatting van het rapport van de werkgroep emigratie geleerden (voorz. E.W. Hofstee) aangevuld met recente statistische gegevens over de immigratie van academici in de Verenigde Staten (Amsterdam 1968).

 

Cnossen, T., J.M.A. Penders en E.W. Hofstee, Emigratie van agrariërs, inleiders: T. Cnossen en J.M.A. Penders; discussieleider: E.W. Hofstee (Verslag van de studieconferentie gehouden op 26 en 27 september 1955 in het voormalige paleis Noordeinde te 's-Gravenhage) ('s-Gravenhage: Nederlandse emigratiedienst 1955).

 

over E.W. Hofstee

Gemengde bedrijvigheid. Een kwart eeuw Wageningse sociologie, 1946-1971. Aangeboden aan prof.dr. E.W. Hofstee ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar aan de Landbouwhogeschool Wageningen (Wageningen 1971).

 

Kaa, D.J. van der, 'Prof. dr. E.W. Hofstee overl. 1909-1987', in: Demos. Bulletin over bevolking en samenleving vol. 4 (1988) 5.

 

'E.W. Hofstee, 1909-1987. Beknopt levensoverzicht en evaluatie', in: Mensch en Maatschappij vol. 63, ), afl. 1 (1988) 2.

 

over 'Archief Hofstee met betrekking tot het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk (ISONEVO) 1942-1961'

Winkels, Jeroen, ISONEVO. Het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk. Een bijdrage aan de geschiedschrijving van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in Nederland (Amsterdam 1982). [Bijlage 2 geeft een overzicht van de archivalia m.b.t. het ISONEVO)

Literatuur (link):
Typering persoon adviseurbestuurderwetenschappelijk onderzoeker
Kerkelijke denominatie / zuil onbekend
Doelgroepen algemeen (Nederlandse / Australische / Canadese bevolking)(aspirant-) emigranten (algemeen)wetenschappers
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

#01Raad voor de Emigratie#

 

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
Literatuur

van E.W. Hofstee

-, Ontstaan, doel en werkprogramma van de commissie voor het geboorte-onderzoek (Amsterdam 1949) 32 p.

 

-, 'Population pressure and the future of Western civilization in Europe', in: The American Journal of Sociology 55 (1949/1950) 523-532.

 

-, 'De landbouw en de migratie', in: Economisch-statistische berichten 35 (1950) p. 1024-1026.

 

-, 'Some remarks on selective migration', Publication of the research group for European Migration Problems VII (Den Haag: Martinus Nijhoff 1952). [In het Nederlands verschenen in het Sociologisch Jaarboek 6 (1952) 3-25]

 

-, 'Netherlands', in: B. Thomas ed., Economics of international migration (London: Macmillan 1958).

 

Beijer, G., Een samenvatting van het rapport van de werkgroep emigratie geleerden (voorz. E.W. Hofstee) aangevuld met recente statistische gegevens over de immigratie van academici in de Verenigde Staten (Amsterdam 1968).

 

Cnossen, T., J.M.A. Penders en E.W. Hofstee, Emigratie van agrariërs, inleiders: T. Cnossen en J.M.A. Penders; discussieleider: E.W. Hofstee (Verslag van de studieconferentie gehouden op 26 en 27 september 1955 in het voormalige paleis Noordeinde te 's-Gravenhage) ('s-Gravenhage: Nederlandse emigratiedienst 1955).

 

over E.W. Hofstee

Gemengde bedrijvigheid. Een kwart eeuw Wageningse sociologie, 1946-1971. Aangeboden aan prof.dr. E.W. Hofstee ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar aan de Landbouwhogeschool Wageningen (Wageningen 1971).

 

Kaa, D.J. van der, 'Prof. dr. E.W. Hofstee overl. 1909-1987', in: Demos. Bulletin over bevolking en samenleving vol. 4 (1988) 5.

 

'E.W. Hofstee, 1909-1987. Beknopt levensoverzicht en evaluatie', in: Mensch en Maatschappij vol. 63, ), afl. 1 (1988) 2.

 

over 'Archief Hofstee met betrekking tot het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk (ISONEVO) 1942-1961'

Winkels, Jeroen, ISONEVO. Het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk. Een bijdrage aan de geschiedschrijving van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in Nederland (Amsterdam 1982). [Bijlage 2 geeft een overzicht van de archivalia m.b.t. het ISONEVO)

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Ter signalering:

a) Hofstee archief 1811-1850

 

b) 'Archief Hofstee over het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk (ISONEVO) 1942-1961' [gebruikt door Jeroen Winkels in 1982 voor zijn doctoraalscriptie over het ISONEVO, niet getraceerd]

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Periode archief (link)
Vindplaats

a) Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, Den Haag

b) onbekend

Openbaarheid

a) volledig

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

niet van toepassing

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager digitaal
Vernietigd

a) niet

Vernietigd (link):
Toegang(en)

 

Zie voor Hofstee archief:

nidi.knaw.nl/nl/projects/110201/

 

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

niet van toepassing

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

niet van toepassing

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

niet van toepassing

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

a) Het Hofstee archief bestaat uit demografische kerncijfers over de Nederlandse gemeenten in de periode 1811-1850, verzameld door prof.dr. E.W. Hofstee. Het bestand vormt een onderdeel van een omvangrijker demografische database, beschikbaar in Microsoft Access formaat. Het is o.m. gebruikt voor de Historische Steekproef Nederland (HSN).

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

geen

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

Zie voor Hofstee archief:

nidi.knaw.nl/nl/projects/110201/

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

geen

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden geen
Opmerkingen
Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal