Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Joekes, Adolf Marcus

Naam archiefvormer Joekes, Adolf Marcus
Leefjaren 1885-1962
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Biografie

Biografisch Portaal

 

 

Functies

- 1925-1948, 1952 lid van de Tweede Kamer voor de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB), vanaf 1946 Partij van de Arbeid

- 1945-1946 lid Dagelijks Bestuur VDB

- 1946-1948 vice(fractie)voorzitter PvdA

- 1948-1951 minister van Sociale Zaken

- 1952-1960 lid van de Raad van State

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

zie literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Collectie 156 A.M. Joekes

Periode archief

1885-1962

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging inv.nrs. 498-635 is tot 2012 overleg nodig via de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

5,7 m.; 648 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Penders-Van Kimmenade, A.K., Inventaris van de papieren van Mr. A.M. Joekes, 1885-1962 (Den Haag 1965) [met korte biografische inleiding]

Kenmerk toegang

2.21.094

indices_toegang_link

index op persoonsnamen, zaken en geografische namen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

deel van het archief van de Vrijzinnig-Democratische Kamerclub 1903-1917

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Verslag van het congres over urgente bevolkingsproblemen, briefwisseling met Mr. Ir. B.W. Haveman betreffende zijn benoeming als commissaris voor de emigratie, emigratienota en een krantenknipsel uit de NRC betreffende een nieuw Amerikaans emigratieplan 28 maart 1949 en 14 augustus 1950- 2 mei 1952 (inv.nr. 270)*

 

- Artikelen in de 'Ocean Post' [Ocean post. Weekblad voor pioniers, nieuws- en contactorgaan voor Nederlanders in alle werelddelen, jrg. 1, nr. 1 (18 mei 1951)- …] en andere tijdschriften 1949-1951 (inv.nr. 275)

 

Ter signalering:

- Internationale Arbeidsconferenties 1922-1950 (inv.nr. 109)

- Notitieboekjes over de jaren 1949, 1950-1951, 5 deeltjes (inv.nr. 252)

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving collectie Adolf Marcus Joekes
Inventaristekst

- inv.nr. 270 Verslag van het congres over urgente bevolkingsproblemen, briefwisseling met Mr. Ir. B.W. Haveman betreffende zijn benoeming als commissaris voor de emigratie, emigratienota en een krantenknipsel uit de NRC betreffende een nieuw Amerikaans emigratieplan 28 maart 1949 en 14 augustus 1950- 2 mei 1952

Conform inventarisbeschrijving. Het verslag van het congres over urgente bevolkingsproblemen betreft een krantenartikel naar aanleiding van het in 1949 gehouden sociologische bevolkingsonderzoek, verricht door het Amsterdamse Instituut voor Sociaal Onderzoek naar het Nederlandse Volk en het daaraan gekoppelde congres en preadvies aan de regering.

De briefwisseling met Haveman (12 brieven) betreft enerzijds zijn aanstelling als Commissaris voor de Emigratie en zijn visie op de nog te vormen organisatie (1950). De latere brieven (deels handgeschreven) betreffen persoonlijke rapportages van Haveman aan Joekes over de Amerikaanse plannen voor het oprichtingscongres van het Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME), de voorloper van het Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM).

Algemeen

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

Partij van de Arbeid

Literatuur

zie literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Collectie 156 A.M. Joekes

Periode archief

1885-1962

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging inv.nrs. 498-635 is tot 2012 overleg nodig via de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

5,7 m.; 648 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Penders-Van Kimmenade, A.K., Inventaris van de papieren van Mr. A.M. Joekes, 1885-1962 (Den Haag 1965) [met korte biografische inleiding]

Kenmerk toegang

2.21.094

indices_toegang_link

index op persoonsnamen, zaken en geografische namen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

deel van het archief van de Vrijzinnig-Democratische Kamerclub 1903-1917

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Verslag van het congres over urgente bevolkingsproblemen, briefwisseling met Mr. Ir. B.W. Haveman betreffende zijn benoeming als commissaris voor de emigratie, emigratienota en een krantenknipsel uit de NRC betreffende een nieuw Amerikaans emigratieplan 28 maart 1949 en 14 augustus 1950- 2 mei 1952 (inv.nr. 270)*

 

- Artikelen in de 'Ocean Post' [Ocean post. Weekblad voor pioniers, nieuws- en contactorgaan voor Nederlanders in alle werelddelen, jrg. 1, nr. 1 (18 mei 1951)- …] en andere tijdschriften 1949-1951 (inv.nr. 275)

 

Ter signalering:

- Internationale Arbeidsconferenties 1922-1950 (inv.nr. 109)

- Notitieboekjes over de jaren 1949, 1950-1951, 5 deeltjes (inv.nr. 252)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Collectie 156 A.M. Joekes

Periode archief

1885-1962

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging inv.nrs. 498-635 is tot 2012 overleg nodig via de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

5,7 m.; 648 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Penders-Van Kimmenade, A.K., Inventaris van de papieren van Mr. A.M. Joekes, 1885-1962 (Den Haag 1965) [met korte biografische inleiding]

Kenmerk toegang

2.21.094

indices_toegang_link

index op persoonsnamen, zaken en geografische namen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

deel van het archief van de Vrijzinnig-Democratische Kamerclub 1903-1917

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Verslag van het congres over urgente bevolkingsproblemen, briefwisseling met Mr. Ir. B.W. Haveman betreffende zijn benoeming als commissaris voor de emigratie, emigratienota en een krantenknipsel uit de NRC betreffende een nieuw Amerikaans emigratieplan 28 maart 1949 en 14 augustus 1950- 2 mei 1952 (inv.nr. 270)*

 

- Artikelen in de 'Ocean Post' [Ocean post. Weekblad voor pioniers, nieuws- en contactorgaan voor Nederlanders in alle werelddelen, jrg. 1, nr. 1 (18 mei 1951)- …] en andere tijdschriften 1949-1951 (inv.nr. 275)

 

Ter signalering:

- Internationale Arbeidsconferenties 1922-1950 (inv.nr. 109)

- Notitieboekjes over de jaren 1949, 1950-1951, 5 deeltjes (inv.nr. 252)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving collectie Adolf Marcus Joekes
Inventaristekst

- inv.nr. 270 Verslag van het congres over urgente bevolkingsproblemen, briefwisseling met Mr. Ir. B.W. Haveman betreffende zijn benoeming als commissaris voor de emigratie, emigratienota en een krantenknipsel uit de NRC betreffende een nieuw Amerikaans emigratieplan 28 maart 1949 en 14 augustus 1950- 2 mei 1952

Conform inventarisbeschrijving. Het verslag van het congres over urgente bevolkingsproblemen betreft een krantenartikel naar aanleiding van het in 1949 gehouden sociologische bevolkingsonderzoek, verricht door het Amsterdamse Instituut voor Sociaal Onderzoek naar het Nederlandse Volk en het daaraan gekoppelde congres en preadvies aan de regering.

De briefwisseling met Haveman (12 brieven) betreft enerzijds zijn aanstelling als Commissaris voor de Emigratie en zijn visie op de nog te vormen organisatie (1950). De latere brieven (deels handgeschreven) betreffen persoonlijke rapportages van Haveman aan Joekes over de Amerikaanse plannen voor het oprichtingscongres van het Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME), de voorloper van het Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM).


Tijdelijk

Joekes, Adolf Marcus

Bestand: 01Joekes
##autopsie Bestande Gevonden: 11Joekes
Naam archiefvormer Joekes, Adolf Marcus
Naam, varianten
Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1885-1962
Biografie

Biografisch Portaal

 

 

Biografie (link)
Functies

- 1925-1948, 1952 lid van de Tweede Kamer voor de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB), vanaf 1946 Partij van de Arbeid

- 1945-1946 lid Dagelijks Bestuur VDB

- 1946-1948 vice(fractie)voorzitter PvdA

- 1948-1951 minister van Sociale Zaken

- 1952-1960 lid van de Raad van State

Functies (link)
Literatuur

zie literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland

Literatuur (link):
Typering persoon bestuurderministerpoliticus
Kerkelijke denominatie / zuil neutraal / geen
Doelgroepen algemeen (Nederlandse / Australische / Canadese bevolking)(aspirant-) emigranten (algemeen)displaced personsremigrantenrepatrianten (Nederlands-Indië)transmigranten
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

##01PvdA# Partij van de Arbeid##

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
Literatuur

zie literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Collectie 156 A.M. Joekes

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

1885-1962

Periode archief (link)
Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging inv.nrs. 498-635 is tot 2012 overleg nodig via de directeur van het Nationaal Archief.

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

5,7 m.; 648 inv.nrs.

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papier
Vernietigd

onbekend

Vernietigd (link):
Toegang(en)

Penders-Van Kimmenade, A.K., Inventaris van de papieren van Mr. A.M. Joekes, 1885-1962 (Den Haag 1965) [met korte biografische inleiding]

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

2.21.094

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

index op persoonsnamen, zaken en geografische namen

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

deel van het archief van de Vrijzinnig-Democratische Kamerclub 1903-1917

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

geen

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

- Verslag van het congres over urgente bevolkingsproblemen, briefwisseling met Mr. Ir. B.W. Haveman betreffende zijn benoeming als commissaris voor de emigratie, emigratienota en een krantenknipsel uit de NRC betreffende een nieuw Amerikaans emigratieplan 28 maart 1949 en 14 augustus 1950- 2 mei 1952 (inv.nr. 270)*

 

- Artikelen in de 'Ocean Post' [Ocean post. Weekblad voor pioniers, nieuws- en contactorgaan voor Nederlanders in alle werelddelen, jrg. 1, nr. 1 (18 mei 1951)- …] en andere tijdschriften 1949-1951 (inv.nr. 275)

 

Ter signalering:

- Internationale Arbeidsconferenties 1922-1950 (inv.nr. 109)

- Notitieboekjes over de jaren 1949, 1950-1951, 5 deeltjes (inv.nr. 252)

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden geen
Opmerkingen
Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal