Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Gravemeijer, Koeno Henricus Eskelhoff

Naam archiefvormer Gravemeijer, Koeno Henricus Eskelhoff
Leefjaren 1883-1970
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

K.H.E. Gravemeyer

Biografie

Biografisch Portaal

Functies

- 1911-1920 predikant Nederlandse Hervormde Kerk (orthodoxe richting)

- 1921 medeoprichter en voorzitter Hervormd Gereformeerde Staatspartij

- 1940-(1941) secretaris Algemene Synodale Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk

- 1945-1946 voorzitter Algemene Diaconale Raad Nederlandse Hervormde Kerk

- 1946-1952 Algemeen Gedelegeerde Nederlandse Hervormde Kerk

- 1947; 1951-1952 Algemeen Gedelegeerde, verblijf in Zuid-Afrika om banden met verwante kerken aldaar te versterken en Nederlandse emigranten te helpen bij hun kerkelijke aanpassing

- 1948-1949 initiatiefnemer en eerste voorzitter Hervormde Emigratie Commissie

- 1953-1954 predikant te Johannesburg, Zuid-Afrika

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

zie literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief Familie Gravemeijer, correspondentie K.H.E. Gravemeijer

Periode archief

1847-1970

Vindplaats

PLD Utrecht, hulpdepot Wierden

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

1 inv.nr. m.b.t. K.H.E. Gravemeijer

Informatiedrager
Vernietigd

niet

Toegang(en)

Archievenoverzicht Nederlandse Hervormde Kerk

Kenmerk toegang

NHK, nr. 183

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

Bestemmingslanden

Algemeen

Naam, varianten

K.H.E. Gravemeyer

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

Hervormde Emigratie Commissie

Literatuur

zie literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief Familie Gravemeijer, correspondentie K.H.E. Gravemeijer

Periode archief

1847-1970

Vindplaats

PLD Utrecht, hulpdepot Wierden

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

1 inv.nr. m.b.t. K.H.E. Gravemeijer

Informatiedrager
Vernietigd

niet

Toegang(en)

Archievenoverzicht Nederlandse Hervormde Kerk

Kenmerk toegang

NHK, nr. 183

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief Familie Gravemeijer, correspondentie K.H.E. Gravemeijer

Periode archief

1847-1970

Vindplaats

PLD Utrecht, hulpdepot Wierden

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

1 inv.nr. m.b.t. K.H.E. Gravemeijer

Informatiedrager
Vernietigd

niet

Toegang(en)

Archievenoverzicht Nederlandse Hervormde Kerk

Kenmerk toegang

NHK, nr. 183

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

Bestemmingslanden

Analyse archivalia


Tijdelijk

Gravemeijer, Koeno Henricus Eskelhoff

Bestand: 01Gravemeijer
##autopsie Bestande Gevonden: geen
Naam archiefvormer Gravemeijer, Koeno Henricus Eskelhoff
Naam, varianten

K.H.E. Gravemeyer

Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1883-1970
Biografie

Biografisch Portaal

Biografie (link)
Functies

- 1911-1920 predikant Nederlandse Hervormde Kerk (orthodoxe richting)

- 1921 medeoprichter en voorzitter Hervormd Gereformeerde Staatspartij

- 1940-(1941) secretaris Algemene Synodale Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk

- 1945-1946 voorzitter Algemene Diaconale Raad Nederlandse Hervormde Kerk

- 1946-1952 Algemeen Gedelegeerde Nederlandse Hervormde Kerk

- 1947; 1951-1952 Algemeen Gedelegeerde, verblijf in Zuid-Afrika om banden met verwante kerken aldaar te versterken en Nederlandse emigranten te helpen bij hun kerkelijke aanpassing

- 1948-1949 initiatiefnemer en eerste voorzitter Hervormde Emigratie Commissie

- 1953-1954 predikant te Johannesburg, Zuid-Afrika

Functies (link)
Literatuur

zie literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland

Literatuur (link):
Typering persoon politicuszielzorger
Kerkelijke denominatie / zuil protestant
Doelgroepen (aspirant-) emigranten (algemeen)
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

##01NHK_HEC# Hervormde Emigratie Commissie##

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
Literatuur

zie literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief Familie Gravemeijer, correspondentie K.H.E. Gravemeijer

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

1847-1970

Periode archief (link)
Vindplaats

PLD Utrecht, hulpdepot Wierden

Openbaarheid

beperkt

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

1 inv.nr. m.b.t. K.H.E. Gravemeijer

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papier
Vernietigd

niet

Vernietigd (link):
Toegang(en)

Archievenoverzicht Nederlandse Hervormde Kerk

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

NHK, nr. 183

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

geen

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

geen

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden geen
Opmerkingen
Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal