Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Stekelenburg, Henri Albert Victor Marie

Naam archiefvormer Stekelenburg, Henri Albert Victor Marie
Leefjaren 1929-1999
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Henk van Stekelenburg

Biografie

Henk van Stekelenburg studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tot 1988 werkte hij als docent geschiedenis en publiceerde hij over de lokale geschiedenis van Vught. In 1991 promoveerde hij op het proefschrift Landverhuizing als regionaal verschijnsel: van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1820-1880.

Hij schreef nog twee delen over de emigratie vanuit Noord-Brabant. Het laatste deel van zijn trilogie verscheen postuum. Daarnaast publiceerde hij diverse artikelen over emigratie.

Functies

- docent geschiedenis

- publicist

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

van Henk van Stekelenburg

- Landverhuizing als regionaal verschijnsel: van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1820-1880 (Tilburg 1991).

 

- "Hier is alles vooruitgang": landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1880-1940 (Tilburg 1996).

 

- De grote trek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1963 (Tilburg 2000).

 

- 'The quest for land: The movement of Roman Catholic Dutch farmers to Canada (1947-1955)', in: Migration News 34 (1985) nr. 4, 23-27.

 

- 'Van Noord-Brabant naar Noord-Amerika', in: Kleio, Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN) 33 (1992) nr. 7, 6-9.

 

- 'The North Brabant case: emigration to the United States, 1947-1963', in: H. Krabbendam en Larry J. Wagenaar, The Dutch-American experience: essays in honour of Robert P. Swierenga (Amsterdam 2000) 155-166.

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Henry van Stekelenburg Collection (Dutch Catholic Emigration)

Periode archief

1820-1960

Vindplaats

Roosevelt Study Center, Middelburg

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

24 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

nee

Toegang(en)

Krabbendam, H. en Michiel Heijliger (m.m.v. Marijke van Faassen en Laetitia van Stekelenburg), Inventaris van de Collectie Henk van Stekelenburg (Middelburg 2002) [met biografische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

geen

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief bevatte een deel van de microfilms uit het archief van de Stichting Landverhuizing Nederland (voordat het bewerkt werd door de Centrale Archief Selectiedienst, Winschoten) die Herman Ganzevoort had laten maken en ter beschikking had gesteld aan Van Stekelenburg. Bij overdracht van het archief van Van Stekelenburg aan het Roosevelt Studycenter zijn deze films afgescheiden en door Ganzevoort aangevuld. Zie Herman Ganzevoort

opmerkingen structuur archief

Het betreft een onderzoeksarchief met onderzoeksaantekeningen, genealogische gegevens, interviews met getuige-deskundigen en manuscripten van Van Stekelenburg. Daarnaast bevat het tal van moeilijk beschikbare artikelen en onderzoekscorrespondentie. De onderzoeksbescheiden zijn ingedeeld op basis van de chronologie, zoals gehanteerd in de drie boeken, alfabetisch op naam geordende correspondentie (namen digitaal raadpleegbaar), illustraties en interviews. De boeken zijn afgescheiden en in de bibliotheek van het RSC geplaatst.

Seriële bescheiden

Ter signalering:

- Geaggregeerde lijsten van landverhuizers geordend naar gemeente Aalst-Zundert 1848-1870 op naam/geslacht/leeftijd/beroep/religie/welstand/hoofdelijke omslag/echtgenoot/kinderen/plaats van bestemming/reden van vertrek, samengesteld uit diverse streekarchieven (doos 4)

 

- Naamlijsten emigranten naar Canada 1953 (doos 14, map 87)

 

- Correspondentie A-Z (alfabetisch op naam) (doos 19-21)

Statistische gegevens

Ter signalering:

- Kopieën statistische gegevens 1820-1870 Immigrants by country, major Occupation Groupe and Age (doos 11, map 68)

 

- Vijfjaarlijkse totalen landverhuizers van Noord-Brabant naar Amerika per gemeente (doos 11, map 70)

Inhoud overig

- Onderzoeksmateriaal behorend bij De GroteTrek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1963 (doos 13-19)

 

- Onderzoeksaantekeningen betreffende interviews met J.E. de Quay, A.S. Tuinman; J.F. van Campen; J. van Wezel; J.W. Wellen; Mw. A. van Lierop e.a. (doos 11 map 85)*

 

- Cassettes met interviews (doos 24)*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Collectie Henk van Stekelenburg
Inventaristekst

- Doos 14, map 85 Onderzoeksaantekeningen betreffende interviews met J.E. de Quay, A.S. Tuinman, J.F. van Campen, J. van Wezel, J.W. Wellen, Mw. A. van Lierop e.a.

Conform inventarisbeschrijving. De aantekeningen bevatten veelal de vragen en notities m.b.t. het antwoord.

 

- Doos 24 Cassettes met interviews

1. met drs. J.F. van Campen, directeur Katholieke Emigratie Centrale 17 augustus 1978

 

2. met Rudolf Herbers 2 augustus 1979 (herinneringen aan Drentse katholieke emigranten - van Duitse afkomst - waarvan al in 1845 een groep naar Michigan was gegaan)

 

3. met pater J. van Wezel, Congregatie van het Heilig Hart, die tientallen jaren de emigratie naar Canada had georganiseerd en nieuwkomers begeleidde, o.a. door oprichting van een Credit Union 7 augustus 1979 (4 tapes)

 

4. Ad Wijdeven, publicist, landbouwkundig ingenieur, over de resultaten van Nederlanders in Amerika en Canada 9 augustus 1979

 

5. met Jan de Quay, voormalig minister-president, KVP 1980

 

6. met Frans Verhagen, Wereldheer van het bisdom Den Bosch, werkzaam onder emigranten in Nederland en West-Canada, katholieke vrouwen- en jongerenorganisaties april 1980 (2 tapes)

 

7. met A.S. Tuinman, landbouwattaché Nederlandse ambassade in Canada 13 en 17 mei 1980 (3 tapes)

 

8. met drs. Anneke van Lierop, sociaal en cultureel werk onder boerinnen bij de Nederlands Christelijke Boerenbond (Breda en Den Bosch) en diensthoofd van de Agrarisch Sociale Voorlichting 14 juli 1980

 

9. met P.J. Vrijssen, directeur van de Interdiocesane Emigratie Stichting van de bisdommen Den Bosch en Breda 14 januari 1981

 

10. met W. Corssmit, hoofdonderwijzer Boekel, emigratielessen, medewerker van pater van den Elsen 25 mei 1981

 

11. met mej. A. Schafrat, dochter van de burgemeester van Boekel, hoofdredacteur van de Knollentuin, een periodiek met als doel de banden tussen de gemeenschap van Boekel en emigranten en missionarissen, oorlogsjaren augustus 1981

 

12. met ir. J.W. Wellen, consulent Jonge Boeren en secretaris NCB 19 augustus 1981

 

13. met pater Herman Falke SCJ, in Ottawa, sinds 1952 in Canada, medewerker Jan van Wezel 10 februari 1996

 

14. met pastoor Jan Hoes, werkzaam in Alberta, 1976-1991, over de geschiedenis van Nederlandse emigranten 10 april 1996

 

15. met pater Bill Trinekes, over emigratie en kerkelijke organisatie in Alberta 25 februari 1997

 

16. met de heer en mevrouw Sanders-Jansen, over de geringe invloed van de oorlog op de emigratie oktober 1997

 

17. met P. Vrijssen, vraaggesprekken over Theodorus van den Elsen, emigratieaalmoezenier z.j. (3 tapes).

Algemeen

Naam, varianten

Henk van Stekelenburg

Doelgroepen
Literatuur

van Henk van Stekelenburg

- Landverhuizing als regionaal verschijnsel: van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1820-1880 (Tilburg 1991).

 

- "Hier is alles vooruitgang": landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1880-1940 (Tilburg 1996).

 

- De grote trek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1963 (Tilburg 2000).

 

- 'The quest for land: The movement of Roman Catholic Dutch farmers to Canada (1947-1955)', in: Migration News 34 (1985) nr. 4, 23-27.

 

- 'Van Noord-Brabant naar Noord-Amerika', in: Kleio, Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN) 33 (1992) nr. 7, 6-9.

 

- 'The North Brabant case: emigration to the United States, 1947-1963', in: H. Krabbendam en Larry J. Wagenaar, The Dutch-American experience: essays in honour of Robert P. Swierenga (Amsterdam 2000) 155-166.

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Henry van Stekelenburg Collection (Dutch Catholic Emigration)

Periode archief

1820-1960

Vindplaats

Roosevelt Study Center, Middelburg

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

24 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

nee

Toegang(en)

Krabbendam, H. en Michiel Heijliger (m.m.v. Marijke van Faassen en Laetitia van Stekelenburg), Inventaris van de Collectie Henk van Stekelenburg (Middelburg 2002) [met biografische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

geen

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief bevatte een deel van de microfilms uit het archief van de Stichting Landverhuizing Nederland (voordat het bewerkt werd door de Centrale Archief Selectiedienst, Winschoten) die Herman Ganzevoort had laten maken en ter beschikking had gesteld aan Van Stekelenburg. Bij overdracht van het archief van Van Stekelenburg aan het Roosevelt Studycenter zijn deze films afgescheiden en door Ganzevoort aangevuld. Zie Herman Ganzevoort

opmerkingen structuur archief

Het betreft een onderzoeksarchief met onderzoeksaantekeningen, genealogische gegevens, interviews met getuige-deskundigen en manuscripten van Van Stekelenburg. Daarnaast bevat het tal van moeilijk beschikbare artikelen en onderzoekscorrespondentie. De onderzoeksbescheiden zijn ingedeeld op basis van de chronologie, zoals gehanteerd in de drie boeken, alfabetisch op naam geordende correspondentie (namen digitaal raadpleegbaar), illustraties en interviews. De boeken zijn afgescheiden en in de bibliotheek van het RSC geplaatst.

Seriële bescheiden

Ter signalering:

- Geaggregeerde lijsten van landverhuizers geordend naar gemeente Aalst-Zundert 1848-1870 op naam/geslacht/leeftijd/beroep/religie/welstand/hoofdelijke omslag/echtgenoot/kinderen/plaats van bestemming/reden van vertrek, samengesteld uit diverse streekarchieven (doos 4)

 

- Naamlijsten emigranten naar Canada 1953 (doos 14, map 87)

 

- Correspondentie A-Z (alfabetisch op naam) (doos 19-21)

Statistische gegevens

Ter signalering:

- Kopieën statistische gegevens 1820-1870 Immigrants by country, major Occupation Groupe and Age (doos 11, map 68)

 

- Vijfjaarlijkse totalen landverhuizers van Noord-Brabant naar Amerika per gemeente (doos 11, map 70)

Inhoud overig

- Onderzoeksmateriaal behorend bij De GroteTrek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1963 (doos 13-19)

 

- Onderzoeksaantekeningen betreffende interviews met J.E. de Quay, A.S. Tuinman; J.F. van Campen; J. van Wezel; J.W. Wellen; Mw. A. van Lierop e.a. (doos 11 map 85)*

 

- Cassettes met interviews (doos 24)*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Henry van Stekelenburg Collection (Dutch Catholic Emigration)

Periode archief

1820-1960

Vindplaats

Roosevelt Study Center, Middelburg

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

24 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

nee

Toegang(en)

Krabbendam, H. en Michiel Heijliger (m.m.v. Marijke van Faassen en Laetitia van Stekelenburg), Inventaris van de Collectie Henk van Stekelenburg (Middelburg 2002) [met biografische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

geen

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief bevatte een deel van de microfilms uit het archief van de Stichting Landverhuizing Nederland (voordat het bewerkt werd door de Centrale Archief Selectiedienst, Winschoten) die Herman Ganzevoort had laten maken en ter beschikking had gesteld aan Van Stekelenburg. Bij overdracht van het archief van Van Stekelenburg aan het Roosevelt Studycenter zijn deze films afgescheiden en door Ganzevoort aangevuld. Zie Herman Ganzevoort

opmerkingen structuur archief

Het betreft een onderzoeksarchief met onderzoeksaantekeningen, genealogische gegevens, interviews met getuige-deskundigen en manuscripten van Van Stekelenburg. Daarnaast bevat het tal van moeilijk beschikbare artikelen en onderzoekscorrespondentie. De onderzoeksbescheiden zijn ingedeeld op basis van de chronologie, zoals gehanteerd in de drie boeken, alfabetisch op naam geordende correspondentie (namen digitaal raadpleegbaar), illustraties en interviews. De boeken zijn afgescheiden en in de bibliotheek van het RSC geplaatst.

Seriële bescheiden

Ter signalering:

- Geaggregeerde lijsten van landverhuizers geordend naar gemeente Aalst-Zundert 1848-1870 op naam/geslacht/leeftijd/beroep/religie/welstand/hoofdelijke omslag/echtgenoot/kinderen/plaats van bestemming/reden van vertrek, samengesteld uit diverse streekarchieven (doos 4)

 

- Naamlijsten emigranten naar Canada 1953 (doos 14, map 87)

 

- Correspondentie A-Z (alfabetisch op naam) (doos 19-21)

Statistische gegevens

Ter signalering:

- Kopieën statistische gegevens 1820-1870 Immigrants by country, major Occupation Groupe and Age (doos 11, map 68)

 

- Vijfjaarlijkse totalen landverhuizers van Noord-Brabant naar Amerika per gemeente (doos 11, map 70)

Inhoud overig

- Onderzoeksmateriaal behorend bij De GroteTrek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1963 (doos 13-19)

 

- Onderzoeksaantekeningen betreffende interviews met J.E. de Quay, A.S. Tuinman; J.F. van Campen; J. van Wezel; J.W. Wellen; Mw. A. van Lierop e.a. (doos 11 map 85)*

 

- Cassettes met interviews (doos 24)*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Collectie Henk van Stekelenburg
Inventaristekst

- Doos 14, map 85 Onderzoeksaantekeningen betreffende interviews met J.E. de Quay, A.S. Tuinman, J.F. van Campen, J. van Wezel, J.W. Wellen, Mw. A. van Lierop e.a.

Conform inventarisbeschrijving. De aantekeningen bevatten veelal de vragen en notities m.b.t. het antwoord.

 

- Doos 24 Cassettes met interviews

1. met drs. J.F. van Campen, directeur Katholieke Emigratie Centrale 17 augustus 1978

 

2. met Rudolf Herbers 2 augustus 1979 (herinneringen aan Drentse katholieke emigranten - van Duitse afkomst - waarvan al in 1845 een groep naar Michigan was gegaan)

 

3. met pater J. van Wezel, Congregatie van het Heilig Hart, die tientallen jaren de emigratie naar Canada had georganiseerd en nieuwkomers begeleidde, o.a. door oprichting van een Credit Union 7 augustus 1979 (4 tapes)

 

4. Ad Wijdeven, publicist, landbouwkundig ingenieur, over de resultaten van Nederlanders in Amerika en Canada 9 augustus 1979

 

5. met Jan de Quay, voormalig minister-president, KVP 1980

 

6. met Frans Verhagen, Wereldheer van het bisdom Den Bosch, werkzaam onder emigranten in Nederland en West-Canada, katholieke vrouwen- en jongerenorganisaties april 1980 (2 tapes)

 

7. met A.S. Tuinman, landbouwattaché Nederlandse ambassade in Canada 13 en 17 mei 1980 (3 tapes)

 

8. met drs. Anneke van Lierop, sociaal en cultureel werk onder boerinnen bij de Nederlands Christelijke Boerenbond (Breda en Den Bosch) en diensthoofd van de Agrarisch Sociale Voorlichting 14 juli 1980

 

9. met P.J. Vrijssen, directeur van de Interdiocesane Emigratie Stichting van de bisdommen Den Bosch en Breda 14 januari 1981

 

10. met W. Corssmit, hoofdonderwijzer Boekel, emigratielessen, medewerker van pater van den Elsen 25 mei 1981

 

11. met mej. A. Schafrat, dochter van de burgemeester van Boekel, hoofdredacteur van de Knollentuin, een periodiek met als doel de banden tussen de gemeenschap van Boekel en emigranten en missionarissen, oorlogsjaren augustus 1981

 

12. met ir. J.W. Wellen, consulent Jonge Boeren en secretaris NCB 19 augustus 1981

 

13. met pater Herman Falke SCJ, in Ottawa, sinds 1952 in Canada, medewerker Jan van Wezel 10 februari 1996

 

14. met pastoor Jan Hoes, werkzaam in Alberta, 1976-1991, over de geschiedenis van Nederlandse emigranten 10 april 1996

 

15. met pater Bill Trinekes, over emigratie en kerkelijke organisatie in Alberta 25 februari 1997

 

16. met de heer en mevrouw Sanders-Jansen, over de geringe invloed van de oorlog op de emigratie oktober 1997

 

17. met P. Vrijssen, vraaggesprekken over Theodorus van den Elsen, emigratieaalmoezenier z.j. (3 tapes).


Tijdelijk

Stekelenburg, Henri Albert Victor Marie

Bestand: 01Stekelenburg
##autopsie Bestande Gevonden: 11Stekelenburg
Naam archiefvormer Stekelenburg, Henri Albert Victor Marie
Naam, varianten

Henk van Stekelenburg

Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1929-1999
Biografie

Henk van Stekelenburg studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tot 1988 werkte hij als docent geschiedenis en publiceerde hij over de lokale geschiedenis van Vught. In 1991 promoveerde hij op het proefschrift Landverhuizing als regionaal verschijnsel: van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1820-1880.

Hij schreef nog twee delen over de emigratie vanuit Noord-Brabant. Het laatste deel van zijn trilogie verscheen postuum. Daarnaast publiceerde hij diverse artikelen over emigratie.

Biografie (link)
Functies

- docent geschiedenis

- publicist

Functies (link)
Literatuur

van Henk van Stekelenburg

- Landverhuizing als regionaal verschijnsel: van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1820-1880 (Tilburg 1991).

 

- "Hier is alles vooruitgang": landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1880-1940 (Tilburg 1996).

 

- De grote trek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1963 (Tilburg 2000).

 

- 'The quest for land: The movement of Roman Catholic Dutch farmers to Canada (1947-1955)', in: Migration News 34 (1985) nr. 4, 23-27.

 

- 'Van Noord-Brabant naar Noord-Amerika', in: Kleio, Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN) 33 (1992) nr. 7, 6-9.

 

- 'The North Brabant case: emigration to the United States, 1947-1963', in: H. Krabbendam en Larry J. Wagenaar, The Dutch-American experience: essays in honour of Robert P. Swierenga (Amsterdam 2000) 155-166.

Literatuur (link):
Typering persoon publicistwetenschappelijk onderzoeker
Kerkelijke denominatie / zuil katholiek
Doelgroepen algemeen (Nederlandse / Australische / Canadese bevolking)wetenschappers
Verband met andere archiefvormers, zitting in:
Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
Literatuur

van Henk van Stekelenburg

- Landverhuizing als regionaal verschijnsel: van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1820-1880 (Tilburg 1991).

 

- "Hier is alles vooruitgang": landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1880-1940 (Tilburg 1996).

 

- De grote trek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1963 (Tilburg 2000).

 

- 'The quest for land: The movement of Roman Catholic Dutch farmers to Canada (1947-1955)', in: Migration News 34 (1985) nr. 4, 23-27.

 

- 'Van Noord-Brabant naar Noord-Amerika', in: Kleio, Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN) 33 (1992) nr. 7, 6-9.

 

- 'The North Brabant case: emigration to the United States, 1947-1963', in: H. Krabbendam en Larry J. Wagenaar, The Dutch-American experience: essays in honour of Robert P. Swierenga (Amsterdam 2000) 155-166.

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Henry van Stekelenburg Collection (Dutch Catholic Emigration)

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

1820-1960

Periode archief (link)
Vindplaats

Roosevelt Study Center, Middelburg

Openbaarheid

volledig

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

24 dozen

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papierbeeldgeluid
Vernietigd

nee

Vernietigd (link):
Toegang(en)

Krabbendam, H. en Michiel Heijliger (m.m.v. Marijke van Faassen en Laetitia van Stekelenburg), Inventaris van de Collectie Henk van Stekelenburg (Middelburg 2002) [met biografische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

geen

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

geen

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief bevatte een deel van de microfilms uit het archief van de Stichting Landverhuizing Nederland (voordat het bewerkt werd door de Centrale Archief Selectiedienst, Winschoten) die Herman Ganzevoort had laten maken en ter beschikking had gesteld aan Van Stekelenburg. Bij overdracht van het archief van Van Stekelenburg aan het Roosevelt Studycenter zijn deze films afgescheiden en door Ganzevoort aangevuld. Zie ##01Ganzevoort# Herman Ganzevoort##

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
1 
Link
opmerkingen structuur archief

Het betreft een onderzoeksarchief met onderzoeksaantekeningen, genealogische gegevens, interviews met getuige-deskundigen en manuscripten van Van Stekelenburg. Daarnaast bevat het tal van moeilijk beschikbare artikelen en onderzoekscorrespondentie. De onderzoeksbescheiden zijn ingedeeld op basis van de chronologie, zoals gehanteerd in de drie boeken, alfabetisch op naam geordende correspondentie (namen digitaal raadpleegbaar), illustraties en interviews. De boeken zijn afgescheiden en in de bibliotheek van het RSC geplaatst.

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

Ter signalering:

- Geaggregeerde lijsten van landverhuizers geordend naar gemeente Aalst-Zundert 1848-1870 op naam/geslacht/leeftijd/beroep/religie/welstand/hoofdelijke omslag/echtgenoot/kinderen/plaats van bestemming/reden van vertrek, samengesteld uit diverse streekarchieven (doos 4)

 

- Naamlijsten emigranten naar Canada 1953 (doos 14, map 87)

 

- Correspondentie A-Z (alfabetisch op naam) (doos 19-21)

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

Ter signalering:

- Kopieën statistische gegevens 1820-1870 Immigrants by country, major Occupation Groupe and Age (doos 11, map 68)

 

- Vijfjaarlijkse totalen landverhuizers van Noord-Brabant naar Amerika per gemeente (doos 11, map 70)

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

- Onderzoeksmateriaal behorend bij De GroteTrek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1963 (doos 13-19)

 

- Onderzoeksaantekeningen betreffende interviews met J.E. de Quay, A.S. Tuinman; J.F. van Campen; J. van Wezel; J.W. Wellen; Mw. A. van Lierop e.a. (doos 11 map 85)*

 

- Cassettes met interviews (doos 24)*

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden CanadaVerenigde Staten
Opmerkingen
Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal