Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ganzevoort, Herman

Naam archiefvormer Ganzevoort, Herman
Leefjaren 1942-
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Biografie

Herman Ganzevoort werd in 1942 in Nederland geboren. Als kind emigreerde hij met zijn ouders naar Canada. In 1978 promoveerde hij aan de Universiteit van Calgary op het proefschrift Dutch immigration to Canada 1892-1940.

Hij publiceerde diverse andere boeken en artikelen over het onderwerp.

Functies

- historicus, hoogleraar Universiteit in Calgary, gespecialiseerd in migratiestudies

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

van Herman Ganzevoort

- Dutch immigration to Canada, 1892-1940, Proefschrift (University of Toronto (z.p. 1975).

 

- en Mark Boekelman, Dutch immigration to North America (Toronto 1983). [Uitgave van de Multicultural History Society of Ontario]

 

- A bittersweet land: the Dutch experience in Canada, 1890-1980 (Toronto 1988).

 

- The last illusion. Letters from Dutch immigrants in the "Land of opportunity", 1924-1930 (Calgary 1999).

 

- 'The Dutch in Canada: The disappearing ethnic', in: Robert Swierenga ed., The Dutch in America: migration, settlement, and cultural change (New Brunswick 1985).

 

- 'Dutch', in: Paul Robert Magocsi, Encyclopedia of Canada's Peoples (Toronto; Buffalo; Londen 1999) 435-450.

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

a) Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection, 1890-1960

 

b) W96-1204 Ganzevoort, Herman (1942-). Papers 1946-1970

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Roosevelt Study Centrum, Middelburg

 

b) Hope College: Western Theological Seminary: Joint Archives of Holland

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 32 microfilms

b) 3 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection, 1890-1960 [nadere toegang door Enne Koops, met archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

 

b) Hoopes, Erin, Abstract, Scope and Content of the Herman Ganzevoort Papers 1946-1970 [http://www.hope.edu/resources/arc/collections/registers/wts/ganzevoort]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

a) De Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection, 1890-1960 werd in 2003 geschonken aan het Roosevelt Study Center. Eerder had de Nederlandse historicus Henk van Stekelenburg een deel van de microfilms uit het archief van de Stichting Landverhuizing Nederland voor onderzoeksdoeleinden van Ganzevoort ter beschikking gehad. Bij overdracht van het archief van Van Stekelenburg aan het Roosevelt Studycenter zijn deze films afgescheiden en door Ganzevoort aangevuld.

 

De collectie bestaat uit 32 spoelen microfilms met opnamen uit het archief van de Stichting Landverhuizing Nederland voordat dit werd bewerkt door de Centrale Archief Selectiedienst en archiefbescheiden uit National Archives Canada, RG 76 Immigration Branch. De collectie is grotendeels op naam en organisatie ontsloten.

 

b) De collectie is qua correspondentie volledig op naam ontsloten.

Seriële bescheiden

Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection, 1890-1960

- Stichting Landverhuizing Nederland: Persoonsdossiers emigranten 1949-1950 (mede m.b.t. religieuze denominatie) (reel 6-9)

- Passagierslijsten 1950-1951 (reel 7-9)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Roosevelt Study Center, Middelburg

Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection 1890-1960

Correspondentie Stichting Landverhuizing Nederland met correspondenten van de volgende organisaties :

- Emigratie Centrale Holland

- Nederlandse Vereeniging Landverhuizing (NVL)

- Centrale Stichting Landbouw Emigratie

- Christelijke Emigratie Centrale (CEC)

- Rooms-Katholieke Emigratie Vereniging (RKEV)

- Hervormde Emigratie Commissie

- Nederlandse Heide Maatschappij

- Nederlandse Emigratie Vereeniging 'Nieuw-Guinea' (opgericht 1933)

- 'Door Eendracht Sterk'

- Friese Gereformeerde Kolonisatie Vereeniging

- Canadian Department of Mines and Resources

- Canadian Ministry of Social Affairs

- Canadian Pacific Railway Company

- Immigration Committee Christian Reformed Church

- National Council of Jewish Women (reel 19)

- Netherlands Information Office (USA)

- emigranten particulier

 

Hope College

W96-1204 Ganzevoort, Herman (1942- ). Papers 1946-1970

Correspondenten van o.m. de volgende organisaties:

- Canadian Netherlands Immigration Council (CNIC, J. Heersink)

- Netherlands Catholic Immigrant Service (NCIS, M. Cremers)

- Canadian Pacific Railway Company

- Christelijke Emigratie Centrale (T. Cnossen)

- Katholieke Centrale Emigratie Stichting (J.F. van Campen)

- Algemene Emigratie Centrale (J. Breddels)

- Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging (K.E.O. von Bose)

- Hervormde Emigratie Commissie (N.J. Prinsen)

- Nederlandse Emigratie Dienst (D.H. Hofmeijer)

- Nederlandse Christelijke Jonge Boeren- en Tuindersbond (Jonge Boeren Programma)

- Holland-America Lijn

- Reformed Church in America (plaatselijke kerken)

- First Reformed Church

- Christian Reformed Church

- Free Christian Reformed Church

 

- Diverse documentatie

Bestemmingslanden

Algemeen

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Canadian-Netherlands Immigration Council, Ontario

 

Literatuur

van Herman Ganzevoort

- Dutch immigration to Canada, 1892-1940, Proefschrift (University of Toronto (z.p. 1975).

 

- en Mark Boekelman, Dutch immigration to North America (Toronto 1983). [Uitgave van de Multicultural History Society of Ontario]

 

- A bittersweet land: the Dutch experience in Canada, 1890-1980 (Toronto 1988).

 

- The last illusion. Letters from Dutch immigrants in the "Land of opportunity", 1924-1930 (Calgary 1999).

 

- 'The Dutch in Canada: The disappearing ethnic', in: Robert Swierenga ed., The Dutch in America: migration, settlement, and cultural change (New Brunswick 1985).

 

- 'Dutch', in: Paul Robert Magocsi, Encyclopedia of Canada's Peoples (Toronto; Buffalo; Londen 1999) 435-450.

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

a) Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection, 1890-1960

 

b) W96-1204 Ganzevoort, Herman (1942-). Papers 1946-1970

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Roosevelt Study Centrum, Middelburg

 

b) Hope College: Western Theological Seminary: Joint Archives of Holland

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 32 microfilms

b) 3 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection, 1890-1960 [nadere toegang door Enne Koops, met archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

 

b) Hoopes, Erin, Abstract, Scope and Content of the Herman Ganzevoort Papers 1946-1970 [http://www.hope.edu/resources/arc/collections/registers/wts/ganzevoort]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

a) De Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection, 1890-1960 werd in 2003 geschonken aan het Roosevelt Study Center. Eerder had de Nederlandse historicus Henk van Stekelenburg een deel van de microfilms uit het archief van de Stichting Landverhuizing Nederland voor onderzoeksdoeleinden van Ganzevoort ter beschikking gehad. Bij overdracht van het archief van Van Stekelenburg aan het Roosevelt Studycenter zijn deze films afgescheiden en door Ganzevoort aangevuld.

 

De collectie bestaat uit 32 spoelen microfilms met opnamen uit het archief van de Stichting Landverhuizing Nederland voordat dit werd bewerkt door de Centrale Archief Selectiedienst en archiefbescheiden uit National Archives Canada, RG 76 Immigration Branch. De collectie is grotendeels op naam en organisatie ontsloten.

 

b) De collectie is qua correspondentie volledig op naam ontsloten.

Seriële bescheiden

Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection, 1890-1960

- Stichting Landverhuizing Nederland: Persoonsdossiers emigranten 1949-1950 (mede m.b.t. religieuze denominatie) (reel 6-9)

- Passagierslijsten 1950-1951 (reel 7-9)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Roosevelt Study Center, Middelburg

Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection 1890-1960

Correspondentie Stichting Landverhuizing Nederland met correspondenten van de volgende organisaties :

- Emigratie Centrale Holland

- Nederlandse Vereeniging Landverhuizing (NVL)

- Centrale Stichting Landbouw Emigratie

- Christelijke Emigratie Centrale (CEC)

- Rooms-Katholieke Emigratie Vereniging (RKEV)

- Hervormde Emigratie Commissie

- Nederlandse Heide Maatschappij

- Nederlandse Emigratie Vereeniging 'Nieuw-Guinea' (opgericht 1933)

- 'Door Eendracht Sterk'

- Friese Gereformeerde Kolonisatie Vereeniging

- Canadian Department of Mines and Resources

- Canadian Ministry of Social Affairs

- Canadian Pacific Railway Company

- Immigration Committee Christian Reformed Church

- National Council of Jewish Women (reel 19)

- Netherlands Information Office (USA)

- emigranten particulier

 

Hope College

W96-1204 Ganzevoort, Herman (1942- ). Papers 1946-1970

Correspondenten van o.m. de volgende organisaties:

- Canadian Netherlands Immigration Council (CNIC, J. Heersink)

- Netherlands Catholic Immigrant Service (NCIS, M. Cremers)

- Canadian Pacific Railway Company

- Christelijke Emigratie Centrale (T. Cnossen)

- Katholieke Centrale Emigratie Stichting (J.F. van Campen)

- Algemene Emigratie Centrale (J. Breddels)

- Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging (K.E.O. von Bose)

- Hervormde Emigratie Commissie (N.J. Prinsen)

- Nederlandse Emigratie Dienst (D.H. Hofmeijer)

- Nederlandse Christelijke Jonge Boeren- en Tuindersbond (Jonge Boeren Programma)

- Holland-America Lijn

- Reformed Church in America (plaatselijke kerken)

- First Reformed Church

- Christian Reformed Church

- Free Christian Reformed Church

 

- Diverse documentatie

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

a) Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection, 1890-1960

 

b) W96-1204 Ganzevoort, Herman (1942-). Papers 1946-1970

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Roosevelt Study Centrum, Middelburg

 

b) Hope College: Western Theological Seminary: Joint Archives of Holland

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 32 microfilms

b) 3 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection, 1890-1960 [nadere toegang door Enne Koops, met archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

 

b) Hoopes, Erin, Abstract, Scope and Content of the Herman Ganzevoort Papers 1946-1970 [http://www.hope.edu/resources/arc/collections/registers/wts/ganzevoort]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

indices_toegang_link

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

a) De Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection, 1890-1960 werd in 2003 geschonken aan het Roosevelt Study Center. Eerder had de Nederlandse historicus Henk van Stekelenburg een deel van de microfilms uit het archief van de Stichting Landverhuizing Nederland voor onderzoeksdoeleinden van Ganzevoort ter beschikking gehad. Bij overdracht van het archief van Van Stekelenburg aan het Roosevelt Studycenter zijn deze films afgescheiden en door Ganzevoort aangevuld.

 

De collectie bestaat uit 32 spoelen microfilms met opnamen uit het archief van de Stichting Landverhuizing Nederland voordat dit werd bewerkt door de Centrale Archief Selectiedienst en archiefbescheiden uit National Archives Canada, RG 76 Immigration Branch. De collectie is grotendeels op naam en organisatie ontsloten.

 

b) De collectie is qua correspondentie volledig op naam ontsloten.

Seriële bescheiden

Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection, 1890-1960

- Stichting Landverhuizing Nederland: Persoonsdossiers emigranten 1949-1950 (mede m.b.t. religieuze denominatie) (reel 6-9)

- Passagierslijsten 1950-1951 (reel 7-9)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Roosevelt Study Center, Middelburg

Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection 1890-1960

Correspondentie Stichting Landverhuizing Nederland met correspondenten van de volgende organisaties :

- Emigratie Centrale Holland

- Nederlandse Vereeniging Landverhuizing (NVL)

- Centrale Stichting Landbouw Emigratie

- Christelijke Emigratie Centrale (CEC)

- Rooms-Katholieke Emigratie Vereniging (RKEV)

- Hervormde Emigratie Commissie

- Nederlandse Heide Maatschappij

- Nederlandse Emigratie Vereeniging 'Nieuw-Guinea' (opgericht 1933)

- 'Door Eendracht Sterk'

- Friese Gereformeerde Kolonisatie Vereeniging

- Canadian Department of Mines and Resources

- Canadian Ministry of Social Affairs

- Canadian Pacific Railway Company

- Immigration Committee Christian Reformed Church

- National Council of Jewish Women (reel 19)

- Netherlands Information Office (USA)

- emigranten particulier

 

Hope College

W96-1204 Ganzevoort, Herman (1942- ). Papers 1946-1970

Correspondenten van o.m. de volgende organisaties:

- Canadian Netherlands Immigration Council (CNIC, J. Heersink)

- Netherlands Catholic Immigrant Service (NCIS, M. Cremers)

- Canadian Pacific Railway Company

- Christelijke Emigratie Centrale (T. Cnossen)

- Katholieke Centrale Emigratie Stichting (J.F. van Campen)

- Algemene Emigratie Centrale (J. Breddels)

- Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging (K.E.O. von Bose)

- Hervormde Emigratie Commissie (N.J. Prinsen)

- Nederlandse Emigratie Dienst (D.H. Hofmeijer)

- Nederlandse Christelijke Jonge Boeren- en Tuindersbond (Jonge Boeren Programma)

- Holland-America Lijn

- Reformed Church in America (plaatselijke kerken)

- First Reformed Church

- Christian Reformed Church

- Free Christian Reformed Church

 

- Diverse documentatie

Bestemmingslanden

Analyse archivalia


Tijdelijk

Ganzevoort, Herman

Bestand: 01Ganzevoort
##autopsie Bestande Gevonden: geen
Naam archiefvormer Ganzevoort, Herman
Naam, varianten
Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer CanadaNederland
Leefjaren 1942-
Biografie

Herman Ganzevoort werd in 1942 in Nederland geboren. Als kind emigreerde hij met zijn ouders naar Canada. In 1978 promoveerde hij aan de Universiteit van Calgary op het proefschrift Dutch immigration to Canada 1892-1940.

Hij publiceerde diverse andere boeken en artikelen over het onderwerp.

Biografie (link)
Functies

- historicus, hoogleraar Universiteit in Calgary, gespecialiseerd in migratiestudies

Functies (link)
Literatuur

van Herman Ganzevoort

- Dutch immigration to Canada, 1892-1940, Proefschrift (University of Toronto (z.p. 1975).

 

- en Mark Boekelman, Dutch immigration to North America (Toronto 1983). [Uitgave van de Multicultural History Society of Ontario]

 

- A bittersweet land: the Dutch experience in Canada, 1890-1980 (Toronto 1988).

 

- The last illusion. Letters from Dutch immigrants in the "Land of opportunity", 1924-1930 (Calgary 1999).

 

- 'The Dutch in Canada: The disappearing ethnic', in: Robert Swierenga ed., The Dutch in America: migration, settlement, and cultural change (New Brunswick 1985).

 

- 'Dutch', in: Paul Robert Magocsi, Encyclopedia of Canada's Peoples (Toronto; Buffalo; Londen 1999) 435-450.

Literatuur (link):
Typering persoon publicistwetenschappelijk onderzoeker
Kerkelijke denominatie / zuil protestant
Doelgroepen (aspirant-) immigranten (algemeen)wetenschappers
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

#01Stichting Landverhuizing Nederland#

##01CNIC# Canadian-Netherlands Immigration Council, Ontario##

 

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
2 
Link
Literatuur

van Herman Ganzevoort

- Dutch immigration to Canada, 1892-1940, Proefschrift (University of Toronto (z.p. 1975).

 

- en Mark Boekelman, Dutch immigration to North America (Toronto 1983). [Uitgave van de Multicultural History Society of Ontario]

 

- A bittersweet land: the Dutch experience in Canada, 1890-1980 (Toronto 1988).

 

- The last illusion. Letters from Dutch immigrants in the "Land of opportunity", 1924-1930 (Calgary 1999).

 

- 'The Dutch in Canada: The disappearing ethnic', in: Robert Swierenga ed., The Dutch in America: migration, settlement, and cultural change (New Brunswick 1985).

 

- 'Dutch', in: Paul Robert Magocsi, Encyclopedia of Canada's Peoples (Toronto; Buffalo; Londen 1999) 435-450.

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

a) Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection, 1890-1960

 

b) W96-1204 Ganzevoort, Herman (1942-). Papers 1946-1970

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Periode archief (link)
Vindplaats

a) Roosevelt Study Centrum, Middelburg

 

b) Hope College: Western Theological Seminary: Joint Archives of Holland

Openbaarheid

volledig

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

a) 32 microfilms

b) 3 dozen

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papierbeeld
Vernietigd

onbekend

Vernietigd (link):
Toegang(en)

a) Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection, 1890-1960 [nadere toegang door Enne Koops, met archivistische inleiding, digitaal raadpleegbaar]

 

b) Hoopes, Erin, Abstract, Scope and Content of the Herman Ganzevoort Papers 1946-1970 [http://www.hope.edu/resources/arc/collections/registers/wts/ganzevoort]

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

niet van toepassing

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie [opmerkingen structuur archief]

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

a) De Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection, 1890-1960 werd in 2003 geschonken aan het Roosevelt Study Center. Eerder had de Nederlandse historicus Henk van Stekelenburg een deel van de microfilms uit het archief van de Stichting Landverhuizing Nederland voor onderzoeksdoeleinden van Ganzevoort ter beschikking gehad. Bij overdracht van het archief van Van Stekelenburg aan het Roosevelt Studycenter zijn deze films afgescheiden en door Ganzevoort aangevuld.

 

De collectie bestaat uit 32 spoelen microfilms met opnamen uit het archief van de Stichting Landverhuizing Nederland voordat dit werd bewerkt door de Centrale Archief Selectiedienst en archiefbescheiden uit National Archives Canada, RG 76 Immigration Branch. De collectie is grotendeels op naam en organisatie ontsloten.

 

b) De collectie is qua correspondentie volledig op naam ontsloten.

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection, 1890-1960

- Stichting Landverhuizing Nederland: Persoonsdossiers emigranten 1949-1950 (mede m.b.t. religieuze denominatie) (reel 6-9)

- Passagierslijsten 1950-1951 (reel 7-9)

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

Roosevelt Study Center, Middelburg

Stallinga-Ganzevoort Holland-Canada Emigration Collection 1890-1960

Correspondentie Stichting Landverhuizing Nederland met correspondenten van de volgende organisaties :

- Emigratie Centrale Holland

- Nederlandse Vereeniging Landverhuizing (NVL)

- Centrale Stichting Landbouw Emigratie

- Christelijke Emigratie Centrale (CEC)

- Rooms-Katholieke Emigratie Vereniging (RKEV)

- Hervormde Emigratie Commissie

- Nederlandse Heide Maatschappij

- Nederlandse Emigratie Vereeniging 'Nieuw-Guinea' (opgericht 1933)

- 'Door Eendracht Sterk'

- Friese Gereformeerde Kolonisatie Vereeniging

- Canadian Department of Mines and Resources

- Canadian Ministry of Social Affairs

- Canadian Pacific Railway Company

- Immigration Committee Christian Reformed Church

- National Council of Jewish Women (reel 19)

- Netherlands Information Office (USA)

- emigranten particulier

 

Hope College

W96-1204 Ganzevoort, Herman (1942- ). Papers 1946-1970

Correspondenten van o.m. de volgende organisaties:

- Canadian Netherlands Immigration Council (CNIC, J. Heersink)

- Netherlands Catholic Immigrant Service (NCIS, M. Cremers)

- Canadian Pacific Railway Company

- Christelijke Emigratie Centrale (T. Cnossen)

- Katholieke Centrale Emigratie Stichting (J.F. van Campen)

- Algemene Emigratie Centrale (J. Breddels)

- Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging (K.E.O. von Bose)

- Hervormde Emigratie Commissie (N.J. Prinsen)

- Nederlandse Emigratie Dienst (D.H. Hofmeijer)

- Nederlandse Christelijke Jonge Boeren- en Tuindersbond (Jonge Boeren Programma)

- Holland-America Lijn

- Reformed Church in America (plaatselijke kerken)

- First Reformed Church

- Christian Reformed Church

- Free Christian Reformed Church

 

- Diverse documentatie

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden AustraliëArgentiniëBraziliëCanadaChiliFrankrijkNieuw-ZeelandZuid-Afrika
Opmerkingen
Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal