Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Zijlstra, Jelle

Naam archiefvormer Zijlstra, Jelle
Leefjaren 1918-2001
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Biografie

Biografisch Portaal

Functies

- 1948-1952 hoogleraar Economie VU

- 1956 lid (fractievoorzitter) Tweede Kamer voor de ARP

- 1952-1959 minister van Economische Zaken

- 1959-1963 minister van Financiën

- 1963-1966 lid Eerste Kamer Staten-Generaal

- 1966-1967 minister-president

- 1967-1981 president De Nederlandsche Bank

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Berg, J.J. van den, Deining. Koers en karakter van de ARP ter discussie 1956-1970, Kampen 1999.

 

Puchinger, G., Nederlandse minister-presidenten van de twintigste eeuw, (Amsterdam 1984) 267-277.

 

Puchinger, G., Dr. Jelle Zijlstra. Gesprekken en Geschriften , Naarden 1979

 

Zijlstra, J., Per slot van rekening. Memoires. (Amsterdam-Antwerpen 1992).

Periode archief

1945-1993

Vindplaats

Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

7,9 m., 55 dozen (doos 44 ontbreekt)

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Bak, Peter, Plaatsingslijst van de collectie van prof.dr. J. Zijlstra (Amsterdam 2004)

Kenmerk toegang

nr. 590

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Correspondentie 1952-1959 (doos 27)

- Correspondentie 1956-1962 (doos 42)

- Correspondentie 1963-1964, 1967-1976 (doos 9)

- Correspondentie 1966 (doos 11, 20)

- Diverse correspondentie 1961 (doos 16)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Aantekeningen kabinetsformaties 1952, 1956, diverse ministeriële stukken (doos 5)

- Redevoeringen, correspondentie, aantekeningen, zeer uiteenlopend, van onderwerp en jaartal (doos 6)

Bestemmingslanden

Algemeen

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

Anti-Revolutionaire Partij

Literatuur

Berg, J.J. van den, Deining. Koers en karakter van de ARP ter discussie 1956-1970, Kampen 1999.

 

Puchinger, G., Nederlandse minister-presidenten van de twintigste eeuw, (Amsterdam 1984) 267-277.

 

Puchinger, G., Dr. Jelle Zijlstra. Gesprekken en Geschriften , Naarden 1979

 

Zijlstra, J., Per slot van rekening. Memoires. (Amsterdam-Antwerpen 1992).

Periode archief

1945-1993

Vindplaats

Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

7,9 m., 55 dozen (doos 44 ontbreekt)

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Bak, Peter, Plaatsingslijst van de collectie van prof.dr. J. Zijlstra (Amsterdam 2004)

Kenmerk toegang

nr. 590

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Correspondentie 1952-1959 (doos 27)

- Correspondentie 1956-1962 (doos 42)

- Correspondentie 1963-1964, 1967-1976 (doos 9)

- Correspondentie 1966 (doos 11, 20)

- Diverse correspondentie 1961 (doos 16)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Aantekeningen kabinetsformaties 1952, 1956, diverse ministeriële stukken (doos 5)

- Redevoeringen, correspondentie, aantekeningen, zeer uiteenlopend, van onderwerp en jaartal (doos 6)

Bestemmingslanden

Periode archief

1945-1993

Vindplaats

Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

7,9 m., 55 dozen (doos 44 ontbreekt)

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Bak, Peter, Plaatsingslijst van de collectie van prof.dr. J. Zijlstra (Amsterdam 2004)

Kenmerk toegang

nr. 590

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Correspondentie 1952-1959 (doos 27)

- Correspondentie 1956-1962 (doos 42)

- Correspondentie 1963-1964, 1967-1976 (doos 9)

- Correspondentie 1966 (doos 11, 20)

- Diverse correspondentie 1961 (doos 16)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Aantekeningen kabinetsformaties 1952, 1956, diverse ministeriële stukken (doos 5)

- Redevoeringen, correspondentie, aantekeningen, zeer uiteenlopend, van onderwerp en jaartal (doos 6)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia


Tijdelijk

Zijlstra, Jelle

Bestand: 01Zijlstra
##autopsie Bestande Gevonden: geen
Naam archiefvormer Zijlstra, Jelle
Naam, varianten
Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1918-2001
Biografie

Biografisch Portaal

Biografie (link)
Functies

- 1948-1952 hoogleraar Economie VU

- 1956 lid (fractievoorzitter) Tweede Kamer voor de ARP

- 1952-1959 minister van Economische Zaken

- 1959-1963 minister van Financiën

- 1963-1966 lid Eerste Kamer Staten-Generaal

- 1966-1967 minister-president

- 1967-1981 president De Nederlandsche Bank

Functies (link)
Literatuur

Berg, J.J. van den, Deining. Koers en karakter van de ARP ter discussie 1956-1970, Kampen 1999.

 

Puchinger, G., Nederlandse minister-presidenten van de twintigste eeuw, (Amsterdam 1984) 267-277.

 

Puchinger, G., Dr. Jelle Zijlstra. Gesprekken en Geschriften , Naarden 1979

 

Zijlstra, J., Per slot van rekening. Memoires. (Amsterdam-Antwerpen 1992).

Literatuur (link):
Typering persoon ministerpoliticuswetenschappelijk onderzoeker
Kerkelijke denominatie / zuil protestant
Doelgroepen algemeen (Nederlandse / Australische / Canadese bevolking)werkgeverswerknemerswetenschappers
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

##01ARP# Anti-Revolutionaire Partij##

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
Literatuur

Berg, J.J. van den, Deining. Koers en karakter van de ARP ter discussie 1956-1970, Kampen 1999.

 

Puchinger, G., Nederlandse minister-presidenten van de twintigste eeuw, (Amsterdam 1984) 267-277.

 

Puchinger, G., Dr. Jelle Zijlstra. Gesprekken en Geschriften , Naarden 1979

 

Zijlstra, J., Per slot van rekening. Memoires. (Amsterdam-Antwerpen 1992).

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)
Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

1945-1993

Periode archief (link)
Vindplaats

Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

7,9 m., 55 dozen (doos 44 ontbreekt)

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papierbeeld
Vernietigd

onbekend

Vernietigd (link):
Toegang(en)

Bak, Peter, Plaatsingslijst van de collectie van prof.dr. J. Zijlstra (Amsterdam 2004)

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

nr. 590

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

geen

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

geen

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Correspondentie 1952-1959 (doos 27)

- Correspondentie 1956-1962 (doos 42)

- Correspondentie 1963-1964, 1967-1976 (doos 9)

- Correspondentie 1966 (doos 11, 20)

- Diverse correspondentie 1961 (doos 16)

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Aantekeningen kabinetsformaties 1952, 1956, diverse ministeriële stukken (doos 5)

- Redevoeringen, correspondentie, aantekeningen, zeer uiteenlopend, van onderwerp en jaartal (doos 6)

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden geen
Opmerkingen
Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal