Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Vondeling, Anne

Naam archiefvormer Vondeling, Anne
Leefjaren 1916-1979
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Biografie

Biografisch Portaal

Functies

- 1946-1958, 1967-1979 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA

- 1958 minister van Landbouw

- 1962-1965 fractievoorzitter PvdA

- 1965-1966 minister van Financiën en vice-ministerpresident

- 1952-1958 plaatsvervangend lid van de Raad voor de Emigratie

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

zie literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Collectie 346 Vondeling

Periode archief

1936-1979

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van stukken jonger dan 30 jaar is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

13,95 m.; 344 inv.nrs

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Inventaris van het archief van dr. A. Vondeling [levensjaren 1916-1979], 1936-1979 (Den Haag, z.j., aanvulling 2004)

Kenmerk toegang

2.21.183.89

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief bevat nog veel ongeordende bestanddelen.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Dossier met stukken over landbouwpolitiek algemeen, 1951-1964 (inv.nr. 4)*

 

- Stukken betreffende landbouwvestiging 1946-1958 (inv.nr. 7)*

 

- Stukken betreffende 'Agrarische Politiek vanaf 1947', getafeld (inv.nr. 8)*

 

- Brochures van Vondeling over de landbouwmigratie in Friesland en de betrekkingen tussen Friesland en de Noordoostpolder, met ingekomen stukken 1941-1962 en z.j. (inv.nr. 305)

 

- Ingekomen circulaires van het landbouwschap, houdende de door hem gevoerde correspondentie met de regering over het door hem gevoerde landbouwbeleid 1959-1961 (inv.nr. 321)

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving collectie Anne Vondeling
Inventaristekst

- inv.nr. 4 Dossier met stukken over landbouwpolitiek algemeen 1951-1964

Het dossier bevat hoofdzakelijk (handgeschreven) aantekeningen voor of (concept)teksten van redes, gehouden door A. Vondeling over landbouwpolitiek over de periode 1951-1971. De redes werden gehouden voor diverse gremia, zoals de Tweede Kamer, Partijcongres van de Partij van de Arbeid, Agrarisch Congres, Raad van Europa. Daarnaast bevat het een toelichting op een ontwerpagrarisch program van de Partij van de Arbeid en enige documentatie. Er zijn geen stukken m.b.t. het onderwerp emigratie.

 

- inv.nr. 7 Stukken betreffende landbouwvestiging 1946-1958

NB: Vermoedelijk is de beschrijving van inv.nr. 7 en 8 verwisseld.

 

Het dossier bevat 59 stukken van diverse aard (handgeschreven aantekeningen, gedrukte stellingen ten behoeve van bijeenkomsten, notities, (concept)teksten van redevoeringen, ingekomen brieven en documentatie) met betrekking tot de landbouwpolitiek van Nederland 1947-1957. De stukken zijn ontsloten door een inliggende tafel 'overzicht gedocumenteerde stukken' met vermelding van stuknummer, datum en onderwerpsaanduiding. Het onderwerp emigratie wordt niet behandeld; in stukken m.b.t. het probleem van bedrijfsgrootte van agrarische bedrijven (kleine-boerenprobleem) wordt door Vondeling niet gerefereerd aan emigratie als mogelijke oplossing.

 

- inv.nr. 8 Stukken betreffende 'Agrarische Politiek vanaf 1947', getafeld

NB: Vermoedelijk is de beschrijving van inv.nr. 7 en 8 verwisseld.

 

Het dossier bevat stukken van diverse aard m.b.t. het onderwerp landbouwvestiging: het SER-advies Voorontwerp van een landbouwvestigingswet (Publicaties SER 1959, no. 7); een transcript van een radio-uitzending van de VARA, 22-01-1950 over vestigingseisen in de landbouw (redacteur/auteur A. Vondeling); documentatie (knipsels, artikelen m.b.t. landbouwvestigingsbeleid). Geen verwijzing naar (emigratie)beleid.

Algemeen

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

Raad voor de Emigratie

 

Literatuur

zie literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Collectie 346 Vondeling

Periode archief

1936-1979

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van stukken jonger dan 30 jaar is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

13,95 m.; 344 inv.nrs

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Inventaris van het archief van dr. A. Vondeling [levensjaren 1916-1979], 1936-1979 (Den Haag, z.j., aanvulling 2004)

Kenmerk toegang

2.21.183.89

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief bevat nog veel ongeordende bestanddelen.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Dossier met stukken over landbouwpolitiek algemeen, 1951-1964 (inv.nr. 4)*

 

- Stukken betreffende landbouwvestiging 1946-1958 (inv.nr. 7)*

 

- Stukken betreffende 'Agrarische Politiek vanaf 1947', getafeld (inv.nr. 8)*

 

- Brochures van Vondeling over de landbouwmigratie in Friesland en de betrekkingen tussen Friesland en de Noordoostpolder, met ingekomen stukken 1941-1962 en z.j. (inv.nr. 305)

 

- Ingekomen circulaires van het landbouwschap, houdende de door hem gevoerde correspondentie met de regering over het door hem gevoerde landbouwbeleid 1959-1961 (inv.nr. 321)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Collectie 346 Vondeling

Periode archief

1936-1979

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van stukken jonger dan 30 jaar is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief.

Omvang; inventarisnummers

13,95 m.; 344 inv.nrs

Informatiedrager
Vernietigd

zie inleiding inventaris

Toegang(en)

Inventaris van het archief van dr. A. Vondeling [levensjaren 1916-1979], 1936-1979 (Den Haag, z.j., aanvulling 2004)

Kenmerk toegang

2.21.183.89

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief bevat nog veel ongeordende bestanddelen.

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Dossier met stukken over landbouwpolitiek algemeen, 1951-1964 (inv.nr. 4)*

 

- Stukken betreffende landbouwvestiging 1946-1958 (inv.nr. 7)*

 

- Stukken betreffende 'Agrarische Politiek vanaf 1947', getafeld (inv.nr. 8)*

 

- Brochures van Vondeling over de landbouwmigratie in Friesland en de betrekkingen tussen Friesland en de Noordoostpolder, met ingekomen stukken 1941-1962 en z.j. (inv.nr. 305)

 

- Ingekomen circulaires van het landbouwschap, houdende de door hem gevoerde correspondentie met de regering over het door hem gevoerde landbouwbeleid 1959-1961 (inv.nr. 321)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving collectie Anne Vondeling
Inventaristekst

- inv.nr. 4 Dossier met stukken over landbouwpolitiek algemeen 1951-1964

Het dossier bevat hoofdzakelijk (handgeschreven) aantekeningen voor of (concept)teksten van redes, gehouden door A. Vondeling over landbouwpolitiek over de periode 1951-1971. De redes werden gehouden voor diverse gremia, zoals de Tweede Kamer, Partijcongres van de Partij van de Arbeid, Agrarisch Congres, Raad van Europa. Daarnaast bevat het een toelichting op een ontwerpagrarisch program van de Partij van de Arbeid en enige documentatie. Er zijn geen stukken m.b.t. het onderwerp emigratie.

 

- inv.nr. 7 Stukken betreffende landbouwvestiging 1946-1958

NB: Vermoedelijk is de beschrijving van inv.nr. 7 en 8 verwisseld.

 

Het dossier bevat 59 stukken van diverse aard (handgeschreven aantekeningen, gedrukte stellingen ten behoeve van bijeenkomsten, notities, (concept)teksten van redevoeringen, ingekomen brieven en documentatie) met betrekking tot de landbouwpolitiek van Nederland 1947-1957. De stukken zijn ontsloten door een inliggende tafel 'overzicht gedocumenteerde stukken' met vermelding van stuknummer, datum en onderwerpsaanduiding. Het onderwerp emigratie wordt niet behandeld; in stukken m.b.t. het probleem van bedrijfsgrootte van agrarische bedrijven (kleine-boerenprobleem) wordt door Vondeling niet gerefereerd aan emigratie als mogelijke oplossing.

 

- inv.nr. 8 Stukken betreffende 'Agrarische Politiek vanaf 1947', getafeld

NB: Vermoedelijk is de beschrijving van inv.nr. 7 en 8 verwisseld.

 

Het dossier bevat stukken van diverse aard m.b.t. het onderwerp landbouwvestiging: het SER-advies Voorontwerp van een landbouwvestigingswet (Publicaties SER 1959, no. 7); een transcript van een radio-uitzending van de VARA, 22-01-1950 over vestigingseisen in de landbouw (redacteur/auteur A. Vondeling); documentatie (knipsels, artikelen m.b.t. landbouwvestigingsbeleid). Geen verwijzing naar (emigratie)beleid.


Tijdelijk

Vondeling, Anne

Bestand: 01Vondeling
##autopsie Bestande Gevonden: 11Vondeling
Naam archiefvormer Vondeling, Anne
Naam, varianten
Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1916-1979
Biografie

Biografisch Portaal

Biografie (link)
Functies

- 1946-1958, 1967-1979 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA

- 1958 minister van Landbouw

- 1962-1965 fractievoorzitter PvdA

- 1965-1966 minister van Financiën en vice-ministerpresident

- 1952-1958 plaatsvervangend lid van de Raad voor de Emigratie

Functies (link)
Literatuur

zie literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland

Literatuur (link):
Typering persoon ministerpoliticus
Kerkelijke denominatie / zuil protestantneutraal / geen
Doelgroepen algemeen (Nederlandse / Australische / Canadese bevolking)(aspirant-) emigranten (algemeen)
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

#01Raad voor de Emigratie#

 

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
Literatuur

zie literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Collectie 346 Vondeling

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

1936-1979

Periode archief (link)
Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van stukken jonger dan 30 jaar is toestemming nodig van de directeur van het Nationaal Archief.

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

13,95 m.; 344 inv.nrs

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papier
Vernietigd

zie inleiding inventaris

Vernietigd (link):
Toegang(en)

Inventaris van het archief van dr. A. Vondeling [levensjaren 1916-1979], 1936-1979 (Den Haag, z.j., aanvulling 2004)

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

2.21.183.89

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

geen

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

Het archief bevat nog veel ongeordende bestanddelen.

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Dossier met stukken over landbouwpolitiek algemeen, 1951-1964 (inv.nr. 4)*

 

- Stukken betreffende landbouwvestiging 1946-1958 (inv.nr. 7)*

 

- Stukken betreffende 'Agrarische Politiek vanaf 1947', getafeld (inv.nr. 8)*

 

- Brochures van Vondeling over de landbouwmigratie in Friesland en de betrekkingen tussen Friesland en de Noordoostpolder, met ingekomen stukken 1941-1962 en z.j. (inv.nr. 305)

 

- Ingekomen circulaires van het landbouwschap, houdende de door hem gevoerde correspondentie met de regering over het door hem gevoerde landbouwbeleid 1959-1961 (inv.nr. 321)

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden geen
Opmerkingen
Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal