Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Plan heer Marjolin ter verdere liberalisatie.

N.a.v. nota Beyen dd. 16-10-1953, no. 129447. Zijlstra is beducht voor verdere liberalisatie. Als klein land kan Nederland de contigentering niet missen, want die is een substituut voor invoerrechten. Ofschoon Teppema (BEB) dit anders ziet, krijgt Zijlstra de REA achter zich en zal Nederland niet accoord gaan met verdergaande liberalisatie van de buitenlandse handel.