Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00196
28-5-1945
Samenvatting
Verslag van de eerste vergadering van de 'Conseil de Coopération Economique' d.d. 22 en 23 Mei 1945 te Parijs.
De Fransen wilden de samenwerking meer inhoud geven door oprichting van een permanent secretariaat met vertegenwoordigers uit de vier landen, dat als een steering comité voortdurend zou samenwerken in één bureau. Besloten werd dit voorstel voorlopig als werkbasis aan te nemen. Op voorstel van Lamping werd Brussel aangewezen als vestigingsplaats. Hij merkt op dat de besprekingen zijn verwachtingen hebben overtroffen. De toekomst zal uitwijzen wat de werkelijke draagwijdte van het akkoord zal worden.