Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van Lamping aan de ministerraad: 'Teleurstelling over verloop Conseil', nav de zesde vergadering van de Raad van Economische Samenwerking, 29/31-01-46.

Lamping weerlegt de kritiek van De la Baume dat de vele commissies van de Raad te weinig resultaat boeken, maar brengt ook begrip op voor deze Franse wrevel. Hij blikt terug op de Nederlandse houding als bij vlagen negatief en belemmerend voor de samenwerking. Lamping voelt zich overvallen door de Belgische en Franse steun voor regionale economische preferenties in de tripartite samenwerking. Lamping benadrukt het belang van de non discriminatum-clausule voor de Amerikanen.

Hij betuigt zich groot voorstander van tariefreductie in de hoop dat dergeliijke concessies als voorbeeld zullen dienen voor andere Europese landen. Bovendien verwacht hij dat het ten goede zal komen aan de positie van West-Europa in zowel de economische als buitenlandse politiek van Amerika. Lamping pleit samen met anderen voor diepgaander onderzoek naar regionale samenwerking.

Bijlage A: (zonder titel, in tekst naar verwezen:) aangenomen resolutie betreft voorbereidend onderzoek naar regionale preferenties in commissieverband, met Franse aangenomen amendementen.