Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00240
2-10-1946
Samenvatting
Franstalig. Notulen van de tiende vergadering Raad van Economische Samenwerking, gehouden 30 september, 1 en 2 oktober 1946.

De Commissie voor Industriële Contacten vraagt om intensivering van haar administratieve instrumenten en nauwere samenwerking met de Raad. De Raad toont zich kritisch over de competentie van de commissie.

De Raad tracht de transitie naar de vermindering van kwantitatieve handelsrestricties te concretiseren. Spierenburg en Suetens wijzen beiden op de politieke en economische moeilijkheden in respectievelijk Nederland en België die overhaasting op dit punt onwenselijk maken. Discussie ontstaat omtrent de juridische implicaties van dergelijke nationale wetgeving. Frankrijk vindt Nederland en België tegenover zich in het debat rondom de Commodity Agreements.
Spierenburg vraagt opheldering over de mogelijkheden die het Charte Americaine biedt voor verdragen met niet-lidstaten. Om de Amerikanen niet voor het hoofd te stoten, wordt besloten de vraag niet tijdens de onderhandelingen aan bod te laten komen.
Een resolutie met het doel de onderhandelingen te inspireren, wordt unaniem aangenomen.

Het werk van de commissies wordt besproken. Spierenburg deelt mede dat de Nederlandse regering akkoord is met een Internationaal Octrooibureau.

De volgende vergadering wordt gehouden begin december in Den Haag.

Bijlagen: Betreft de handelsrestricties