Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00247
20-3-1947
Samenvatting
Notulen van de twaalfde vergadering van de Raad van Economische Samenwerking, gehouden te Parijs 3 en 4 maart 1947.

De Fransen vragen de overige delegaties om hun zienswijze ten aanzien van de Franse voorstellen voor het Duitse vraagstuk. Luxemburg schaart zich achter Frankrijk. Spierenburg en Suetens stemmen in met het belang van controle, maar betuigen zich kritisch over de strictheid van het voorstel inzake de beperkingen op producties. Zij verwijzen naar de door hun landen opgestelde memoranda, waarbij Spierenburg de Nederlandse economische belangen voorop stelt. Frankrijk benadrukt andermaal de noodzaak van strenge restricties om de veiligheid te waarborgen.

Het werk van de commissies wordt besproken. De Raad benadrukt de wenselijkheid van een snelle inwerktreding van het Internationale Octrooibureau.

De samenwerking van de delegaties ter voorbereiding op de Conference for Trade and Employment wordt vastgesteld.

De volgende vergadering wordt gehouden te Genève op 5 mei.