Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00249
10-03-1947
Samenvatting
Verslag van Spierenburg van de twaalfde vergadering Raad van Economische Samenwerking, gehouden te Parijs op 3 en 4 maart 1947.

Spierenburg beschrijft de overrompelingstactiek van de Franse afgevaardigde in de staalcommissie en Commissie van Industriële Contacten inzake het Duitse vraagstuk. Tijdens de vergadering van de Raad vragen de Fransen om het Nederlandse en Belgische standpunt, welke door laatsgenoemden al vantevoren in samenspraak vastgesteld was. Spierenburg legt nadruk op de Nederlandse economische belangen. De Fransen blijven bij hun standpunt maar vinden geen weerklank. Spierenburg vermoedt dat het Franse tekort aan steenkool een grote rol speelt in het voorgestelde Franse beleid.

Een voorstel van de Commissie van Industriële Contacten wordt aangenomen. Deze beveelt vrijwillige samenwerking tussen de lidstaten aan, maar waarschuwt eveneens voor te innige samenwerking in strijd met het charter van de I.T.O. De Tripartitelanden komen overeen bezwaar te maken tegen een procedurele kwestie bij de Conference for Trade and Employment. Ook besluiten ze tariefconcessies uit te wisselen om tot een gemeenschappelijke politiek te komen tijdens de conferentie.