Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00252
15-10-1947
Samenvatting
Franstalig.
Notulen van de veertiende vergadering Raad van Economische Samenwerking, Den Haag 6 en 7 oktober 1947.

Vanwege een promotie stopt Herremans als Secretaris-Generaal van de Raad.

De Raad bespreekt de werkzaamheden van het Internationale Octrooibureau. Nederland verklaart eerst binnenlandse experts te moeten raadplegen en wetgeving te moeten wijzigen voor het akkoord kan worden geratificeerd. Spierenburg vraagt de Franse delegatie spoedig een standpunt te formuleren inzake de harmonisering van en coördinatie van havenactiviteiten.
De Raad bespreekt het werk van verschillende commissies. Spierenburgs voorstel om onderzoek te starten naar samenwerking van de tripartite in buitenlandse handel, wordt aangenomen.

De Nederlandse en Belgische delegaties verzoeken om spoedig overleg met de Fransen en Engelsen over Duitse bezettingszones, tariefharmonisering en een douaneunie.

Spierenburg dring aan op overleg over vier voorgestelde punten relevant voor de Conference for Trade and Employment. De Raad besluit hier tijdens de vergadering op 4 november op terug te komen.
Zie ook