Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00253
8-10-1947
Samenvatting
Verslag van de veertiende vergadering Raad van Economische Samenwerking, Den Haag 6 en 7 oktober 1947.

De Raad besluit een speciale vergadering te organiseren op 4 november om een aantal voorgestelde punten voor de Conference for Trade and Employment te bespreken.
De Nederlandse delegatie dringt aan op spoedig overleg met Frankrijk en Engeland betreffende het vraagstuk van handelsrestricties en douanezaken.

Het werk van enkele commissies wordt besproken. De Raad besluit, ten einde informatie in te winnen over de Duitse industriële productie, beter contact te stimuleren tussen de bezettingsautoriteiten in Duitsland en de industriële subcommissies. De mogelijkheden tot gezamenlijk optreden van de tripartite op buitenlandse markten, worden onderzocht.

De Nederlandse delegatie meldt dat de Nederlandse Octrooiwet gewijzigd dient te worden om het verdrag van 6 juni 1947 te ratificeren.
Zie ook