Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00356
21-5-1946
Samenvatting
Vergadering Commissie voor Internationale Verdragen, Raad van Economische Samenwerking, 21-05-1946, Den Haag.

Het Amerikaanse Memorandum staat centraal. De Fransen zijn na consultatie van Britse experts nog meer overtuigd geraakt van het belang van een internationaal controleorgaan. Vervolgens doet Suetens verslag van zijn gesprek met Sir Leishing, waaruit bleek dat het VK zich in een vergelijkbare situatie bevindt. De Fransen stellen opnieuw de instelling van een internationaal controleorgaan aan de orde; de Nederlandse delegatie aarzelt. Uiteindelijk presenteert de Commissie een tekst waar ook Nederland mee instemt. Er wordt hierin gesproken over een vorm van internationale controle maar deze wordt nog niet nader gespecificeerd.

Bijlage: Akkoord van de Commissie mbt Amerikaanse memorandum, met bijzondere aandacht voor een internationaal controleorgaan.